Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Van: Snijder-Hazelhoff J. F. Verzonden: donderdag 4 februari 2010 20: 25 Aan

Dovnload 19.4 Kb.

Van: Snijder-Hazelhoff J. F. Verzonden: donderdag 4 februari 2010 20: 25 AanDatum29.06.2018
Grootte19.4 Kb.

Dovnload 19.4 Kb.

_____________________________________________


Van: Snijder-Hazelhoff J.F.
Verzonden: donderdag 4 februari 2010 20:25
Aan: Kolk-Timmermans van der R.; TK-GRI-DCO-Commissie-LNV-Fractiemedewerkers; TK-GRI-DCO-Commissie-LNV-Leden; TK-GRI-DCO-Commissie-VWS
CC: Dortmans C.; Teunissen Ton
Onderwerp: RE: schriftelijke procedure - Brief Q-koorts grof wild - reactie morgen vóór 11.00 uur
Geachte griffier,
Ondersteuning voor de vragen van de heer Dibi.

Graag zou ik daar 2 vragen aan willen toevoegen, dit nav bericht 110 Qkoorts patienten in 2010 ( agd.nl van 4-2-2010 )

1. In welk / welke gebieden bevinden zich deze patienten?

2. Om welke aantalllen patienten ging het in de maand januari in voorgaande jaren?

Ik realiseer me dat mijn vragen gaan over een ander bericht, maar hoop dat deze vragen toch direkt mee kunnen worden doorgeleid.
Dank en met groeten Janneke Snijder

____________________________________________________

 

Janneke Snijder-HazelhoffVVD-Tweede Kamerlid

 

Bezoekadres:Binnenhof 1A - kamer A026

Den Haag

 

Postadres:Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

T 070-3182921F 070-3182924

 

E-mail: j.snijder@tweedekamer.nlWebsite: www.jannekesnijder.nl

 

  

_____________________________________________Van: Kolk-Timmermans van der R.

Verzonden: donderdag 4 februari 2010 19:00

Aan: TK-GRI-DCO-Commissie-LNV-Fractiemedewerkers; TK-GRI-DCO-Commissie-LNV-Leden; TK-GRI-DCO-Commissie-VWS

CC: Dortmans C.; Teunissen Ton

Onderwerp: schriftelijke procedure - Brief Q-koorts grof wild - reactie morgen vóór 11.00 uur

Urgentie: Hoog
T.a.v. de (plv.) leden van de vaste commissies voor LNV en VWS
Geachte leden,
Zie bijgevoegde mail, waarin het lid Dibi vraagt om een brief van de regering over Q-koorts bij grof wild. Ik verzoek u uiterlijk morgen vóór 11.00 uur te reageren bij cie.vws@tweedekamer.nl. op dit verzoek. Indien Ton Teunissen (griffier vc VWS) geen reactie ontvangt voor dit tijdstip zal hij ervan uitgaan dat u instemt met het verzoek van het lid Dibi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goedenavond,
Graag wil Tofik Dibi vragen om een brief van de minister van LNV over het bericht dat grof wild ook besmet is met q-koorts (zie ook: http://www.nu.nl/binnenland/2177533/grofwild-mogelijk-besmet-met-q-koorts.html)

De brief wil hij graag ontvangen voor a.s. dinsdag 12.00 uur. Wat is de reactie van het kabinet en op welke termijn wordt nader onderzoek uitgevoerd? Wat wordt eraan gedaan om huisartsen goed voor te lichten over het herkennen van de symptomen van de q-koorts?


Bedankt en vriendelijke groet,

Namens Tofik Dibi,Erik Ackerman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijke groet namens Cathalijne Dortmans en Ton Teunissen,
Reineke van der Kolk
drs. Reineke van der Kolk-Timmermans
griffier van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken - Tweede Kamer
Plein 2
Postbus 20018
2500EA Den Haag

tel: 070 - 318 23 05


e-mail: r.vdkolktimmermans@tweedekamer.nl

  • ____________________________________________________
  • T 070-3182921 F 070-3182924 E-mail: j.snijder@tweedekamer.nl
  • Wat wordt eraan gedaan om huisartsen goed voor te lichten over het herkennen van de symptomen van de q-koorts

  • Dovnload 19.4 Kb.