Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Van: Zwaaneveld, C. Verzonden: woensdag 1 juli 2015 11: 07 Aan: Commissie BiZa cc

Dovnload 2.93 Kb.

Van: Zwaaneveld, C. Verzonden: woensdag 1 juli 2015 11: 07 Aan: Commissie BiZa ccDatum05.12.2018
Grootte2.93 Kb.

Dovnload 2.93 Kb.

Van: Zwaaneveld, C.
Verzonden: woensdag 1 juli 2015 11:07
Aan: Commissie BiZa
CC: Schouw G.; Giethoorn, M.; Fey de C.
Onderwerp: Schriftelijke reactie MinBZK op uitspraak Rb Den Haag
Beste griffie,
Graag voeg ik namens het lid Schouw (D66) een verzoek toe aan de agenda van de PV morgen. Vanochtend oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de Staat het beleid voor het afluisteren van advocaten binnen 6 maanden moet bijstellen en anders het afluisteren moet staken. Wij krijgen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het einde van het zomerreces, van de Minister een brief waarin hij ingaat op hoe hij deze uitspraak opvolgt.
Hierbij ook een link naar het persbericht van de rechtbank en de uitspraak: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/Beleid-afluisteren-advocaten-door-veiligheidsdiensten-moet-worden-bijgesteld.aspx.
Met vriendelijke groet,
Carsten Zwaaneveld


Dovnload 2.93 Kb.