Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Varkensbedrijf in Dalfsen besmet via Toldijk

Dovnload 6.49 Kb.

Varkensbedrijf in Dalfsen besmet via ToldijkDatum14.02.2019
Grootte6.49 Kb.

Dovnload 6.49 Kb.

Uit Agrarisch Dagblad d.d 7 augustus 1997

Varkensbedrijf in Dalfsen besmet via Toldijk
Den Haag - Het bedrijf van varkensboer Besten in Hoonhorst, waar dinsdagmiddag varkenspest is vastgesteld, is besmet via een bedrijf in Toldijk. Dat bedrijf was eerder al preventief geruimd, maar was daarbij niet als besmet aangemerkt.
Het bedrijf waarvan de besmetting in Hoonhorst afkomstig zou zijn, was - net als het bedrijf waar zich het eerste geval van varkenspest in Toldijk voordeed - eigendom van boer Willemsen en wordt om die reden aangeduid als bedrijf Willemsen 2.
De 120 bloedmonsters die op bedrijf Willemsen 2 zijn genomen, gaven geen aanleiding tot direct alarm. Toch moet er een besmetting zijn geweest. Hoe die zolang onopgemerkt is kunnen blijven, konden de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) en het Instituut voor Dierhouderij en Diergeneeskunde (ID-DLO) gisteren niet uitleggen. Maar in andere gevallen is gebleken dat soms zes tot zeven weken zitten tussen het moment van verdenking en vaststelling van de ziekte.
Het bedrijf in Hoonhorst is gistermiddag geruimd. Zeven andere bedrijven in de buurt worden preventief geruimd, terwijl het traceringsonderzoek doorgaat. De dierenarts van de getroffen varkenshouder in Hoonhorst zou bij een routine-controle op de varkenspest zijn gestuit.
Het nieuwe pestgeval wordt algemeen gezien als weer een forse tegenvaller, ook al is het een lichtpuntje dat de tracering van de besmetting ditmaal snel verliep. Voor het isoleren van de nieuwe pesthaard heeft het ministerie van landbouw gekozen voor een harde aanpak, vergelijkbaar met de aanpak in Toldijk. In sommige opzichten is de aanpak nog strenger dan in Toldijk, klagen boeren en bestuurders in Overijssel. Zo zou het buffergebied een veel ruimere straal hebben dan de twintig kilometer die in de Achterhoek geldt. Het ministerie van landbouw ontkent dat. Maar kringen rond het Basisoverleg over de varkenspest menen dat het ministerie met het oog op de zitting van het Permanent Veterinair Comite (PVC) vandaag in Brussel een goed figuur wil slaan.
De instelling van de bufferzone rond het bedrijf in Hoonhorst treft drie slachterijen: Dumeco in Olst, noodslachterij Gebroeders Kosse in Ommen en runderslachterij Hutten in Nieuw Heeten. Slachterij Gosschalk in Epe, die runderen en varkens slacht, was aanvankelijk ook ingesloten, maar is door een kleine grenscorrectie weer vrij.
Rond Hoonhorst is een toezichtsgebied ingesteld. Daarin geldt een totaal vervoersverbod voor de varkens en alle andere soorten vee, met uitzondering van pluimvee. Ook het transport van mest van vee of pluimvee binnen en vanuit hetgebied is verboden evenals dat van varkenssperma.
In het gebied zitten in totaal 695.538 varkens. De gemeente Dalfsen, waar Hoonhorst onder valt, huisvest 74.745 varkens, zo blijkt uit de landbouwtelling over 1996 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De GLTO adviseert alle evenementen met levend vee af te gelasten, of in elk geval het onderdeel waar het vee bij betrokken is te schrappen. Dit advies blijft gelden zolang de vervoersverboden gelden.
Gisteren tijdens overleg tussen het ministerie van landbouw en het bedrijfsleven besloten dat uit De Kempen de afvoer van varkens weer mogelijk wordt. In dit gebied liggen vijftienduizend varkens die geslacht moeten worden. Deze dieren kunnen worden opgehaald door het gebied gedurende een dag per week open te stellen. De kans bestaat dat de afvoer deze week al begint.


Dovnload 6.49 Kb.