Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vastlegging discussieavond winkelgebied Vruchtenbuurt

Dovnload 11.54 Kb.

Vastlegging discussieavond winkelgebied VruchtenbuurtDatum01.08.2017
Grootte11.54 Kb.

Dovnload 11.54 Kb.

Vastlegging discussieavond winkelgebied Vruchtenbuurt

Datum: 28 juni 2011

Plaats: Jeruzalemkerk Pomonalaan 49
Bijna 20 bewoners, ondernemers en politici spraken op uitnodiging van het Wijkberaad Vruchtenbuurt met elkaar over het winkelgebied Appelstraat/Vlierboomstraat. Het was een hele vruchtbare avond.
Na de opening van Wim Abbenhuis, voorzitter van het wijkberaad, gaf discussieleider Roel Sauerbreij een korte introductie over de kunst van het brainstormen. Het idee was om niet te denken in beperkingen, maar in oplossingen. Hierdoor ontstond een open sfeer waarin iedereen zich vrij voelde om met voorstellen te komen.
Drie groepen beantwoordden daarna samen deze vragen:


 1. Wat moet er gebeuren, zodat het binnen 1 jaar al zichtbaar “leuker” winkelen is in de Vlierboomstraat/Appelstraat?

 2. Wat willen jullie er zelf aan doen en wat heb je daarbij nodig?

 3. Wat pak je in kleine groepjes concreet op?

De discussies leidden tot veel ideeën (zie alle resultaten op de volgende pagina). Concreet is afgesproken dat de deze drie ideeën als eerste worden uitgevoerd.


1.Sociale media inzetten voor promotie en bekendheid (bijv. Linkedin en Facebook)

Door: Bart v/d Velde en Joke Disma (Cadance).


2. Shopping night, bijvoorbeeld één keer per kwartaal. Onderdeel is een kerstmarkt/kaarsjesavond. Door: Netty van Munster (De Magneet), Jeffrey Vink (Bennebroek), Trees Poels (bewoner), Daphne Broens (VVD) en Joke Disma (Cadance)
3. Vruchtenbuurt “paaltjes”, om de buurt gezelliger/leuker te maken.

Door: Wim Abbenhuis en Shiba Phull (Knutselkeuken). Wim onderneemt hiervoor eerst actie richting de gemeente.


De avonden hebben dus geleid tot oplossingen en enthousiasme onder de aanwezigen om vol goede moed zich in te zetten voor de buurt!
Afgesproken is dat het Wijkberaad de diverse groepjes blijft monitoren en in september/oktober een meeting organiseert waarin alle partijen elkaar bijpraten over de behaalde resultaten.


Alle resultaten discussieavond 28 juni 2011

Hieronder volgt een opsomming van alle ideeën. Deze initiatieven kunnen in een latere fase eventueel worden opgepakt.


Groep 1


 1. Panden opkopen

 2. Grote plantenbakken neerzetten

 3. “Kunst- en stuntwerk” in de etalages en in de straat

 4. Gezamenlijke high tea, spellendag, speurtocht

 5. Strippenkaart/stempelactie voor bewoners

 6. Teambuildingdag voor de winkeliers

 7. Gezamenlijke actie voor een goed doel

 8. Kleurenthema in de etalages en in de straat

 9. Vrijmarkt

 10. Gemeenschappelijke website/Facebook

 11. Levende etalages

 12. Winkeltijden/standaardtijden, kan daar iets aan veranderen?

 13. Shoppingnight, één keer per drie maanden


Groep 2


 1. Meer horeca/terrassen/buitengebeuren uitbreiden

 2. Aansluiting voor verschillende leeftijdgroepen

 3. Kunstroute, verbinding van winkeliers

 4. Acties: kaarsjesavond, jeu de boules, start wielerronde, kerstmarkt

 5. Herkenbare paaltjes, bijvoorbeeld Vruchtenbuurt paaltjes (vruchten ipv de ooievaar)

 6. Actief onderhoudsbeleid voor een frisse, schone buurt (hondenpoep/afvalbakken)

 7. Meer fietsenbeugels


Groep 3


 1. Per ondernemer een actie per maand, bijvoorbeeld een slagzin maken

 2. Naar een voorbeeld uit Den Bosch, uitspraken van kinderen plaatsen op stoeptegels

 3. Spel gewicht raden

 4. Kleurenthema

 5. Logo bedenken (?)

 6. Jaarlijks afsluiten á la carnaval met optocht of wisselbeker, muziek. En bekendheid halen in de Posthoorn/Loosduinse krant.

 7. Braderie

 8. City dressing (schoon/mooi/gezellig maken van de straat)

 • 1.Sociale media inzetten voor promotie en bekendheid (bijv. Linkedin en Facebook)
 • 3. Vruchtenbuurt “paaltjes”, om de buurt gezelliger/leuker te maken
 • Alle resultaten discussieavond 28 juni 2011

 • Dovnload 11.54 Kb.