Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Veelgestelde vragen over Banksparen Wat is “banksparen” eigenlijk?

Dovnload 26.35 Kb.

Veelgestelde vragen over Banksparen Wat is “banksparen” eigenlijk?Datum05.12.2018
Grootte26.35 Kb.

Dovnload 26.35 Kb.Veelgestelde vragen over Banksparen

 1. Wat is “banksparen” eigenlijk?

 2. Welke vormen van banksparen zijn er?

 3. Wat zijn de voordelen van banksparen?

 4. Wat zijn de nadelen van banksparen?

 5. Wanneer gaat het banksparen in?

 6. Kan ik banksparen naast mijn huidige spaar- of beleggingshypotheek hebben?

 7. Kan ik mijn lopende kapitaalverzekering (KEW) van mijn hypotheek omzetten naar banksparen?

 8. Kan ik mijn lopende kapitaalverzekering uit box 3 omzetten naar banksparen?

 9. Kan ik zelf iets op een rekening zetten en straks inzetten voor banksparen?

 10. Betaal ik belasting over mijn bankspaartegoed?

 11. Waar kan ik meer informatie krijgen over banksparen?

1. Wat is “banksparen” eigenlijk?


Bij banksparen kunt u bij een bank of een beleggingsinstelling op een geblokkeerde rekening een bedrag bijeen ‘sparen’ voor de aflossing van de eigenwoningschuld (uw hypotheek). Doordat er een vrijstelling in de wet wordt opgenomen voor deze vorm van ‘sparen’ betaalt u geen inkomstenbelasting over het opgebouwde aflossingskapitaal als u aan een aantal voorwaarden voldoet (zie hiervoor vraag 2).

Tot op heden was het belastingvrij opbouwen van vermogen alleen mogelijk door te sparen of te beleggen via een levensverzekering (spaar- of beleggingsverzekering). Dit gebeurde meestal via een ‘kapitaalverzekering eigen woning’ (KEW). Er gelden bij banksparen vergelijkbare fiscale voorwaarden ten aanzien van de looptijd, de jaarlijkse inleg, enz. als bij sparen of beleggen via een KEW.

Bij sparen of beleggen via een KEW is vaak een overlijdensrisicoverzekering inbegrepen. Dit is bij banksparen niet het geval. Indien u het overlijdensrisico moet of wilt verzekeren, kan dat via een losse overlijdensrisicoverzekering naast het “bankspaarproduct”. Bij veel bankspaarproducten zal de mogelijkheid om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten worden aangeboden in combinatie met het product zelf.

2. Welke vormen van banksparen zijn er?


Banksparen biedt een nieuwe manier van belastingvrij sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld (uw hypotheek). Naast de KEW (kapitaalverzekering eigen woning) waarbij u via een verzekering voor de aflossing van uw eigenwoningschuld vermogen opbouwt, kunt u via de bankspaarproducten SEW (spaarrekening eigen woning) en/of BEW (beleggingsrecht eigen woning) vermogen opbouwen ter aflossing van uw eigenwoningschuld.

De SEW en de BEW vallen net als de KEW in box 1 voor de inkomstenbelasting. Ook gelden er een aantal fiscale voorwaarden waaraan voldaan moet worden wilt u geen belasting verschuldigd zijn over het opgebouwde aflossingskapitaal.

De belangrijkste fiscale voorwaarden zijn de volgende:


 • U moet een eigen woning hebben met een eigenwoningschuld;

 • Er moet tenminste gedurende 15 jaar of tot het overlijden van de rekeninghouder/eigenaar (van het beleggingsrecht) jaarlijks een bedrag naar het SEW of BEW product zijn overgemaakt;

 • De bedragen moeten op jaarbasis worden overgemaakt binnen de bandbreedte 1:10. Dit betekent dat het hoogste bedrag dat u in enig jaar overmaakt niet meer mag bedragen dan tien maal het laagste;

 • U moet het opgebouwde bedrag tezijnertijd gebruiken voor de aflossing van uw eigenwoningschuld.

Als u onder andere aan deze voorwaarden hebt voldaan is het kapitaal dat u via de SEW/BEW hebt opgebouwd bij een inleg gedurende een looptijd van 15 jaar tot maximaal € 32.500,- vrijgesteld (per belastingplichtige). Heeft u minimaal 20 jaar bedragen ingelegd dan geldt een vrijstelling van maximaal € 143.000,- (per belastingplichtige). Als uw eigenwoningschuld echter lager is dan de maximale vrijstelling, wordt de vrijstelling verlaagd tot de hoogte van uw eigenwoningschuld.

Let op: heeft u al eerder een uitkering ontvangen uit een kapitaalverzekering dan kan het zijn dat de vrijstelling die voor u geldt lager is dan € 143.000,-. Een eerdere uitkering kan namelijk van invloed zijn op uw vrijstelling voor de SEW/BEW en vice versa.


3. Wat zijn de voordelen van banksparen?


Het voordeel van banksparen is dat van uw inleg -zeker in de eerste helft van de looptijd- minder kosten worden ingehouden dan bij een hypotheekvorm op basis van een levensverzekering (zoals de zogenaamde beleggingsverzekeringen).

4. Wat zijn de nadelen van banksparen?


Banksparen kent eigenlijk geen nadelen. U moet wel aan de fiscale voorwaarden voldoen (zie hiervoor vraag 2). Het is in principe voor iedereen geschikt. Wel zal iedere bank/hypotheekverstrekker natuurlijk zijn eigen spaarrekening aanbieden. U zit dus zowel voor wat betreft de geldverstrekking als de aflossing vast aan één partij.

Omdat banksparen is gebaseerd op een bankrekening en niet op een verzekeringsuitkering, moet u zich realiseren dat de rekeninghouder per definitie ook degene is die bij beëindiging het tot dan toe opgebouwde bedrag zal ontvangen. In geval van overlijden valt het opgebouwde bedrag dus in de nalatenschap (voor de helft als het door twee partners samen is opgebouwd).

In geval van (zeer) grote bedragen zou het dus kunnen gebeuren dat deze (deels) belast worden met successierecht. Er zijn echter hoge vrijstellingen voor partners (€ 515.928 (2007)), en u moet zich realiseren dat in zo'n geval ook de (helft van de) hypotheekschuld weer van die erfenis moet worden afgetrokken.

Vaak wordt er naast een SEW/BEW een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Of wordt deze verplicht gesteld door de geldverstrekker. De uitkering die bij overlijden uit de overlijdensrisicoverzekering ontvangen wordt  kan zonder het betalen van successierechten ontvangen worden. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, onder andere dat u niet in gemeenschap van goederen gehuwd bent. Heeft u geen bankspaarproduct, maar een verzekeringsvorm dan is er meestal automatisch een overlijdensrisicodekking. Bij overlijden keert de overlijdensrisicoverzekering dan uit. Deze uitkering kan buiten het successierecht vallen (zie hierboven). Laat u dus goed informeren door uw tussenpersoon.


5. Wanneer gaat het banksparen in?


Het wetvoorstel Banksparen treedt op 1 januari 2008 in werking.

6. Kan ik banksparen naast mijn huidige spaar- of beleggingshypotheek hebben?


Ja, u kunt naast uw huidige spaar- of beleggingshypotheek banksparen. Waar u echter goed op moet letten is dat u voor de spaar- of beleggingshypotheek plus het banksparen gezamenlijk een vrijstelling hebt van maximaal € 143.000,- (per belastingplichtige). U loopt dus sneller de kans om bij een samenloop van de producten boven uw vrijstelling uit te komen.

7. Kan ik mijn lopende kapitaalverzekering (KEW) van mijn hypotheek omzetten naar banksparen?


Ja, het is mogelijk om een lopende kapitaalverzekering eigen woning (KEW) om te zetten naar banksparen. Het bankspaarproduct wordt dan gezien als een voortzetting van de lopende kapitaalverzekering (dit wordt fiscaal geruisloos oversluiten genoemd). Het bankspaarproduct moet natuurlijk wel aan alle fiscale voorwaarden blijven voldoen.

Bovendien moet de mogelijkheid van banksparen geboden worden. Ook moet(en) instelling(en) die bij uw hypotheek betrokken is/zijn, bereid zijn mee te werken aan het omzetten van de kapitaalverzekering.


Laat altijd een berekening maken of oversluiten voor u voordelig is en laat een duidelijk advies uitbrengen.

8. Kan ik mijn lopende kapitaalverzekering uit box 3 omzetten naar banksparen?


Ja, theoretisch is het mogelijk om een lopende kapitaalverzekering uit box 3 om te zetten naar banksparen. Let echter wel op, want het betekent feitelijk een afkoop van de kapitaalverzekering en het inzetten van het vrijgekomen bedrag om te starten met banksparen.

U gaat in de praktijk in feite van een flexibeler product naar een product waar strengere fiscale eisen voor gelden, nog afgezien van het kostenplaatje wat ermee gemoeid is. In de meeste gevallen is deze ‘overstap’ dan ook niet aan te raden. Eventueel kunt u eerst de box 3 kapitaalverzekering omzetten in een KEW en dan fiscaal geruisloos omzetten naar een bankspaarproduct.


9. Kan ik zelf iets op een rekening zetten en straks inzetten voor banksparen?


Ja, dat kan. Houdt er rekening mee dat, zolang u nog niet bankspaart, het vermogen op de rekening in box 3 valt en daarmee boven uw algemene vrijstelling in box 3 kunt uitkomen (€ 20.014,- per persoon). Zodra u het bedrag gaat gebruiken voor banksparen dient u wel aan de fiscale voorwaarden te voldoen. Zie hiervoor vraag 2.

10. Betaal ik belasting over mijn bankspaartegoed?


Zolang uw bankspaartegoed op de geblokkeerde bankspaarrekening staat, betaalt u geen inkomstenbelasting over dit tegoed. U moet echter wel aan de fiscale regels voldoen... zie vraag 2.

Op de datum dat uw bankspaartegoed vrijvalt bent u in principe geen inkomstenbelasting verschuldigd over het tegoed. Wel geldt er echter een maximum aan het vrijgestelde bedrag, namelijk  € 143.000,/ (2007) per persoon. Om op de einddatum het tegoed belastingvrij te kunnen ontvangen, gelden er een aantal verplichtingen.Zo moet u met het bankspaartegoed uw eigenwoningschuld aflossen. Doet u dit niet dan bent u inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd over het rentebestanddeel in het opgebouwde bedrag (= de waarde van het opgebouwde bedrag minus uw totale inleg). Voor de andere fiscale voorwaarden waar u aan moet voldoen, wil het opgebouwde bedrag belastingvrij zijn, verwijzen wij u naar vraag 2.

11. Waar kan ik meer informatie krijgen over banksparen?


U kunt bij ons adviescentrum informatie krijgen met betrekking tot banksparen.

 • Kan ik banksparen naast mijn huidige spaar- of beleggingshypotheek hebben
 • Betaal ik belasting over mijn bankspaartegoed Waar kan ik meer informatie krijgen over banksparen 1. Wat is “banksparen” eigenlijk
 • 2. Welke vormen van banksparen zijn er
 • 3. Wat zijn de voordelen van banksparen
 • 5. Wanneer gaat het banksparen in Het wetvoorstel Banksparen treedt op 1 januari 2008 in werking. 6. Kan ik banksparen naast mijn huidige spaar- of beleggingshypotheek hebben
 • 7. Kan ik mijn lopende kapitaalverzekering (KEW) van mijn hypotheek omzetten naar banksparen
 • 8. Kan ik mijn lopende kapitaalverzekering uit box 3 omzetten naar banksparen
 • 9. Kan ik zelf iets op een rekening zetten en straks inzetten voor banksparen
 • 10. Betaal ik belasting over mijn bankspaartegoed
 • 11. Waar kan ik meer informatie krijgen over banksparen

 • Dovnload 26.35 Kb.