Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Veiligheid Een veilige en gezonde bbq aan de ugent

Dovnload 24.37 Kb.

Veiligheid Een veilige en gezonde bbq aan de ugentDatum01.08.2017
Grootte24.37 Kb.

Dovnload 24.37 Kb.directie bestuurszaken

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

departement Veiligheid

Een veilige en gezonde BBQ aan de UGent

Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden bij een BBQ aan de UGent.  Voorbereiding

 • MELD STEEDS MINIMUM 3 DAGEN OP VOORHAND DE BBQ-ACTIVITEIT AAN HET PERMANENTIECENTRUM d.m.v. onderstaand formulier.

 • BBQ steeds in open lucht én nooit te dicht bij de ingang of openstaand venster van een gebouw (vermijden van loos alarm).

 • Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond.

 • Zet de barbecue nooit op een wankele (tuin)tafel.

 • Zet de barbecue op een windvrije plaats.

 • Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels en struiken.

 • Zorg steeds voor twee emmers water en een blusapparaat in de onmiddellijke nabijheid van de BBQ. Dit blusapparaat kan afgehaald worden bij het PermanentieCentrum.

 • Wie bakt, drinkt NIET; ook bij BBQ is er een BOB.

 • Laat kinderen (en huisdieren) niet in de buurt van de barbecue (spelen).

 • Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk.

 • Draag een linnen schort (NOOIT SYNTHETISCH) en geschikte handschoenen bij het bakken. Lichtontbrandbare kleding (bvb. nylon), zwempak, zwembroek of ontbloot bovenlijf en BBQ zijn een slechte combinatie.

 • Gebruik spiezen met een houten handvat. Metalen handvatten kunnen lelijke brandwonden veroorzaken.

 • Gebruik vleestangen en -vorken.

 • Prik niet in het vlees, dit spat en geeft extra vlammen.

 • Zorg ervoor dat er geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de barbecue staan.

 • Verplaats nooit een brandende barbecue.

 • Afstand houden!

Veilige aanmaaktips


 • Gebruik nooit methanol, benzine, brandgel (brandpasta), petroleum of andere brandversnellers als aanmaakmiddel. Deze kunnen in combinatie met open vuur een steekvlam veroorzaken. De steekvlam kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken in het gezicht of aan hals, borst, armen en handen.

 • Overgiet een brandende barbecue nooit met extra brandstof om aan te wakkeren.

 • Bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk, onbeperkt houdbaar, reukloos en niet giftig. Plaats de aanmaakblokjes altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd.

 • Steek de breukzijde van het aanmaakblokje aan met een lange lucifer.

 • De BBQ is gebruiksklaar als de kolen wit zien (na ± 20 minuten).

 • Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier.


Barbecuen op gas

 • Controleer de datum op de gasfles en controleer (eventueel met een beetje zeepsop) de gasslang regelmatig op gaatjes want na verloop van tijd wordt die poreus.

 • Zet de gasfles rechtop naast de barbecue.

 • Steek de barbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid.

 • Enkel barbecuen op gas in goed geventileerde ruimtes. Nooit binnenshuis of in gesloten ruimtes werken.

 • Voordat de barbecue aangestoken wordt, moet het deksel eraf gehaald worden. Dit voorkomt ophoping van het gas, wat het risico verhoogt op een explosie.

 • Gebruik nooit water bij het doven van de gasbarbecue of een gasbuitenkeuken. Draai bij brand eerst de gaskraan toe, doof daarna het vuur met een brandblusser of met zand.


Barbecuen op elektriciteit

 • Zet nooit een elektrische barbecue in de buurt van water/zwembad.

 • Let op met regenweer.

 • Rol de verlengkabel steeds volledig af. Ook andere verlengkabels moeten volledig uitgerold zijn om oververhitting te voorkomen.

 • Leg het snoer zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen.

 • Bij incident, zoals brand, eerst stekker uittrekken en dan pas een bluspoging ondernemen (GEEN WATER GEBRUIKEN).Veilig opruimen


 • Houtskool blijft urenlang nagloeien, dus zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven.

 • Hou er rekening mee dat zand de hitte niet wegneemt. Kooltjes blijven nadien nog urenlang gevaarlijk heet.

 • Verplaats nooit een nog warme barbecue.

 • Zorg ervoor dat er steeds iemand in de buurt blijft ter controle zolang de BBQ nog warm is.

 • Hou ook nu nog kinderen (en huisdieren) uit de buurt van de warme barbecue.

 • Ruim de as pas op als de barbecue helemaal is afgekoeld.

 • Draai de gaskraan bij een gasbarbecue dicht en zet de thermostaat uit.

 • Haal bij een elektrische barbecue de stekker uit het stopcontact als deze niet meer gebruikt wordt.

En wat als het toch fout loopt…


 • Als toch iemand met het vuur in aanraking komt, raak dan niet in paniek. Laat het slachtoffer niet rennen (niet hollen, maar rollen!), want daardoor kunnen vlammen aanwakkeren, maar leg het slachtoffer op de grond en doof de vlammen met water, een blusdeken of met een zwaar stuk textiel, zoals een jas of een deken. Rol eventueel het slachtoffer over de grond (altijd van u af!) tot de vlammen doven.

 • Bij brandwonden geldt altijd: eerst water, de rest komt later. Koel de wond(en) minimaal vijftien minuten af met koud, zachtstromend leidingwater. Is er geen stromend water, gebruik dan natte doeken.

 • Smeer nooit (brand)zalf of crème op de brandwond. Gebruik alleen water.

 • Verwijder kleding alleen als die niet vastzit aan de brandwond.

 • Geef het slachtoffer geen eten of drinken.

 • BEL ONMIDDELLIJK HET NOODNUMMER 112, verwittig daarna ook het PermanentieCentrum via het nummer 09/264.88.88 (88 via vaste, interne lijn).


MELDFORMULIER BBQ:


Datum + uur BBQ:
Locatie BBQ:
Naam + gsm-nummer verantwoordelijkeveiligheid” ter plaatse:
Naam verantwoordelijkebakken”:
Naam verantwoordelijke “hanteren brandblusapparaat”:
Naam verantwoordelijkeEHBO”:
Voor de studentenhomes:

Goedkeuring afdeling Huisvesting

(Naam en handtekening)
Afhankelijk van de geldende afspraken binnen de faculteit:

Goedkeuring decaan en/of vakgroepvoorzitter

(Naam en handtekening)Ik,


__________________________________________________________ (NAAM + VOORNAAM), lid van de vereniging en/of vakgroep _______________________________________________ verklaar hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van bovenstaande regels en deze te zullen opvolgen bij het houden van de BBQ-activiteit.
_______________________; ____________________________________ (Datum + handtekening)

Formulier ingevuld te bezorgen aan het PermanentieCentrum:

PermanentieCentrum

Stalhof 6, 9000 Gent

Tel.: 09/264 7125

Fax: 09/264 7289

permanentie@UGent.be
www.UGent.be/veiligheid


Directie Bestuurszaken

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – departement VeiligheidSint-Pietersnieuwstraat 25, B-9000 Gent

 • Veilige aanmaaktips
 • Veilig opruimen
 • En wat als het toch fout loopt…

 • Dovnload 24.37 Kb.