Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Veiligheidsinstructiekaart – viknr – A12 – versie 12 januari 2016 Afkortzaagmachine

Dovnload 110.82 Kb.

Veiligheidsinstructiekaart – viknr – A12 – versie 12 januari 2016 Afkortzaagmachine



Datum05.12.2018
Grootte110.82 Kb.

Dovnload 110.82 Kb.


Gemeenschappelijke preventiedienst



Veiligheidsinstructiekaart

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIKnr A12 – versie 12_januari_2016

Afkortzaagmachine

Merk:




Foto van de machine:



Type:




Serienummer:




Afdeling:




Lokaal / locatie:







Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.

Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.




Toepasselijke pictogrammen















Bij stilstand

Monteren zaagblad.

Lees de handleiding

Veiligheidsbril

Veiligheids-

schoenen


Gehoor-bescherming

Geschikte werkkledij

Afzuiging aan de bron.

Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming










Voorkomingsmaatregelen




Algemene

veiligheidsvoorschriften

 • Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

 • Gebruik de machine enkel in ergonomisch verantwoorde omstandigheden.

 • De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.

 • Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.

 • Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.

 • Draag geen sieraden.

 • Draag geen loshangende kledij.







Transport

 • Schakel de machine uit.

 • Trek de stekker uit het stopcontact.

 • Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport.






Vóór het gebruik

 • Kies het juiste zaagblad voor de uit te voeren bewerking + materiaal.

 • Controleer:

 • Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt.

 • Stel de gepaste zaagdiepte in.

 • Ga na of de zaagzone vrij is van metalen delen.

 • Zorg dat het te verzagen werkstuk voldoende stabiel ligt.

 • Gebruik verlengtafels om lange stukken te zagen.

 • Gebruik bij voorkeur een toestel met geschikte stofafzuiging aan de bron. Is dat niet mogelijk, gebruik dan een geschikt mondmasker.







Tijdens het gebruik

 • Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.

 • Houd de machine stevig met de ene hand en het werkstuk met de andere hand vast, op een voldoende veilige afstand van het zaagblad.

 • Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk.

 • Laat de zaag gelijkmatig bewegen.

 • Stop de machine niet voor de zaagbewerking volledig uitgevoerd is

 • Plaats de zaaginrichting opnieuw in de ruststand.

 • Gebruik aangepaste kleminrichting indien voorhanden.






Na het gebruik

 • Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk.

 • Verwijder afval en stof als de machine niet draait.

 • Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel.







Onderhoud en herstelling

 • Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.

 • Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact of werkschakelaar op 0 en vergrendeld).

 • Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.

 • Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.

 • Houd een register van onderhoud en herstelling bij.







Visum

Hiërarchische lijn

Handtekening:





Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Handtekening:





Preventieadviseur

Handtekening:





Naam:


Naam:



Naam:






Pag. van


 • VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIKnr – A12 – versie 12_januari_2016 Afkortzaagmachine Merk
 • Type: Serienummer
 • Afdeling: Lokaal / locatie
 • Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
 • Toepasselijke pictogrammen
 • Bij stilstand Monteren zaagblad.
 • Algemene veiligheidsvoorschriften
 • Onderhoud en herstelling

 • Dovnload 110.82 Kb.