Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Velden van der E

Dovnload 12.96 Kb.

Velden van der EDatum17.09.2018
Grootte12.96 Kb.

Dovnload 12.96 Kb.

hoi Ellen, graag, dankjewel! Hgr rogier

--- oorspronkelijk bericht ---

Van: "Velden van der E."

Onderwp: RE: GRIF-EU,GRIF-EZ - Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB

Datum: 12 juli 2010

Tijd: 10:50:45


Rogier,
Procedureel kan het allemaal. Ik zet het verzoek alvast als PM op de agenda. Graag nog wel even een definitieve bevestiging.  
Gr ellen


Van: Keulen van Rogier
Verzonden: vrijdag 9 juli 2010 15:20
Aan: Franke M.C.T.M.; Velden van der E.
CC: Koppejan A.J.
Onderwerp: FW: GRIF-EU,GRIF-EZ - Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB
Beste Michèle en Ellen,
Ad Koppejan is slecht te spreken over deze brief. Hij zou graag een SO voeren, met de intentie dat te laten uitmonden in een motie. Dat kan procedureel, toch? Kunnen jullie dat op de agenda van de eerstvolgende procedurevergadering zetten?
Hgr Rogier
--------------------------------------
Mr.drs. R.A. (Rogier) van Keulen
Beleidsmedewerker Economische Zaken
CDA Tweede Kamerfractie

Postbus 20018


2500 EA Den Haag
Email: R.vKeulen@tweedekamer.nl
Fax: 070-3182602
--------------------------------------

Van: parlis@tweedekamer.nl [mailto:parlis@tweedekamer.nl]
Verzonden: donderdag 8 juli 2010 10:29
Onderwerp: GRIF-EU,GRIF-EZ - Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB
Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden:

 • Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB

  • Document openen

  • Documentgegevens openen (incl. eventuele bijlagen)

  • Document ontvangen op uw PDA (69 KB):

  • Document openen in Outlook Web Access

  • Documentgegevens openen in Outlook Web Access (incl. eventuele bijlagen)

De behandeling van deze documenten kunt u via de zaak 2010Z10649 volgen.


Opmerking:

Een overzicht van alle documenten die vandaag of eerder bij de griffie zijn ontvangen vindt u in Parlis: nieuwe documenten

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


Dit bericht is geautomatiseerd vervaardigd, u kunt het daarom niet beantwoorden.
De distributielijsten van Parlis worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien u desondanks van mening bent dat u ten onrechte op deze lijsten terecht bent gekomen, of indien u deze mail in het vervolg niet meer wenst te ontvangen verzoeken wij u dit door te geven aan de griffie of de betreffende commissie.


Dovnload 12.96 Kb.