Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Velodroomavond De Wonderfluit 18 juni 2013 Verslag: Mieke Nolf Aanwezig: Bart, Joeri, Jeroen, Mieke, Hannah Wat is Velo-droom?

Dovnload 167.59 Kb.

Velodroomavond De Wonderfluit 18 juni 2013 Verslag: Mieke Nolf Aanwezig: Bart, Joeri, Jeroen, Mieke, Hannah Wat is Velo-droom?Pagina1/2
Datum28.06.2018
Grootte167.59 Kb.

Dovnload 167.59 Kb.
  1   2

Velodroomavond

De Wonderfluit

18 juni 2013

Verslag: Mieke Nolf

Aanwezig: Bart, Joeri, Jeroen, Mieke, Hannah


  1. Wat is Velo-droom?

Velo-droom is een school-overschrijdend initiatief van ouders rond duurzame mobiliteit. Er zijn ouders in verenigd vanuit De Vogelzang, De Visitatie, Heiveld en De Wonderfluit en dit wordt in de nabije toekomst uitgebreid met ouders van De wijze Boom, De Krekel , De Vlieger en de Toverberg. Ook buurtcomitées , de plaatselijke afdeling van de gezinsbond en Brede School zijn betrokken.

De mensen van Velo-droom maakten een analyse van de knelpunten voor fietsers in hun wijk. Ze duiden deze knelpunten aan als ‘bollen’ in google maps. Door op een bol te klikken krijg je een straatzicht met een beschrijving van het probleem en mogelijke oplossingen. Men kiest om ‘moeilijke’, structurele bollen af te wisselen met kleinere knelpunten waar op korte termijn verbeteringswerken kunnen uitgevoerd worden. De velodroomgroep ging hierover in gesprek met de mobiliteitsdienst in de vorige legislatuur en ging in april met schepen van mobiliteit Filip Watteeuw op de fiets en stelde het knelpuntenplan voor.

Tegelijk willen we met de groep inzetten op sensibilisering en acties die vanuit ouders of de school zelf kunnen opgezet worden. Ouders aanmoedigen om kinderen te laten fietsen is daar een belangrijk aspect in.

Meer info op facebook via “velo-droom”  1. Velo-droom in de wonderfluit  1. De beleving van ouders: de enquête

Voor de ouders van de wonderfluit die betrokken waren bij de Velo-droomgroep werd het algauw duidelijk dat we naast het overschrijdende project ook zouden inzetten op een mobiliteitsproject binnen de Wonderfluit. Duurzame mobiliteit is immers één van de vier thema’s binnen een MOS-school.

Een eerste initiatief daarbinnen is de ‘Velo-droomenquête’. We wilden weten welke vervoersmiddelen de ouders van de Wonderfluit verkozen en wat hun reden hiervoor was. Daarnaast wilden we op een gestructureerde manier zicht krijgen op de knelpunten die ouders ervaren op hun thuis-schoolroute.

We kregen veel reacties. Meer dan 60% van de enquêtes werden ingevuld terugbezorgd. Het is duidelijk dat de veel ouders die dicht bij de school (kleuters en eerste leerjaar) wonen tekenen voor de fiets. Kinderen die verderaf wonen geven aan dat ze niet mogen of durven met de fiets naar school komen omdat het te gevaarlijk is. De dampoort voorbij moeten blijkt een cruciale factor te zijn voor ouders om voor de wagen te kiezen.

De bevraging van de knelpunten leverde heel bruikbaar materiaal op. Opvallend is dat dezelfde knelpunten meerdere malen benoemd worden: de vijfhoek aan de Azaleastraat, de oversteken aan de Antwerpsesteenweg en Land Van Waaslaan, De Potuit,…

Bovendien worden een aantal slimme suggesties gedaan die met beperkte inspanning een oplossing kan aanreiken. Een oversteekplaats die de straat met de Antwerpsevoetweg bevind en de mogelijkheid voor fietsers om een kort stukje Antwerpsesteenweg te verbinden met de Achterstraat maakt het mogelijk dat kinderen die uit de richting van Oostakker komen de Potuit kunnen vermijden.

Tenslotte pleitte 50% van de ouders ervoor om de doodlopende arm van de achterstaat tot de schoolpoort (gedeeltelijk) autovrij te maken.de allerkleinsten met de fiets

kleine egel en het zebrapad  1. De beleving van kinderen: gesprekstechnieken en methodieken voor in en rond de klas

Juf Joy (instapklas en eerste kleuterklas): “We hielden een brainstorm over verkeer en een bevraging over hoe de kinderen naar school komen. We maakten een wandeling waarbij de kinderen van klas Monk (L5-6) de kleintjes observeerden en evalueerden. We maakten een fietsparcours gedaan en praatten over de fiets. Ook het belang van reflectoren zijn daarbij aan bod gekomen. Tijdens een beeldende activiteit hebben we gewerkt rond de grove motoriek door cirkels te tekenen op een groot blad. We leerden een liedje over een kleine egel die het zebrapad moest oversteken. De kinderen bootsten na wat er gebeurt.”
Juf Ellen (tweede en derder kleuterklas): “We hielden een brainstorm over het verkeer. Alles wat ze als wisten over het verkeer en wat ze zien op straat hebben we besproken.
Dan zijn we in groepjes de straat op gegaan en hebben veilig de straat leren oversteken (met zebrapad, zonder zebrapad, tussen geparkeerde auto's door, op een druk kruispunt, met politieagenten, ...) We hebben verhaaltjes gelezen over verkeer, we hebben naar praatplaten gekeken en vertelt wat er goed was en wat niet. We hebben werkblaadjes gemaakt over het verkeer, verkeerslichten geknutseld, we hebben geleerd wat de verschillende verkeersborden willen zeggen (enkel de vorm bv.: een rond bord met rode cirkel = ik mag niet, een blauwe rechthoek = ik mag ik kan, ...) Juf Lies (turnjuf) heeft met de kleuters een fietsproef gedaan
Samen met meester Linard (muziekmeester) leerden ze liedjes over het verkeer.
En om alles af te sluiten zijn er 2 inspecteurs naar de klas gekomen. Zij hebben verteld over hun uniform, hun beroep, de jas van een gemachtigd opzichter hebben ze allemaal eens mogen aandoen, we zijn naar de politiewagen gaan kijken en hebben er allemaal eens mogen inzitten.
Tot slot hebben we leren over steken met de inspecteurs erbij en ook de verschillende tekens geleerd van de politieagent (wanneer mag ik over, wanneer niet).
Zij hadden een kleine verrassing mee: een fluo bandje en en fluo Drapolleke (draakje) om te gebruiken als we fietsen zodat iedereen ons goed ziet fietsen.”


Juf Olivia (eerste en tweede leerjaar): “We gingen van start met een brainstorm over " het verkeer". Van daaruit werd duidelijk hoe kinderen het verkeer ervaren en wat ze erover denken. We hebben de enquête besproken. De kinderen kregen een blad met verkeerstekens en mochten een tekening maken en deze verkeerstekens  op de tekening kleven. Bij het bespreken van de tekeningen stelden we vragen: Waar plaatsen we ze ? Links, rechts? Voor een situatie/achter. Uit deze bespreking werd duidelijk hoe de kinderen het verkeer beleven. De politie kwam met combi naar school. Kinderen hadden fietsen mee en reden op een parcours in het park. De agent regelde het verkeer en kinderen moesten de signalen van de agent opvolgen. (duiding verkeerspodium, voorrang van rechts, enz)
Juf Katelyne (3de en 4de leerjaar): “Ik ben begonnen met de uitleg en de bedoeling van de werkgroep en het invullen van de enquête.

Kinderen die met de fiets zouden kunnen komen, geven aan dat ze niet mogen voor de onveiligheid en soms ook door dat er nog een kleinere broer of zus is.

We hebben een wandeling gemaakt rond de school en de kruispunten ter plaatse telkens uitgetekend. Daarbij hebben we alle borden en andere signaliseringen (fietspaden, strook voor fietsers vooraan,...) besproken, zowel op straat als nogmaals in de klas.

We hebben ook verhalen, gebeurtenissen verteld die we gezien hebben in het verkeer en we zijn ook dieper ingegaan over de verplaatsing op rollend materiaal. Bv. skaten mag niet op het zebrapad, de skate moet in de hand,... We hielden een verkeersquiz en we leerden over het verkeerspodium (eerst politie, dan verkeerslichten, dan verkeersborden, dan voorrang van rechts) en maakten tekeningen en vrije teksten over hun verkeersbeleving.

In een volgende verkeersweek zou ik dan specifiek rond de fiets willen werken. Wanneer is een fiets in orde? Wat zijn de regels voor fietsers? Ik zou ook graag die workshop fietsen herstellen organiseren en ik zou graag met de klas een fietstocht doen (eventueel dan pas op het einde van het schooljaar, mooi weer en een daguitstap van maken).”

Juf Ans (5de en 6de leerjaar): “We vulden de enquête in en we hielde, een klasgesprek over verkeer en vooral fietsen in het verkeer. Sommige kinderen uit mijn klas durven niet alleen met de fiets naar school omdat ze de weg te gevaarlijk vinden. Ook tijdens onze wandeling naar het zwembad kwamen we een aantal obstakels tegen, bijvoorbeeld de bouwwerf vlak voor de Rozenbroeken, die blokkeert het volledige voetpad. We maakten ook een wandeling met de kinderen van leefgroep Mozart (eerste kleuterklas). Mijn kinderen hebben de kleintjes geobserveerd. Blijven ze goed op het voetpad, oversteken aan lichten, oversteken met een toezichter.”De oudste leefgroep op stap met de jongste in de directe schoolomgeving.

  1. In gesprek met het beleid: terugkoppeling gesprek schepen Decruyenaere

Begin juni had Bart Devaere, coördinator van de Wonderfluit, samen met twee ouders een gesprek met schepen van onderwijs Elke Decruyenaere. We vertelden onder andere over de moeilijke situatie in de Achterstraat en in het bijzonder aan de schoolpoort. In de huidige situatie is het onmogelijk voor de brandweer om de school te bereiken als er wagens aan geparkeerd staan. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid is de huidige situatie onhoudbaar. Schepen Decruyenaere suggereerde dat een Schoolstraat een piste zou kunnen zijn. Dit houdt in dat de straat bij het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten wordt. Een mogelijke piste is ook een pad voor zachte weggebruikers dat de school en het seniorencentrum met de parking in het Azaleapark verbindt. Dit zou de mogelijkheid bieden om een zachte overgang te voorzien tussen speelplaats en park. Op korte termijn moeten de gele strepen aan de rotonde (verboden te parkeren) opnieuw geschilderd worden.
  1   2

  • Velo-droom in de wonderfluit

  • Dovnload 167.59 Kb.