Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verantwoording bijdrage (accountant) Projectnummer: De verantwoording bestaat uit vier onderdelen

Dovnload 31.46 Kb.

Verantwoording bijdrage (accountant) Projectnummer: De verantwoording bestaat uit vier onderdelenDatum25.04.2019
Grootte31.46 Kb.

Dovnload 31.46 Kb.

Verantwoording bijdrage (accountant)

Projectnummer:


De verantwoording bestaat uit vier onderdelen:

 1. Een overzicht van alle gemaakte kosten in lijn met de ingediende begroting.

 2. Een overzicht van alle inkomsten in lijn met de ingediende begroting.

 3. Een rechtsgeldig ondertekende verklaring door of namens het bestuur.

 4. Een rechtsgeldig ondertekende verklaring van de externe accountant zoals opgenomen in onderdeel 4. Deze verklaring is bedoeld als controleverklaring en moet zijn opgesteld door een registeraccountant (RA) of een accountants-administratieconsulent (AA). Zie voor meer informatie het controlevoorschrift voor accountants op www.oranjefonds.nl/verantwoording-en-evaluatie.

N.B.:


 • Bedragen onder € 1000,- kunnen worden verzameld onder één post.

 • Indien u voor dit project nog geen voorschot heeft aangevraagd dan dient u samen met dit formulier een recent bankafschrift (niet ouder dan 1 maand) met vermelding van rekeningnummer en tenaamstelling mee te sturen.

 • Alleen als uw project helemaal is afgerond, kunt u met ons afrekenen. Verwacht u dat u de gestelde afrekendatum niet haalt? Laat ons dit tijdig weten. In overleg is er waarschijnlijk een latere datum mogelijk.

 • U kunt dit model ook downloaden van onze website (www.oranjefonds.nl/verantwoording-

en-evaluatie).

1. Overzicht van de gemaakte kosten
Transport totaal


1 van 2

2. Overzicht van de inkomsten

Transport totale kosten

Overzicht van de inkomsten:

(vul hier alle inkomsten die u heeft ontvangen m.b.t. dit project)


Totale inkomsten3. Rechtsgeldig ondertekende verklaring

Hierbij verklaart het bestuur of diens gemachtigde van ………………………………………………….


te ………………………………………... dat de bijdrage van het Oranje Fonds van € ……………,….. voor het project ………………………………………………. daadwerkelijk aan dit project is besteed.
De toegekende bijdrage kan worden overgemaakt op:


IBAN Rekeningnr.
Ten name van
Plaats


Bevoegd om te tekenen namens het bestuur:

NaamFunctieDatumHandtekening


4. Verklaring van de externe accountant

Hierbij verklaart de externe accountant van ……………………………………………..

te ………………………………….. dat deze verantwoording van kosten en inkomsten overeenkomstig de werkelijkheid is.

Naam

Accountantskantoor
TelefoonHandtekening

en firmastempel

2 van 2
Stuurt u dit formulier ondertekend o.v.v. projectnummer retour via projecten@oranjefonds.nl of


u kunt het door u getekende en ingescande formulier uploaden via uw eigen ‘Mijn Oranje Fonds’ account.

SVP niet meer per post opsturen. • 1. Overzicht van de gemaakte kosten
 • 2. Overzicht van de inkomsten
 • 3. Rechtsgeldig ondertekende verklaring
 • 4. Verklaring van de externe accountant

 • Dovnload 31.46 Kb.