Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verbale intelligentie Lesonderwerp: “de magnetron” Beginsituatie

Dovnload 15.51 Kb.

Verbale intelligentie Lesonderwerp: “de magnetron” BeginsituatieDatum14.09.2017
Grootte15.51 Kb.

Dovnload 15.51 Kb.

Les 3 gebaseerd op de verbale intelligentie
Lesonderwerp: “de magnetron”
Beginsituatie:

Iedereen heeft in zijn leven wel eens gehoord of gebruik gemaakt van de magnetron. Dit apparaat is zeer populair in het huishouden door de diversen mogelijkheden die het bezit. Toch is het één van de lastigste apparaten die we in huis hebben en vallen er diversen natuurkundige begrippen uit te halen.


Doelstellingen:

 • De leerlingen kunnen nagaan welke onderdelen er in de magnetron zitten

 • De leerlingen krijgen een beter begrip van ‘golven’ en ‘voedselbereiding’

 • De leerlingen worden zich bewust van enkele gevaren bij de magnetron

 • De leerlingen vormen een beeld over de invloed van de magnetron op het voedsel en de gezondheidsrisico’s voor de mens


Lesplan:

Door middel van een powerpoint presentatie de volgende onderwerpen doorlopen (zie voor beter beeld de powerpoint presentatie);
Les 6 gebaseerd op de Logische intelligentie
Lesonderwerp: “Eb en Vloed”
Beginsituatie:

Deze les bouwt voor op de voorkennis van voorgaande lessen, met name die over de seizoenen. Dit fenomeen is voor veel leerlingen bekend, mits ze het stand een keer bezocht hebben.


Doelstellingen:

 • De leerling weet waar de maan staat

 • De leerling weet dat de maan invloed heeft op aardse zaken

 • De leerling leert dat water ‘bewegelijk’ is en makkelijk te vormen

 • De leerling kan een verband leggen met ‘eb en vloed’ en de maan


Lesplan:

5 minuten

Introductie onderwerp. Peilen wat de kennis is van de stand van de aarde op verschilende tijden en in verschillende seizoenen.10 minuten

Uitleg over de draaing van de aarde om de zon en de maan om de aarde. De stand van deze twee hemellichamen in verband brengen met eb en vloed.

Het geheel dient te verlopen met veel input uit de klas en door een actieve houding van de docent.

10 minuten

De leerlingen werken in een groepje van vier. D.m.v. een stencil moeten ze laagtij, hoogtij, doodtij en springtij aangeven en deze verdelen ze in de groep zodat ieder een tij heeft. Ieder heeft puzzelstukjes en dient deze op een logische wijze op hun stencil te plakken. Waneer alle groepjes klaar zijn komt er een hergroepering: alle tij’s komen bij elkaar te zitten en verklaren hun uitkomst aan elkaar.5 minuten

Nabespreking. Belangrijk dat na afloop van de les iedereen het antwoordenstencil in zijn of haar bezit heeft.

Les 7 gebaseerd op de Lichamelijke intelligentie
Lesonderwerp: “Het zonnestelsel”
Beginsituatie:

Door de hoofdstukjes seizoenen en eb en vloed hebben de leerlingen al enige kennis opgedaan over ons zonnestelsel. Echter is de puzzel nog verre van compleet: welke planeten/manen bevinden zich in ons zonnestelsen en is er maar één zon? En hoever is alles van ons verwijderd?


Doelstellingen:

 • De leerling leert dat de aarde niet het middelpunt van alles is

 • De leerling leert dat er ster niets anders is dan onze zon, maar heel ver weg

 • De leerling leert dat om onze zon diversen planeten en manen draaien

 • De leerling is actief bezig met het ontdekken van afstanden in ons zonnestelsel


Lesplan:

10 minuten (20 minuten)

Introductie en uitleg over de eerste drie punten van de doelstellingen. Voornamelijk belangrijk is dat de leerlingen nu begrijpen dat de afstanden waarmee ze staks gaan werken op schaal zijn en dat de werkelijke afstanden veel groter zijn.15 minuten (30 minuten)

We gaan ons zonnestelsel zelf opbouwen. Dit is letterlijk dus de leerlingen krijgen allemaal een planeet of ander hemellichaam toegewezen en gaan door middel van de officiele afstanden (die ze zelf omgerekend hebben naar een bruikbare meter-schaal) het universum afbeelden. Dit gebeurt buiten op het sportveld/op het grasveld voor de school en er wordt vanaf het dak een foto door de docent/onderwijsassistent gemaakt. Hierdoor kan later gekeken worden of de leerlingen juist hebben gerekend.5 minuten (10 minuten)

Nabespreking

NB. Deze les kan het beste over 2 * 30 minuten worden verdeeld door de complexiteit van de uitvoering van het planetenstelsel. Deze tijden zijn tussen haakjes weergegeven.

Les 8 gebaseerd op de Visuele intelligentie


Lesonderwerp: “de zon”
Beginsituatie:

Deze les bouwt voor op de voorkennis van voorgaande lessen (magnetron, seizoenen, eb&vloed en het zonnestelsel). Er zal dus het e.e.a. geleerd moeten zijn voordat deze les gegeven kan worden.

Maar leerlingen weten altijd wel iets van onze levensbron: de zon. Iedereen heeft een eigen beeld van de zon en nu is het tijd om dit beeld te bevestigen/om te vormen naar het juiste.
Doelstellingen:


 • Leerlingen laten inzien dat de zon onze primaire levensbron is

 • Leerlingen leren dat de zon niet uniek in zijn soort is

 • Leerlingen leren dat de zon straalt en dat een deel van die straling de aarde bereikt

 • Leerlingen ondervinden dat we diversen soorten straling van de zon op diversen manieren kunnen waarnemen


Lesplan:

10 minuten

Introductie over de zon en daarbij de benodigde voorkennis koort herhalen en samenvatten. Korte inleiding over het experiment15 minuten

Experiment: Straling zichtbaar maken. Door een oscillator kan een signaal omgezet worden in een golf op het beeldscherm van de oscilloscoop. Hiervoor zijn diversen sensoren die ook weer verschillende soorten golven/stralen meten. Deze gaan de leerlingen bestuderen en hieruit moeten ze conclusies trekken m.b.t. de straling van de zon.5 minuten

Nabespreking. Zelf de juiste golf nog een laten zien en verklaren. De leerlingen moeten met het goede antwoord op het proefstencil het klaslokaal verlaten.

 • Doelstellingen
 • Logische intelligentie Lesonderwerp: “Eb en Vloed” Beginsituatie
 • Lichamelijke intelligentie Lesonderwerp: “Het zonnestelsel” Beginsituatie
 • Visuele intelligentie Lesonderwerp: “de zon” Beginsituatie

 • Dovnload 15.51 Kb.