Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verenigingsgesprek verenigingsondersteuning

Dovnload 52.56 Kb.

Verenigingsgesprek verenigingsondersteuningDatum29.06.2018
Grootte52.56 Kb.

Dovnload 52.56 Kb.

Verenigingsgesprek verenigingsondersteuning


Vereniging: Sportvereniging Overbos

Datum: 1 maart 2011

Aanwezig: Ewoud van Saase (voorzitter)

Erik Puyt (Sportservice Noord-Holland, accommodatie/BTW specialist)

Daniëlle Klijnsma (Sportservice Haarlemmermeer verenigingsondersteuning)Verenigingsgegevens


Naam sportbond

KNVB

Naam vereniging

Sportvereniging Overbos

Tak van sport

Voetbal (voorheen ook handbal, inmiddels opgeheven)

Internetadres

http://overbos.qsite.com/default.asp?intro=no

Contactpersoon

Ewoud van Saase

Telefoon overdag
Telefoon `s avonds
Mobiel

06-20610061

E-mail

voorzitter@overbos.nl
Voorzitter

Ewoud van Saase

E-mail

voorzitter@overbos.nl

Secretaris

Bibi Damhoff

E-mail

secretaris@overbos.nl

Penningmeester

Vacant

E-mail
Voorzitter jeugd

Danielle van Achthoven

E-mail

achthoven45@zonnet.nl

Algemeen


Verenigingsgesprek
Combinatie functionaris

Combinatiefunctionaris Dennis Govers

Beleidsplan
Sportstimuleringsproject

□ JSP □ SMS □ SSK

□ Sport in de Wijk □ WhoZnext □ G6OTM


Profiel verenigingRecreatief / prestatief

Grote/kleine vereniging

Wijkgericht (etc.)


Recreatief en prestatief (betalen niet, want ze zijn een amateurclub: 2de klasse heren)
Grote vereniging

Aantal jeugdleden

1.000 leden / 70 teams

Meisjes jongensAantal senioren

Dames heren

Accommodatie

7 velden huur van de gemeente à 22K

Eigen kantine ja

Verlichting (indien van toepassing) ja


Bestuur


Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester, operationele zaken, voetbalzaken, PR & fundraising en facilitaire zaken. Drie jaar geleden is het toenmalige bestuur opgestapt en het huidige bestuur opgestaan, omdat ze de club niet wilden laten zakken. De stichting S.O.S. is eigenaar en beheerder van het clubgebouw. Hierin zitten 3 mensen, die deel uitmaakten van het vorige bestuur.

Commissie

6 vaste en 1 tijdelijke commissie:

 1. Evenementen

 2. Accommodatie

 3. Bar en kantine

 4. Toernooi

 5. Normen en waarden

 6. PR en fundraising

 7. Lustrum 25 jaar

Aantal vrijwilligers


Er zijn 200 mensen actief als vrijwilliger, van verzorgen van trainingen, draaien bardiensten tot trekken van de lijnen op de velden. Er is bijvoorbeeld een zeer actieve accommodatiecommisie (20 tot 30 vrijwilligers), die elke zomer de gebouwen schoonmaakt, schildert binnen & buiten en klein onderhoud uitvoert. Wel vaak dezelfde personen die helpen.


Overige kaderleden (trainer, I/D baner, etc)
Activiteiten


Competitie:

Onderlinge wedstrijden

Toernooien

NevenactiviteitenMaatschappelijk betrokken:

 1. S.K.H. start dit jaar met naschoolse kinderopvang. De vereniging stelt haar accommodatie ter beschikking voor 11K.

 2. Bestuur voert gesprekken met cricketvereniging de Kikkers (zomersport) om samen te gaan: tussen veld 6 en 7 is ruimte voor een cricketpitch en delen clubhuis. Gesprekken met RKVIC Amstelveen leidden voor de cricketvereniging tot niets.

 3. Werken samen met K.S.H. voor bewegingsonderwijs, hebben een container voor opslag spullen.

Belangrijkste knelpunten


Bestuur

Commissies

Uitvoerend


Het doel van dit gesprek is om de door de gemeente gestelde voorwaarden aan het 2de kunstgrasveld in gang te zetten. Dit betreft zowel de accommodatiescan uitvoeren als het BTW-model invoeren. De vereniging is verplicht de verlichting van dit 2de kunstgrasveld zelf te verzorgen, 6 nieuwe kleedkamers te bouwen en 200 leden te groeien. De vereniging maakt van de gelegenheid gebruik om een aparte ruimte voor kinderopvang te bouwen. Voor de nieuwbouw gaat de vereniging een hypotheek afsluiten. Hiervoor heeft zij al de spelregels van het Waarborgfonds Sport en de Gemeente Haarlemmermeer ontvangen van Sportservice.
Ad 1. Accommodatiescan

  1. Kantine met kleedkamers is eigendom van de vereniging. De velden van de gemeente worden gehuurd.

  2. Vereniging is maatschappelijk betrokken.

  3. Knappen eigen accommodatie op (hoge zelfredzaamheid).

Ad 2. Toepassing Sportbesluit 1. Onderzoeken mogelijkheid huidige stichting voor toepassen Sportbesluit.

 2. Standaarddocumenten statuten / gebruikersovereenkomst / huurovereenkomst zijn beschikbaar.

Ad 3. Algemene aandachtspunten 1. De bezetting van de barOorzaken


Vereniging

Sporters/leden
Oplossingen/advies


Ad 1. Accommodatiescan 1. Maak onderhoudsplan inzichtelijk.

 2. Stel vragenlijst beschikbaar.

Ad 2. Toepassing Sportbesluit 1. Stel standaarddocumenten beschikbaar.

 2. De standaarddocumenten worden door de vereniging doorgenomen en ingevuld, vragen worden aan Danielle / Erik doorgegegeven.

 3. Het bestuur benoemt 3 stichtingsleden.

Ad 3. Algemene aandachtspunten 1. Vrijwilligerswerk ligt vast in de statuten / huishoudelijke reglement, op basis waarvan met ingang van dit seizoen verplichte kantinedienst is ingevoerd.

 2. Breng vrijwilligers als verantwoordelijkheid onder bij één van de bestuurders.

 3. Breng in kaart welke kwaliteiten onder de leden en eventuele ouders aanwezig zijn (zogenaamde kaartenbak).


Gewenste ondersteuning


Korte evaluatie gesprek en medewerking verenigingVervolgactiviteiten

afsprakenAd 1. Accommodatiescan

 1. Ewoud maak onderhoudsplan inzichtelijk.

 2. Erik / Daniëlle stelt vragenlijst beschikbaar.

Ad 2. Toepassing Sportbesluit 1. Erik / Daniëlle stellen standaarddocumenten beschikbaar.

 2. Ewoud neemt de standaarddocumenten door en vult deze in, eventuele vragen worden aan Danielle / Erik doorgegegeven.

 3. Ewoud benoemt 3 stichtingsleden.

Ad 3. Algemene aandachtspunten 1. Ewoud brengt vrijwilligers als verantwoordelijkheid onder bij één van de bestuurders (coördinator).

 2. Coördinator brengt in kaart welke kwaliteiten onder de leden en eventuele ouders aanwezig zijn (zogenaamde kaartenbak).

 3. Ter lering en vermaak boek ‘dure spitsen, scoren niet’ van Simon Kuiper en Stefan Szymanski, freakonomics voor voetbal: een geheel nieuwe kijk op de sport.

Ewoud doet tijdens volgende bestuurvergadering verslag van dit gesprek en stelt een aantal data voor voor een vervolgafspraak met de accommodatiecommissie voor invullen accommodatiescan.22 maart 2011,

Daniëlle Klijnsma

Sportservice Haarlemmermeer 11 03 01 Overbos verslag.doc • Verenigingsgegevens
 • Activiteiten
 • Belangrijkste knelpunten
 • Oorzaken
 • Gewenste ondersteuning

 • Dovnload 52.56 Kb.