Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vergadering mmi 9/5/16

Dovnload 7.68 Kb.

Vergadering mmi 9/5/16Datum11.10.2017
Grootte7.68 Kb.

Dovnload 7.68 Kb.

Vergadering MMI 9/5/16

Aanwezig: Marys Langlet, Stefan Stijnen, Marina Marien, Luc Van Espen, Gusta Tijs, Anjes Dierens, Rita Janssens, Sylvain Van den Avondt, Roger Merckx, Lieve Keuleers, Freddy De Wilder, Emiel Neuckens

Verontschuldigd: Magda Steffens, Eddy Muls, Gusta Thijs, Kristel Peeters, Lieve Vromant, Roger Oyen, Erwin Van San, Chris Desmedt, Lea Verbeeck, Bruggeman

MMI
Beslissingen stadsbestuur


 • Pendelbus terug naar Nekkerspoel

 • Muizen Station : frequentie verhogen

 • Verder blijven ijveren voor punten opgenomen in onze visietekst

 • Vergadering 18/5 13 u (De Bie, Deleus, Denroover + 2 personen De Lijn)

Presentatie Dienstencentra

 • Den Abeel 21/4 >>>19/5

Vragen gemeenteraad (Geys + Rita VandenBosch)

 • Geen actualiteitsdebat op 22/3 (aanslagen Zaventem en Maalbeek)

 • Gemeenteraad 26/4

 • Regionet >>>> studie met Igemo en 12 andere gemeenten

 • Proefregio Mechelen: infovergadering op 13/5/16 MOV

 • MMI geen bevoorrechte partner, wel uitgenodigd worden

Verdere initiatieven

SOV (Supporters voor Openbaar Vervoer) vergadering op 27/4/16 presentatie van

Proefregio Eric Sempels (MOW) zie bijlage • Geen beslissing genomen omtrent uitvoering door minister

 • Proefregio vult zelf project in

 • Voornaamste doelstelling: overleg tussen veel verschillende gemeenten haalbaar is in een vervoersregioraad

 • Focus niet op uitvoering maar opstellen vervoersplannen

 • Coördinatie en uitwerking MOW team duurzame personenmobiliteit

 • Projectteam: VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten), MOW (Mobiliteit en Openbare Werken), AWV(Afdeling Wegen en Verkeer), De Lijn en Mobiliteitscentrale

 • Vervoerregioraad: geselecteerde gemeenten kiezen voorzitter; bewaakt stuurt en evalueert de realisatie van de bereikbaarheid + is verantwoordelijk voor de organisatie en de kostenefficiente invulling van de basisbereikbaarheid

 • Opmaak vervoersplan: adviseren kernnet + beslissen over de optimale organisatie van het aanvullend net en het vervoer op maat (inzet middelen afwegen )

 • MOW zal voorzitterschap waarnemen

 • Infovergadering voor gemeenten vrijdag 13/5/16

 • Klankbordgroep /proefregio.

 • Indien geen consensus in vervoersregioraad: centrale regie beslist

 • Nieuwe vergadering SOV op woensdag 18/5 (spreker Kesteloot directeur-generaal De Lijn)

Bereikbare regio Wim Abels (Igemo) zie bijlage

 • Regionale mobiliteitsproblemen >>regionale doorstroom verbeteren

 • Lokaal verkeer beter plannen om de regionale doorstroming te optimaliseren

 • Masterplan overzicht oplijsten van mobiliteitsproblemen

 • 3 thema’ s gewestwegen, vrachtverkeer en bijzondere bestemmingen

 • Logistieke kaart: real time verkeersinformatie, vehicle tracking

 • Marktplaats voor mobiliteit: vraag en aanbod van mobilteistdiensten en producten

 • Regionet Mechelen: onderlinge afstemming RO en Ov

 • Basisbereikbaarheid ?

 • Klankbordgroep wordt opgericht waar MMI zal deel van uitmaken (adviserende of informatief orgaan in project ?)

 • Vergaderingen gaan waarschijnlijk door in juni. Vervangers aangeduid daar Emiel met verlof is van 1 t.e.m. 21 juni

 • Roger Merckx, Lieve Keuleers. Wordt gemeld aan Wim Abels door EN

Uitnodiging vergadering College/De Lijn/MMI

 • 18/5/16 te 13 uur

 • Agenda vragen aan kabinet De Bie

 • Voorbereidende vergadering bij EN op maandag 17 mei te 19u30

 • Afvaardiging: Stefan, Sylvain, Erwin, Emiel, Freddy (?)

 • Uitnodiging vergadering College/De Lijn/MMI

 • Dovnload 7.68 Kb.