Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vergunningsaanvraag / demande de licence motorcross 2019

Dovnload 220.82 Kb.

Vergunningsaanvraag / demande de licence motorcross 2019Pagina1/2
Datum13.04.2019
Grootte220.82 Kb.

Dovnload 220.82 Kb.
  1   2


VERGUNNINGSAANVRAAG / DEMANDE DE LICENCE

MOTORCROSS 2019
Naam/Nom: ...........................................

Voornaam/Prénom: ...........................................


Geslacht/Sexe: M/M - V/F *
Straat/Rue: ........................................... Nr./No.: .............
........................................... Bus/Boite: ...........
Postcode/Code postal: ....................

Gemeente/Commune: ...........................................


Provincie/Province: ...........................................
Tel: ...........................................
G.S.M: ...........................................
E-mail: ...........................................

Rekening nr/Compte no: ...........................................


Geboren/Ne op/le: ...........................................
Te/a: ...........................................
Nationaliteit/Nationalité: ...........................................
Beroep ……………………………………………………

Medisch getuigschrift in orde: Ja / neen *

Attestation médicale en ordre: Oui / Non *
LAATSTE VERGUNNING/DERNIERE LICENCE - VERPLICHT IN TE VULLEN OBLIGATOIRE
Federatie/Federation: ..........................................
Categorie: ..........................................
Transpondernr. ………………………………………………………..
Motor (merk+type) ……………………………………………………………

CATEGORIE 2019


O Initiatie/Initiation : 50/60/65cc (vanaf/à partir de 6 jaar/ans tot en met/jusque 8 jaar/ans inclus)

O nieuwelingen/Débutants : 65cc (vanaf/à partir de 8 jaar/ans tot en met/jusque 11 jaar/ans inclus)

O nieuwelingen/Débutants : 85cc (vanaf/à partir de 8 jaar/ans tot en met/jusque 11 jaar/ans inclus)

O juniors : 2-takt tot 85cc (vanaf/à partir de 11 jaar/ans tot en met/jusque 14 jaar/ans inclus)

O Aspirant : (vanaf/à partir de 11 jaar/ans tot en met/jusque 14 jaar/ans inclus).125-2T, 150-4T

O pitbikes : (vanaf/à partir de 15 jaar/ans)

O experten A : (vanaf/à partir de 18 jaar/ans tot en met/jusque 45 jaar/ans inclus)

O experten B : (vanaf/à partir de 46 jaar/ans)

O dames A&B : (vanaf/à partir de 14 jaar/ans)
Nr./No. …………………………………………………………

Naam : …………………………………………………………..


Voornaam : ………………………………………………….
Ik verbind er mij toe het Algemeen Sportreglement van de wedstrijden JMS vzw te eerbiedigen.

Ik verklaar NIET vervallen te zijn van het recht tot sturen.

Ik zie er formeel van af gerechtelijke vervolgingen in te stellen tegen JMS vzw en alle organisatoren van een sportproef ten persoonlijke titel of als burgerlijk verantwoordelijke.

Ik zie er formeel van af voor mij en mijn rechthebbenden, om het even welke schadevergoeding te eisen van een piloot die mij, in koers of tijdens officiële trainingen schade zou berokkend hebben, hoe belangrijk deze ook moge weren.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen van de wet van 2 april 1925, betreffende het verbod op stimulerende middelen, en verbind mij bijgevolg, op mijn eer, niet aan dopingpraktijken te zullen deelnemen en mij strikt te gedragen volgens de voorschriften van voornoemde wet.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de richtlijnen uitgevaardigd door de milieuwetgeving en zal ze respecteren. Ik onderschrijf het belang van de regels voor het behoud van de natuur en zal sport beoefenen met respect voor het milieu.

De deelnemer aan de JMS-wedstrijden, kampioenschappen en trainingen waar de JMS-sportreglementen van toepassing zijn, ontslaat JMS, haar organisatoren en officiëlen, alsook hun vertegenwoordigers, hulpkrachten of personeel van elke verantwoordelijkheid voor lichamelijke letsels of materiele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, dewelke hem/haar zouden kunnen worden veroorzaakt in bet kader van de wedstrijden, kampioenschappen en trainingen ingericht door JMS.

Bovendien verbindt de deelnemer er zich toe om JMS vzw, de organisatoren en officiëlen, alsook hun vertegenwoordigers, hulpkrachten of personeel van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van derden jegens wie hij solidaire verantwoordelijk is te ontslaan. Elk beroep ingediend bij gewone rechtbanken tegen definitieve beslissingen uitgesproken door rechtsprekende organen of de Algemene Vergadering van JMS vzw is uitgesloten.


Datum/date: ...../....../..............

Handtekening van de piloot of zijn wettelijke vertegenwoordiger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   2

  • VERGUNNINGSAANVRAAG / DEMANDE DE LICENCE MOTORCROSS 2019

  • Dovnload 220.82 Kb.