Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verhardt u niet, maar laat u leiden

Dovnload 13.41 Kb.

Verhardt u niet, maar laat u leidenDatum05.12.2018
Grootte13.41 Kb.

Dovnload 13.41 Kb.

Verhardt u niet, maar laat u leiden”

Gods leiding in je leven


Gods leiding vinden in het dagelijks leven is niet makkelijk. We horen over het algemeen geen stem die ons de weg wijst en met onze nuchtere westerse kijk worden veel dingen die ons zouden kunnen sturen, wegverklaard. Hoewel we wel geloven in Gods leiding is het toch verbazingwekkend hoeveel gebeurtenissen we in de praktijk aan het toeval toeschrijven. Of hoogstens houden we de mogelijkheid open dat iets leiding is, maar ja, je weet het nooit. Deze houding kan er ook voor zorgen dat we gewoon wat proberen in ons leven en God weinig betrekken bij onze keuzes. En dat terwijl we het er waarschijnlijk wel over eens zijn dat God ons wil kennen en ons leven leiden.


  1. Zoek jij Gods leiding? Zo ja, voor wat soort dingen?

Omdat ik het zelf ook een moeilijk onderwerp vind, heb ik een soort woordstudie gedaan in de Bijbel naar Gods leiding. Hieronder staat een overzicht van een aantal zaken die met Gods leiding in verband worden gebracht. Je kunt het schema lezen als: Gods leiding is (of betekent) ‘…’ Meerdere dingen in één vers worden gescheiden door een puntkomma.


Gods leiding =

Vrees voor de HEER; geen onrecht, partijdigheid of corruptie dulden

2 Kron. 19:7

Tot eer van God

Ps. 31:4

Overal, waar je ook gaat

Ps. 139:9-10

Gods wil volbrengen; werkt door zijn goede Geest en ondanks onze daden

Ps. 143:10

Genade; gaat samen met genezing en barmhartigheid

Jes. 57:18

Een antwoord op berouw; als die van een vader over een zoon

Jer. 31:9

Je laten leiden door liefde en recht

Hos. 12:6-7

Bevrijding van zondige hartstochten; dienen van de Geest

Rom. 7:5-6

Door Zijn Geest die in je woont; brengt leven en vrede; maakt rechtvaardig; maakt ons tot kinderen van God

Rom. 8:5-14

Oprechtheid en zuiverheid, Gods genade

2 Kor. 1:12

Breken met: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen, verwerpelijke afgodendienst

1 Petr. 4:1-5

Breken met: spotters, goddeloze begeerten, verdeeldheid, aardsgerichtheid.

Jud. 1:17-19
  1. Welke van bovenstaande zaken spreekt je aan? Zoekt het Bijbelgedeelte eens op en bespreek het met elkaar. Hoe werpt dit nieuw licht op Gods leiding?

In Jesaja 58 kunnen we lezen over het volk Israël dat Gods leiding zoekt, maar het niet vindt, ondanks hun inzet.


Lees Jesaja 58:1-5


  1. a) Wat doet het volk om Gods leiding te ontdekken?

b) Hoe wordt hun handelen gewaardeerd?

c) Waarin ligt de afkeuring van hun handelen precies?  1. Wat heeft dit ons vandaag de dag over vasten te zeggen?

God veroordeelt niet alleen, maar laat het volk ook de weg zien hoe ze Hem wel kunnen dienen en zijn leiding kunnen vinden.


Lees Jesaja 58:6-12


  1. a) Welke zaken worden hier genoemd waar het werkelijk op aankomt voor God?

b) Welke beloften geeft God als je Hem op die manier dient?
Er wordt in dit gedeelte een verband gelegd tussen God die ons leven wil leiden en ons handelen.


  1. a) Probeer dit verband eens onder woorden te brengen.

b) Heb je wel eens op deze manier tegen Gods leiding aangekeken?
Ook in het Nieuwe Testament wordt dit verband gelegd. Hierover lezen we de brief aan de Galaten.
Lees Galaten 5:16-25


  1. Welke tweedeling beschrijft Paulus hier? Probeer het gelezen stuk hier helemaal bij te betrekken (maak bijvoorbeeld twee rijtjes).


Het gaat erom of we ons door onze eigen wil laten leiden of door Gods wil. Het is dus niet zozeer het zoeken van Gods wil, maar het in overeenstemming brengen van je leven met Gods leiding. Als je je leven onder zijn leiding stelt, zal je levenswijze ook steeds meer gaan worden zoals het is bedoeld. Wij moeten leven, zodat God ons kan leiden. Of zoals in vers 25 staat: “Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.”

  • Gods leiding =

  • Dovnload 13.41 Kb.