Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verjaardag van Lutgart Borremans

Dovnload 71.23 Kb.

Verjaardag van Lutgart BorremansDatum21.09.2017
Grootte71.23 Kb.

Dovnload 71.23 Kb.

1 september

Verjaardag van Lutgart Borremans.

1953. Frans Verelst wordt aangesteld tot koster-organist van de Sint-Vincentiuskerk.

1971. Dit schooljaar zijn er gemiddeld dagelijks 124 kinderen aanwezig in de Don Boscokleuterschool van het Hoogveld.

1981. Start van het Buizings Volleybaltornooi door 20 wijkploegen in 4 reeksen. Een organisatie van Dorpsleven Buizingen.

1989. De werkgroep welzijnszorg Buizingen, bundelt de resultaten van de sociale enquête uit alle Buizingse straten in een Welzijnsgids, een boek dat vanaf vandaag in alle Buizingse huizen wordt bedeeld.

1992. Jan De Jaeghere start als pastoraal begeleider, i.s.m. DAW (Dienst aan de Wereld van het Aartsbisdom) in Ommekaar. Zo wordt het vierspan dat instaat voor de coördinatie van de drie parochies van Buizingen en Lot, nl. Erik Meeussen, Rik Devillé, Lydia Vandenbosch, eindverantwoordelijke liturgie en Rita Desmecht, eindverantwoordelijke catechese uitgebreid tot een vijfspan. Hij zal dit doen tot september 1993.

1994. Tris Segers uit Buizingen start als dekenale Jeugdpastor van de dekenij Halle.

1995. Na 10 jaar het secretariaat van het Dekenaal Verloofdencentrum, in de pastorie van deze parochie te hebben uitgebouwd worden Mariette en Jozef Dom-Mathieu opgevolgd door Cyriel en Marie-Thérèse Stroolens-Poquet.

1997. Het team Dooppastoraal wordt eindverantwoordelijk voor de dooppastoraal. Inge Mertens en haar team werkt het nieuwe project met de maandelijkse ouderavonden. Het Doopdruppeltjes project wordt gelanceerd samen met de terugkomzondag van deze doopselgezinnen, op de 2de zondag van januari.

1999. Jong KAJ Buizingen wordt KAJ Wigwam met Luc Broos, Geert Walravens en Tim Langbeen als leiding.

2001. Danny Horré uit Sint-Pieters-Leeuw wordt lid van de parochieploeg tot juni 2016.

2005. Start van de fusie van het Onze Lieve Vrouw van Halle College en het Heilig Hart Instituut tot één school, nl. Het Heilige Hart en College Halle.

2006. In de vroegere Kleuterschool van het Hoogveld, start naast het Buurthuis Ommekaar opnieuw een naschoolse Kinderopvangdienst. Een organisatie van KVLV.

2008. Els Paridaens volgt Rik Devillé op in de Don Boscoparochie en wordt hiervoor halftijds vrijgesteld door de ploeg van de Don Boscoparochie. De eerste vier maand zijn een stageperiode voor Els in samenwerking met Rik en daarna vanaf 2009 wordt zij definitief de eindcoördinator van de Don Boscoparochie. Bart Vanvolsem volgt Rik Devillé op als parochieverantwoodelijke. Hij wordt hiertoe aangesteld door de aartsbisschop in het Kerkbestuur van de Don Boscoparochie.

2010. Freddy Steens en Jan Rimez vertrekken vanuit Buizingen op fietstocht naar Compostela. Na een tocht van 2.200 km komen ze op 23 september aan in Compostela.

2014. Jeanne Hemels stopt als verantwoordelijke voor het beheer en onthaal van de dagactiviteiten in Zennedal. De reservaties voor de dagactiviteiten gebeuren voortaan door Els Paridaens. Een team van zaalverantwoordelijken Bart Vanvolsem, Geert Guldentops en Luc Christiaens doen het onthaal in beurtrol.

2015. Start van Facebook Don Boscoparochie via www.faceboek.com/DonBoscoBuizingen2 september

1977. Hulpbisschop Schoenmaeckers komt de leden van de parochieraden van het dekenaat Halle toespreken in het O.L.Vrouwcentrum in Halle.

1987. Vandaag start het vierde jaar van de werkgroep 'Denkgroep Vormsel'.

2000. Manu Coone, chiroleider en meester uit Lot vertrekt voor twee jaar als ontwikkelingswerker naar Guamote, Ecuador en werkt er in het Inti Sisa project.

2007. Het parochiejaarthema 'de bal ligt in jouw kamp' start in de zondagsviering in de parochies van Buizingen en Lot.

3 september

Verjaardag van +Corry Mathyssen, lid van de eerste parochieploeg.

1981. VKAJ-Buizingen vertrekt tot 9 september op kamp naar Eksel.

1986. Start van het derde jaar 'Denkgroep Vormsel' voor de inhoudelijke uitbouw van de catechese-inhoud van de vormseljaren, waarvan het eerste jaar ondertussen is gestart met Pinksteren 1986.

1991. Bella Parzeczewcki, °29 augustus 1930, +13 januari 2005 (Michiels) uit Buizingen wordt lid van de parochieploeg tot februari 1996.

2008. Huis-aan-huisbedeling van een speciale editie van het parochieblad 'Momenten van geluk voor zinzoekers' van 8 bladzijden.4 september

1984. Openstelling van de Sint-Vincentiuspastorie voor asielzoeker. Fidèle, asielzoeker uit Burundi, krijgt er als eerste opvang.

1986. Geboortedag van Joris Vyncke, gedoopt in de Don Boscokerk op 2 november 1986.

1988. Start van het 'jaar van de vriendschap' van de twee Buizingse parochies.

1996. Geboortedag van Tars Van Craenenbroeck, gedoopt in de Don Boscokerk op 4 mei 1997.

1992. Oprichting van 'Recente WWW' binnen de groep van WWW in de Don Boscoparochie.

2000. Akte van aankoop door het kerkbestuur van Don Bosco van het stuk grond Eyckveld, achter de Breugelzaal, Zennedal wordt verleden bij de notaris.

2005. Een nieuw werkjaar Nevenvieringen in de Don Boscokerk start met als voorgangersploeg Marij Vanisterbecq, Katrien Moerman, Josette Onckelinx, Christel Sterckx, Lydia Vandenbosch, Anne Verhoeven, Josée Vervondel, Marijke Devaddere, Victoria Stroolens en Ingrid Kamoen.

2005. Afscheidsviering in de Don Boscokerk van Patrica Hamelrijck als dirigente van het Don Boscokoor dat zij 24 jaar eerder opnieuw opstartte.

5 september

Verjaardag van Fien Steens.

1975. Rik Devillé, doet zijn eerste vrijdagavondmis in deze kerk als hulppriesters van Gaston Langhendries.

1981. Huwelijk van Marij Vanisterbecq en Felix Vyncke in de Don Boscokerk.

1981. De Kleine Regenboog vertrekt tot 6 september op Regenboogweekend in de Jeugdherberg te Huizingen.

1983. Start van het Onthaalcentrum voor Verloofden en het bijhorende secretariaat in de Don Boscolokalen te Buizingen. Voortaan elke maandagavond en zaterdagvoormiddag beleid door een koppel van de Dekanale Verloofdenwerking.

1987. Bouwen van een muur tussen Pallieterzaal en Breugelzaal en een nieuwe vloer leggen in de Pallieterzaal, zodat de vloer niet meer schuin loopt.

1988. Start van afbreken oud podium in de Don Boscokerk en plaatsen van een nieuw podium met twee verplaatsbare delen met nieuwe bekleding en start van vernieuwing elektriciteitswerken en vernieuwen geluidsinstallatie met afstandsbediening.

1988. Start van een tweede jaar 'Bijbelgroep' in de Don Boscoparochie.

2004. 109ste en laatste maandelijkse zondagbruch in het Buurthuis Ommekaar t.v.v. Palliatieve Thuiszorg Alpha Buizingen.6 september

Verjaardag van Helga Plosien.

1976. De nieuwe stoelen staan in de Don Boscokerk n.a.v. de viering van 25 jaar Don Boscokerk.

1983. Geboortedag van Rien Steenhouwer, gedoopt in de Don Boscokerk op 8 januari 1984.

2001. Veertig nieuwe stapeltafels aangekocht voor Zennedal.

2012. Gaston Langhendries, 86 jaar, pastoor in deze parochie van 1973 tot 81 overlijdt in Dilbeek.7 september

1908. Afscheid van pastoor Emiel Vertommen te Buizingen, pastoor sinds 22 februari 1898.

1976. De pastoor van Kessel-Lo komt spreken op de Don Boscoparochieraad over een goed uitgebouwde parochiewerking.

1987. Vanavond start de allereerste Bijbelgroep met 12 mensen uit de Don Boscoparochie die voortaan acht avonden per jaar zal samenkomen. De coördinatoren en bezielers zijn Freddy Steens en Hugo De Ceukelaire.

1988. Uitvaart van Hugo De Ceukelaire, lector, voorzitter van de parochieraad (1975-1981), mede-oprichter van de parochiale Bijbelgroep, lid van de liturgische werkgroepen, denkgroep Vormsel, werkgroep Don Boscoweek, auteur van 'Lezen wat er staat' (schuilnaam Jozef van Tomme), uit de Victor Mertensstraat in de Don Boscokerk.

1991. Huwelijk van Wim Moerman, uit de Victor Mertensstraat en Katleen Vaeremans.

1999. Startavond met alle catechisten van alle catechesegroepen van Buizingen en Lot.

2008. Op deze eerste septemberzondag wordt, na een keuze uit verschillende voorstellen, de traditionele acclamatie 'Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden' vervangen door 'Prent het in mijn hart, Heer, Jij bent het levend brood', bij de start van de communie-uitreiking in de Buizingse kerken.8 september

Geboortefeest van Maria

Internationale dag van de Alfabetisering

1985. Werkbeurs, parochiale startdag in beide Buizingse parochiekerken.

1988. De dekenale Verloofdenploeg bestaat uit Paul en Monique Desmyter, Rita en Robert Monsieur, Charly en Ann Christiaens en Rik Devillé.

1990. Start van de tweedaagse parochiale eetkermis in Zennedal.

2000. Start van een driedaagse Buizingse Feesten rond en in de Sint-Vincentiuskerk.

2006. Uitgave van een speciale editie van het parochieblad voor een huis aan huis bedeling.

2008. Het Don Boscoparochiekoor (1983) en het strijdkoor Suma Khantatykoor (1992) repeteren voor het eerst samen in De Ark en versmelten tot één koor: het Suma Khantatykoor.9 september

Verjaardag van Josette Onckelinx en Nils Lummens.

1975. Rik Devillé, gaat voor het eerst een viering voor als hulppriesters van Gaston Langhendries. in deze kerk.

1978. Filmnamiddag 'Alice in Wonderland' in de Regenboog voor alle kinderen.

1979. 5de Autozoektocht van Chiro Sabbath.

1984. Oud-leiding van Chiro Sabbath organiseert haar 10de Autozoektocht doorheen de Zennevallei en het Pajottenland.

1986. Allereerste startvergadering van alle catechisten voor een nieuw werkjaar van beide Buizingse parochies samen, met als coördinator Rita Desmecht, pastoraal werkster voor de twee parochies van Buizingen.

1989. Marc De Potter uit Buizingen wordt lid van de parochieploeg van Don Bosco tot september 1990, in opvolging van Lieven Vergauwen.

1989. Vanaf deze zaterdag is er voortaan een nevenviering voor 6 tot 12 jarigen en in de zaterdagavondmis, zoals al eerder deze ook doorgaat tijdens de zondagmis van 10 uur in de Don Boscokerk.

1989. De 'Parochiale eetkermis' van november in de Don Boscoparochie verhuist voor het eerst naar het eerste septemberweekend en wordt 'Familierestaurant'.

1993. Vrouwenecclecia Buizingen start o.l.v. Lydia Vandenbosch en Clem Mordyck met 18 vrouwen in de Regenboog.

1994. Tweede Spaghetti-avond t.v.v. de parochiewerking in Zennedal.10 september

1971. Startbijeenkomst voor de viering van 20 jaar Don Boscokerk.

1980. Met 16 ploegen, van evenveel wijken, start de voorselectie van de volleybalwedstrijden in de Buizingse wijken. Een organisatie van Dorpsleven Buizingen. De finale is op 20 september op het Dorpsfeest.

1989. De tweedaagse Parochiale Eetkermis in de Don Boscolokalen, voor het eerst verschoven van november naar september.

1993. Johan Boon, pastoor van deze parochie van 1962 tot 1973 overlijdt te Peutie.

1994. De parochie stort voor 42.000 frank (1.041 euro) aan noodhulp aan Ivo Vanvolsem in Kananga, Congo.

1996. Persvoorstelling van het 3de boek 'Het Werk, een katholieke sekte' van Rik Devillé in het IPC te Brussel.

2002. Felix Marien volgt Paula Hombroeckx op als beheerder van de dekenale vzw. afdeling Don Boscoparochie. Paula Hombroeckx blijft de verantwoordelijke voor de financiële verrichtingen en Hilde Libert verzorgt de boekhouding.

2005. Opendeurdag in Ommekaar.

2010. Freddy Steens en Jan Rimez komen na een fietstocht van 2.200 km aan in Compostela.

2011. Opendeurdag in Ommekaar.

2011. De Bilpoetsdoekjesactie van de vormselgroep Tredici Arcobalini t.v.v. het buurthuis Ommekaar brengt 307 euro (12.385 frank) op.11 september

Verjaardag van Ria Bergé, Laurent Lievens en Andries Struelens.

1975. Eerste bespreking over de mogelijkheid een Eerste Wereldwinkel in Halle te openen door Yves Janssens, Suzanne Vandenbosch, Rik Devillé en Raf Vandooren.

1979. Het Vanpeteghemorgel van de Sint-Vincentiuskerk wordt officieel geklasseerd.

1983. Doop van Krisna en Tjili in de Don Boscokerk, de twee eerste kinderen uit het eerste Cambodjaanse gezin dat als vluchteling in Halle komt wonen.

1983. Autozoektocht van Chiro Sabbath doorheen de Zennevallei.

1994. De parochie start het werkjaar rond het thema 'Als de boom kon spreken'.

1994. Ivo Vanvolsem vertrekt terug naar Kananga en krijgt 65.000 frank (1.611 euro) mee uit de twee Buizingse parochies voor zijn project van vluchtelingenkinderen.

1997. Denkavond over de toekomst van onze liturgische vieringen voor Buizingen en Lot.

1999. Eerste tentoonstelling van de Buizingse Spits in de Sint-Vincentiuskerk te Buizingen.

2001. Twee vliegtuigen doorboren de Twin Towers in New York.

2001. De catecheseploeg Buizingen-Lot start dit werkjaar met 38 catechisten voor catechese groepen van 8 tot 17 jaar.

2010. Opendeurdag Ommekaar in Hoogveld.

2016. Open monumentendag.

12 september

Verjaardag van Veerle Blijckers.

1967. Geboortedag van Myriam Volckaert.

1979. Bespreking van de resultaten van het onderzoek 'kerkgangers' door Frans Goossens gebundeld.

1982. Grote Autozoektocht van Chiro Sabbath doorheen de Zennevallei en het Pajottenland.

1984. De twee Buizingse KAV-groepen starten samen een Jong KAV-Buizingen.

1984. Eerste contact van Rik Devillé met de kunstenaar Hans Biermann in het kunstatelier van de abdij van Maria Laach in Duitsland als voorbereiding op de bestelling van de rood koperen sculptuur 'Jezus, Petrus en de vissersboot' om vooraan in het hoogkoor van de Don Boscokerk te plaatsen.

1988. De catecheseploeg van Buizingen start het catechesejaar met 18 catechisten voor catechese groepen van 8 tot 17 jaar.

1989. Laatste samenkomst van een aparte Jeugdparochieraad van beide Buizingse parochies. Voortaan zullen de leidingen van de jeugdbewegingen aansluiten bij de Volwassenenparochieraad van de Sint-Vincentiusparochie, waar hun jeugdlokalen zijn.

1992. Start van de tweedaagse parochiale eetkermis in Zennedal.

1993. Viering 30 jaar Don Boscoparochie in deze kerk met in de namiddag de viering van 10 jaar Verloofdenonthaal met inhuldiging van het beeld In-Ich van André Debaere op de Zennewei.

1993. Kaatsclub Amis-Reunis van Buizingen wordt Belgisch kampioen dit jaar.

1994. In alle weekendvieringen wordt een enquête gehouden over de wijze en inhoud van eucharistievieren.

1997. Huwelijksdag in de Don Boscokerk van Anne Goossens en Walter Maes.

2008. Start van de bouwdagen in de Okkernoot door vrijwillige medewerkers in het oude Sacramentinnenklooster aan het Don Boscoinstituut te Halle.

2009. Opendeurdag '20 jaar Ommekaar' in het buurthuis in het Hoogveld.

2009. Het nieuwe De Greeforgel wordt feestelijk ingespeeld in de Don Boscokerk door Wouter Deconinck.

2015. Jaarlijkse Opendeurdag in Ommekaar, Hoogveld.13 september

Verjaardag van Maarten Christiaens.

1980. De Kleine Regenboog gaat op weekend tot 14 september in de Jeugdherberg te Huizingen.

1984. De gasleidingen van de parochielokalen werden door de Halse Brandweer afgekeurd. Nieuwe gasleidingen zijn gelegd in alle lokalen van Zennedal en de Don Boscopastorie.

1988. Plaatsen van een nieuw tapijtbekleding van het nieuwe podium in de Don Boscokerk.

1992. Paul en Monique Desmyter volgen André en Marie-Rose Brems op als eindverantwoordelijken Verloofdendagen Zennevallei.

1998. Opvoering van de muzical Mezcal, etno-jazz met en van Luiz Marquez wordt in de Don Boscokerk uitgevoerd n.a.v. de viering van 35 jaar Don Boscoparochie.

2008. Opendeurdag in het Buurthuis Ommekaar.14 september

Kruisverheffing

1970. Chirojongens Sint-Jan-Bergmans Buizingen worden Chirojongens Sabbath Buizingen.

1973. De eerste Don Boscoparochieraad, verkozen via de wijken, komt voor het eerst samen en bestaat uit Mevr. Heymans, Marcel Steels, Hugo De Ceukelaire, Mevr. Belsack, Mevr. Michiels, Virginie Pé, Chris Vanden Eede, Frans Demeur en Hilde Moerman. Voor de jeugd zijn dat Camilla Fagoo, Jan Debelder, Christia Van Wilderode, Jan Steenhouwer en Jef Freson.

1975. Eerste zondag dat Rik Devillé als hulppriester op zondag eucharistievieringen voorgaat in de Sint-Vincentiuskerk.

1980. Autozoektocht doorheen het Pajottenland, een organisatie van oudchiroleiding Buizingen.

1982. Uitvaart in de Don Boscokerk van Edward Ghyselinck uit de Victor Mertensstraat.

1988. Gerda Hanssens (tot 1993) uit Dworp, Lydia Vandenbosch (tot 1994) uit Essenbeek en Lieven Vergauwen (tot 1989) uit Dworp worden lid van de Parochieploeg van de Don Boscoparochie.

1989. Het project om een kleinere kerkruimte te bouwen in de kerk van Lot, op basis van een ontwerp van architect De Boe van het Aartsbisdom en een zaal en kleine vergaderruimten, keuken en sanitair blok in het schip van de kerk (met verdieping) op initiatief van de parochieploeg van Lot wordt afgekeurd door de gemeente Beersel.

2002. De eerste Buizingse Jogging van vzw Sabboika met meer dan 250 deelnemers.

15 september

1960. Huwelijksdag van Maurice Goossens en Paula Hoebroeckx.

1960. De 14 terracotta in half reliëf in de zijwanden van de kerk van Camiel Colruyt, Halle °1908 worden ingewijd en beelden de 14 staties van de kruisweg uit.

1982. Oprichting van de KAJ Buizingen (jongens)

1983. Oprichting van de Jong-VKAJ Buizingen (meisjes)

1984. Platen- en Boekenbeurs in de Don Boscokerk.

1985. Dorpsfeest Buizingen.

1985. Dorpsfeest met de jeugdbewegingen op het Gemeenteplein van Buizingen.

1991. Tweede Opendeurdag van het Buurthuis Ommekaar in de Kerchovestraat.

2001. Huwelijksdag van Ilse Bruyndoncks en Kris D'Hondt in de Don Boscokerk.

2004. De ruimte van een van drie vroegere biechtstoelen in de Don Boscokerk wordt gedoopt tot Vergeetmenietje met centraal een keramiek kunstwerk 'Onze Vader' van de Vierde jaar vormselgroep van Geertje Van Cuyck en Paul Garré.

2011. Klimop houdt een opendeurnamiddag in de Regenboog.16 september

1953. Huwelijk van Alfons Hoorenbeek (eerste boekhouder van de Don Boscoparochie) en Suzanne Vanhoedenaeghe (eerste zaalverantwoordelijke van de Don Boscolokalen)

1989. Parochiedag rond het thema 'Op naar... parochie' wordt voor het eerst met alle medewerkers van de drie parochies van Buizingen-Lot georganiseerd. En besluit tot gemeenschappelijke parochieraadsverkiezingen in het najaar 1993. Hier wordt ook beslist om het parochielogo "Kerk in Buizingen", een ontwerp van Jos Vandebotermet uit de Sint-Jozefslaan te veranderen in "Kerk in Lot en Buizingen".

1995. De nieuwe gebogen toegang tot de Don Boscokerk in klinkers met Menorah-tekening is uitgevoerd door firma Verleyen.

2013. Uitvaart in de Don Boscokerk van Frans Demeur (°25 december 1936) uit de Emiel Derooverlaan. Wijkmeester van KWB-Buizingen, verantwoordelijke voor de Zomerkampen van Zennedal vanaf haar oprichting in 1984 tot 2012.

2015. De Don Boscoparochieraad start deze avond met het nieuwe werkjaar.17 september

Dag tegen Kanker

Car Fry Day - Autovrije dag

1978. Inwandeling van drie nieuwe bewegwijzerde wandeling n.a.v. het Jaar van Dorp in Buizingen, nl. de Eysingenwandeling, de Kluiswandeling en de Geynstboswandeling.

1982. Kleinkunstavond met Miek en Roel in Centrum Lindegroen, een KWB organisatie, als start van een weekeind Dorpsfeest tot 19 september.

1984. Aanstelling van Lydia Vandenbosch tot pastoraal werkster van de twee Buizingse parochies door het aartsbisdom Mechelen. Ze beëindigt dit mandaat op 31 januari 1995.

1988. Start van een tweedaagse viering van '25 jaar Don Boscoparochie'. In de vieringen krijgt elk gezin een ingebrande broodplank mee als aandenken. Desiré Vanisterbecq, voorzitter van de Don Boscokleuterschool kreeg het zilveren Sint-Romboutskruis van kardinaal Daneels.

1988. Zennedag van het Chirogewest met 29 chirogroepen uit de Zennevallei in het Don Boscoinstituut te Halle.

1989. Het nieuwe parochiale jaarthema start deze zondag onder de slogan "Conciliair Proces rond gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping".

1999. tot 19 september Buizings Dorpsfeest met optredens in de tent, avondmarkt, fuif, rommelmarkt op het Gemeenteplein met een kunsttentoonstelling en boekenbeurs in de Vincentiuskerk.

2005. Boliviaans Eetfestijn van Pachamama in Zennedal.

18 september

Dag van de Landbouw 2016 (variabele datum: 3de zondag van september)

Verjaardag van Victor Swerts en Jenny Hermy.

1983. Zesde dorpsfeest op het Dorpsplein te Buizingen, georganiseerd door Dorpsleven met Tentoonstelling van de kerkschatten in de Sint-Vincentiuskerk.

1988. Viering '25 jaar parochie' in de Don Boscokerk met om 10 uur een kinderviering en om 12 uur een eucharistieviering met een optreden van de Corall Brass.

1989. De allereerste computer doet zijn intrede in de parochie in het parochiesecretariaat in de pastorie van Sint-Vincentius.

1990. Eerst groot dorpsfeest van Ommekaar op het Gemeenteplein met sprookjeskinderstoet.

2010. Huwelijk van Elke De Greef en Charlotte Vandenberghe.

19 september

1975. De Sint-Vincentiusparochie Buizingen neemt afscheid van pasoor Theo De Witte die pastoor wordt in Wolvertem.

1982. Dorpsfeest op het Dorpsplein met tentoonstelling Exotische Kunst in de Sint-Vincentiuskerk, vlaaienkermis, poppenkast, volksspelen, volleybalfinale, met medewerking van chiro en (J) (V)KAJ en Sint Vincentiusfanfare en de parochiekoren op de kiosk.

1982. De Halse scouts vieren hun 40-jarig bestaan.

1983. Grote Kerkkuis, na 3 weken schilderwerken in de Don Bosockerk.

1987. Derde Wereldbeurs in de Bres te Halle, met medewerking van de Buizingse werkgroep Broederlijk Delen en de Wereldwinkel.

1992. De Buizingse parochies werken mee aan "Wereldmarkt' met verschillende stands in de Bres te Halle n.a.v. de Derde Wereldweek met o.a. de Wereldwinkel, de actie Broederlijk Delen en Welzijnszorg en het buurthuis Ommekaar.

1993. De parochies van Buizingen en Lot starten dit werkjaar rond het thema 'Hou ons in 't oog'.

2003. Malleweekend met de koppels van de Relatiedagen en het Verloofdenonthaal en hun gezinnen.

20 september

1980. Start tweedaagse Dorpsfeest Buizingen, een organisatie van Dorpsleven Buizingen.

1981. Dorpsfeest met de verschillende bewegingen op het Dorpsplein.

1981. Voor het eerst start het parochiewerkjaar in de Buizingse parochies tijdens een zondagviering in september rond een parochiaal jaarthema. Het eerste thema is: De Parochie Werkbeurs.

1986. Start van het jaar met als thema 'De Parochieboom', waarbij in de kerk een grote boom, van 3 op 3 meter werd geplaatst met alle bewegingen en werkgroepen en blinde vlekken.

1987. Vlaaienkermis van de Chiromeisjes Oika.

1994. Geboortedag van Silke Herregodts, gedoopt in de Don Boscokerk op Kerstdag 1994.

2015. Viering van 30 jaar Parochieploeg in deze kerk met alle vroegere ploegleden.21 september

Start van de Herfst

Internationale dag voor de Vrede

Wereld Alzeheimerdag

1971. Installatie van de centrale verwarming in de Don Boscokleuterschool kost 427.000 frank (10.585 euro).

1980. Dorpsfeest Buizingen, een organisatie van Dorpsleven Buizingen.

1985. Startdag van het Gewest Chiro Zennevallei.1986. Dorpsfeest Buizingen, een organisatie van Dorpsleven Buizingen.

1991. Huwelijksdag van Els Paridaens en Luc Christiaens.

1993. Gewestploeg Chiro Zennevallei start het nieuwe werkjaar met werkvergaderingen in Jonathan.

2002. 'Met de herfst begint de lente', parochiedag in Lindegroen met 65 medewerkers van de drie parochies van Buizingen en Lot over de toekomst van de parochies met als inleider Prof. Willy Van Soom. Er is ook een kinderparochiedag.22 september

Verjaardag van Jan Rimez, lid van de eerste parochieploeg van deze parochie en medeoprichter van Ommekaar en de Buizingse Oxfam-Wereldwinkel.

1922. Stichtingsdag van 'Raadplegingen voor zuigelingen' in Buizingen, later Nationaal Werk voor Kinderwelzijn genoemd.

1981. Heropstart van de Parochieraad van de Don Boscoparochie.

1992. Voorstelling van het eerste boek 'De Laatste Dictatuur' in het Internationaal Perscentrum te Brussel door uitgeverij van Halewijck (toen nog Kritak) van Rik Devillé. Rik Torfs, als inleider en Rik Devillé waren afwezig gebleven op uitdrukkelijk verzoek van kardinaal Daneels.

1996. Start van het nieuwe parochiewerkjaar onder het thema 'Blijge-zin-d' met als aandenken een Blijgezind broodplank in de parochies van Buizingen en Lot.

1999. Nog precies '100 dagen' voor een nieuwe eeuw en een nieuw millennium begint. Een vredesdag van Pax Christi 'Nooit meer oorlog'.

2001. Huwelijksdag van Wen en Nele Steenhouwer.23 september

Verjaardag van Martine Struelens.

1984. Enquête in de zondagviering over de noodzaak Nevenvieringen op te richten en de vormselleeftijd te verschuiven van 12 naar 17 jaar.

1989. Huwelijksdag van Mariël Berben en Jan Vereertbrugghen.

1995. Start van een weekend van verbroedering en uitwisseling tussen de Sint-Jansparochie uit 's Hertogenbos, Nederland en de Don Boscoparochie in de Don Boscokerk.

1998. Oplevering van het nieuwe dak van de Don Boscokerk.

2000. Eerste openingsdag van het Buurthuis Babbellot.

2001. Free podium voor groepen die zich willen voorstellen tijdens de zondagvieringen.

2002. Avond van WWW rond 'rouw en verlies' met Gunter Schollaert, pastor van het Ziekehuis te Halle.

2007. Griet Van Coillie uit Herne wordt door de drie parochieploegen aangesteld tot halftijdse pastoraal werkster in de parochies van Buizingen en Lot. Haar opdracht eindigt eind mei 2008.

2012. Met een paar honderd kerkgangers waaronder het Suma Khantatykoor wordt het lied 'Sing for the Climate' gezongen en opgenomen in de Don Boscokerk.

24 september

Wereldovendag

Dag van de klant 2016 (variabel op de 4de zaterdag van september)

Verjaardag van Kathleen Seurinck.

1944. Geboortedag van Emilienne Vanzeebroeck.

1962. Johan Boon wordt tot eerste kapelaan benoemd van de Don Boscokerk.

1963. Deze kerk wordt van kapelanij van de Sint-Vincentiusparochie verheven door een Koninklijk Besluit tot Don Boscoparochie. Johan Boon wordt de eerste pastoor en blijft dit tot 1972.

1971. Geboortedag van Anne Goossens.

1971. Niet van buiten te zien, op de oostzijde van de grote slaapzaal van Zennedal (de Breugelzaal) zijn nog restanten van een oude muurschildering van een Breugeliaans feest door kunstschilder Rimo uit Huizingen. De inhuldiging van de toen pas gebouwde zaal was op die dag.

1980. Stichtingsdag van Jong-VKAJ Buizingen in een eigen lokaal naast Lindegroen.

1983. Feestelijke Eucharistieviering op zaterdagavond '20 jaar Don Boscoparochie' met alle eerdere pastoors D'Heu, Dierickx, Boon, Langendries en de gezamelijke koren Sint-Vincentius en Don Bosco. Elke deelnemer krijgt een eigengemaakt houten halskruis als aandenken.

1983. Inhuldiging van de Nieuwe Parochievlag van de Don Boscoparochie, met gestyleerde kerkvorm en de regenboog op blauwe achtergrond, uitgewerkt door de zusters Sacramentinnen van Halle. Uitgave van een zelfklever met dezelfde tekening als de vlag. Het ontwerp is van Frans Swaelens.

1989. De Postzegelvrienden Buizingen dat ze 10 jaar in de Regenboog hun maandelijkse postzegeldag houden.

1993. Eucharistieviering in de wijk Witte Roos, Sint-Pieters-Leeuw.

1995. Verbroedering in de Don Boscokerk met de San Salvadorparochie van 's Hertogenbos uit Nederland.

2003. Een Barmeubel wordt in de Don Boscokerk geplaatst. De vroegere ingebouwde biechtstoel, rechts achteraan, is uitgebouwd tot een bar in dezelfde boot-stijl als het beeld van de vissers in het hoogkoor en de twee zijwanden van de treden tussen schip en hoogkoor. Een uitvoering is van binnenhuisarchitect Janssens uit Nijlen.25 september

1971. Start tweedaagse Bouwfeesten in de Don Boscoparochiezalen met The Musical Friends en The Liberty Band brengt 57.780 frank (1.432 euro) op t.v.v. het Bouwfonds van de parochielolaken.

1983. Feestelijke parochiale namiddag in alle parochielokalen n.a.v. '20 jaar Don Boscoparochie'.

1994. Viering van Lydia Vandenbosch. Zij is 10 jaar pastoraal werkster in Buizingen.

1999. Start van het weekend van begeleidende koppels van Relatiepastoraal Buizingen in Ter Helme in Oostduinkerke.

2003. De plaatsing en afwerking van het nieuwe barmeubel en bijhorende bergruimte en aansluitingen van nutsvoorzieningen wordt beëindigd. Het meubel is een ontwerp van de binnenhuisarchitect Janssens uit Nijlen.

2004. Uitvaart in de Don Boscokerk van An Delsaert °3 mei 1979, leidster van VKAK-Buizingen.

2004. De kunstgroep Buizingse Spits opent met balletgroep Limelight en een feestelijke tentoonstelling de viering van 100 jaar Sint-Vincentiuskerk in die kerk.

2005. Terugkomzondag voor alle vroegere vormselgroepen n.a.v. 20 jaar Vormselvieringen voor zeventienjarigen te Buizingen in Zennedal.

2011. De werkgroep Kinderliturgie doet een kinderviering "Vrede is als een regenboog" in de Don Boscokerk.26 september

Werelddovendag

1975. Vanaf nu is er elke zaterdagnamiddag een Kleine Regenboog voor kinderen. Die regenboog wordt meestal gespannen in De Regenboog door Imelda Lories, Gerda Dekegel, Greet Devaddere en Lieve Sanders.

1988. De vernieuwde ploeg van voorgangers in de Nevenviering bestaat uit 22 voorgangers.

1995. 'Schrijf ze vrijdag' van de Buizingse Amnesty-International groep.

1998. Viering van vijf jaar Vrouwenecclesia Buizingen in de Regenboog.

2003. Huwelijksdag in de Don Boscokerk van Ilse Debelder en Dominiek Warlop.

2008. Na een maand sluiting gaat Zennedal terug open na de totale vernieuwing van de keuken, sanitair blok en nieuwe bevloering in de dagzalen, behalve Pallieterzaal. Het sluitstukis de plaatsing van een nieuwe inkomdeur in Zennedal, inkom Don Boscocafé.

2009. De Don Boscoploeg vertrekt op tweedaags weekend naar Oud-Heverlee.

2010. De vormselgroep Via Vita verzorgt een zondagviering in de Don Boscokerk.

2013. Uitvaart in de Don Boscokerk van Wiske Herremans, (°13 januari 1922) weduwe van Jules Steenhouwer. Zij was jarenlang in de ploeg de paas- en kerstkuis van deze kerk en medewerkster in het Buurthuis Ommekaar.27 september

Werelddag van het Toerisme

Verjaardag van Marie-Louise Muyldermans.

1914. Frans Day sneuvelt als tweede Buizingse soldaat in Wereldoorlog I.

1981. Ziekenzorgdag van de beide Buizingse parochies in Centrum Lindegroen.

1986. Huwelijk van Veerle Vergauwen en Kris Potté in de Don Boscokerk.

1987. Er worden 220 kleine bronze Vredesklokjes van 250 frank (6,20 euro) verkocht n.a.v. de Vredesactie van Pax Christi Vlaanderen in de Don Boscokerk.

2000. Eerste bespreking in het Don Bosco Kerkbestuur betreffende de eventuele aankoop van de Luna Camping (nu Zennewei).

2001. Uitvaart in de Don Boscokerk van Jozef Dereymaeker. Hij was samen met zijn vrouw Wies Lots eindverantwoordelijke van het Dekenaal Onthaalcentrum voor Verloofden in Buizingen.

2003. Terugkomavond van oud-vormelingen van de voorbije jaren in Zennedal.

2003. Uitvaart in de Don Boscokerk van Tanase Debaere °24 november 1985, vermoorde adoptiezoon van André Debaere (maker van de 3 monumentale kunstwerken in de meditatietuin rond de kerk) en van Marie SuyDebaere. Samen zijn zij in de jaren '90 eindverantwoordelijke van de Relatiedagen voor Verloofden.

2015. Kruisoplegging van de nieuwe 11-jarige groep Groeizegen.

28 september

Verjaardag van Opa Berben.

1972. De vloer in de nieuwe Bruegelzaal wordt gelegd door vrijwilligers uit de Don Boscoparochie.

1992. De actie tegen armoede voor hongerlijdend Somalië en voor een weeshuis in Zagreb (ex-Joegoslavië) verzamelt in één week tijd via Ommekaar en de twee Buizingse kerken 100.700 frank (2.496 euro).

2003. Na de Jonggezinde viering werd het nieuwe barmeubel voor het eerst in gebruik genomen na de viering in de Don Boscokerk.

2003. Doopselviering van Jolan D'Hondt in de Don Boscokerk.

2014. Jef Van Praet, priester uit Buizingen overlijdt te Wolvertem.

29 september

1962. Geboortedag van Martine Struelens, VKAJ-Buizingen, bloemschikster in deze kerk in 1995.

1973. Septemberbal met The Musical Friends t.v.v. de verwarming en de verdere afbouw van de Breugelzaal.

1989. Huwelijk van Katleen Maes (chiroleidster Oika) en Koen Willems in de Don Boscokerk.

1998. Op het nieuw aangelegde Gemeenteplein te Buizingen wordt een beeld van Jozef Dedobbeleer uit Gaasbeek, 'Buizingse spits' geplaatst.

30 september

1977. VKAJ-Buizingen verhuist van het Oikalokaal in de Kerkstraat naar een eigen vergaderlokaal naast Centrum Lindegroen.1986. De Ziekenzorgkern van deze parochie bestaat uit 16 personen: Bella Michiels, Suzanne Horenbeek, Maria De Ceukelaire, Frans Demeur, Julienne Surkeyn, Jan Hauwaert, Julieke Matheys, Véronne Vandebotermet, Chislaine Leclercq, Martha Uylenbroeck, Jeanne Michiels, Hendrik Meersdom, Irène Gysens, Josée Vervondel, Marie-Jeanne Dereymaeker en Jeanine van der Aa.

2007. In de jonggezinde viering waar jongeren voorgaan staat de Vredesweek centraal. Daar zorgen Niels Tavano, Jolien Horré en Veerle Pissens voor.

  • 8 september Geboortefeest van Maria Internationale dag van de Alfabetisering
  • 14 september Kruisverheffing
  • 17 september Dag tegen Kanker Car Fry Day - Autovrije dag
  • 18 september Dag van de Landbouw 2016 (variabele datum: 3de zondag van september)
  • 21 september Start van de Herfst Internationale dag voor de Vrede Wereld Alzeheimerdag
  • 24 september Wereldovendag Dag van de klant 2016 (variabel op de 4de zaterdag van september)
  • 26 september Werelddovendag
  • 27 september Werelddag van het Toerisme

  • Dovnload 71.23 Kb.