Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verklaring in het kader van de Fietsregeling um zonder um-bijdrage

Dovnload 27.82 Kb.

Verklaring in het kader van de Fietsregeling um zonder um-bijdrageDatum21.09.2017
Grootte27.82 Kb.

Dovnload 27.82 Kb.


Finance

Postbus 616 | NL 6200 MD MaastrichtVerklaring in het kader van de Fietsregeling UM

zonder UM-bijdrage

Faculteit / MUO / Servicecentrum

     

Capaciteitsgroep / Departement / Afdeling

     

Naam en voorletters medewerker

     

Geboortedatum

     

Pers. nummer

700      

verklaart


a. dat hij/zij bekend is met de fietsregeling Universiteit Maastricht;
b. dat de afstand van zijn/haar woning tot zijn/haar werkplek bij de UM niet meer bedraagt dan 15 kilometer (enkele reis) en dat hij/zij de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen zal gebruiken voor het woon-/werkverkeer. Indien de afstand woning / werk meer bedraagt dan 15 kilometer dient de medewerker aannemelijk te maken dat hij/zij de fiets (het grootste deel van het jaar) zal gebruiken voor het woon-werkverkeer;
c. dat hij/zij in de 36 maanden voor de datum waarop de fiets is verworven geen verstrekkingen in het kader van enige fietsregeling heeft gehad. Onder fiets in de zin van deze regeling wordt ook verstaan een fiets met elektrische trapondersteuning;
d. Aanschaf van een fiets door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten

Voor het doel van deze regeling kan op fiscaal vriendelijke wijze een fiets worden aangeschaft van maximaal € 2500,--,. In dit bedrag zijn inbegrepen de aankoopkosten van de fiets en de kosten voor verzekering, onderhoud en accessoires.Aanschaf van een fiets anders dan door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten

Indien de fiets op andere wijze dan door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten wordt aangeschaft dient de fiets direct bij de winkelier c.q. leverancier te worden afgerekend. Dit geldt ook voor de premie van een eventuele fietsverzekering.

Naast de fiets kunnen tevens op fiscaal vriendelijke wijze (bonnen voor) onderhoud & accessoires worden aangeschaft. Hiertoe dient een bestelformulier fiets te worden toegevoegd.

De toegestane fiscale werkgeversbijdrage aan de aanschaf van de fiets wordt, bij overlegging van de originele nota met betalingsbewijs (eventueel inclusief verzekeringspolis) aan Finance, met de medewerker verrekend conform de daartoe volgens de regeling ingezette arbeidsvoorwaarden;

e. Eigen bijdrage :

aanschafwaarde fiets €      

fietsbonnen €      

Verzekering €      

---------------

Subtotaal (max. € 2.500,-)* €      


korting NFP** €      

---------------Eigen bijdrage / te verrekenen €      Verrekening van de eigen bijdrage zal plaatsvinden door:

 inzetten van arbeidsvoorwaarden

(keuzeformulier bijvoegen)

 eenmalige inhouding op het nettoloon

 inhouding van €       (minimaal € 15,--) op het

nettoloon gedurende       max. 12 maanden

(LET OP: er is sprake van een personeelslening, en u

betaalt normrente)

Hij/zij machtigt het College van Bestuur om de arbeidsvoorwaarden aan te passen zoals door hem/haar aangegeven.


f. Aan de keuze zitten fiscale consequenties:

Als achteraf blijkt dat de medewerker niet voldoende aannemelijk kan maken dat de fiets in voldoende mate voor het woon-/werkverkeer wordt gebruikt, dan komen de fiscale gevolgen voor zijn/haar rekening.
Medewerker
Voor akkoord beherend baas

Naam

     
Naam

     

Datum

     
Datum

     

Handtekening

     
Handtekening

     
Origineel sturen naar Finance/Personeels- en Salarisadministratie. Indien u een cao-keuzeformulier invult, stuur dan alle getekende formulieren gezamenlijk naar Finance. Uw aanvraag wordt anders niet in behandeling genomen.
* Indien de aanschafwaarde van de fiets incl. verzekering en fietsbonnen meer bedraagt dan het grensbedrag van €2.500,--, dient u de meerkosten zelf te betalen, u kunt hiervoor geen arbeidsvoorwaarden inzetten.

** Bij aanschaf fiets via Nationale Fietsprojecten ontvangt u 5% korting op de aanschafwaarde van de fiets met een maximale korting van € 37,45.

Versie 2 2014


  • Verklaring in het kader van de Fietsregeling UM zonder UM-bijdrage
  • Aanschaf van een fiets door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten
  • Aanschaf van een fiets anders dan door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten
  • Eigen bijdrage / te verrekenen

  • Dovnload 27.82 Kb.