Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verklaring van de ouders

Dovnload 6.44 Kb.

Verklaring van de oudersDatum05.12.2018
Grootte6.44 Kb.

Dovnload 6.44 Kb.

VERKLARING VAN DE OUDERS

Hierbij bevestig ik,………………………………………………………………………………………………….., ouder van

……………………………………………………………………………………………………, dat mijn zoon/dochter

de weg van …………………………………………………………………………………….(naam van plaats van waaruit het

kind vertrekt) naar de kinderbegeleider …………………………………………………………………………………………….

(naam en adres ) …………………………………………………………………………………………………alleen mag afleggen.

Dit gebeurt op volgende dagen en uren :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De kinderbegeleider heeft bij het afleggen van deze weg nooit de verantwoordelijkheid over mijn kind.

Ik zelf neem als ouder de verantwoordelijkheid hiervoor op.

Mijn kind kan binnen een tijd van …………….. minuten deze afstand afleggen.

Ik bespreek met mijn kind zich steeds aan deze tijd te houden.

Ik maak duidelijke afspraken met de kinderbegeleider over de dagen en uren dat mijn kind bij de kinderbegeleiders aanwezig zal zijn.

Naam ouder :Handtekening + datum :


Dovnload 6.44 Kb.