Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verklaring voor afkoop Spaarverzekering

Dovnload 8.45 Kb.

Verklaring voor afkoop SpaarverzekeringDatum05.12.2018
Grootte8.45 Kb.

Dovnload 8.45 Kb.

Verklaring voor afkoop Spaarverzekering  1. Ondergetekende, verzekeringnemer(s), verzoekt(en) uitdrukkelijk de verzekering af te kopen en de afkoopwaarde over te maken op IBAN-rekeningnummer NL80ABNA0591788942 ten name van Stichting Incasso Achmea Hypotheken.
  1. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren op de hoogte te zijn van de fiscale gevolgen van deze afkoop.

Klantnummer :


Polisnummer :
Naam verzekeringnemer 1 :
Naam verzekeringnemer 2 :
Adres :
Postcode woonplaats :
Datum ondertekening :

Handtekening verzekeringnemer 1 :

Handtekening verzekeringnemer2 :

Fiscale gevolgen bij afkoop van een beleggingsverzekering.

De afkoopwaarde wordt door de maatschappij bruto uitgekeerd. Als de verzekering nog niet aan de vereiste voorwaarden heeft voldaan, bijvoorbeeld de minimale duur premiebetaling of een bepaalde verhouding tussen de hoogst en laagst betaalde premie, dan is er belasting verschuldigd over het rentebestanddeel ( dit is het verschil tussen de afkoopwaarde en de betaalde premies).Avero Achmea is verplicht om de Belastingdienst hierover te informeren.
De afkoop van bovenstaande verzekering(en) wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit formulier verwerkt.

  • Fiscale gevolgen bij afkoop van een beleggingsverzekering.

  • Dovnload 8.45 Kb.