Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verklaring voor een verbonden agent inzake hypothecair krediet

Dovnload 26.5 Kb.

Verklaring voor een verbonden agent inzake hypothecair kredietDatum19.01.2019
Grootte26.5 Kb.

Dovnload 26.5 Kb.


Modelverklaring voor verbonden agenten

VERKLARING VOOR EEN VERBONDEN AGENT INZAKE HYPOTHECAIR KREDIET


Dit document moet ingevuld en ondertekend worden door de kredietgever waarvoor de verbonden agent optreedt.

KredietgeverMaatschappelijke benaming
Ondernemingsnummer
vertegenwoordigd door

NaamVoornaamRijksregisternummerbevestigt hierbij dat

Onderne­mingsnummer
Naam onderneming1
optreedt als verbonden agent inzake hypothecair krediet en dat deze zijn/haar activiteiten uitoefent onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de kredietgever.

Naam/namen

Datum en handtekening

Modelverklaring voor verbonden agenten


VERKLARING VOOR EEN VERBONDEN AGENT INZAKE CONSUMENTENKREDIET


Dit document moet ingevuld en ondertekend worden door de kredietgever waarvoor de verbonden agent optreedt.

KredietgeverMaatschappelijke benaming
Ondernemingsnummer
vertegenwoordigd door

NaamVoornaamRijksregisternummerbevestigt hierbij dat

Onderne­mingsnummer
Naam onderneming2
optreedt als verbonden agent inzake consumentenkrediet en dat deze zijn/haar activiteiten uitoefent onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de kredietgever.

Naam/namen

Datum en handtekening
Modelverklaring voor verbonden agenten

VERKLARING VOOR EEN VERBONDEN AGENT INZAKE VERZEKERINGSBEMIDDELING


Dit document moet ingevuld en ondertekend worden door de verzekeringsonderneming waarvoor de verbonden agent optreedt.

VerzekeringsondernemingMaatschappelijke benaming
Ondernemingsnummer
vertegenwoordigd door

NaamVoornaamRijksregisternummerbevestigt hierbij dat

Onderne­mingsnummer
Naam onderneming3
optreedt als verbonden agent inzake verzekeringsbemiddeling en dat deze zijn/haar activiteiten uitoefent onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de verzekeringsonderneming.

Naam/namen

Datum en handtekening

Modelverklaring voor verbonden agenten


VERKLARING VOOR EEN AGENT IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN


Dit document moet ingevuld en ondertekend worden door de principaal waarvoor de agent optreedt.

PrincipaalMaatschappelijke benaming
Ondernemingsnummer
vertegenwoordigd door

Naam
Voornaam
Rijksregisternummer
bevestigt hierbij dat

Onderne­mingsnummer
Naam onderneming4
optreedt als agent in bank- en beleggingsdiensten en dat deze zijn/haar activiteiten uitoefent onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de principaal.

Naam/namenDatum en handtekening

1 Voor een rechtspersoon: maatschappelijke benaming, voor een natuurlijke persoon: naam en voornaam.

2 Voor een rechtspersoon: maatschappelijke benaming, voor een natuurlijke persoon: naam en voornaam.

3 Voor een rechtspersoon: maatschappelijke benaming, voor een natuurlijke persoon: naam en voornaam.

4 Voor een rechtspersoon: maatschappelijke benaming, voor een natuurlijke persoon: naam en voornaam.

  • VERKLARING VOOR EEN VERBONDEN AGENT
  • VERKLARING VOOR EEN AGENT IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

  • Dovnload 26.5 Kb.