Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verloren” tony grant. March 2010. Synopsis O

Dovnload 138.48 Kb.

Verloren” tony grant. March 2010. Synopsis ODatum12.03.2017
Grootte138.48 Kb.

Dovnload 138.48 Kb.

VERLOREN


TONY GRANT

Tony Grant. March 2010.
Synopsis
On his way home from work Dirk DeWitt takes a short cut through the park. He sits down on a bench; this was for him something he did on a regular basis. It gave him time to adjust from the stress of his work, and consider the world in general. On this particular occasion he is joined on the bench by a young man whose immediate problems, make his own, seem of little importance. In the café on the other side of the park two older women discover that they have lost there niece.

Synopsis


Na zijn dagtaak, keert Dirk Dewit huiswaarts en neemt, zoals gewoonlijk, een kortere weg door het park. Om zich te ontdoen van de stress, zet hij zich neer op een zitbank en slaat de wereld rondom zich gade. Enkele ogenblikken later krijgt hij eerst het gezelschap van een oude bekende, nadien van een keurig uitziende jonge zakenman met een ernstig probleem : hij is de naam van zijn hotel en de straat vergeten en heeft slechts 2 € meer op zak. In het café in het park ontdekken twee oudere dames dat ze hun nicht verloren zijn.

CHARACTERS
Dirk De Witt: Slim with glasses a friendly face. He is dressed well wearing a jacket and tie, he carries a brief case. He is in his fifties and is an Officer Manager. He enjoys walking home through the park. Often he sits on one of the seats and watches his fellow man and peacefully contemplates the world around him.

Elderly Gentleman: Bearded and dressed in a well worn suit and over coat. He carries two large plastic bags out of which an assortment of clothes is poking along with various pieces of shopping. He is Grumpy and the sixty odd years have not been kind to him, his back is sore and he walks with a limp and tends to shuffle along.

Young Man: Smartly dressed carrying an overcoat with the look of a successful

business man, he tends to use his hands a lot when he is talking and speaks Flemish with an accent of a French speaker. His skin is well bronzedElse De Smet: A smartly dressed vigorous mature women with a sharp tongue.

Elen De Smet: The younger but less smartly dressed younger sister of. a nervous and rather forgetful person.

Security Officer: Working behind the office reception desk.

Couple: Walking a dog

A Man: Going home from the café a little bit “in the wind”

Louise: The 18 year old niece of Else and Elen

Prostitute:

Man: Talking to Prostitute

Waitress:

Man in Café 1

Man in Café 2

Extras: People in park, at Café, at Bus stop, sitting at Town Café x 2.
Personages
Dirk Dewit (D) : Vijftig jaar oude man met een vriendelijk gezicht. Hij is netjes gekleed met kostuum en das en draagt een boekentas. Hij werkt op een bank. Na het werk geniet hij graag van een wandeling door het park. Hij zit dikwijls op een zitbank en slaat voorbijgangers gade terwijl hij filosofeert over de wereld rondom hem

Oude man (OM) : Met baard , versleten kostuum en overjas. Hij draagt twee plastic zakken met kledingstukken en andere aangekochte spullen. Hij is knorrig, na zestig jaar getekend door het leven, loopt ietwat kreupel door een pijnlijk gebogen rug en schuifelt maar wat rond.Jongeman (YG): Keurig gekleed met een overjas en de “ look “ van een succesvolle zakenman. Tijdens het spreken maakt hij veel handgebaren. Hij heeft een licht Frans accent. Zijn huid is mooi gebronzeerd.
Els De Smet ( Els ): Een welgeklede dynamische oudere vrouw met een scherpe tong.
Ellen De Smet ( Ellen ) : De jongere, minder mooi geklede zus van Els. Een nerveus en vergeetachtige persoon.
Veiligheidsagent : Werkt aan de balie van een bedrijf.
Koppel : Wandelend met een hond.
Man : Gaat huiswaarts na cafébezoek “ een beetje in de wind “
Louise ( L ): De 18-jarige nicht van Els en Ellen.

ProstituéeMan pratend tot prostituée
Dienster
Man in café 1
Man in café 2
Extra’s : mensen in het park, café, busstop, zittend in café 2

LOCATIONS


 1. Reception area of a large office.

 2. A Park in a town centre with some benches.

 3. Park café.

 4. A busy open air café in a busy street 1

 5. A busy open air café in a busy street 2

 6. Bus stop on busy streetLocaties

 1. Receptie van een groot bedrijf.

 2. Park in het stadscentrum met zitbanken.

 3. Café in het park

 4. Een druk stadsmidden met open lucht café 1

 5. Een druk stadsmidden met open lucht café 2

 6. Busstop aan drukke straat.


SCENARIO/SCRIPT
Scene 1. Int. Late afternoon. A large office reception area. A Security Officer at the desk. Dirk passes the reception desk carrying his briefcase and heads for the door. The Security Officer ( SO ) at the desk glances up at him and wishes him a good afternoon.
Scene 1. Int. Late nam. Een leeg kantoor en receptie met alleen een veiligheidsagent (V). De camera volgt Dirk wanneer die naar buiten gaat met zijn boekentas.

SO / V


Good afternoon. See you on Monday have a good

weekend.

“ Goedenavond, mijnheer Dewit. Ik zie je maandag terug. Nog een fijn weekend “


DIRK (shakes his head and sighs)

( schudt zijn hoofd en zucht )Not for everyone I am afraid.

“Oh, ik vrees dat dat niet voor iedereen zal zijn. “

SO /V


Can’t be helped Sir it’s the times we live in.

“ Ja, ik heb ervan gehoord. ’t Is toch wel spijtig, nietwaar. “
Dirk resumes his exit to the door.

D. loopt verder naar de uitgang.

CUT

Scene 2. Ext. Town Park. afternoon. Old Man wanders through the park stopping now and then to look at the roses he also stops at a cafe reads the price list and shakes his head.

Scene 2. Ext. Stadspark. Namiddag Een oude man wandelt door het park, stopt nu en dan om te kijken naar de rozen. Stopt aan een café, bekijkt de prijslijst en schudt het hoofd.

OM

(Mutters to himself ) ( in zichzelf en hoofdschuddend ) )Duvel four euros!

Duvel vier euro ! Dat is ook niet voor niks !

CUT


Scene 3. Ext. City Centre. afternoon

Dirk crosses the street away from the office block and heads down the street to the bus stop and steps on to a bus.Scene 3. Ext. Stadsmidden. Namiddag

Dirk verlaat het kantoorgebouw, steekt de straat over naar de bushalte waar hij op de bus stapt.

CUT

Scene 4 Ext. Café Terrace. In Park. afternoon. 

Elen and Else are sitting at a table. Elen is fumbling in a rather outsize bag.Scene 4 . Terras van café in het park. Late namiddag.

Ellen en Els zitten aan een tafel. Ellen rommelt in een grote zak.


ELLEN

(Flustered) ( Gejaagd )I'm sure they are in here! I remember saying to myself that I was having tea with you and I would need them.

“ Ik ben er zeker van dat ik het in deze zak gestopt heb omdat ik wist dat we samen thee zouden drinken. “
ELS

(Severely) ( streng )What have you mislaid now?

“ Wat zoek je dan ?”
ELLEN

Nothing.

“ Niets. “
ELS

You can’t look for nothing and if it’s your saccharin tablets they are here.

“ Je kan niet zoeken naar niets en als het je candarel is … die ligt hier “
Else pulls out the bottle of saccharin from under the bag and holds it out to Elen and Else waves to the waitress who comes over and they order tea

Els neemt de candarel vanonder de zak en geeft het aan Ellen.

Els wenkt de dienster en bestelt thee.

CUT

Scene 5. Ext.  Outside the entrance to Town Park. afternoon.

Dirk alights from a bus at the entrance to a park and stares at the wide nearly empty path.  A few figures wandering about the park. Dirk walks slowly along the path looking neither left nor right his face is almost vacant of expression. He stops opens his briefcase and throws a half eaten sandwich to the ducks.

Scene 5. Ext. Aan de ingang van het stadspark. Namiddag.

Dirk is afgestapt van de bus aan de ingang van het park en kijkt naar het quasi lege pad. Enkele mensen wandelen in het park. Hij slentert langs het pad voor zich uitkijkend zonder enige expressie op het gezicht. Hij stopt, opent zijn boekentas en gooit een stuk sandwich naar de eenden.

CUT
SCENE 6 Café Terrace. In Park. afternoon

Elen and Else are sitting at a table. Elen is pouring tea.Scene 6. Terras van café in het park. Late namiddag.

Ellen en Els zitten aan een tafel. Ellen schenkt thee.

ELLEN

I have had such a clever afternoon.I have done all the things I meant to do; I even remembered to take my hand bag to Delvaux for repair, the only thing I forgot was my 'Chamomile soap'. Quite wonderful for me, isn’t it?

Ik heb zo een leuke namiddag gehad. Ik heb alles gedaan wat ik in mijn hoofd had. Ik heb zelfs mijn handtas naar Delvaux gebracht voor een herstelling. Het enige wat ik vergeten ben is de kamille zeep. Niet slecht voor mij, nietwaar ?
ELS

Where is Louise? Didn't you say she was with you this afternoon and what about my toothpaste?

Waar is Louise gebleven ? Heb jij niet gezegd dat ze bij jou was ? En waar is mijn tandpasta ?

ELLEN


(Hand to mouth) ( hand naar de mond )

Oh dear, did I? Toothpaste?

Goeie genade ! Louise ? Jouw tandpasta ?

CUT


Scene 7 Ext. Town Park. Late afternoon.

Dirk is walking along the path toward were an old man is sitting. He stops and the old man looks up.Scene 7 Dirk staat stil ter hoogte van een oude man. Deze kijkt op en zegt :

OLD MAN / OUDE MANYou’re early to day.

Je bent vroeg vandaag
D walks over to the OM and sitting down with a sigh and a grunt and puts his briefcase on the bench.

D. gaat zuchtend naast de oude man zitten, plaatst zijn boekentas op de bank en mompelt


DIRK

Had to make twenty redundant today.

Het was een rotdag vandaag.Ik moest weer 20 mensen ontslaan.
They both sit in silence staring

Ze staren beiden voor zich uit.

CUT

Scene 8 Ext Café Terrace. In Park Late afternoon

Elen is rummaging in the bag again. Else is sipping her tea.Scene 8 Ellen rommelt opnieuw in de zak. Els slurpt aan de thee.
ELS

She won’t be in there

Wat zoek je nu weer ?

ELLEN


(crossly) ( geërgerd )

I’m looking for my telephone

Ik zoek mijn telefoon.

ELS


GSM! Who are you going to phone?

GSM bedoel je !Wie ga je opbellen ?

ELLEN


Oh where is it, I am sure I have it …. Beatrice, I popped round to see her about something, but for the life of me I can’t remember what.  But I might have asked Louise to meet me there. Now I wonder why I would do that? Well I will try .... she is so deaf.

Maar, allez, waar is hij. Ik ben er zeker van dat ...Beatrice, ... ik ging bij haar langs voor iets, maar ik weet niet meer wat. Misschien heb ik Louise gevraagd om mij daar te ontmoeten. Wel, ik zal haar proberen te bellen … maar zij is nogal doof.

ELS


Louise is not deaf

Louise is niet doof.

Elen searches the phone menu for contacts and phones putting the GSM to her ear

Ellen zoekt de contacten in het telefoonboek en zet de GSM aan haar oor.

ELLEN


Don't be silly...Beatrice.

Doe niet onnozel … Beatrice is een beetje doof.

Continues on the GSM

Vervolgt op de GSM

Beatrice.---------Ellen-------Have you seen Louise?----. ----No not Louise the Opera Louise my niece……No……..Oh dear.......Beatrice,…Met Ellen,… Heb jij Louise gezien ? Nee, niet Louise van de opera, Louise, mijn nicht … Nee ? …( Lieve hemel…)

Elen takes the GSM from her ear

Ellen neemt de GSM weg van haar oor.

ELS


Opera, Louise, what are you talking about?

Opera,… Louise, … wat was dat allemaal ?

ELLEN


Gustave Charpentier’s “Louise” a libretto it’s on at ‘La Monnaie’

Louise, de opera van Gustave Charpentier die ze op dit moment in de Munt spelen.

ELS(sarcastically) ( sarcastisch )Well! Was she there?

Wel, was ze daar ?

ELLEN


No we are thinking of going.

Nee. Zullen we doorgaan ?

ELS (annoyed) ( verveeld )You are being tiresome.

Ellen, je bent vervelend.

(In a louder voice) ( met luider stem )

Louise, stupid.

Louise, dom wicht.

ELLEN


No.

Neen, dat vind ik niet.

CUT
Scene 9 Ext. Town Park. Late afternoon.

OM and D sit in silence staring at the near empty park a couple (woman pregnant) are walking toward them with a dog OM watches them

Scene 9.. Ext. Late nam. Stadspark. OM. en D. zitten in stilte te kijken naar het bijna lege park en merken een koppel met hond aan de leiband.
OM

One Euro it does and they don’t.

Een euro dat hij het doet en zij het niet doen.
DIRK (smiles) ( met een glimlach )

You always win.“ Gij wint altijd.
D turns his head and looks at the couple with the dog.

D. draait zijn hoofd en kijkt naar het koppel met de hond


DIRK (cont)

OK you’re on, two Euros, it does and she does.

O.K. Mijn beurt. Twee euro. Hij doet het en zij doet het ook.
They watch the couple the dog stops and sniffs about and then the couple stop; they turn and watch as the dog empties its bowels on the path.

De hond stopt en snuffelt rond waarna het koppel ook stopt, zich omkeert en ziet hoe de hond zijn grote behoefte doet op het lege pad.


OM (smiles) ( lacht )

It does.


Hij doet het.
The couple start to walk on, they see the occupants of the bench and the lady hesitates, D looks at OM with a smile. The man looks at them and angrily.

Het koppel wil verdergaan maar ziet de twee mannen op de bank. De vrouw aarzelt. D. glimlacht naar OM. De man van het koppel kijkt naar de twee mannen op de bank en zegt :


MAN

What are you smiling at you old perverts?

Waarom zitten jullie heimelijk te lachen , stelletje viezeriken.


The woman turns to her partner

De vrouw wenkt haar partner :

WOMAN

We should pick it up darling.

We moeten het oprapen, schat.

MAN

Serves them right if the stand in it, bloody pervs.

Je gaat toch niet toegeven aan die geniepigaards ?
The man puts his arm through his partners and more or less drags her away with the dog being dragged behind.

De man grijpt zijn vrouw bij de arm en sleept haar mee met de hond aan de leiband.


DIRK

I wonder what sort of children they will produce, we live in very sad times? But you win.

Ik vraag mij af welk soort kinderen zij gaan grootbrengen.We leven in droeve tijden. Maar gij hebt weer gewonnen.
D takes a two Euro piece from his pocket and passes it to OM

D. neemt een stuk van 2 euro en geeft het aan OM.


OM

Doubt they are even married but every cloud has a silver lining and it means the shopping and washing is two Euros cheaper today.

Ik twijfel eraan of ze wel getrouwd zijn maar achter de wolken schijnt de zon waardoor mijn aankopen vandaag 2 euro goedkoper zijn.CUT
Scene 10 Ext Café Terrace. In Park Late afternoon

Elen and Else still drinking tea Else speaks over her teacup.Scene 10 Terras van café in het park. Late namiddag .

Els en Ellen drinken nog steeds hun thee.

ELS

And, after your visit to Beatrice? Such a stupid women.En wat gebeurde er na uw bezoek aan Beatrice, dat dom wijfEn wat gebeurde er na uw bezoek aan Beatrice, dat dom wijf
ELLEN

I went to Delvaux with my bag, I remember I also wanted to look for something for her birthday, may be I was to meet her there she could just be sitting in a corner, she has no initiative so she is probably still sitting there

Ik ben naar Delvaux geweest voor mijn handtas. Ik heb ook uitgekeken naar een geschenk voor Louise’s verjaardag . Misschien liet ik haar achter in een hoek en zoals je weet neemt ze weinig initiatief . Waarschijnlijk zit ze daar dus nog.
ELS (Angrily) ( boos )

Why do you not just telephone her!

Waarom bel je haar niet op ?

Elen once again fumbles for her telephone.

Ellen zoekt opnieuw naar haar telefoon.
ELLEN

She does not answer….I hate these message things.

It's me dear,could you phone me I am with Aunt Else.

Ze antwoordt niet. Oh, ik haat die GSM berichtjes…. Ik ben het, schat. Kan je mij bellen ? Ik ben bij tante Els. ……….

Elen drops the phone back in her bag

Ellen gooit de telefoon terug in haar tas.

ELS


Such a nice place every one is so kind and sympathetic one almost hates to take even the smallest item away from such pleasant surroundings

Iedereen is daar zo vriendelijk. Het is geen plaats om zomaar iets weg te nemen, zelfs niet het kleinste ding.”
ELLEN(Looks across at Else startled) ( kijkt naar Els opgeschrikt )

What did you say?

Wat zei je ?

ELS


Delvaux such a nice shop.

Delvaux is een mooie winkel.

ELLEN


Oh dear! Supposing some unprincipled person was to get into conversation with her. You hear such a lot these days But that’s impossible. Louise has no conversation. I have never discovered a single topic on which she’d anything to say       beyond ‘Do you think so? or have you heard Clouseau?
Ochgot, veronderstel dat een verdachte man een gesprek methaar is begonnen.Je hoort zoveel dezer dagen... Maar dat is onmogelijk want Louise voert geen conversatie. Ik ken geen enkel onderwerp waarbij zij niet vroeg : Denk je dat ? Of heb jij Clouseau al gehoord ?
Elen takes a small cake from a plate.

Ellen neemt een stuk cake van een bord.


ELLEN (Cont) ( vervolgt )

This cake is awfully dry it crumbles away before I can get it to my mouth.

Dit stukje cake is erg droog. Het verkruimelt voor ik het in mijn mond kan steken.

ELS


I find it rather irksome that you can eat a hearty tea when you have just lost our favorite niece and forgotten my toothpaste.

Ik vind het vervelend dat je een lekker kopje thee kunt drinken terwijl je onze favoriete nicht verloren bent en mijn tandpasta hebt vergeten.

CUT
Scene 11. Ext. Town Park. Late afternoon

OM looks at DScene 11 Ext. Late nam. Stadspark .

OM kijkt naar D.


OM

“Twenty you say”

“ Twintig ontslagen zei je ?”
D

I hate that part of the job, then they have to go home and tell there families

“ Ja, en ik haat dat deel van mijn job. Nu moeten zij het gaan vertellen aan hun families.”


OM (sadly) ( droevig )

Its fifteen years now since I was made redundant, ..and then Maria died; I must go home I don’t want to think about it. I have a nice bottle of wine in the bag.

Het is al vijftien jaar geleden dat ik ontslagen werd …daarna stierf Maria. Ik moet gaan want ik wil er niet meer aan denken. Ik heb een lekkere fles wijn in mijn tas.

The old man sighs and gets up gathering his bags

OM. zucht en staat op met zijn zakken.
OM (cont) ( vervolgt )

Redundancy! It is like war some must die so that others might live.

‘t Is zoals kanonnenvlees in de oorlog : sommigen moeten sterven zodat anderen kunnen leven.
D

But I am not the General

Maar ik ben niet de generaal.
OM

Before I go, chance to get your money back?

Voor ik ga, kijk, ge kunt uw geld terugwinnen.
OM nods his head and moves his eyes in the direction behind D. A man with a can of beer in his hand is walking toward them. He sways slightly.

OM. knikt met zijn hoofd en zijn ogen kijken in de richting achter D. Een man met een blik bier in zijn hand komt naar hen toegewaggeld


D

Four Euros he doesn’t

Vier euro dat hij het niet doet.
OM

He does

Hij doet het wel.
The man with the can looks about him, turns and swaying proceeds to urinate at the edge of the path. Then walks on throwing the empty can on the path.

D fumbles in his pocket and hands over four Euros. The OM rises and collects the

bags.

De dronken man kijkt hen aan, draait zich om en begint te urineren opzij van het pad. Daarna vervolgt hij zijn weg en werpt het lege bierblikje op het pad.D. wriemelt in zijn broekzak en geeft OM. de 4 euro’s. De oude man neemt zijn zakken.
OM

I’m off home. You staying here for a bit.

Ik ga naar huis. Blijft gij nog een beetje ?
D

Yes, just want to clear my mind and it is so nice here and I might walk a little and maybe have a beer. See you.

Ja, ik wil mijn hoofd leegmaken. Het is hier zo fijn. Ik wil nog wat wandelen en misschien nog ergens een pintje drinken. Tot ziens.

CUT
Scene 12. EXT A BUSY TOWN CENTRE.A Young Woman (Louise) sits at a table. On another table A Young Man smartly dressed is talking to a business man who is shacking his head in a negative manner.
On the table of the young woman is her handbag and a tube of toothpaste in a chemist’s bag. She folds the bag carefully around the edges of the boxed toothpaste. Then she takes her hand bag and puts it on top of the toothpaste as she beckons to the waiter taking out her purse at the same time. She pays the waiter, puts her purse back in her handbag, stands up and is about to leave when she sees the toothpaste she slips it into her jacket pocket which she is taking from the back of the chair. She walks to the doorway. At the doorway (entance) she flicks her jacket over her shoulder and the toothpaste falls on to the pavement.
The young man gets up from his table and starts to leave, the business man rises goes to the waiter and hands him some money at the same time pointing to the young man and shacking his head. The young man is leaving the café quickly; he looks down and sees the toothpaste. He looks left and right picks up the bag and walks quickly away.
Scene 12. EXT. EEN DRUK STADSCENTRUM.

Een jonge vrouw ( Louise ) zit aan een tafel in een café. Aan een andere tafel zit een jonge man, deftig gekleed die praat tegen een business man die zijn hoofd heen en weer schudt.

Op de tafel van Louise liggen haar handtas en een tube tandpasta in een zakje van de apotheker. Voorzichtig plooit zij het zakje om het doosje van de tandpasta. Dan neemt zij haar handtas en plaatst het op het zakje met de tandpasta waarna zij de ober roept en haar geldbeugel bovenhaalt. Ze betaalt de ober, steekt haar geldbeugel terug in haar handtas, staat op om te vertrekken wanneer zij de tandpasta ziet liggen. Zij steekt het vlug in de zak van haar jacket die ze op de leuning van een stoel had geplaatst. Ze gaat naar de uitgang en gooit haar jacket over haar schouder. Daardoor valt de tandpasta op de vloer.


De jonge man staat op van zijn tafel en maakt aanstalten om weg te gaan. De business man gaat naar de ober , geeft hem wat geld, wijst naar de jonge man en schudt met het hoofd. De jonge man loopt naar de uitgang van het café maar ziet de tandpasta op de vloer. Hij kijkt links en rechts, raapt de tandpasta op en gaat snel weg.
CUT

Scene 13 Ext Café Terrace. In Park Late afternoon.

Elen and Else are still at the table having tea.Scene 13. Terras van café in het park. Late namiddag .

Ellen en Els zitten nog steeds aan de tafel met hun thee.


ELLEN

I am sure I did not ask her to meet me at the pharmacy I took a taxi. No, I went to see Aida first, she’s moving you know, men with vans all over the place….she was most uncivil.It wasn’t as if she was doing anything, the men were. I certainly would not have left her there, most uncivil...

Ik ben er zeker van dat ik haar niet achtergelaten heb in de apotheek. Ik heb een taxi genomen ... Nee, ik heb eerst Aïda gezien. Ze is aan het verhuizen, weet je. Mannen met camions voor de deur. Ze was zo onbeleefd. Zij deed niets, de mannen deden alles. Nee, daar heb ik Louise zeker niet achtergelaten... Zo onbeleefd...

Else wave over the waitress

Els roept de dienster.

ELS (interrupts) ( onderbreekt )

This is stupid let’s pay for the tea, by the way it’s your turn. We will go home and retrace your steps from there. Oh this is most tiresome.Dit is te gek. Laat ons de thee betalen. Trouwens, het is jouw beurt. We gaan naar huis en zullen van daaruit het traject opnieuw overdoen. Oh, wat is dit vermoeiend.

CUT


Scene 14. Ext. Town Park. Late afternoon

Dirk is still sitting on the bench he watches man and a women walking in opposite directions they pass each other in front of the bench she looks at him, he looks at her she nods her head slightly.Scene 14. EXT. Namiddag in het park.

D. zit nog altijd op de bank in het park en kijkt naar de voorbijgangers. Wanneer een jongeman en een aardige jonge vrouw in tegengestelde richting naar mekaar lopen, murmelt hij :


D (mutters to himself) ( in zichzelf sprekend )

He does.

Hij doet het.
The man and woman walk on in opposite directions; He looks over his shoulder turns and walks quickly to catch her up. They walk off together

Inderdaad, eenmaal voorbij de vrouw, draait de man zich om en tracht de vrouw in te halen. Dat lukt en ze gaan samen verder.


D (cont talking to himself) ( vervolg )

Well the financial turmoil doesn’t seem to affect herbusiness, wish I could say the same of mine.

“ Wel, de financiële crisis heeft blijkbaar geen vat op haar zaken. Ik wou dat ik van mij hetzelfde kon zeggen. “
Else and Elen are seen hurrying along the path they pass the bench.

Els en Ellen komen langs het pad naar de bank toe waar D. zit.


ELS

Good afternoon Mr De Witt. Elen has lost Louise.

Goede namiddag, mijnheer Dewit. Ellen is Louise kwijtgeraakt. Heb jij ze soms gezien ?
ELLEN (Interrupts) ( onderbreekt )

I haven't lost her Else

Ik ben haar niet verloren, Els.

ELS


You haven't seen her have you?

Je zag haar niet, hé ?

DIRK


No ladies I am afraid I haven’t

Nee,( dames) , ik vrees van niet.

ELLEN


I am so scattered brained she is probably at home. Bye, we must rush.

Ik ben zo een warhoofd. Els denkt dat ze al thuis is. Dag, we moeten ons haasten.

Else and Elen walk quickly on. They turn to each other a little distance from Dirk.

Ellen en Els haasten zich voort. Wat verder draaien ze naar mekaar toe.

ELLEN & ELS (Together) ( tesamen )Such a nice man.

Zo een fijne man.

ELS


Such a shame his wife died last year. I wonder how long he will stay?

Toch spijtig dat zijn vrouw verleden jaar stierf. Ik vraag me af hoe lang hij het nog zal uithouden.

Else and Elen hurry on Dirk smiles after them.

Ellen en Els haasten zich verder. D. glimlacht.

CUT


Scene 15. Ext. Town Park. Late afternoon (moments later)

Young man: Smartly dressed carrying his jacket walks down the path and throws himself on the bench on which Dirk is sitting and angrily lets out an expletive.

Young man

Scene 15. EXT. Late namiddag in het park ( een moment later )

De jonge zakenman ( YG ) wandelt het park binnen en gooit zichzelf vloekend op de bank waar D. zit.


YG

Fuck!
DIRK

You don't seem in a very good temper

Je bent precies niet goedgezind.
YG

You wouldn't be in a good temper if you were in the fix I'm in

Je zou voor minder als je niet weet hoe ik in de penarie zit.
The YG looks at D as if it were the first time he had seen him.

De JM. kijkt naar D. alsof hij hem de eerste maal ziet.


YG (cont) ( vervolgt )

I've done the silliest thing I've ever done in my life.

Ik heb de grootste stommiteit in mijn leven gedaan.
DIRK

Yes

Ja ? vertel eens.

YG

I came up from Liège this afternoon, meaning to stay at the Bedford Hotel 100 meters from Mannekin Pis.Deze namiddag kwam ik van Luik om te logeren in het Bedford hotel vlak bij Manneke Pis
The YG turns on the bench and looks directly at D

De YG. draait zich in de richting van D.

YG (cont) (vervolgt)

When I got there I found it was full. The taxi driver recommended me to another hotel some way off and I went there. I just sent a SMS to my company, giving them the address, and then I went out to buy some Toothpaste I'd forgotten to pack any. Then I strolled about a bit, had a drink at a bar and looked at the shops, and when I came to retrace my steps to the hotel I suddenly realised that I didn't remember its name or even what street it was in and that I had left

my GSM and wallet in the Hotel So there's a nice predicament for someone who hasn't any friends or connections in Brussels! Of course I can contact the company but they will be closed by now. Meantime I'm without any money, I came out with about 20 Euros on me, which went in buying the toothpaste and a couple of beers, and so here I am, wandering about with two

Euro in my pocket and nowhere to go for the night."

Toen ik eraan kwam, bleek het hotel volzet. De taxichauffeurstelde mij een ander hotel voor en bracht mij erheen. Ik stuurde een SMS naar de firma met het adres. Ter plaatse bleek echter dat ik mijn tandpasta vergeten was. Dusging ik de stad in, dronk iets in een bar, keek naar de winkels en kocht wat ik nodig had. Wanneer ik wou terugkeren naar het hotel, wist ik de naam en de straat niet meer. Komt daar nog bij dat ik mijn portefeuille in de safe van het hotel heb laten liggen. Wat een vervelende situatie voor iemand die geen vrienden of contacten heeft in deze stad. Ik kan natuurlijk proberen de firma te bereiken maar die zijn op dit uur al gesloten. Ondertussen zit ik wel bijna zonder geld want ik heb maar 20 € op zak en het grootste deel ging naar de tandpasta en het pintje bier. Nu zit ik hier rond te dwalen met slechts 2 € op zak en ik weet niet waar ik kan overnachten.

A long pause as they both look at each other.

Een lange pauze terwijl ze naar mekaar kijken.

YG (cont) (vervolgt)I suppose you think I've told you rather an impossible story,

U denkt waarschijnlijk dat ik u iets wijsmaak ?
DIRK

Not at all impossible, the same thing happened to me years ago when I was in Paris but luckily I remembered the Hotel was on a canal.

Helemaal niet. Ik had ooit hetzelfde voor in Parijs. Gelukkig herinnerde ik mij toen dat het hotel aan een kanaal lag.
YG

You understand my predicament then. It is so difficult in Brussels and my language is not good.

U begrijpt mijn situatie, dus. Het is hier zo moeilijk in Brussel en mijn taal is niet zo goed.
DIRK

I understand you perfectly well! We like someone from Liège who can speak with all his countrymen.

Ik versta je heel goed. Wij vinden het fijn dat iemand uit Luik onze taal probeert te spreken .”
YG smiles and continues

YG

In a foreign city I wouldn't mind so much, one could go to one's Consul and get help from them. Here in one's own land one is far more at a loss if one gets into a fix. Unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money I seem likely to spend the night in this park. I'm glad, anyhow, that you don't thinkthe story outrageously improbable.In een vreemd land kan je nog naar de consul gaan voor hulp. Maar in ons eigen land ben je meestal machteloos als je in de problemen raakt. Nu moet ik alleen nog iemand vinden die me wat geld kan lenen zodat ik niet in dit park moet blijven slapen. Ik ben alleszins blij dat u niet denkt dat ik mijn verhaal verzonnen heb.
YG smiles warmly at D and stretches his hands toward him in a gesture of a plea.

De YG. glimlacht hartelijk en maakt een verontschuldigend gebaar

DIRK (slowly) ( traagsprekend )

Of course, the weak point of your story is that you can't produce the toothpaste

Mag ik dan zien of je de tandpasta bij je hebt ?
YG sat forward hurriedly, felt rapidly in the pockets of his jacket, and then jumped to his feet.

De YG. tast in paniek naar de zakken van zijn overjas en springt daarna recht.
YG ( met ontzetting )

I must have lost it.

Oh, ik moet het verloren hebben.

DIRK


To lose a hotel and your toothpaste on one afternoon suggests wilful carelessnes.

Een hotel en de tandpasta vergeten op één dag is van het goede teveel.
YG scarcely waits to hear the end of the remark. He flitted away down the path, his head held high, with an air of somewhat jaded jauntiness.

De YG. wacht het einde van deze opmerking niet af. Hij muist er vanonder het pad op, zijn hoofd fier vooruit met een verongelijkt gezicht.


DIRK (speaking to himself)

It was a pity, the going out to get some toothpaste was the one convincing touch in the whole story If he had provided himself with toothpaste, wrapped and in a bag from the chemist's counter, he would have been a genius. But in his particular line a genius would take some precautions."

Het is jammer dat hij het enige bewijs in zijn verhaal niet kon tonen. Hij zou geniaal geweest zijn had hij een tube tandpasta in een zakje van de apotheker bij zich. Een goede oplichter zou dit voorzien hebben.
Dirk rose to go; as he did so an exclamation of concern escaped him. Lying on the ground by the side of the bench was a small paper bag, with a chemist’s logo on it. Dirk looks in side picks up his briefcase and chases after the young gentleman

D. maakt aanstalten om weg te gaan maar ziet plots op de grond naast de bank een zakje liggen met het embleem van een apotheker. Hij kijkt in het zakje, neemt zijn boekentas en loopt de jongeman achterna.Scene16. EXT Late afternoon. On the main street

Dirk sees the YG standing near a bus stop Dirk shouts and waves the YG turns as D runs up to him out of breath.Scene 16 . EXT. Late namiddag in de hoofdstraat.

D. ziet de YG. aan de bushalte. Hij roept en zwaait naar de YG. Deze draait zich om wanneer hij D. hoort roepen.


D

The important evidence of your story has turned up

it must have slid out of your jacket pocket when you sat down on the seat.

Sorry, ik heb het belangrijkste bewijs van uw verhaal gevonden..Het moet uit uw overjas gevallen zijn toen je op de bank ging zitten.
The YG looks at the toothpaste and then at D somewhat surprised

De YG. kijkt naar de tandpasta en daarna naar D.


YG

Lucky thing you finding it.

Wat een geluk dat u het gevonden heeft.

DIRK


Excuse my disbelief. If I lend you 50 Euros is that any good for you. I must abide by the evidence of the toothpaste

Excuseer mijn ongeloof. Ik heb te snel geoordeeld. Is het genoeg als ik u 50 € geef?”
The YG takes the note and fumbles in his pocket and takes out an envelope which is folded.

De YG. neemt het geld, zoekt in zijn zak en neemt er een gevouwen omslag uit.

YG

Thank you so very much, here is my address and can I have yours?

Hartelijk dank. Hier is mijn adres. Kan ik het uwe hebben ?

D takes a card from his wallet which he still has in his hand and gives it to YG taking in return the folded envelope.

D. neemt een kaartje uit zijn tas en geeft het aan YG. Tevens neemt hij de omslag.

DIRK


I am so sorry I did not believe you, it is a lesson to me not to be such clever judge of people.

Sorry dat ik je niet geloofd heb. Het is een les voor mij om niet te snel te oordelen.

YG

I thank you again you are so kind.Nogmaals dank. U bent veel te vriendelijk.

YG Turns quickly and walks smartly off down the road

YG. draait zich om en gaat de straat uit.

DIRK (to himself)Poor boy he nearly broke down.

Arme man, hij was bijna ten einde raad.

Dirk turns in the direction that he had come pockets the envelope and retraces his foot steps back to the park gate shaking his head slowly.

D. steekt de omslag weg, gaat terug vanwaar hij kwam en schudt met het hoofd.

CUT


Scène 17 Late afternoon int. park – moments later

Dirk retraces his footsteps past the bench on which he had sat. He sees the Old Man looking around on the ground.Scene 17 D. keert terug op zijn stappen naar de zitbank en ziet de oude man zoeken naar iets op de grond.
DIRK

What are you looking for, what have you lost.

Naar wat zoek je, wat ben je kwijt ?
OM

A tube of toothpaste it must have fallen out of my bag.

Een tube tandpasta; ze moet uit mijn zak gevallen zijn.
Dirk puts his hand out to help the old man who was now on his knees to his feet.

D. reikt zijn handen naar de oude man en helpt hem recht.


DIRK

Does that make me a worse or a better judge of people?

Heb ik mij daarnet toch laten beetnemen ?
Dirk then takes the folded envelop out of his pocket. Unfolds it. it is blank. He shakes his head puts the envelope back in his pocket.

D. neemt de gevouwen omslag uit zijn zak en ontvouwt hem : het is blank. Hij schudt meewarig het hoofd en steekt de omslag terug in zijn zak.


OM

What do you mean?

Wat bedoel je ?
D

It doesn’t matter, I will buy you a drink and then

we’ll go home.

Het doet er niet toe. Kom, ik trakteer je op een pintje en dan gaan we naar huis.
D and the OM walk off.

CUT
scene 18 Late afternoon. Int park - moments laterScene 18 Late namiddag. In het park – even later.

The route of D and OM intersects with a young woman.

D. en de OM. gaan weg. Ze kruisen onderweg een jonge vrouw.
D

Hello Louise, your aunts are looking for you.

Hello Louise, je tantes zijn op zoek naar jou.
L

I have had such terrible time. I was with Aunty Elen.

We were on the way to the Café and suddenly she remembers that she had forgotten the toothpaste for Aunt Else

Ja, wat verschrikkelijk. Ik was met tante Ellen op weg naar het café in het park waar tante Els op haar wachtte en plotseling herinnerde zij zich dat ze de tandpasta voor haar zus vergeten was.
D & OM (together) ( tesamen )

Toothpaste! Tandpasta ?
L

Yes, so I offered to go back and purchase some and it was such a strange thing. On my way back I decided to have a coffee, I knew I would have to have tea with my Aunts they insist one must have tea in the afternoon. Anyway I realised that I had delayed to long and rushed off to meet them, just as I entered the park I realised I had left the toothpaste in the café.

I retraced my steps back to the Café but the paper bag and the toothpaste were nowhere to be found.

Ja, tandpasta. Ik stelde haar voor om zelf ergens een tube te kopen. En dan gebeurde er iets vreemd : toen ik terugkeerde om naar mijn tantes in het park te gaan, wou ik eerst een koffie drinken in een café. Ik hou niet van thee en wist dat mijn tantes zouden aandringen om er te drinken want dat moet nu eenmaal in de namiddag. Daarna spoedde ik mij naar het park en realiseerde mij plotseling dat ik de tandpasta in het café had laten liggen. Ik ging terug maar vond het zakje met de tandpasta niet meer
OM

Looking from D to L shacking his head.

. ( kijkend van D. naar L. en hoofdschuddend )

That means that I am as bad as your Aunty Elen. I seem to have forgotten to buy a tube of toothpaste as well.Dat betekent dat ik even erg ben als je tante Ellen. Ik heb blijkbaar ook vergeten een tube tandpasta te kopen.

D (shaking his head with a laugh)

( schuddebollend met een lach )My mother would have laughed, she always said that Elen’s

memory was a little selective but yours was far worse.

Mijn moeder zou nogal gelachen hebben. Ze zei altijd dat het geheugen van tante Ellen nogal selectief was maar het uwe is niet veel beter.
D puts his arm on the shoulder of OM

D. slaat zijn arm om de OM. heen.

D (cont) ( vervolgt )

Come on Dad lets walk this young lady home to face her Aunts.Komaan, pa, laten we deze jongedame terugbrengen naar haar tantes.
They all turn toward the park entrance and walk toward it.

Ze verlaten tesamen het park langs de hoofdingangEINDE

 • Synopsis
 • Prostituée
 • Locaties
 • “ Goedenavond, mijnheer Dewit. Ik zie je maandag terug. Nog een fijn weekend “
 • Waarom zitten jullie heimelijk te lachen , stelletje viezeriken.

 • Dovnload 138.48 Kb.