Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verontschuldigd

Dovnload 25.33 Kb.

VerontschuldigdDatum02.08.2017
Grootte25.33 Kb.

Dovnload 25.33 Kb.

banner2

VERSLAG VERGADERING 04/11/13


AANWEZIG: Annelies, Katleen, Kristien, Erlyn, Tinne, Katrijn, Marlies
Lamya, Griet, Nikki, Ria

VERONTSCHULDIGD: Katrien en Anne

AGENDA:


1. Vorig verslag

2. Talentenarchipel


3. Levensbeschouwelijke vakken

4. Scholenraad Antwerpen Noord

5. Visie - zorg voor leerkrachten

6. Pestbeleid

7. Activiteiten

8. Varia


1. Vorig verslag
Goedgekeurd.

- Opmerking van meester David:Ik las het verslag even. Hoewel het nog veraf is dreigt er toch al een misverstand te ontstaan over de Wondere Pluim. Het is niet zo dat de kinderen thuis iets schrijven en dat dan mee naar school nemen. Neen, er wordt een schrijfdag op school zelf georganiseerd (als ik me goed herinner is dat een woensdag). Wat wel klopt is dat het schrijven op vrijwillige basis gebeurt. Voor de rest wacht ik de info-vergadering af waar ik zelf samen met een collega nog naartoe ga. Iedereen wordt daarna tijdig geïnformeerd.”

- Opmerking/vraag:   gereedschap verzamelen in een gereedschapskoffer ?
2. Talentenarchipel
donderdag 7/11 begint de kleuterschool: de klassen worden elke donderdagnamiddag ingedeeld bij een andere ‘talenten’juf. concreet: een vast roulement = de klas blijft samen maar gaat voor 1 dag naar een andere juf. Elke juf heeft 1 talenteiland en werkt dit uit voor alle klassen. Bijvoorbeeld: Nikki = fijneiland en beeldeiland en alle klassen zullen bij juf Nikki een donderdagnamiddag dat fijneiland (= fijne motoriek) en beeldeiland doen. Er wordt ook geobserveerd welke kinderen een bepaald eiland super tof vonden en dit wordt gecommuniceerd aan de klasjuf. Het eiland is heel breed (Bij Nikki bijvoorbeeld schilderen of lego (fijne motoriek) of tekenen of…) en er is een keuze voor de leerlingen om daaruit echt iets te kiezen wat ze binnen dit eiland zullen doen en daar is dan lang de tijd voor, langer dan op een normale dag waar voor alles maar beperkte tijd is.

Lagere school: staat nog niet helemaal op punt, maar zal via contractwerk verlopen.


Belangrijk is niet het instrument, een middel en de structuur van ‘de eilanden’, maar ook de houding van de leerkrachten, het positief benaderen. Complimentjes geven is belangrijk.

Onderling moet er veel overlegd worden, leerkrachten kunnen veel van elkaar leren. Er zijn leerkrachten die automatisch die houding uitdragen, maar voor anderen blijkt dit moeilijker. Het houdt niet op na donderdagnamiddag, de positieve houding is iets voor de hele week. De waarde van de positieve houding is moeilijk, het gaat om het herformuleren van je zinnen (niet ‘eerst vinger opsteken’ – ‘niet roepen’ – ‘allemaal stil’ maar wel ‘kijk eens hoe flink onze vriend zijn vinger in de lucht steekt?’). Dus dit is belangrijker dan het instrument voor een donderdagmiddag. De ouders verwachten meer van de dagdagelijkse positieve houding dan van het instrument ‘talentenarchipel’ met uitwerking op 1 namiddag/week. Ouders vragen steeds achter zéér duidelijke communicatie en extra ondersteuning die financieel niet geboden kan worden. Er is bezorgdheid naar opvolging en evaluatie. Wordt de ‘positieve houding’ mee geëvalueerd in de functioneringsgesprekken?

Aangezien onze school 2 projecten tegelijk probeert te realiseren, is de bezorgdheid bij verschillende ouders zeer groot, vooral ook omdat het voor niemand echt duidelijk is hoe de school concreet alles gaat aanpakken. Iedereen wil graag constructief meedenken en proberen om een positieve bijdrage te leveren, maar hiervoor moet er een zeer duidelijke en transparante communicatie zijn tussen alle partijen.

Kunnen de ouders een bijdrage leveren aan dit verhaal? Bv. een uurtje mee komen werken in de klas en samen met de kinderen doen waar ze zelf heel goed in zijn?


Er is ook de mogelijkheid om over het tripple P-concept een avond/dag te organiseren voor de geïnteresseerde ouders/leerkrachten. Er zijn professionele mensen die hiervoor ingehuurd kunnen worden (aan een zeer lage prijs).
Is er interesse vanuit de leerkrachten om bij de schoonmoeder van Annelies een yoga-opleiding (specifiek voor kleuters) te krijgen? Op een avond want de studiedagen zijn al op.
www.coretalents.be is een interessante website
3. Levensbeschouwelijke vakken
Deze vakken vallen buiten het pedagogisch verhaal van de school zelf. Blijkbaar hebben zij hun eigen agenda die zeer zelfstandig is van de rest van het schoolgebeuren. Jammer dat elk jaar opnieuw een andere leerkracht wordt aangesteld. Vanuit de ouders is er een bezorgdheid over de invulling van deze lessen:

a. deze leerkrachten zijn niet betrokken bij de school zelf

b. ouders en klasleerkrachten weten niet welke thema’s of doelstellingen er worden besproken.

c. Kan er geen infoblaadje/nieuwsbrief opgesteld worden per klas met de inhoud van die vakken

d. is er een leerplan over de jaren heen? Zodat niet elke juf/meester weer rond dezelfde thema’s gaat werken?

e. ook inhoudelijke info van deze vakken meegeven aan de derde kleuterklas zodat deze kinderen/ouders beter geïnformeerd kunnen kiezen

f. waarom niet 1 geïntegreerd vak: cultuurbeschouwing OVER DE RELIGIES HEEN? Met sprookjes van verschillende religies, …

Dit zijn vragen aan de Minister. Dit zijn allemaal punten die niet door de school zelf kunnen bepaald worden, maar overkoepelend bepaald zijn.

Kan dit meegenomen worden naar de schoolraad?
4. SCHOLENRAAD Antwerpen Noord

- Bos- en zeeklassen zijn niet besproken op de scholenraad

- waarom worden er verschillende nieuwe (dure) projecten opgestart (waaronder ‘talentenarchipel’) in de verschillende scholen in plaats van gewoon kruisbestuiving te doen tussen de verschillende scholen en ervaring uit te wisselen? Kan er genoeg steun geleverd worden aan de leerkrachten om het project tot een goed einde te brengen.

- 2 scholen (wij + 1 op het Zuid) proberen het 3-3 systeem, indien positief zullen alle scholen dit zo doen.


5. Visie - zorg voor leerkrachten

Werd reeds in de vorige punten aangekaart. Het gaat er vooral om dat ouders een duidelijk standpunt van de school willen over verschillende onderwerpen, waar staat de school voor en hoe wil de school dit praktisch realiseren. En er is ook de bezorgdheid over voldoende ondersteuning voor de leerkrachten . Door snelle en duidelijke communicatie kunnen zeer veel vragen bij ouders vermeden worden. Eventueel kunnen er extra infomomenten georganiseerd worden waarbij ouders meteen hun vragen gericht kunnen stellen?


6. Pestbeleid

Er werd met leerkrachten samen gezeten over ‘het kunstproject’. Tijdens deze bespreking kwam het naar boven dat er meer belang werd gehecht aan meer prioritaire thema’s (dan kunst), bijvoorbeeld ‘het pesten’. Het kunstproject wordt opzij gezet.


Wat betreft het pestbeleid op school:

Er is een projectweek over heel Vlaanderen rond pesten, 17 februari ergens.


Er is het STOPidee: zeg op tijd ‘stop’ als andere kinderen te ver aan

Meester David is ‘Groene leerkracht’, vertrouwenspersoon in verband met pesten.

De ouders van de oudervereniging vinden het echt belangrijk om blijvend in te zetten op alle mogelijke anti-pestprojecten omdat dit zeer fundamenteel is en blijft, ook al zijn er geen acute problemen op dit ogenblik.
7. Activiteiten


wafelverkoop

is groot succes: 268 dozen verkocht, voor 1800€ verkocht, 843€ winst !

Voor de lagere school zal iets voor op de speelplaats worden aangekocht. Sam en Shari zouden een lijst hebben opgesteld maar moeten die nog doorgeven.


Soepweek

Laatste week van januari

Wie organiseert? Idee kwam van Katrien? Anders: Marlies organiseert taken lijst (2 voor soep, 2 voor uitschenken en afwassen)

Marlies zorgt voor brander (opwarmen)

Er moeten ook voldoende kommetjes voorzien worden want dit is niet op school aanwezig. Lepels kunnen van de oudervereniging gebruikt worden.
moestuinzakken

3 zakken hier op de speelplaats


1e en 2e leerjaar zaait en oogst

Alle klasjes kunnen (1x per week) eens gaan water geven

Opstellen eind maart, groeien april – mei - juni
Kerstmarkt

Donderdag 12 december

Namiddag al hulp gevraagd, vanaf 12u45

Wie kan al helpen opzetten?

Er wordt ook weer gevraagd aan de ouders om lekkers te maken. (brief volgt nog)
Fuif
zaal ‘de zoltjes’ bij Den Dries? Erlyn heeft mail gestuurd maar nog geen antwoord.

Wordt vervolgd…


Rondleiding aankomst 2060

Voorlopig niet voldoende respons, dus een groepsrondleiding zal niet aangevraagd worden.

Erlyn stuurt de mail nog 1 keer door naar alle ouders.
8. Varia
Snoep voor verjaardagen? Er was commentaar op de zakjes die meegegeven worden naar huis. Dit werd echter bizar geformuleerd op de maandbrief. Het lijkt nog of de zakjes snoep eerder gestimuleerd blijven. Terwijl het ‘feestmoment’ dan ontbreekt.

De school moet hier duidelijk een standpunt in nemen. (de maandbrief was te onduidelijk/vrijblijvend) Hoe ziet de school dit nu?: OK, ofwel NEE

In dit soort zaken kan de school een DUIDELIJK signaal geven of iets in het schoolreglement over opnemen. Eerst sowieso ook eens checken of de ouders van het koffiemoment hier een (andere?) visie over hebben. Draagvlak?

VOLGENDE OUDERVERENIGING: dinsdag 3 december om 19u45VOLGENDE KOFFIEMOMENT: donderdag 5 december om 9u00

  • VERONTSCHULDIGD
  • 3. Levensbeschouwelijke vakken
  • 4. SCHOLENRAAD Antwerpen Noord
  • 5. Visie - zorg voor leerkrachten
  • 7. Activiteiten
  • Fuif

  • Dovnload 25.33 Kb.