Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verplichte doormelding van brandmeldinstallaties

Dovnload 7.07 Kb.

Verplichte doormelding van brandmeldinstallatiesDatum05.12.2018
Grootte7.07 Kb.

Dovnload 7.07 Kb.

Verplichte doormelding van brandmeldinstallaties

De rijksoverheid heeft op 1 april 2012 het nieuwe Bouwbesluit ingevoerd. Door het Bouwbesluit 2012 is de verplichte doormelding van brandmeldinstallaties voor een groot aantal gebouwen vervallen. De verplichting blijft alleen bestaan voor gebouwen waarin mensen verblijven die zichzelf bij brand niet in veiligheid kunnen brengen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, gevangenissen en hotels zonder 24-uurs personeelsbezetting. Daarnaast blijft de verplichting bestaan voor gebouwen waar op grond van andere regelgeving dan het bouwbesluit een doormelding noodzakelijk is, zoals de milieu- of archiefwetgeving.


De brandweer in Nederland staat achter de vermindering van het aantal situaties waarin een doormelding naar de brandweer verplicht is. De reden hiervoor is het grote aantal loze brandmeldingen. Per jaar rukt de brandweer ongeveer 60.000 keer voor niets uit naar voor loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties, BMI’s. Dat betekent dat de brandweer op dat moment niet beschikbaar is voor echte meldingen. Daarnaast zorgt elke uitruk van de brandweer voor risico’s in het verkeer.
Het streven van de brandweer is om het aantal loze brandmeldingen van BMI’s de komende vijf jaar met 50 % terug te dringen. Eén van de methoden om dit te verwezenlijken is het opleggen van sancties (dwangsommen) aan de veroorzakers van loze meldingen. Daarnaast zal de vermindering worden bereikt door het afkoppelen van niet-verplichte aansluitingen.
De brandweer in Nederland staat op het standpunt, dat alleen de verplichte aansluitingen aangesloten blijven op de alarmcentrale van de brandweer. Aansluitingen die niet meer verplicht zijn, worden in principe afgekoppeld. Wanneer de niet-verplichte aansluitingen worden afgekoppeld hangt af van de overeenkomst tussen de brandweer, de partij die de doormelding namens de brandweer beheert en de gebouweigenaar of gebouwbeheerder. Dit verschilt per brandweerregio. Gebouweigenaren en beheerders kunnen als alternatief de doormelding van de brandmeldinstallatie overzetten naar een particuliere alarmcentrale, PAC.

Betekent deze ontwikkeling dat erfgoedinstellingen en monumenten niet meer rechtstreeks op de alarmcentrale van de brandweer aangesloten kunnen worden?
Veel erfgoedinstellingen en monumenten hebben een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer. De doormelding is in veel gevallen echter niet aanwezig op grond van een wettelijke eis uit het Bouwbesluit. In deze situatie is de rechtstreekse doormelding naar de brandweer gebaseerd op de grote maatschappelijk waarde van het gebouw en/of op de waarde van de aanwezige collectie.
Om het aantal loze brandmeldingen te verminderen heeft de brandweer geïnventariseerd voor welke gebouwen de rechtstreekse doormelding kan vervallen op grond van het Bouwbesluit 2012. De brandweerregio’s in Nederland hebben de keuze gemaakt hoe zij omgaan met niet-verplichte aansluitingen, zoals voor gebouwen (al of niet met inboedels) met een grote maatschappelijke waarde. Wanneer u wordt benaderd door de brandweer dat de verplichte doormelding voor uw gebouw vervalt en u bent van mening dat de doormelding in stand moet blijven, neemt u dan contact op met de brandweer en leg uw specifieke situatie voor.

  • Betekent deze ontwikkeling dat erfgoedinstellingen en monumenten niet meer rechtstreeks op de alarmcentrale van de brandweer aangesloten kunnen worden

  • Dovnload 7.07 Kb.