Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag A. Goossen hl7 wgm orlando January 2016 Monday Q1

Dovnload 37.51 Kb.

Verslag A. Goossen hl7 wgm orlando January 2016 Monday Q1Datum05.11.2018
Grootte37.51 Kb.

Dovnload 37.51 Kb.

Verslag A. Goossen

HL7 WGM Orlando January 2016

Monday Q1

'Standing Administrative Quarter 1. Review van de agenda voor deze week.

 2. Review van de lijst met projecten van de EHR WG. Een lange lijst van projecten die zijn doorgenomen en kort toegelicht. De lijst is te lang voor de werkgroep om betrokken te zijn bij alle projecten of projecten te leiden. Er zal deze week een keuze gemaakt worden over de projecten die on hold worden gezet.

 3. Workgroup health, vanavond bij het co-chair diner zal een overzihct worden gegeven van de gezondheid van de werkgroepen. Onbekend is de stand van zaken tav de EHR WG..

 4. Review Conference Call Schedule.

Discuss Administrative items, SWOT and 3-year plan. Geen besluiten over genomen, 3 jaar plan staat niet op de agenda.

Monday Q21

Een overleg samen met andere werkgroepen. Het doel van dit overleg is het geven van inzicht in scope, doel, missie en lopende projecten per werkgroep en wanneer welk item op de agenda staat van die werkgroep. Op deze manier krijgen aanwezigen inzicht in onderwerpen en agenda waaraan zij zelf zouden deelnemen. Daarnaast kan tussen werkgroepen worden afgestemd op inhoud en overleg.EHR WG: de volgende projecten zijn op dit moment actief;

 1. Consumer Mobile Health Application Functional Framework (cMH2F)

 2. Work and Health Functional Profile and Associated Glossary, including Occupational Data for Health (ODH) and Injury and Poisoning Causation (External Causes) Codes

 3. Alignment of EN ISO 13606 Health informatics – Electronic health record communication with HL7 FHIR (using FHIR)

 4. Pharmacist EHR-System Functional Profile Release 1.0

 5. Showcase – Nursing Electronic Health Record Applications, Devices and Apps Communication Patient Data Electronic using HL7 standards &IHE profiles

 6. Reaffirmation of HL7 EHR System Long Term Care Functional Profile Release 1

 7. EHR System Functional Model-Security and Privacy Joint Vocabulary Alignment

 8. Finalization of the EHR –S FM Profile Design Tool (as three subtasks)

 9. Definition of Record-Entry Lifecycle Events Metadata (using FHIR)

 10. EHR-S Functional Requirements Documentation for Laboratory Interoperability Transactions – EHR-S Functional Profile for Laboratory

 11. EHR-S Functional Requirements Documentation for Laboratory interoperability transactions – EHR-S Functional Requirements for IG for LOI

 12. EHR-S Functional Requirements Documentation for Laboratory interoperability transactions – EHR-S Functional Requirements for IG for LRI

 13. Records Management Evidentiary Support functional profile

 14. Usability Guideline for EHR Systems – Ongoing

 15. Child Health Neonatology Profile for EHR systems V1.0

 16. Functional Profile R2 – Ongoing

 17. SAIF

 18. Semantic Health Information Performance and Privacy Standards

 19. Electronic Nutritional Care Process Record Functional Profile

 20. EHR Functional Information Model (EHR-S FIM) (R3)

Nieuwe Items ter overweging – Toekomst van EPD’s±

 1. Hosted EHRs

 2. Alerts

  1. E.g. Airline only notify when plan is going to fall out of the sky

 3. National Patient identifier

 4. Provider Directors

 5. Care Coordination – who is responsible and how does the EHR manage these different communication points

 6. What constitutes a reliable EHR

CIC WG:

De volgende projecten actief; 1. Multiple DAMs for different domains. See http://www.hl7.org/Special/committees/cic/products.cfm for exact domains. Kan als bron worden gebruikt voor Nederland.

 2. Word with CDAs as well.

 3. Current projects

  1. Mental Health DAM on Bipolar Disorder

  2. Trauma Registry CDA

  3. EMS CDS

  4. Co-sponsor Usability with EHR WG

  5. New work DAM on Anxiety Disorder

  6. Meet with CIMI and Patient registries

Emergency care WG:

  1. Er is een Functional Profile voor spoedeisende hulp gebaseerd op de oude versie van het EHR-S FM. Update is de bedoeling.

  2. In projecten overzicht is de relatie met DCM opgenomen2.


Patient Care:

 • DAM voor Care Plan wordt eind januari gepubliceerd*.

 • Daarnaast wordt samen met FHIR gekeken naar een resource voor care plan*.

 • Voor allergie worden terminologie en valuesets ontwikkeld*.

 • Voor Health Concern* is een DAM ontwikkeld. Deze zal worden gepubliceerd. ONC heeft ook een DAM voor concern/condition ontwikkeld. Er zal een harmonisatie plaats vinden. FHIR is eveneens bezig met een Condition resource. Een volgende ballot voor health concern is mei 2016.

 • Discussie over de negotion Indicator op dinsdag Q4. Al jaren is er discussie over dit onderwerp en hoe hier mee om te gaan. Een van de co-chairs komt met voorstellen.

CQI WG*:

CQI presenteerd de ontwikkelde standaarden en hun onderlinge relatie. Zie onderstaand figuur3. Het doel is niet alleen om een retrospectieve rapportage te genereen met behulp van een standaard, maar ook een real time rapportage. Hierin wordt samengewerkt met CDS. Met CIMI zal worden samengewerkt tav Quick.

De volgende projecten zijn actief in CQI WG:


 1. Getting information to measure quality and performance – looking at process and outcomes. QMF 2.1, QRDA, QDM (implementation guide based on HQMF), this should come from the record concurrently rather than after the fact.

 2. Discussion; Level of the assurance that the source data is reliability. The QDM has some concepts about the source location in the EHR who is come from – provenance and the issue is we cannot always find the provenance. Greater chance to do in FHIR.

 3. Look at EHRs and how they handle date of onset (not all EHRs may have this concept)

 4. May want to look at CIMI work as well

Voor Nederland zoeken we naar draagvlak voor een op Data Entry based HQMF in tegenstelling tot de VS die gebaseerd is op het Quality Data Model, QDM.

De overlap met de EHR WG is niet alleen de functionaliteiten in de FM standaard als het gaat om quality reporting, maar ook de herkomst van data en de betrouwbaarheid van data. Hiervoor zal afstemming worden gezocht.Child Health WG:

De link voor mij zit in het project waarbij een Functioneel Profiel wordt ontwikkeld voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. De EHR Profile Designer tool zal hiervoor worden gebruikt. Ik fungeer als mentor voor het gebruik van de tool.Vragen en discussie:

Patientveiligheid: dit is ook een onderwerp voor de EHR WG, maar is niet specifiek geaddresseerd, waarom niet? In het verleden was er een aparte werkgroep voor dit onderwerp. Deze is opgehoven na een afspraak dat elke werkgroep moet overwegen of hun activiteiten en producten bijdragen aan de patient veielighied en op welke wijze. Het probleem is dat niemenad dit toetst en onduidelijk is of dit ook wordt gedaan. Toch als apart aandachtspunt opnemen voor de EHR WG?

Monday Q3 functional models, functional Profiles, Tool development and tool support

Discussie over de noodzaak voor verdere tool ontwikkeling en support. Hierbij kwam aan de orde: • Rationale for the EHR Profile Designer Tool.

 • Wie zijn de stakeholders voor fase 3 van de tool ontwikkeling, wie vraagt er om?

 • Wat is de markt?

 • Mogelijke benaderingen voor fase 3 van de tool ontwikkeling.

Een eerder afgesproken survey wordt toch uitgevoerd. William Goossen en Michael Brodymaken deze.

Monday Q4

Continuering van de tool discussie.

Interesse in de standaard, scholing over de standaard en de noodzaak voor een tool. De survey moet de focus hebben op het gebruik van de standaard (denk aan Parijs en discussie met Nancy waar het ging over de bekendheid met Release 2 van het EHR-S FM en het gebruik daarvan), vervolgens over de scholing en de noodzaak voor een tool. ER zijn ideen aangedragen voor de survey.

Tuesday Q1

Joint meeting (EHR WG hosting) with Mobile Health Work Group.

Consumer Mobile health Application Functional Framework is in de januari 2016 ‘comment only’ ballot geweest. De wiki is te vinden via http://wiki.hl7.org/index.php?title=MHWG_Consumer_Mobile_Health_Application_Functional_Framework,

Deze week worden de ballot resultaten besproken. De verdeling van tegen en bevestigend is gelijk verdeeld, daarnaast hebben een deel van de deelnemers zich onthouden van stem.In het algemeen zijn de reacties zeer positief. Zowel mensen van de VA en Canada gaven veel commentaar. Commentaar gaat over het geven van meer voorbeelden, het gaat om een internationale ballot, de tool lijkt meer gericht op de VS alleen. Er was geen commentaar over de vraag waarom wordt dit ontwikkeld, dit is onzin, het is een combinatie van een FM achtig product en een implementatiehandleiding. Voor HL7 is dit een nieuw soort standaard. De intentie van de EHR WG is verder samen te werken aan het framework.

Discussie over de noodzaak van standaarden voor e PHR en voor mobile health. Dit vanuit de VS perspectief, Europees perspectief en de patiënten. De benoeming van Frank Ploeg geeft aan dat de noodzaak in Europa zeker aanwezig is. Een wekelijkse conference call wordt gepland vooraf aan die van het PHR-S FM. Er zal samengewerkt worden aan de benodigde standaarden, samenvoeging op termijn is noodzakelijk. De tijd is nu, dus ‘termijn’ is korte termijn.

Tuesday Q2

Child Health WG: deze bijeenkomst samen met Michael van der Zel de werkgroep geholpen om de uitwerking van hun Functioneel Profiel over ‘Developmental Screening for children with specific needs’ om te zetten naan een profile afgeleid van het EHR-S FM. De uitwerking had meer weg van een DAM en een informatie model dan van systeem functionaliteiten. We hebben een discussie gehad over hoe te komen van hun uitwerking naar een profiel gemaakt met de tool. Afspraak is om 2 calls te hebben tussen nu en de volgende HL7 WGM. Ondertussen werken Michael en ik aan een mapping van hun uitwerking op functies in het FM.

Tuesday Q3

Meeting with ONC (Steve Posniak and others) for a session with Sparx Systems on the Use Case Authoring tool

Voor het project S&I Framework zijn 47 use cases ontwikkeld. Voor een goede uitwerking en het onderhoud van deze use cases waarbij automatisch activiteiten en sequence diagrammen kunnen worden gegenereerd zijn twee tools ‘Use Case authering Tool’ ontwikkeld. Daarnaast is het van belang om vanuit de tools direct documentatie te kunnen genereren. Een van de tools is gemaakt in Enterprise Architect. Bij het maken van de use case kan het scenario in de properties direct verwerkt worden in de use case. Van hier uit kunnen verschillende artefacten worden gegenereerd. Bekend door overlap met functionaliteiten van de EHR Profile Designer Tool. Het maken van use cases met scenario’s, diagrammen en documentatie wordt hierdoor gemakkelijker.


Record Management and Evidenciary Support (RMES) Functional Profile planning.

Discussie over het doel en inhoud van dit functioneel profiel in samenhang met de betrouwbaarheid van een EPD. Kan ik als zorgverlener de informatie die in het EPD staat vertrouwen, kan ik als zorgverlener de informatie die binnenkomt in het EPD vertrouwen? Deze vragen zijn in de praktijk actueel.Wednesday Q1

Een HL7 lid die bezig is met de ontwikkeling van een functioneel profiel voor farmacie geholpen met de tool en de start van het functional profiel.Wednesday Q2

Discuss EHR-S FM R2 Evolution Path Forward: in essentie is dit dezelfde discussie als we hadden in Nederland. Hier komt nog bij dat de standaard niet wordt genoemd in Meaningful stage 34, waardoor de interesse en de aandacht verlegd wordt. De vraag is ook in hoeverre dat de standaard bekend is bij stakeholders, de survey, eerder genoemd in het verslag, moet ons hier antwoord op geven.

Eerdere discussie in Parijs 2015 is ook nog niet afgerond. Ook nu wordt dit niet goed opgepakt en afgemaakt.

Wednesday Q3

Was een werksessie die ik niet heb bijgewoond. Heb gewerkt.Wednesday Q4

Joint met CIMI en CQI en CDS

Hoe kan CIMI waardevol bijdragen aan CQI en CDS? De bedoeling is te komen tot een gezamenlijke PSS’en voor een project met de volgende scope: ‘Higher level CIMI archetypes that inform QI core’. Hierbij kan samen gewerkt worden aan tooling en visualisatie. Prioriteit ligt bij maken en transformeren van archetypes naar FHIR profielen. Discussie over details die nog moeilijk te beoordelen zijn zonder voorbeelden. Wanneer er voorbeelden zijn kunnen de discussiepunten beter geadresseerd worden. Het doel is om voor mei/ september deze voorbeelden te ontwikkelen. Gesproken wordt over al bestaande PSS’en en hoe deze gerelateerd kunnen worden aan het onderwerp van vandaag. Daarnaast wordt gesproken over de DSTU versie van FHIR. Het onderwerp zal wekelijks worden besproken in de conference call van de CQI werkgroep op woensdag.Thursday Q1

De ontwikkeling van specifieke criteria relevant voor certificering in samenwerking met Mario Hyland van Aegis, een bedrijf die tests doet voor IT ontwikkeling. 1. The EHR WG had a follow-up discussion a geared toward better understanding how we could create more testable criteria for the EHR-S FM and other FMs/FPs.

 2. CP.6.2, Manage Immunization Administration, was identified as a section of the EHR-S FM to see how we can make it “testable”. The VA has a collaboration with Walgreens on immunizations and got the information on this from Walgreens.

 3. Discussion on the conformance criteria. How to formulate these so it can be tested in the system.

 4. Volgende keer zullen test cases (HL7) worden vergeleken met delen in het FM, te starten met CP.6.2.

(sorry voor het deel in Engels)

Tussendoor gesproken met twee co-chairs van de CQI werkgroep. In het gesprek gevraagd naar onderzoek en artikelen over de financial en social benefits van het gebruik van eMeasures voor het specificeren, verzamelen en verzenden van kwaliteitsinformatie. Walter Suarez stuurt mij hyperlinken waar mogelijk informatie te vinden is. Floyd Eisenberg wist niets te vertellen over onderzoek en artikelen. Als consultant die zich bezig houdt met de implementatie gaf hij de volgende problemen aan waar men in de VS nog steeds tegen aan loopt: • Men specificeert eMeasures waarvan de data niet aanwezig is in het EPD systeem.

 • Men specificeert eMeasures die eigenlijk niet bijdragen aan verbetering van de kwlaiteit van zorg.

 • Men verstuurt kwaliteitsinformatie elektronisch, maar de ontvangende organisatie kan deze niet ontvangen en verwerken.

Thursday Q2

Een aantal mensen op gang geholpen en uitleg gegeven over de EHR Profile Designer Tool.1 Noot: vetgedrukt, relevant voor HL7 Nederland?

2 Presentatie nog niet beschikbaar.

3 Presentatie nog niet beschikbaar. Ga ik gebruiken in de project groep eMeasures.

4 Meaningfull Use stage 3 was in deze week in het nieuws. Zou zijn afgeblazen......

 • Consumer Mobile Health Application Functional Framework (cMH2F)
 • Definition of Record-Entry Lifecycle Events Metadata (using FHIR)
 • Care Coordination – who is responsible and how does the EHR manage these different communication points What constitutes a reliable EHR
 • Kan als bron worden gebruikt voor Nederland.
 • Discussion; Level of the assurance that the source data is reliability.
 • May want to look at CIMI work as well
 • Monday Q3 functional models, functional Profiles, Tool development and tool support
 • Tuesday Q1 Joint meeting (EHR WG hosting) with Mobile Health Work Group. Consumer Mobile health Application Functional Framework
 • Tuesday Q2 Child Health WG
 • Tuesday Q3 Meeting with ONC (Steve Posniak and others) for a session with Sparx Systems on the Use Case Authoring tool
 • Record Management and Evidenciary Support (RMES) Functional Profile planning.
 • Wednesday Q3
 • Thursday Q2

 • Dovnload 37.51 Kb.