Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag beleidssessie groen nh, 14 februari 2018

Dovnload 0.83 Mb.

Verslag beleidssessie groen nh, 14 februari 2018Pagina1/6
Datum23.10.2018
Grootte0.83 Mb.

Dovnload 0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Verslag beleidssessie GROEN NH, 14 februari 2018


Gelijktijdig met de Groendag, vond er ook een beleidssessie plaats voor de beleidsmakers en hoofden groenbeheer van de gemeenten in Noord-Holland. Deze bijeenkomst was een eerste verkenning en kennismaking met als doel te peilen of er behoefte is aan een kennisnetwerk. Met als hoger doel toewerken naar ‘groen hoger op de politieke agenda’. Er was een goede opkomst.

Welkom
Na een welkom door Els Welbedacht (directeur Clusius College Hoorn) kreeg Adnan Tekin (gedeputeerde van de provincie NH) het woord. Hij onderstreepte het belang van groen voor de burgers en sprak over de uitdaging om groen te verbinden met domeinen als zorg, klimaatadaptatie en infrastructuur. Hij bood aan om vanuit de provincie een samenwerking tussen alle aanwezige partijen te ondersteunen omdat hij gelooft in de kracht van netwerken en kennisdeling.Lezing
Vervolgens hield Egbert Roozen (directeur VHG) een bevlogen lezing met als thema “Groen denken vanuit opgaven”. De opgaven die er liggen zijn o.a. intensief ruimtegebruik, klimaatverandering, behoud biodiversiteit, schone lucht, behoefte aan rust. Hoe kun je groen zo inzetten dat er aan meerdere behoeften wordt voldaan? Hij schetste prachtige voorbeelden dat door groen mensen elkaar ontmoeten, meer bewegen en dat tegelijk een wateropvang wordt geboden. Het handboek ‘De levende tuin’ is vernieuwd en kan voor gemeenten een goed handvat vormen om het concept toe te passen op het openbaar groen. De presentatie is bij het verslag gevoegd.Experttafel
Na de lezing was het tijd voor de experttafel waar Jan Wijn (adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie van het HHNK), Hartger Griffioen (projectleider Natuurlijke Zaken, Landschap NH), André Hoek (directeur Hoek) en Rob Zweekhorst (beheerder groen Gemeente Heerhugowaard) plaatsnamen. De heren stelden zich voor aan de hand van een kaart die zij hadden meegenomen. Zie bijlage. Rosemarie Slobbe (KCNL/Clusius college) leidde het gesprek en vroeg de heren als eerste om een korte reactie op het thema van de groendag ‘Groen is de baas!?’ Verschillende reacties: “Ja, groen is de baas want het staat voor biodiversiteit en zonder biodiversiteit zijn we nergens”. “Groen is niet de baas, maar de basis. Echter, we behandelen groen als sluitpost”. Bij dat laatste woord werd aangehaakt en ging het gesprek verder over groen leren framen; met meerdere partijen een goed verhaal neerzetten binnen de gemeenten over het belang van groen. Juist de samenwerking tussen partijen zoals nu aan de tafel kunnen elkaar versterken om groen hoger op de agenda te krijgen. Een aantal goede voorbeelden kwam naar voren: leren van compensatiemethode die bij water wordt toegepast, leren van Almere (eisen meegeven aan ontwerp), standaard toetsen nieuw project aan groenstructuurvisie, tools meegeven over juiste vragen in aanbestedingsuitgifte. Rode draad: groen robuuster verankeren in standaardwerkwijze, levert meer op dan wachten op juiste politieke realiteit. Vanuit de zaal werden de tips meegegeven om voor raadsleden een informatie avond te organiseren om groen goed onder de aandacht te brengen en burgers met hart voor groen er bij te betrekken.


  1   2   3   4   5   6


Dovnload 0.83 Mb.