Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag bk werkjaar 2003-2004

Dovnload 6.96 Kb.

Verslag bk werkjaar 2003-2004Datum13.04.2017
Grootte6.96 Kb.

Dovnload 6.96 Kb.

Verslag BK werkjaar 2003-2004

Als ik in een zin de situatie van BK van het afgelopen jaar wil beschrijven, dan gaat die als volg: Alle studentenverenigingen van het BK, zonder een uitzondering, zijn gekenmerkt door een gebrek aan praktische kennis in die mate dat hun de werking ernstig verstoord wordt, en de hoofdreden voor dit probleem is dat er geen cultuur van kennisoverdracht tussen de snel roterende generaties in de studentenverenigingen bestaat.


Wanneer ik voorzitter werd, heb ik nagenoeg geen kennisoverdracht gekregen van mijn voorganger. Ik heb de indruk dat mijn voorganger de nood aan continuïteit onderschatte en dat hij bijgevolg enkel vergaderingen hield wanneer dit duidelijk noodzakelijk leek, maar dat hij niet besefte dat een vergadering op geregelde tijdstippen, hoewel er niet altijd meteen iets interessants te vertellen is, toch zijn nut heeft, daar het ervoor zorgt dat de leden van het BK hun gedachten bij de zaken houden. Ik denk dat ik nagenoeg geen kennisoverdracht heb gekregen, omdat er wegens het gebrek aan continuïteit ook geen kennis over te dragen was.
Er is nog steeds een niet optimale communicatie tussen de leden van het BK en mij, doch er is communicatie met alle leden van het BK. BK-centraal wordt op dit ogenblik gekenmerkt door een gebrek aan mankracht daar op dit ogenblik ik schijnbaar de enige ben die de wil heeft verantwoordelijkheid op te nemen. Mijn opvolging naar volgend jaar toe is niet verzekerd.
mijn doelstellingen:

In de eerste plaats probeer ik de continuïteit in het BK te garanderen door regelmatig vergaderingen te houden en door de communicatie met de lidverenigingen actief te onderhouden. Verder zal ik ernaar streven om leden van de lidverenigingen actief in BK centraal te betrekken, om in het BK zelf een cultuur van kennisoverdracht op te zetten en om de lidverenigingen te laten aanvoelen dat het in hun belang is om actief samen te werken, en zal ik proberen deze cultuur vervolgens over te dragen op de deelverenigingen.


Hieronder poog ik de situatie waarin de verschillende lidverenigingen zich bevinden te schetsen, doch door de beperkt mate waarin ik op de hoogte ben van hun werking, blijft dit alles maar bij een indruk.
AIESEC

Deze vereniging was verleden werkjaar min of meer dood, doch is dit jaar heropgestaan met een beperkte, doch gemotiveerde en goed ondersteunde mankracht.


CHISAG

Hier is een ervaren generatie afgewisseld door een met weinig ervaring en weinig mankracht. In het begin van het werkjaar was de nieuwe generatie er niet van op de hoogte dat ze subsidies hadden, wat verklaart waarom ze maar de helft van hun subsidies opgebruikt hebben. De communicatie verliep moeizaam, maar is verbeterd.


ESN

ESN heeft voldoende mankracht, maar er hangt een sfeer die elke vorm van organisatie afwijst. Er wordt enkel ad hoc gewerkt. ESN heeft niet al zijn subsidies opgebruikt omdat ze gewacht hebben tot het laatste moment om hun subsidies in te dienen en omdat dan bleek dat niet al hun uitgaven subsidieerbaar waren.


ISAG

Ik heb een tijd geen contact met ISAG gehad na de generatiewissel. Ik ben erin geslaagd om contact op de nemen met de nieuwe voorzitter en dit contact lijkt vlot te verlopen, maar ik heb geen idee van de organisatie die achter ISAG schuil gaat.


SWC

De communicatie met SWC verloopt vlot en er lijkt ook voldoende activiteit in hun studentenvereniging te zijn.


Toon Macharis

voorzitter BK


Dovnload 6.96 Kb.