Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag: Helga Voorzitter: Isabelle en Johan 1 opvang

Dovnload 41.63 Kb.

Verslag: Helga Voorzitter: Isabelle en Johan 1 opvangDatum04.04.2017
Grootte41.63 Kb.

Dovnload 41.63 Kb.

agenda open vergadering 18 februari 2014
Aanwezig: Isabelle, Helga, Eve, Annemie, Sofie Balduyck, Stijn, Hadewijch, Tomas, Evi, Barbara, Nicole, Annette, Cindy, Peggy, Tine, Francine, Anne, Griet, Sofie Beersmans, Patrick, Caroline, Robin, Anick, Roberto, Begga

Verslag: Helga

Voorzitter: Isabelle en Johan
1 opvang


 • nieuwe regeling

 er is algemene tevredenheid en bewondering voor het nieuwe systeem en voor de discipline van de kinderen die flink in 2 rijen gaan staan als het opvangalarm gaat.

 vraag aan Cathy: er is een jongentje dat elke dag aan de buitenkant van de poort staat te wachten op zijn ouders (met een bal). Is dit veilig? Kan Cathy die jongen of zijn ouders daarop aanspreken? • SARKO: zie onderstaande mail. Is er iemand kandidaat?

 we vinden de vraag niet zo duidelijk en checken nog eens af met Muriel Mattelaer (Isabelle?)
SARKO (Stedelijke Adviesraad Kinderopvang) is op zoek naar 2 mensen: één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger (die zeker aanwezig moet zijn als die eerste persoon niet aanwezig is) om een 4-tal avondvergaderingen per jaar bij te wonen. In die vergadering zitten vertegenwoordigers van: 1) Leuvense opvanginitiatieven; 2) Gebruikers kinderopvang (ouders dus); 3) Lokaal bestuur.

 

De wettelijk verplichte taken van SARKO zijn:1.Advies over strategische meerjarenplanning, luik kinderopvang;

2.Opmaak, uitvoering en bijsturing strategische meerjarenplanning, luik kinderopvang;

3.Dwarsverbindingen bewaken met lokaal beleid (‘integraal werken’);

4.Advies over uitbouw opvangvoorzieningen;

5.(nieuw vanaf 1 januari 2014): vorm geven aan lokaal loket kinderopvang;

 

Bij de start van de nieuwe SARKO (vanaf 2014) werd vastgesteld dat de samenstelling niet meer up to date is: een aantal personen zijn niet meer werkzaam in de sector.  Daarom is besloten dat ik (Murielle) met alle bestaande contactpersonen bekijk of ze hun mandaat willen blijven opnemen als vertegenwoordiger van een subsector binnen de SARKO. Dit betekent uiteraard niet dat enkel de vertegenwoordiger aanwezig mag zijn. De SARKO is een open vergadering waar iedereen welkom is, we willen via het systeem van vertegenwoordiging garanderen dat elke groep een stem heeft. 

In het verleden werden ook oudercomités uitgenodigd, als vertegenwoordigers van de ‘gebruikers’ of gezinnen. Wij zouden het heel fijn vinden moesten jullie dit ook in deze nieuwe legislatuur kunnen opnemen. Is het mogelijk mij te laten weten of jullie deze vergaderingen willen opvolgen?

 

2 raad van bestuur
- Sofie Balduyck vertegenwoordigt onze school in de raad van bestuur voor de komende 4 jaar. De procedure is nog bezig om de raad te installeren. Begin april gaat de vergadering van start. We feliciteren Sofie met haar verkiezing!
3 werkgroepen
VERKEER
-wintertrophy:

 positief onthaald, buiten enkele kinderziektes (hoeveel mensen nodig om te helpen, taken niet altijd duidelijk, communicatie naar leerkrachten). Draaiboek wordt nog gemaakt, wordt zeker nog eens herhaald.


- verkeersenquête:

 rapport is klaar, werkgroep gaat ermee naar de provincie om dan met de stad en de politie een aantal knelpunten te kunnen oplossen. Eerst toetsen ze nog af met Begga om af te spreken welke initiatieven de werkgroep kan en mag nemen (oa ook eventuele samenwerking met Sint Lambertus). Daarna worden de subsidies aangevraagd.

 positief gevoel toen stadswachters aan de school stonden. Er wordt een evaluatie gemaakt van alle scholen om te zien waar de stadswachters het meest nodig zijn. Scholen die zelf inspanningen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren maken meer kans.

 Veilige Victor was ook een goed initiatief.


Interesse in deze werkgroep? Mail naar: tine_eerlingen@hotmail.com
CULTUUR
- Els (mama Jits en Arend) zal in alle klassen en voor elk toneelstuk een korte inleiding en nabespreking doen zodat de kinderen maximaal kunnen genieten van hun theaterbezoek.
- De werkgroep cultuur heeft wat prospectie gedaan om het budget van 500 euro van de ouderwerking te kunnen besteden aan een culturele activiteit voor de hele school. 3 opties:
1 ABC-huis Brussel  geen mogelijkheden om iets voor de hele school te doen. Ze hebben teveel aanvragen en hebben een maximum van drie klassen per school per schooljaar.
2 museum M  veel mogelijkheden maar een schoolevent zou te duur zijn (343 voor de kleuters + 635 voor lagere school voor elke workshop of rondleiding).
3 Mooss  heel interessante workshops (152 euro per dagdeel, max 12 deelnemers voor kleuters, max 16 voor 6-12jarigen). Een snelle berekening brengt ons op 2432 euro, niet echt een optie voor de hele school dus. het zou nochtans wel heel leuk zijn om een keuze te maken uit dat geweldige aanbod en de kinderen dan zelf te laten 'shoppen' tussen de workshops.
Wel een betaalbare optie is de muziekmobiel, zie: http://mooss.org/pagina/196/Muziekmobiel

Die kan 2 dagen op school staan voor 324 euro inclusief een begeleiding van 3 uur (bv voor de kleuters), een extra begeleidingssessies kost 112 euro per 3 uur. Daarvan zouden we elke leefgroep van de lagere school elk een uur kunnen geven. Na die begeleiding kunnen de kinderen en de leerkrachten zelf aan de slag en zouden ze iets kunnen componeren en daar een toonmomentje van maken ofzo? Valeska en Evi checken bij hun collega’s of zij daar zin in hebben.


 11 maart komen de leerkrachten nog eens samen en zetten het op de agenda. De werkgroep cultuur beslist samen met de leerkrachten of en wanneer we de activiteit plannen.
Interesse in deze werkgroep? Mail naar helga.vanloo@ilt.kuleuven.be
SPORT EN GEZONDHEID

 

- Voortgang project koning Boudewijnstichting speeltuigen zijn besteld, dit jaar komen er 3 toestellen (geleverd tegen paasvakantie, worden zelf gemonteerd door vrijwillige ouders zodat er na de paasvakantie op kan gespeeld worden)

 komende 3 schooljaren wordt het parcours uitgebreid zowel voor de lagere als voor de kleuters

 project loopt eind volgend schooljaar af, dan wordt er nog gewerkt rond water en beweging met een lespakket.

 ideeën budgetinzameling : sponsoring bedrijven, sponsoring nieuwsbrief, sporttornooi, lentejogging, WK voetbal ook een voetbalwedstrijd organiseren met kinderen en ouders? We kiezen voor een lentejogging. Stijn stuurt een voorstel voor een datum door.

 wereldwaterdag (21 maart): juf katleen wil een wandeling voor de kleuters organiseren om ook met hen een steentje bij te dragen
- deelname project brede opvang 2014 (subsidie aanvraag)

 de school wordt gestimuleerd om extra activiteiten te organiseren, aanvragen voor subsidies moeten binnen zijn voor 25 april, kan sport zijn maar ook bv muziekschool, circusschool, … Sofie bekijkt eens wat we kunnen doen voor brede opvang. Stijn stuurt de webiste door naar alle werkgroepen.


- Dansfolie

 we hadden ons als school ingeschreven voor Dansfolie op 19 maart (interscholencompetitie van SVS) in het Redingenhof maar de dansleerkracht heeft afgehaakt. Anita spreekt de papa van Uma aan om te zien of hij breakdance wil geven zodat we toch kunnen deelnemen. Een goeie suggestie voor volgend jaar is ook om de leerlingen van het Redingenhof te vragen om als stage of opdracht een choreografie in mekaar te steken voor onze leerlingen.


Interesse om mee te denken met deze werkgroep? Mail naar stijn.vereecken@uzleuven.be

of naar sbalduyck@hotmail.com.
TUIN
- evaluatie tuinwerkdag van 1 december: is goed gegaan

- uit het verslag van de vorige vergadering:  • poortjes: werkgroep tuin en sport:

   • kleuterpoort met automatisch sluitsysteem (kinderen krijgen dat niet open): 434€

    • ouderwerking neemt kosten kleuterpoort op zich

 • grote poort: dichtmaken zodat niemand door de spijlers kan: 350€ + extra’s 600€

 Robin bespreekt het met Begga en legt met Johan een datum vast om de poort in elkaar te timmeren. Suggestie: 29 maart, Robin checkt met Johan


 • Tuinwerkgroep doet suggestie om samen te zitten met werkgroep sport en eventueel subsidies te delen. Johan neemt contact.

Interesse om bij deze werkgroep aan te sluiten? Mail naar eggersjohan@gmail.com
4 carnaval
- vraag van Sally: op vrijdag 28 februari beschikken de kleuters over de zaal van half 9 tot 11.00u. Na het forum is er feest. De juffen willen graag weer smoothies en gezonde hapjes net als vorig jaar. Welke ouders zetten zich dit jaar in om het feest "af" te maken?

 Helga heeft de klasouders van de kleuters gemaild, er zijn al enkele positieve reacties

 de juffen sturen een berichtje naar de ouders met de vraag of alle kinderen een stuk fruit willen

meenemen


 kunnen er ook pannenkoeken gebakken worden? Ja, dat kan, vorig jaar zijn er ‘gezondere’ pannenkoeken gemaakt, de kinderen hebben geen verschil gesmaakt.

- lagere school?  Kinderen zelf groenten laten proper maken en er iets ludieks mee laten maken om het daarna op te eten.


5 zichtbaarheid ouderwerking
- Robin maakt een overzicht met de foto’s van de mensen van de werkgroepen en de klasouders voor in de gang en op de website. De klasouders zorgen zelf voor een blad met foto en mailadressen voor aan de deur van de klassen.

 Isabelle stuurt een overzicht door naar Robin van alle klasseouders. Helga doet hetzelfde voor de werkgroepen. Het wordt een systeem waarin we elk jaar gewoon de foto’s kunnen vervangen. We zetten het ook op de website.


- Robin maakt ook een activiteitenoverzicht voor in de gang.

 Idem
- de ouderwerking organiseert weer een ‘feestje op de gang’ op zaterdag 22 maart. Robin zoekt nog mensen die mee willen helpen met de organisatie. Mail naar robin@r2ncs.be. Installatie voor licht en geluid is gratis besteld bij de provincie. Kaarten zijn vanaf nu te verkrijgen voor 4 euro (inclusief 1 cava).

Taken:


 • vrijdagnamiddag: ijskasten en drank halen

 • zaterdagnamiddag: zaal klaarzetten

 • zondagnamiddag: opruimen en schoonmaken

- Kunnen we de ouderwerking meer structuur en vorm kunnen geven door eventueel een VZW op te richten? Johan zou dit toelichten maar hij is er niet dus we verschuiven dit punt naar de volgende vergadering. Misschien is het interessant om Gino uit te nodigen (heeft in de appeltuin met de ouderwerking een vzw opgericht)?


6 Vragen van ouders aan de school
-is er door de leerkrachten onderling een afspraak gemaakt over het invullen van de agenda’s?

 huiswerk staat op de dag dat het huiswerk gemaakt moet worden. Als er zwemmen is bijvoorbeeld, staat dat wel op de dag dat het zwemmen is.


- bekendmaking benodigdheden materiaal op het einde van het schooljaar voor het volgend schooljaar? Kaften of niet?

 dat kan! Het kaften wordt nog besproken door de leerkrachten.


- er is een vraag van een bezorgde ouder over de problematiek van onbetaalde schoolfacturen die de voorbije maanden enkele malen in pers en media opdoken. Heeft onze school hier ook mee te kampen? Is er een soort van solidariteitsfonds voor ouders die effectief niet kunnen betalen? Kan de ouderraad hierin een rol spelen?

Is er vorm van discreet steunouderschap mogelijk, maw X betaalt schoolrekening van Y, zonder dat X en Y van elkaar weten wie ze zijn?

 het probleem stelt zich niet echt in onze school, er zijn zeer weinig onbetaalde facturen.
- uit een mail van GO:
Wilt u op uw school werken aan een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit? Daarvoor bestaat nu het 'Raamwerk Seksualiteit en Beleid in Onderwijs'. Kom naar de voorstelling op 11 maart 2014!
Het Raamwerk Seksualiteit en Beleid in Onderwijs is een werkdocument dat scholen kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van het beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit, inclusief alle thema’s die daaraan verbonden zijn. Het bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en achtergrondinformatie.

Men kan het gebruiken om een beleid op te bouwen, maar het kan eveneens als een toets of aanvulling van het reeds bestaand beleid gehanteerd worden. Ook de ouderwerking of schoolraad kan hier haar steentje bijdragen door het vormgeven of het evalueren van een beleid rond seksuele integriteit op de agenda te plaatsen.


Tijdens de voorstelling op 11 maart 2014 wordt in het bijzijn van minister Pascal Smet, de hoofden van de netten en koepels en de vertegenwoordigers voor ouders en leerlingen ingegaan op de verschillende elementen in het Raamwerk.
De voorstelling vindt plaats op dinsdag 11 maart 2014 van 9u tot 13u, in het KBC gebouw, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.
Meer info over het programma en inschrijvingsmogelijkheden:
http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=148&s=sta

 

Met vriendelijke groeten, 

Iris Van Schoorisse


 Wordt dit opgevolgd door één van de leerkrachten? Is er ondersteuning door de ouderwerking nodig?

Annemie, Annette en Helga gaan ernaartoe en informeren de leerkrachten.


7 rondvraag
- als je de kinderen ophaalt in de opvang duurt het lang voor je alle spullen hebt gevonden. Er zijn al een paar dingen veranderd (boekentassen in de kast in de gang, jassen aan de kapstok in de villa) maar er wordt aan een nog betere organisatie gewerkt.
- wat leveren de zonnepanelen op het dak van de school op? We hebben geen idee. Is er een ouder die daar verstand van heeft? De herhaaldelijke vraag van Begga aan de installateurs van de zonnepanelen levert geen antwoord op.

 vraag wordt in de nieuwsbrief gesteld


- kunnen we als ouderwerking wat meer info krijgen rond het pestbeleid van de school? Interessant punt voor op de volgende vergadering, wordt op de agenda gezet.


- volgende vergadering op dinsdag 22 april

 • Verslag
 • 3 werkgroepen VERKEER
 • Interesse in deze werkgroep Mail naar: tine_eerlingen@hotmail.com CULTUUR
 • Interesse in deze werkgroep Mail naar helga.vanloo@ilt.kuleuven.be SPORT EN GEZONDHEID
 • Interesse om mee te denken met deze werkgroep Mail naar stijn.vereecken@uzleuven.be of naar sbalduyck@hotmail.com. TUIN
 • Interesse om bij deze werkgroep aan te sluiten Mail naar eggersjohan@gmail.com 4 carnaval
 • 5 zichtbaarheid ouderwerking
 • Robin zoekt nog mensen die mee willen helpen met de organisatie. Mail naar
 • 6 Vragen van ouders aan de school
 • - volgende vergadering op dinsdag 22 april

 • Dovnload 41.63 Kb.