Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag Jaarvergadering Stage Fright 20 januari 2015

Dovnload 17.57 Kb.

Verslag Jaarvergadering Stage Fright 20 januari 2015Datum04.04.2017
Grootte17.57 Kb.

Dovnload 17.57 Kb.

Verslag Jaarvergadering Stage Fright 20 januari 2015


Afwezig met kennisgeving: Marianne, Margó, Marie-Elise (ziek), Frank Claessens (ziek), Irene (ziek), Maria van Bussel, Mieke v.d. Heuvel, Peter van Oijen

 1. Opening door voorzitter Ton Verberne om 20.00 uur

 2. Mededelingen.

  1. Ton spreekt zijn tevredenheid uit over dat er zovelen van het koor in een of andere vorm zich in commissies of anderszins inzetten om ons tot een goed en prettig koor te maken. Hij hoopt dat iedereen positief kritisch kan kijken naar alles wat er gedaan wordt.

  2. Leden die gestopt zijn in 2014: Marleen Mighels en Trees v.d. Borne hebben per 1 januari 2015 hun lidmaatschap opgezegd omdat het hen te zwaar werd.
   Ad de Brouwer en Andreas Weinberger hebben niet formeel opgezegd, maar we verwachten hen niet terug.
   Ben de Bont is in 2014 als nieuw lid van het combo begonnen maar is ook in 2014 helaas weer gestopt.

 3. Verslag jaarvergadering 2014

  1. Er is in de begroting een voorziening getroffen om te investeren in instrumenten en apparatuur.

  2. Er is een inventarisatie gemaakt van ons huidige bezit aan instrumenten apparatuur en daarvoor zijn ook verzekeringen afgesloten: een voor de inboedel en een voor tijdens optredens.

  3. Een suggestie van Jos in de vorige vergadering: waarom geen Vrienden van Stage Fright? Op dit moment ziet het bestuur daarvoor geen draagvlak. Nu gaan we daar dus even geen moeite voor doen, wellicht in de toekomst wel

  4. Naar aanleiding van opmerkingen in de vorige jaarvergadering is er in de begroting voor 2015 een klein bedrag opgenomen voor de kledingcommissie

 4. Jaaroverzicht 2015. Zie apart document

 5. Financieel verslag 2014 en begroting 2015

  1. Er komt ieder jaar weer een flink bedrag binnen door activiteiten van leden, zoals opruimen op Nirwana. Die activiteiten worden vaak door dezelfde kleine groep mensen gedaan. Het bestuur stelt voor dat mensen die om wat voor reden dan ook niet bij willen of kunnen dragen aan deze activiteiten, helemaal op vrijwillige basis een extra financiële bijdrage geven aan het koor.

  2. De kosten die op de overzichten staan voor repetities slaan niet alleen op de kosten voor de normale repetities, maar ook voor extra repetities, combo repetities e.d.

  3. Het bestuur stelt voor om in 2015 bij 3 repetities Nancy Meijer uit te nodigen om onze ademhalings- en zangtechniek te verbeteren.

  4. Als we de kosten die al in 2014 zijn gemaakt voor het jubileumweekend niet meetellen, dan was financieel gezien 2014 een positief jaar. Voor 2015 komt er, eveneens zonder de kosten voor het jubileumweekend, een negatief eindsaldo. Toch komt het bestuur met dit begrotingsvoorstel en stelt het bestuur ook voor om de contributie niet te verhogen.

  5. We vinden het binnenhalen van extra geld door activiteiten belangrijk. Daarom moeten we misschien proberen om een alternatief te vinden voor BOA, bv door met de organisatoren daarvan te praten. Ook zijn we in gesprek met de organisatoren van Eurosjopper.

  6. Jos merkt op dat op de begroting geen bedrag staat voor de afschrijving van instrumenten en apparatuur. Ton licht toe dat we bezig zijn om de financiele overzichten beter te maken en volgend jaar zullen komen met een begroting waarin ook zo’n aftrekpost is vermeld.

  7. Tip van José: Mexx is failliet. Daar kan de kledingcie misschien goedkoop kleding aanschaffen.

  8. Er is een subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernhard fonds. Er zal ook nog gekeken worden naar de mogelijkheid om een subsidieaanvraag bij ONA te doen.

  9. Het bestuur is aan het kijken of wij wel aan alle regels van Buma en Stemra voldoen. Er bestaat het vermoeden dat we zouden moeten betalen voor gekopieerde partijen. Toch is hiervoor nog geen bedrag gereserveerd op de begroting.

  10. Kascontrole: Marga en Marco.
   De stukken zagen er duidelijk uit, Jan heeft goed werk gedaan. Wel verzochten ze om hier en daar een toelichting te maken bij de stukken. Dat heeft Jan voor deze vergadering gedaan. Bovendien verzochten ze om voor volgend jaar dezelfde posten te handhaven op de begroting zodat beter kan worden vergeleken.
   Volgend jaar zal de kascontrole gedaan worden door Marga en Annie van Schaijk.

  11. Voor het weekend in Gent wordt aan de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd van € 25,-. Jan verzoekt alle deelnemers om dit bedrag samen met de contributie (€ 120,-) uiterlijk 1 april over te maken op de rekening van het koor (zie de website voor het IBAN nummer). De contributie mag ook in twee delen van € 60,- worden overgemaakt.

 6. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
  Het voorstel van het bestuur (zie apart document) wordt door de aanwezigen ondersteund.

 7. Verslag van de commissies
  Vooraf maakt Ton iedereen erop attent dat de email adressen van alle commissies op de smoelen pagina staan. Maak daar gebruik van als je iets op te merken of te vragen of een suggestie hebt aan een commissie.
  Op 10 februari is er weer een gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers van alle commissies.

  1. Muziekcommssies, Annelies
   Het is heel leuk om liedjes uit te zoeken. Fijn ook als er suggesties zijn van andere leden voor liedjes. We overwegen ze en leggen ook uit als we ze niet kiezen waarom dat is. We zijn ook bezig met een keuze van liedjes voor het jubileum optreden en andere komende optredens. De liedjes voor het jubileum concert worden gekozen in overleg met anderen, o.a. het combo omdat we met de band van Dré en de band van Angela samen optreden.
   Misschien gaan we ook optreden met kerstmis. We moeten daar voor wel een repertoire hebben en dat zoeken we nu.
   In de toekomst willen we minder liedjes met een solo kiezen want het koor moet zich geen achtergrondkoor bij solisten voelen.

  2. Optredenscommissie, John
   We proberen wat verder vooruit te kijken. Ook willen we graag terugkerende optredens hebben, bv in Carat en in de Van Doorne kiosk in Eindhoven. Ook “Kom in de kas” kan tot de terugkerende optredens gaan horen. Voor 2015 staat er zowel een concert in de Van Doorne kiosk gepland (3 mei) als in het Carat paviljoen (30 augustus).
   We zijn ook aan het kijken naar mogelijkheden voor optredens met andere koren. Het liefst willen we dan worden uitgenodigd, maar meestal willen andere koren hier komen.
   Voor 2015 staat ook weer de advents mis op het programma. Ook zijn we aan het kijken naar een optreden in Sonnehove, verzorgingstehuis in Someren.
   Verdere plannen: een kerstoptreden in Asten (evt. met kleine bezetting), optreden in het museum in Asten, Dickensfestival in Brandevoort, Fabrique Magnifique in Veghel, Rozen festival in Lottum, Bloem en tuin, Glow festival in Eindhoven, Terrasoptreden bij de ijssalon in Lierop.
   John doet ook een oproep voor nieuwe leden van de optredenscommissie.
   Suggestie van Kenny: festival in juni in Middelburg.
   Suggestie van Lisette: Feel good market in Strijp S, Eindhoven

  3. Kledingcommissie, Jolanda
   De basis blijft: wit en zwart voor iedereen. Ook aangepaste schoenen horen daarbij. We gaan kijken naar accessoires zodat we allemaal dezelfde kleur hebben. Wel is in het verleden gebleken dat veel accessoires op den duur kwijt raken of bij leden blijven liggen. Dat moet worden voorkomen als we nieuwe accessoires kopen.

  4. PR, José
   Het was een rustig jaar want veel optredens waarvoor de PR door anderen gedaan werd. Oproep voor nieuwe leden want het wordt nu een druk jaar voor ons, maar wel heel leuk.

  5. Choreografie, Harriët
   Commissie leden; Annie, Barbara, Annemieke, Maria B, Harriët.
   Annie heeft besloten om te stoppen.
   We hebben op 15 nummers bewegingen bedacht.
   (Avond, Africa, abba, I wont give up, kapitein, you can stop the beat, september, only time, mister bleu sky, the voice, om arm me, raise me up, go like eliyah Oceaan, circle of life.)
   Sommige nummers hebben we al verschillende keren de choreografie bij een uitvoering gedaan, andere nummers hebben we wel choreagrafie paraat maar nog niet geoefend.
   We hebben afgelopen jaar twee uitvoeringen gehad met veel bewegingen bij verschillende nummers. Tijdens de evaluatie nav is duidelijk geworden dat de meningen erg uiteen liggen. Dit maakt dat het een zoektocht is om dit om een lijn te krijgen.
   Het is leuk om te merken dat bij verschillende nummers mensen al bijna automatisch de bestaande choreografie oppikken.
   We hadden al afgesproken om 4 weken voor een uitvoering tijdens de repetities de stoelen na de pauze aan de kant te zetten om choreografie te oefenen. We willen hier na een repetitie een kwartier aan plakken om alleen de choreografie even door te lopen.
   Het doel blijft dat we een mooi plaatje willen hebben tijdens een uitvoering. We willen meer met opstellingen gaan werken en de bewegingen simpel houden. Een nieuw nummer moet er echt goed in zitten anders gaan we bij een eerste uitvoering nog geen bewegingen erbij doen. Mensen moeten het gevoel hebben dat een nummer er wel “in zit”.
   We willen dit jaar vaker bij elkaar komen om choreografie voor alle nummers te hebben. Dit betekend ook dat we bij sommige nummers bewust niets vast leggen en dus vrij bewegen. We willen ervoor zorgen dat we zelf de bewegingen goed in ons hoofd hebben zodat we het goed over kunnen dragen.

  6. Geluid, Marco
   Er is een inventarisatie gemaakt van aanwezige apparatuur en kabels etc. We hebben ook een aantal oudere apparaten. Er moeten nieuwe spullen komen. Er is een offerte voor een mengpaneel, versterker voor de piano, monitor boxen, kabels. Wat we kunnen aanschaffen hangt ook af van de eventuele subsidie. We hebben inmiddels een grotere en betere opslagruimte in de kelder.

 8. Plannen voor 2015, Visie
  In 2011 is de visie van het koor bepaald. Dat is nog steeds een belangrijk document. Officieel liep deze visie van 2011-2015. Het bestuur wil door een enquete peilen of de visie wat de leden betreft is veranderd sindsdien. Naar aanleiding van de enquete willen we een nieuwe visie voorleggen bij de volgende jaarvergadering en deze dan vaststelen.

 9. Jubileum. Lisette
  Weekend. Er zijn veel opgaven voor het weekend. Het wordt heel leuk. We vertrekken om 7 uur ’s avonds (na het eten). Op zondag vertrekken we weer om 1 uur uit Gent zodat we weer op tijd terug zijn in Lierop. Wie zich nog niet heeft opgegeven en wel mee wil: geef je op bij Lisette.
  Optreden. Manfred gaat het optreden coordineren. Crista, Angela, Harriët en Mieke organiseren het optreden. Er wordt ook opgetreden door en met de band van Dré en Angela. Het optreden is in de Vurherd maar er moet een festival sfeer komen met kraampjes in de gang met hapjes e.d.

 1. Evaluatie Kenny / Ton. Wat gaat er goed, wat kan er beter, zowel wat het koor doet als wat Kenny doet?
  Verbeteringen bij het koor:

  - altijd een pen bij de hand zodat je aantekeningen kunt maken en dingen niet vergeet
  - meer naar elkaar luisteren. Beter concentreren tijdens de repetitie.
  - onrust. Bv: niet tijdens de repetitie je partij gaan markeren.
  Oefenen:
  - je partij opzetten en op de achtergrond draaien terwijl je iets anders doet
  - door elkaar lopen/staan zodat je tussen andere stemmen staat
  - meezingen met een oefentrack van een andere partij
  - emails naar de muziekcommissie: zet Kenny alleen in kopie als dat echt nodig is
  Repetitie:
  - Oudere nummers meer herhalen zodat ze er goed in blijven zitten
  - Soms zingen we toch nummers die niet op de lijst staan. Actuele lijst op de site.
  - Een lied zingen bij een optreden terwijl dat er nog niet goed in zit is niet fijn.
  - Eerder voor een optreden zingen zonder map. Was afgesproken maar gebeurt niet
  - Over gemaakte afspraken: het bestuur wil komen met een aantal ‘gouden regels’ van afspraken die we gemaakt hebben. Een soort van gedragscode.
  Combo
  Dré: blij dat hij weer ‘thuis’ is. Hij hoopt wel dat er weer een slagwerker komt.
  Er komt een evaluatie met het combo. Er wordt hard gezocht naar een drummer en/of percussionist.

 2. Voorstel: starttijd repetitie naar 20.15 uur.
  Na een enquete is de strattijd vervroegd van 20.30 naar 20 uur. Dat blijkt voor sommigen toch lastig te halen. Daarom voorstel om de starttijd te verschuiven naar 20.15 uur. Het voorstel wordt aangenomen.

 1. Jubilea. Trees en Marleen Mighels hebben een bloemetje thuis gekregen van Hetty. Ook Anny Janssen is dit jaar 25 jaar lid van het koor en ook zij krijgt een bloemetje van de voorzitter.

 1. Rondvraag
  - Jos vraagt zich af of we iets moeten doen nu er mensen van 65 en ouder bij het koor zitten. Is er een ‘houdbaarheidsdatum’? Hoe zorgen we voor verjonging? Het bestuur denkt daarover na. Bijvoorbeeld: geen ledenstop voor jonge nieuwe leden.
  - Manfred denkt dat verjonging ook geholpen kan worden door het repertoire jonger te maken. Nu zingen we nummers van ver voor zijn tijd. Hij zou graag meer eigentijdse nummers op het repertoire zien.
  - Een vraag over de clubactie. Deze staat op de begroting voor 2015
  - Het optreden bij Harriët beviel heel goed. Is voor herhaling vatbaar. Er is toen gezongen met een kleine bezetting en dat beviel zo goed dat we er voortaan een optreden soms ook door willen laten gaan als er relatief weinig leden mee kunnen zingen, als alle stemgroepen maar vertegenwoordigd zijn.
  - Marco: suggestie om vaker per stemgroep apart te repeteren zodat een nummer er sneller in zit.
  - Ine: Stemra is niet nodig als we zonder mappen zingen. Ton: het bestuur komt met een overzicht van onze verplichtingen en wat we er aan doen.
  - Marleen Bruijstens: voorstel om de 25jarige leden die stoppen erelid te maken.
  - Kenny: zijn Peter en Sandra nog lid van het koor? Ik zie ze zo weinig. Ton: ja ze zijn nog lid.

 2. Sluiting van de vergadering om 22.15 uur

 • Verslag jaarvergadering 2014
 • Jaaroverzicht 2015
 • Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden Het voorstel van het bestuur (zie apart document) wordt door de aanwezigen ondersteund. Verslag van de commissies
 • Choreografie
 • Plannen voor 2015, Visie
 • Jubileum.
 • Evaluatie Kenny / Ton.

 • Dovnload 17.57 Kb.