Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag jaarvergadering sv Nevelo

Dovnload 45.02 Kb.

Verslag jaarvergadering sv NeveloDatum04.04.2017
Grootte45.02 Kb.

Dovnload 45.02 Kb.

http://svnevelo.nl/public/gfx/logo2.png

Verslag jaarvergadering sv Nevelo

Aanwezig:

@Johan heb jij de aanwezigheidslijsten van Rob gehad 1. Opening

De voorzitter (Marc Damen) opent de vergadering om klokslag 20.00 uur.


 1. Mededelingen

Afmeldingen.

De voorzitter meldt dat er een bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden:

Jürgen Damen, Erwin Damen, Sander Damen, Jack van Haaren, Viktor van Iersel, Sjef van der Aa, Rens van Lissum, Frank op ’t Hoog, Tim van Laak, Lucas Verdonschot, Floris Verdonschot. Job Viellevoye, Wouter Eijkemans, Lennart van de Sande, Ties Kosters
Door de voorzitter wordt aangegeven dat na agendapunt 10 de vragen voor de rondvraag kunnen worden ingediend. Daarna wordt door het bestuur een drankje aangeboden en is er een korte pauze. Na de pauze zal het DB de vragen beantwoorden.


 1. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 18 december 2015.

De voorzitter geeft aan dat de notulen op de Nevelo-site zijn gepubliceerd en vraagt of er naar aanleiding van de notulen op tekst en inhoud nog vragen of aanpassingen zijn. Dit blijkt niet het geval, de vergadering stelt de notulen vast onder dankzegging aan de notulist.


 1. Jaaroverzicht secretaris

Organogram

Wijziging t.o.v. vorig voetbalseizoen is dat binnen d aansturing de portefeuille van technische zaken naar Marc Damen is overgegaan.


Commissie bouw

Nadat vorig jaar een forse investering werd gedaan om het hoofdgebouw aan de buitenkant op te knappen, is dit jaar mbt het hoofdgebouw niets vanuit de commissie gebouwenbeheer te vermelden.

Op 28 sept 2015 werd er alsnog een oproep gedaan aan de Nevelo leden om de dug out van veld 2 te repareren. Hier is (nog) niet op gereageerd.
Commissie veld/ marialenbeheerNieuwe ballen:

Vanwege de aanwas mini’s en voetbalclinic, is er in februari 2015 een aanschaf van 20 nieuwe ballen voor mini’s gedaan.

Start seizoen 2015-2016 nogmaals aanschaf van 130 nieuwe ballen voor alle categorieën binnen Nevelo

Elk jaar terugkerend probleem is de omgang met materialen. Van de nieuwe ballen zijn er nu alweer diverse ballen zoek, van de doeltjes zijn van de reeds herstelde netten na 3 maanden alweer diverse netten stuk. Hierdoor blijft de post materialen een grote kostenpost voor de sv Nevelo. We blijven er op hameren dat de omgang met de materialen veel meer aandacht van iedereen vraagt dan het tot nu toe krijgt. Blijf elkaar corrigeren als je ziet dat anderen niet correct met materialen omgaan, dit blijft een verantwoordelijkheid van ons allen!

Door de mindere belasting van het hoofdveld hebben we na jaren weer eens een goed hoofdveld. De velden zijn momenteel in goede staat
Commissie G-voetbal

Vorig seizoen bestond het G-team uit 13 spelers en kwam uit in de 1e klasse GD. Nadat ze het jaar er voor nog een kampioenschap konden vieren, hadden ze het ‘t afgelopen jaar lastiger. Zie eindigden in hun competitie op de één na laatste plaats.

Wel werden ze 2e op het KNVB G-veldvoetbaltoernooi Zuid 1. Dit toernooi werd gespeeld ihkv van 25 jaar G-voetbal, bij RKDVC in Drunen.

Dit seizoen komt het G-team uit in de 1e klasse GF en bestaat het team uit 15 spelers. De start is veelbelovend en wisten zij al 6 wedstrijden te winnen.

Ook dit jaar beschikt het G-team weer over een flink aantal vrijwilligers. Zij worden gedurende het seizoen getraind en begeleidt door maar liefst een groep van 8 vrijwilligers.

Wekelijks zorgen zij voor een op maat gesneden training en begeleiding op wedstijddagen en de welbekende 3e helft.


Commissie seniorzaken

Selectie:

Nadat de selectie afscheid nam van Maurizio Atzeni en Eugene Geenen, hebben we een nieuwe technische staf voor de selectie kunnen aanstellen voor het huidige seizoen in de personen van Stefan Brok en Erik Oeben. Aan de zittende elftalbegeleiding, Willeke vd Mierde en Karin Vermeulen, werden Jochem Damen (Nevelo 1) en Jasper Damen (Nevelo 2) toegevoegd.

Tevens werd afscheid genomen van Tom Krooswijk, de verzorger. Marloes Schuurmans (fysiotherapeut in opleiding) werd aangesteld als zijn vervanger.

Het debuutjaar van Nevelo 1 in de 3e klasse werd afgesloten met een 8e plaats in een poule van 14 clubs. Waar handhaving vooraf de doelstelling was, was dit een prima prestatie.

Na eerdere degradatie eindigde Nevelo 2 in de reserve 3e klasse in de middenmoot. Doelstelling voor dit jaar is proberen promotie naar de res. 2e klasse te behalen, zodat voor de toekomst er iets meer aansluiting naar Nevelo 1 wordt bewerkstelligd.


Overige senioren:

Er was 1 kampioenselftal te bespeuren bij de overige senioren. Dit was Nevelo 3. Op 19 april behaalden zij uit bij RKDSV na een 2-3 overwinning het kampioenschap

Overige teams behaalden wisselende resultaten

Aantal senioren:

Door een terugloop van het aantal senioren (25 spelers in vergelijking met vorig seizoen), is er besloten om het huidige seizoen 1 seniorenteam minder in te schrijven bij de KNVB.

Sv Nevelo heeft nu nog 6 seniorenteams op zondag en 1 team op zaterdag.

Ties en Angelo Kosters, Hans Hagen en Marc Damen maakten het mogelijk (en ook nu nog) dat er elke week weer gevoetbald kon worden. Soms met ondersteuning van het inhuren van een scheidsrechter van buitenaf.

Voor het huidige seizoen is het inhuren van een scheidsrechter via scheidsrechterhuren.nl niet meer mogelijk, omdat zij in Oisterwijk geen dekking meer hebben.

Er is dan ook dringend behoefte aan nieuwe scheidsrechters. Op dit moment hebben wel al een jeugdig talent rondlopen, Bart v Iersel is als jongeling regelmatig de wedstrijden van Nevelo 2 aan het fluiten.

Terreinmeesters:

Afgelopen seizoen en ook het huidige seizoen is er een schema opgesteld voor het terreinmeesterschap. Alle seniorenelftallen vaardigen om de beurt 2 leden af om in het weekend 1 dagdeel terreinmeester te zijn.
Commissie activiteiten

Elftal vd week bleek ook afgelopen seizoen een groot succes te zijn. De F1, F3 en onze mini’s mochten een keer een wedstrijd spelen, als voorwedstrijd van Nevelo 1. Veel enthousiaste ouders met hun kind kwamen op de activiteit af.


De derde helft werd het afgelopen seizoen 4x georganiseerd door de activiteitencommissie. De ene editie werd wat drukker bezocht dan de andere, maar er was altijd weer gezelligheid te beleven voor jong en oud. Ook deze keren was de penningmeester vaak de lachende derde.

Volgend jaar bestaat de 3e helft reeds 5 jaar. Voor de activiteitencommissie een reden om dit lustrum groots te gaan vieren.


Intussen is de vrijwilligersavond 2015 net achter de rug, maar op 19 december 2014 werd de welbekende vrijwilligersavond van het vorig seizoen georganiseerd door de activiteitencommissie.

Het was een goed bezochte avond waar de welbekende quiz “de Donkse Derby” werd gespeeld.


De Nieuwjaarsreceptie 2015 is ook in 2015 gehouden op de eerste zaterdag na nieuwjaar, waardoor er sprake was van een goede opkomst.

De jubilarissen waren;

25 jarig jubileum: Dirk Bertens, Jeroen Kreemers ,Gijs Verkuijl

40 jarig jubileum: Hans Hagen, Jos de Brouwer.

50 jarig jubileum: Mari van Gestel, Piet Meeuwis, Jan vd Oetelaar en Jan vd Wiel

60 jarig jubileum: Frank Siccema, Nico Verweij hun 60 jarig jubileum. Nico ontving thuis nog het speldje van onze voorzitter. Nico overleed op 15 maart 2015.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook weer de gouden pluim uitgereikt. Ditmaal was Maikel Verhagen van onze jeugdafdeling degene die deze eer kreeg toebedeeld.

De stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Erik van Opstal voor zijn rol bij o.a. onze mini’s.


D’n Aftrap ging afgelopen carnaval zijn 2e editie in. Ditmaal minder druk bezocht dan het jaar daarvoor, maar dit had te maken met div. andere activiteiten in de regio. Geen reden om dit feestje minder gezellig te vieren, waardoor het toch een succes werd.
Seizoensafsluiting:

Nevelo bestond dit jaar 85 jaar. Dit jubileum werd groots gevierd op de afsluitingsdag van het seizoen 2015. Hindernisbanen, 7x7 voetbal, spelletjes, ouder/kind wedstrijden, vrouwenteams, alles was er voor jong en oud, Nevelo- maar ook niet-Nevelo leden namen deel. Na de activiteiten werd de BBQ ontstoken en de frietkar geopend. De avond zette zich voort tot in de laatste uurtjes met een aantal dj’s.


Commissie PR

In het digitale tijdperk is de website van sv Nevelo niet meer weg te denken. Afgelopen jaar gemiddeld 1500 sites-visites per week en 491 likes op FB! Regelmatig is sv Nevelo prominent aanwezig in het Nieuwsklokje.

Op de website zijn regelmatig (foto-) verslagen te lezen en te bekijken van div. activiteiten.

Het laatste evenement behaalde zelfs de landelijke media. Q-music bracht een bezoek aan sv Nevelo op 7 november jl. De spelers van Nevelo 4 namen samen met onze webbeheerder het initiatief om in te schrijven op een prijsvraag bij Q-music. Het resultaat was een bezoek van Mattie en Wietze aan sportpark den Donk. Een wedstrijd tussen Nevelo 4 – Steensel 2 werd gespeeld onder de leiding van deze 2 Dj’s, welke eerder in opleiding waren geweest bij scheidsrechter Bas Nijhuis. Ook deze laatste bracht nog een bezoek aan den Donk op 7 november. Div. personen werden geïnterviewd en waren te horen op de Nederlandse radio. Ook waren er div. filmpjes te bewonderen op You Tube. Sv Nevelo was even in het landelijke (sport)nieuws en werd op deze manier flink op de kaart gezet.


Overig zaken

Sinds de vorige jaarvergadering (14 nov. 2014) zegden 71 leden hun lidmaatschap op. Daarentegen meldden zich 64 nieuwe leden bij sv Nevelo. Vorig jaar zagen we nog een positief saldo in het aantal leden van +2, nu dus een negatief saldo van -7. Veel senioren zegden op, gelukkig zien we wel een aanwas bij de mini’s en overige pupillen. Sv Nevelo telt op dit moment volgens sportlink 546 leden.

Sponsoring:

Vorig jaar maakten we al melding van een nieuwe kledinglijn binnen sv Nevelo. Het streven is nog steeds dat elke Nevelo speler dezelfde Hummelkledinglijn met daarop het Nevelo logo draagt.

Hiertoe hebben we een sponsordeal gesloten met Intersport Oisterwijk. De bedoeling is dat kleding bij Intersport wordt besteld. Het gewenste effect is dat Nevelo voor de buitenwereld een herkenbare uniforme uitstraling krijgt. M.n. bij de jeugd zie je dit al ontstaan.

De Supportersclub Bestaat dit jaar 25 jaar. Op 20 nov. jl. is dit gevierd bij grand cafe Curnonsky

Als herkenbare acties/inspanningen van de Supportersclub wil ik de opbrengsten club van 100; nieuwe picknicktafels bij kantine, vlaggen met nieuw Nevelo logo, packpads voor AED niet ongenoemd laten. De Supportersclub heeft een eigen jaarvergadering, verder zullen we dus niet uitwijden over hun activiteiten, maar het moge duidelijk zijn dat zij een actieve rol hebben binnen het Nevelo gebeuren.
Wie de jeugd heeft…..

Ik sluit het jaaroverzicht met een foto van een 6-tal jongens welke werden opgeleid tot pupillenscheidsrechter afgelopen voorjaar.

De cursusleiders waren Ties Koster en Richard vd Wiel. Een mooi moment…. (bruggetje naar jaarverslag jeugd, door Ed) 1. Verslag penningmeester

De penningmeester Rien Pijnenburg geeft aan dat het financiële overzicht van het seizoen 2014-2015 voor de vergadering ter inzage ligt. Het seizoen is afgesloten met een positief resultaat.

Dit wordt veroorzaakt: • Een stijging van de brutomarge op omzet horeca deel.

 • De 4–jaars sponsorbijdrage van de drankenhandel

 • Daling huuropbrengsten per medio dit seizoen, dus slecht helft van structureel effect.

Daarom is de verhoging van de contributie uitgesteld tot het seizoen 2015-2016.

 1. Verslag kascontrole

De kascontrole is uitgevoerd door mevr Annemarie Jongen en Viktor van Iersel

Mevr Annemarie Jongen deelt namens de kascontrolecommissie mee dat op 15 december 2015 de kas/administratie van de voetbalvereniging sv Nevelo gecontroleerd en in orde bevonden is. Het geheel was keurig verzorgd en vastgelegd.

Het financiële verslag over het seizoen 2014-2015 is dan ook door de kascontrole-commissie akkoord bevonden.

Mevr Jongen dankt het bestuur voor de inspanningen, die zeker niet onderschat moeten worden.


 1. Verkiezing kascontrolecommissie.

De penningmeester geeft aan dat mevr Annemarie Jongen aftreedt. Dhr Viktor van Iersel blijft aan en gaat zijn tweede en laatste periode in. Dhr Bert van der Meer wordt van reserve voor de eerste maal als lid toegevoegd aan de kascontrolecommissie. Er ontstaat dus een vacature voor een reserve lid voor de kascontrolecommissie 2015-2016.

Deze reserve treedt na het seizoen 2015-2016 voor twee jaar toe tot de kascontrole commissie.

Mevr K. Vermeulen is bereid deze taak op zich te nemen.


 1. Jaaroverzicht jeugdafdeling

Jaarverslag seizoen 2014-2015 jeugdafdeling sv Nevelo door Ed Appeldoorn obv verslag W. vd Dries:
Sportieve resultaten

Junioren

Vorig seizoen hadden we 2 A-junioren, 2 B-junioren, 2 C-junioren en een MC1 team. De A1 en A2 hebben zich gehandhaafd in de competities, kansen op titels en/of periodes waren er helaas niet. De B1 draaide een goed seizoen maar kwam op het einde net te kort om de titel te pakken. De B2 had een goed seizoen en was lang in de race voor het kampioenschap, maar dit mocht echter niet baten.

De C1 beleefde, zoals verwacht, een lastig seizoen en wist zich niet te handhaven in de 1e klasse. De C2 was daarentegen meer succesvol en wist in de najaarscompetitie het kampioenschap binnen te slepen.

Ook het MC1 team deed het goed. Zij schreven Nevelo geschiedenis door voor het eerst met een volledig damesteam kampioen te worden.Pupillen

Vorig seizoen hadden we twee D-teams. De D1 had een succesvol seizoen, want zowel in het najaar 2014 als in het voorjaar 2015 werden zij (gedeeld) eerste. 2x kampioen dus! Nevelo D2 had het erg lastig omdat ze in beide competities te hoog ingedeeld waren.

Vorig seizoen hadden we drie E-teams. Nevelo E1 werd in het najaar kampioen en in het voorjaar eindigden ze op een 2e plaats. De E2 en E3 wisten helaas geen kampioensschaal te bemachtigen.

Hoogtepunten

Afgelopen seizoen was er onder leiding van Wim v Oss en Wesley Raaymakers keeperstraining voor alle jeugdkeepers van de A t/m E. Helaas stopte Wim, maar Wesley heeft de draad opgepakt en verzorgt dit seizoen de trainingen voor keepers van de C t/m F.


Binnen de vereniging was er al een aantal jeugdscheidsrechters actief, een aantal van hun is door uitschrijving of werk niet meer in de mogelijkheid om op de zaterdagochtend een wedstrijd te fluiten. Vanwege de groei binnen onze pupillen steeg de vraag naar nieuwe jeugdscheidsrechters. Onder begeleiding van Ties Kosters en Richard vd Wiel zijn er 6 nieuwe pupillenscheidsrechters opgeleid. Zo kunnen we ook dit seizoen realiseren dat bijna iedere pupillenwedstrijd onder leiding staat van een jeugdscheidsrechter.
In mei 2015 vonden wederom de internationale thuistoernooien plaats met sinds lange tijd ook weer deelnemers uit Duitsland. In totaal 60 teams hadden we gedurende 3 dagen ‘over de vloer’. Daarvan kwamen er 27 uit Nederland, 25 uit België en 8 uit Duitsland. De toernooien verliepen prima en we hebben de internationale betrekkingen weer wat uitgebreid.

Het internationale karakter smaakt naar meer. Vandaar dat de focus nu ook op andere ons omringende landen is gelegd. Dit heeft tot vandaag voor de toernooien in mei 2016 inschrijvingen opgeleverd uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Engeland en zelfs Ierland.


Maar Nevelo ging ook zelf de letterlijke grens over. In juni 2015 gingen in totaal 3 teams een toernooi in Duitsland spelen. Nevelo MC1 nam deel aan een 2-daags toernooi bij FSC Mönchengladbach. Nevelo C1 en Nevelo C2 gingen hun kunsten vertonen bij TuS Wickrath in Mönchengladbach. Hoewel de sportieve resultaten wat tegenvielen, heeft iedereen genoten en is iedereen weer een internationale voetbalervaring rijker.
De Grote Club actie had vorig seizoen weer een recordopbrengst. Het jaar daarvoor was dit bijna €2.000, toen nog gecoördineerd door Gerard Uittenboogaard. Vorig seizoen had Rob Michels de coördinatie op zich genomen en heeft, dankzij alle leden die zich kei hard hebben ingezet om de loten te verkopen, een bedrag mogen noteren van €2.445! Ook dit jaar gaan we dit record overtreffen.
Ontwikkelingen binnen de JC.

De JC heeft zich afgelopen seizoen versterkt met een aantal nieuwe aanwinsten. Zo hebben Nathalie en Erik van Opstal zich bij ons team gevoegd om de mini’s te coördineren (Huidig seizoen de F’jes). Marc Damen had vorig seizoen de taak als D coördinator op zich genomen om Maikel te ontlasten (Vacature staat overigens weer open) en Jan Vinx is momenteel de penningmeester van de JC.

Ook dit seizoen heeft de JC niet stil gezeten op de transfermarkt. Zo wisten we Bart van Iersel aan ons te binden, hij is momenteel verantwoordelijk voor het materiaal beheer m.b.t. de jeugd. Ook Yvonne van der Sterre heeft een prominente rol binnen de JC weten af te dwingen en is momenteel coördinator van de E. Zoals eerder vermeld zijn Nathalie en Erik doorgeschoven van de mini’s naar de F waardoor er een vacature ontstond voor de coördinatie van onze mini’s. Ook deze positie is niet lang onbemand gebleven, want na stevige onderhandelingen en een positieve uitkomst van zijn medische keuring bleek Stijn Vugts de ideale man om deze positie te vervullen.
De jeugdcommissie wil iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage heeft geleverd om er voor onze jeugd weer een mooi seizoen van te maken.


 1. Verkiezing bestuurslid

Marc Damen voorzitter, aftredend en herkiesbaar

Rien Pijnenburg penningmeester, aftredend en herkiesbaar

Daar er geen tegen kandidaten worden voorgedragen worden beide heren zonder stemming herkozen als voorzitter en penningmeester.


De secretaris Rob van Engelen geeft aan wegens omstandigheden (te weinig tijd wegens drukte op werk, en reisafstand ivm woonplaats Son):

 • de portefeuille technische zaken over te dragen aan dhr Damen, voorzitter.

 • zijn activiteiten als secretaris aan het eind van het seizoen te beëindigen. (Inmiddels is dhr van Engelen opgevolgd door dhr Frederiks)
 1. Rondvraag

Dhr W. Derksen (hierin bijgestaan door mevr van Esch) stelt het probleem zoek raken ballen en het ophalen/beheren van materialen na de sportactiviteiten in zijn algemeenheid aan de orde

De voorzitter geeft aan dat er met de gemeente gesproken is over het snoeien van de struiken rondom de velden. Er is geen goedkeuring verkregen voor het eigen handig snoeien, dus last blijft. Mbt het materiaalbeheer in zijn algemeenheid is binnen de werkgroep materialen onder leiding van dhr Fons van den Breekel een onderzoek opgezet naar verbeteringen, oa de meerwaarde van werken met ballenkokers oid.

Vanuit de vergadering wordt nog geopperd gekleurde ballen te gaan gebruiken. Ook dit wordt meegenomen in het onderzoek.

Daarnaast meldt de voorzitter dat de gemeente ook bij regelmaat gevonden ballen terugbrengt, maar dat nadrukkelijk een appel op de leden gedaan wordt om “als goed huisvader” met de verenigingsmaterialen om te gaan. Is ook een mentaliteitskwestie!


Mevr A. Jongen geeft aan dat er binnen de vereniging een aantal vrijwilligers/commissieleden/bestuursleden actief is dii zich naast het werk inzetten voor Nevelo. Ze vraagt vanuit de leden om begrip: een (kleine) groep vrijwilligers zet zich in en kan daarmee niet voor het totaal van voorkomende activiteiten als vanzelfsprekend worden aangesproken. Mevr Jongen vraagt begrip voor het feit dat de vrijwilligers ook moeten schipperen tussen werk-privé en Nevelo. Beter zou zijn om ook de handen uit de mouwen te steken en een taak op je te nemen.

De voorzitter geeft namens het bestuur aan dit laatste verzoek zeker te ondersteunen.


Dhr. J. Damen vraagt m.b.t. sponsoring.

De borden van de niet-betalende sponsoren te verwijderen, dan maar gaten in de omheining.

De voorzitter geeft aan dat dit op korte termijn wordt opgepakt.

Ook wordt nogmaals door de voorzitter de vraag gesteld of leden die aan de slag willen in de sponsorcommissie zich willen melden, dit omdat er vanuit de zittende bestuurders en commissies geen tijd beschikbaar is om, naast onderhouden contracten • Hummel/Intersport (R. Pijnenburg/R. van Engelen)

 • Horeca sponsoring (S. van Gils/R. Pijnenburg)

sponsoren actief te benaderen.
Dhr L. v.d. Zwan vraagt om opbouw van de dug-out. De situatie nu is geen visitekaartje. De voorzitter geeft aan dat er vanuit bestuur vragen zijn neergelegd bij Nevelo-leden met de vraag of zij als vrijwilliger hier iets in kunnen betekenen. De half en half toezeggingen hebben nog geen concrete actie gehad. Indien er op korte termijn geen zekerheid komt zal het bestuur naar een (dure) externe opdracht werken.
Tot slot geeft dhr T. Tolboom aan te constateren dat veel leden stoppen als (actief) lid. Dhr Tolboom geeft aan niet te weten of dit een landelijk beeld is dan wel specifiek des nevelo’s is. De voorzitter geeft aan dat het bestuur niet weet of dit een landelijke trend is, maar dat in de regio dit bij alle verenigingen herkenbaar is. Oorzaken: studie, buitenlandse stages, andere (individuele) sportactiviteiten waarnaar overgestapt wordt.


 1. Sluiting

 • Organogram
 • Commissie veld/ marialenbeheerNieuwe ballen
 • Jaarverslag seizoen 2014-2015 jeugdafdeling sv Nevelo door Ed Appeldoorn obv verslag W. vd Dries: Sportieve resultaten Junioren
 • Ontwikkelingen binnen de JC.

 • Dovnload 45.02 Kb.