Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag mr vergadering donderdag 8 december 2016

Dovnload 46.45 Kb.

Verslag mr vergadering donderdag 8 december 2016Datum19.01.2019
Grootte46.45 Kb.

Dovnload 46.45 Kb.

Verslag MR vergadering donderdag 8 december 2016
Van : Hester Bax (MR, voorzitter)

Aan : Marije Taffijn (MR, Secretaris), Ellen van der Kruis ( MR, lid OG ), Miriam Swennenhuis (MR, lid TG ), Leontine van de Ven ( MR, lid TG ), Mári Kokke, Monique van Eert (Directie), Jannie Lamers (MR, lid OG), Maartje Engelen (MR, lid OG), Bertram Velthuis (MR, lid OG), Dorris de Vocht (MR, lid OG)

Datum/Tijd : Donderdag 8 december, 20.00 – 22.00 u

Plaats : Basisschool De Talententoren Sterksel


Plenair gedeelte

 1. Nieuws & mededelingen vanuit de directie, met o.a.

 • Opening en vaststellen agenda

 • Sociaal Veiligheidsplan besproken tijdens GMR vergadering 30/11, volgende MR vergadering op agenda om te bespreken binnen ons MR cluster (actie Marije)

 • Schoolontwikkeling:

executieve functies: bespreken tijdens volgende MR vergadering (actie Marije)

Slim Plan: zelf sturend leren stimuleren (actief leren: breng kinderen in actieve modus) via coöperatieve werkplannen, niet meer onderwijzend 1 richtingsverkeer van leerkracht naar leerlingen.
Indiener / inleider

Robert Weijmans /Petra Noordman/ Hester Bax

Doel

Ter informatie

Benodigde stukken
Rol MR

Vaststelling / bespreking stand van zaken

Verwachte tijdsduur

15 minuten

Notulen__Zie_hier_boven____MR_St_Jan'>Notulen

Zie hier boven


MR St Jan

Met dank aan Bertram Velthuis, waarnemend voorzitter deze MR vergadering!
 1. Verslag vergadering 11 oktober 2016

Indiener / inleider

Hester

Doel

Vaststelling

Benodigde stukken
Rol MR

Instemming

Verwachte tijdsduur

5 minuten

Notulen

Akkoord
 1. Jaarverslag MR 2015-2016

Indiener / inleider

Marije

Doel

Bespreking: Wat is hiervan de status?

Benodigde stukken
Rol MR

Vaststelling

Verwachte tijdsduur

5 minuten

Notulen

Status MR jaarverslag onbekend, Hester nog contact gehad met Piet hierover? 1. Begroting St. Jan

Indiener / inleider

Directie

Doel

Bespreking

Benodigde stukken
Rol MR

Vaststelling

Verwachte tijdsduur

10 minuten

Notulen

Concept begroting besproken. Begroting is op basis van m2 en het aantal leerlingen. Monique/Mári hebben een aantal posten uit de concept begroting aangepast (verhoogd) O.a. de post voor software, software licenties, snappets/software van methodes en de post investeringen (1/4 hardware en aanschaf nieuwe methode)

Goedkeuring volgt door Raad van Toezicht voor 1 januari.

Vraag uit MR of deze fin. informatie al eerder beschikbaar kan komen om e.e.a. goed in te zien.
 1. Bespreking bezoek en verslag GMR woensdag 30 november 2016

Indiener / inleider

Ellen

Doel

Bespreking

Benodigde stukken
Rol MR

Vaststelling

Verwachte tijdsduur

5 minuten

Notulen

1. Gastspreker over sociale veiligheid. Werkgroep protocollen opgezet voor een veilige schoolomgeving. vb sociale veiligheid is methode Zien (kind volg systeem sociaal emotioneel) om te monitoren of leerlingen zich veilig voelen op school o.a. door analyseren van pesten/pestgedrag op school

2. Gepersonaliseerd leren, presentatie door Beppie van Bree, filmpje op YouTube het waarom in het onderwijs door Claire Boonstra – essentie verhaal niet het doel maar het kind centraal zetten


Overige onderwerpen zie GMR notulen 30/11 1. Nieuws van school (leerkrachten en directie)

Voorbeschouwing eindactiviteiten Groep 8 – nvt

Agenda festiviteiten – nvt

Twan Staals is de nieuwe conciërge voor ons schoolcluster. Hij verstuurt nu ook het Jannemanneke, Marije verzorgt nog steeds de opmaak. Idee: zich voorstellen in het volgende Jannemanneke
 1. Post

Indiener / inleider

Ellen

Doel

Ter informatie

Benodigde stukken
Rol MR

Kennisname en eventueel discussie

Verwachte tijdsduur

5 minuten

Notulen

geen post
 1. Vergaderschema MR

GMR
SR/MR
Locatie

Bezetting GMRDi 4-10-16
Di 11-10-16
De Triangel

HesterWo 30-11-16
Do 8-12-16
De Talententoren

EllenDo 2-2-17
Do 9-02-‘17
St. Jan

BertramMa 13-3-17
Ma 20-03-‘17
De Triangel

DorrisDo 11-5-17
Do 18-05-‘17
De Talententoren

MiriamMa 19-6-17
Ma 26-06-‘17
St. Jan

Marije 1. Rondvraag

Indiener / inleider
Doel

Resterende vragen en mededelingen kunnen (kort) aan bod komen

Benodigde stukken
Rol MR

Bespreken

Verwachte tijdsduur

5 minuten

Notulen

 • Basistraining MR terugkoppeling, aanwezig bij deze training Hester en Bertram. Interessante training zeker de moeite waard. Vervolg training is op 14 maart.

 • Terugkoppeling OR over het bijwonen van MR vergaderingen: hier is binnen de OR geen behoefte aan.

 • Alle documenten m.b.t. onze MR staan op de drop box. Niet iedereen heeft hiervoor toegang. Marije zal hierover een mail sturen naar iedereen. (actie Marije)

 • Punt Hester: aanmaken van een MR WhatsApp groep. Iedereen akkoord, Marije verzamelt telefoonnummers en zal deze doorgeven aan Hester voor het aanmaken van de groepsapp. (actie Marije)

 • Plenair gedeelte Nieuws mededelingen vanuit de directie, met o.a.
 • Notulen Zie hier boven MR St Jan
 • Notulen Akkoord Jaarverslag MR 2015-2016
 • Bespreking bezoek en verslag GMR woensdag 30 november 2016
 • Nieuws van school (leerkrachten en directie)
 • Notulen geen post Vergaderschema MR

 • Dovnload 46.45 Kb.