Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag over bouwen op slappe bodem voor Rijkswaterstaat bouwen op slappe bodem

Dovnload 69.99 Kb.

Verslag over bouwen op slappe bodem voor Rijkswaterstaat bouwen op slappe bodemDatum14.09.2017
Grootte69.99 Kb.

Dovnload 69.99 Kb.


Verslag over bouwen op slappe bodem voor Rijkswaterstaat.bouwen op slappe bodem

Jens van Dinter

Luuk kampers en

Pascal Horijon

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave blz 1

Deelopdracht 1: wegen op slappe bodem Blz 2,3

Deelopdracht 2: bouwtechnieken Blz 4, 5, 6

Deelopdracht 3: Programma van Eisen Blz 7

Projectplan : Blz: 9-18

Bronvermelding: Blz: 19

Deelopdracht 1

1.1 Waarom beweegt het wegdek?http://www.knack.be/medias/825/422833.jpg

Het wegdek beweegt, omdat het op een slappe bodem staat. Door het gewicht van het verkeer erop verschuift het. Daardoor ontstaan er scheuren in het wegdek. De weg drijft op de bodem, het staat er niet stevig op, zelfs niet met de palen. Doordat de weg kan bewegen kunnen er scheuren ontstaan in het wegdek.

1.2 Bestaande wegen op slappe bodemgolvende weg

Er zijn natuurlijk andere wegen met hetzelfde probleem. Een weg zoals Emmastraat te Gouda. Deze weg is opgehoogd en het is opnieuw ingedeeld. D.M.V de riolering anders neer te leggen en hierdoor hebben ze de grond sterker kunnen maken. Zodat de grond minder wegzakt. Deze oplossing werkt bij een provinciale weg, maar niet bij een snelweg als de A27. De A27 heeft een andere oplossing nodig.

1.3 Hoe ontstaat het probleem en waarom is het een probleem voor de weg?

Het probleem ontstaat door de slappe bodem waarop de weg zich bevind. Dit probleem is vroeger opgelost met palen. Door deze palen beweegt de weg al een stuk minder dan daarvoor. Deze oplossing is helaas niet bedacht met toekomstbestendig plan. De weg beweegt nog steeds, en moet ook nog steeds worden gerepareerd. Het bewegen zorgt ervoor dat er scheuren komen in de weg. De scheuren moeten jaarlijks worden gerepareerd. Dit is geldverspilling, omdat het in de lange termijn beter is om een echte oplossing te hebben. Er is dus al een oplossing voor de weg, maar wij moeten een betere oplossing bedenken. De waterstroom in de bodem waar het wegdek zich op bevindt zorgt ervoor dat het wegdek niet stevig staat.

Voorbeeld: Woerden heeft de werkzaamheden aan de Eikenlaan in het dorp Zegveld net afgerond. Een halve kilometer straat is met 70 centimeter opgehoogd met piepschuim en vulkanische steentjes, licht materiaal om verzakking zoveel mogelijk te beperken. Kosten: 1,8 miljoen euro. Toch zullen binnen een jaar of tien weer kuilen en scheuren ontstaan en is de straat over pakweg dertig jaar weer net zo diep weggezakt als voor de renovatie.

Deelopdracht 2

2.1 welke bouwtechnieken zijn er?

    Voorbelasten:

Bij het voorbelasten wordt van tevoren de te verwachten zetting berekend. Op basis van de berekende zetting wordt een bepaalde hoeveelheid grond bovenop het oppervlakte aangebracht om de zetting sneller te laten lopen. Met behulp van meetinstrumenten wordt het verloop van de zetting gemeten. Zodra de van te voren berekende zetting bereikt is, kan de voorbelasting weer weg gehaald worden. als de gemeten zetting afwijkt van de berekende zetting dan kan dit aanleiding zijn om de voorbelasting langer of korter aanwezig te laten.

 Samendrukken

Door het laten verharden van de slappe grondlagen wordt grondwater uit de slappe grond geperst waardoor de slappe lagen samendrukken en steviger worden. Het verharden wordt voor bijvoorbeeld het bouwen van wegen bijna altijd versneld door verticale drainage toe te passen. Hiervoor worden doorlatende strips verticaal in de grond gebracht, waardoor het grondwater gemakkelijker kan afstromen. Ook kan tijdelijk extra gewicht op de grond wordt gelegd, in de vorm van een flinke laag zand om het consolidatieproces te versnellen.Grondvervanging

Het vervangen van niet-draagkrachtige grond (klei, veen) door zand, soms tot op de daaronder gelegen zandlaag, mits die voldoende draagkracht geeft en niet te diep ligt; meestal bij fundering op staal; na het storten van het zand zal dit verdicht moeten worden;Ontlasten van de ondergrond

Bijvoorbeeld door het vervangen van een deel van de slappe lagen door (en verder ophogen met) lichtgewicht materiaal, bijvoorbeeld EPS of bims, of het toepassen van palen, bijvoorbeeld in een paalmatras, waardoor de bovenbelasting direct wordt afgedragen op de draagkrachtige.

         Ifco methode; ifco2

         Paalmatras:

Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Het is een systeem met behulp waarvan een wegof een spoorweg kan worden aangelegd op een slappe ondergrond.

Alle soorten funderingspalen kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld prefab betonnen palen, houten palen of de in de grond gevormde slanke palen die speciaal ontwikkeld zijn voor toepassing in paalmatrassen. Op de palen ligt vaak een paaldeksel om het dragende oppervlak te vergroten.

2.2 Worden wegen op slappe bodem anders aangelegd?

Wegen op slappe bodem worden heel anders aangelegd. Want wegen op slappe bodem hebben meer onderhoudt nodig. Voor versteviging van de bodem wordt ophoog materiaal gebruikt in de grond. Water is de grootste oorzaak van de slappe bodem. Dus een goede waterafvoer is van belang voor een goede oplossing voor de A27. Wegen op slappe bodem liggen meestal op een palen veld. Dit is ook van belang bij de A27. Maar dit is maar een tijdelijke oplossing want door de waterstroom blijft de A27 een erg groot probleem. Je kan een weg ook laten drijven op de slappe bodem bijv. met piepschuim.

2.3 Hoe wordt beweging/ verzakking tegen gegaan.

Verzakking wordt tegen gegaan door? 1. Door licht opvul materiaal (piepschuim)

 2. Palen wegdek

 3. Reparaties aan de wegen.

 4. Waterstromen vermijden.

Voorbeeld: Woerden heeft de werkzaamheden aan de Eikenlaan in het dorp Zegveld net afgerond. Een halve kilometer straat is met 70 centimeter opgehoogd met piepschuim en vulkanische steentjes, licht materiaal om verzakking zoveel mogelijk te beperken. Kosten: 1,8 miljoen euro. Toch zullen binnen een jaar of tien weer kuilen en scheuren ontstaan en is de straat over pakweg dertig jaar weer net zo diep weggezakt als voor de renovatie.

Deelopdracht 3 Programma van eisen

 Eisen Jens, P en Luuk:


 • Een oplossing die voor een lange tijd gebruikt kan worden. Dus niet een oplossing die na twee jaar opnieuw gemaakt moet worden.

 • Een oplossing die duurzaam en rekening houd met de omliggende natuur. Er mag niks veranderen buiten de weg zelf.

 • Een oplossing die nog nooit verder bedacht is en een nieuwe blik geeft op de weg.

 • Er moet een goede afvoer zijn voor de ondergrondse waterstroom want anders breekt het wegdek.

Eisen opdrachtgever:

 • Kortom de weg moet veilig zijn (stroef, vlak, comfortabel ….);

 • Het bouwproces(en ontwerp) mag het imago (RWS/ I&M) niet schaden!;

 • Het bouwproces dient meestal zo kort mogelijk te zijn en zo min mogelijk hinder te veroorzaken;

 • De weg moet betaalbaar zijn (Passen binnen het beschikbare budget.

 • De weg moet een gewenste kwaliteit krijgen (Life Cycle eisen);

 • De bouwwijze dient aan te sluiten bij duurzaamheidseisen en hangen samen met EMVI-eisen (EMVI = Economisch Meest Voordelige Inschrijving)

Individuele ideeën

X-idee:


https://s1.whbo.nl/uploads/order/1434/afbdc605a488d7353b785e863aa26e0417681bf8.jpg

Piramide idee:http://www.techniekinjeklas.nl/uploads/images/235/stokjes_8.jpg

Lagen idee:http://www.demetaalgids.nl/pictures_cms/image/voorgelakt_lagen.png

Eindidee


ifco2

Projectplan O&O


Eckartcollege

Project: bouwen op slappe bodemBedrijf: Rijkswaterstaat

https://beeldbank.rws.nl/ruimtevoorderivier/home/displaydetail/323653

Revisiegeschiedenis

door

Fase x: datum

Pascal Horijon

24-3-2015

Luuk Kampers
Jens van Dinter
Plaats, datum:

Eindhoven, maandag februari 2015

Opgesteld door:
Projectgroep 1Jens van Dinter

Jensvandinter99@gmail.com]Luuk Kampers

[Luuk.kampers@gmail.com]Pascal Horijon

[Pascalhorijon97@gmail.com][Joris van ‘t Hof]

[joris.van.thof@rws.nl ]


Achtergronden


Het bedrijf: Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat heeft 100 en 500 vestegingen en 5000 en 10000 werknemers.

Situatie: We moeten een definitieve oplossing bedenken zodat het wegdek niet meer gaat scheuren. Door de slappe bodem gaat het wegdek schuiven en hierdoor scheurt het wegdek. Door dit probleem moet Rijkswaterstaat dit wegdek steeds repareren dit kost veel geld en energie.

De opdrachtgever:Rijkswaterstaat, namens deze, ing. J.P.C.M. van der Aa, Senior Adviseur techniek, namens deze, ing. J.J.H. van ’t Hof, adviseur techniek.


http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a27/houten_hooipolder/index.aspx


Infrastructuur

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/a27%20houten%20-%20%20hooipolder_tcm174-286664.jpg


Projectopdracht


Deze snelweg staat op palen en die beweegt doordat deze palen in slappe bodem staan en hierdoor ontstaan er in de weg.

Schrijf kort en bondig op wat de opdracht inhoud. (1.bouwen op slappe bodem – 2. onderzoek – 3. mogelijke oplossingen – 4. varianten/alternatieven 5. Onderzoeksvoorwaarden/ beheersaspecten enz.)


Uitwerking opdracht in deelopdrachten

1 - Oriëntatie Geschiedenis van A27. Wij willen hier te weten komen welke bestaande oplossingen er al geweest zijn en wat de problemen zijn.


  1. Waarom beweegt het wegdek?

  2. Zijn er andere wegen op slappe grond? Zo ja wat is er met die wegen gebeurd.

  3. Verzakking wordt tegen gegaan door?


 1. - Analyse bestaande bouwtechnieken wegen. Welke problemen met wegen zijn er nog meer in Nederland en hoe zijn die opgelost.


  1. Welke bouwtechnieken zijn er?

  2. Worden wegen op slappe bodem anders aangelegd?

  3. Hoe wordt beweging/ verzakking tegen gegaan.


3 - Programma van eisen eisen van de opdrachtgever en eisen van ons zelf4 - Ontwerpvoorstel maken ieder persoon brainstormen naar ideeen.


4.1 Individueel: Iedereen uit ons team moet een eigen brainstorm maken door ideeën op te schrijven en uit te werken in bijv. schetsen. Daarbij denken wij na wat de voor –en nadelen zijn aan het idee.

4.2 Als team leggen wij de ideeën naast elkaar en mengen we onze ideeën met die van elkaar. Zo krijgen wij het beste idee voor onze opdracht.

Als we uiteindelijk ons idee hebben gaan we deze uitwerken met een schaaltekening en een verslag.

5 - Product maken bouwen


We gaan hier een materialenlijst maken en we bouwen het product op schaal.

We maken een model van de weg waarin je duidelijk onze oplossing ziet.


6 – Eindpresentatie presentatie uitwerken


Powerpoint maken en natuurlijk presenteren.


Projectactiviteiten


Hier ziet u de deelopdrachten die wij voor ons zelf hebben gemaakt. Dit is dus een soort vooronderzoek dat ons zelf naar een goed eindproduct, dit kan nog veranderen.

Activiteiten


No

activiteit

Eindproduct

tijd nodig (h)

1 – Oriëntatie

1.1


Waarom beweegt het wegdek?

Verslag probleem


 1. uur (lesuren)
1.2


Zijn er andere wegen op slappe grond? Zo ja wat is er met die wegen gebeurd.

Bestaande technieken voor wegen op slappe bodem.


 1. uur (lesuren)

1.3

Hoe onstaat het probleem en waarom is het een probleem voor de weg.

Probleemstelling

3 uur (lesuren)

2 – Analyse

2.1

Welke bouwtechnieken zijn er?


Hoe wordt er gebouwd op bestaande wegen. In een verslag.

5 uur (lesuren)

2.2


Worden wegen op slappe bodem anders aangelegd?


Hoe worden wegen op slappe bodem aangelegd.


5 uur (lesuren)

2.3

Hoe wordt beweging/ verzakking tegen gegaan.


Verslag van hoe beweging en verzakking wordt tegen gegaan.

5 uur (lesuren)

3 – Programma van eisen3.1

Opdrachtgever

Voldoen aan eisen opdrachtgever. Lijst van eisen.

6uur (lesuren)

3.2

Zelf

Onze eigen eisen.

Lijst van eisen.6 uur (lesuren)

4 – Ontwerpvoorstel maken4.1

Brainstormen

Ideeën bedenken n een verslag.

21 uur (lesuren)

4.2

Eindidee uitwerken

Een idee van ons uitwerken. n een verslag.

15 uur (lesuren)

5 – Product maken

5.1

bouwen

Product werken. Uitwerken d.m.v. een schaalmodel/ verslag

53 uur (lesuren)

6 - Eindpresentatie


6.1

Presentatie uitwerken

Presenteren met Powerpoint

1 juli 5 uur (lesuren)

Totale tijd nodig: 131uur

Totale tijd nodig: 131uur

Dit is hoelang wij er aan werken met ons drieën.

1 lesuur telt voor 3 manuren dus 131 delen door 3 is ongeveer 44 uur in totaal.

Planning


Wij kunnen pas 24 maart beginnen want we hebben buitenlandsreis met school en we hadden een arbeid oriënterende stage. Deze planning is ruim genomen want we hebben tot 1 juli de tijd.

Planning

No

activiteit

uitvoerder(s)

datum gereed

1

1.1 Oriëntatie A27

Jens/ team

Dinsdag 27 maart maart
Testweek


2.1 Bestaande bouwtechnieken op wegen.

Jens/ team

Vrijdag 16 april
2.2 verschil in slappe en harde bodem

Pascal, Luuk

Vrijdag 24 april
Eisen

Luuk, Pascal en Jens

Vrijdag 24 april
Meivakantie


Brainstromen

Jens, Pascal en Luuk

Maandag 18 mei
Eindproduct uitwerken

Jens, Pascal en Luuk

Vrijdag 22 mei
bouwen

Jens, Pascal en Luuk

Vrijdag 12 juni
Presentatie uitwerken

Jens, Pascal en Luuk

Vrijdag 26 juni
Presenteren

Team Jens, Pascal en Luuk

Woensdag 1 juli 2015


Projectgrenzen


Start- en einddatum

24 maart t/m 1 juli.

Scope van het project

Hierboven in deze tabel ziet u wat we gaan doen voor dit project. D.m.v. van een vooronderzoek weten wij meer van wat er al is en wat wij kunnen gaan bedenken.

Randvoorwaarden

We kunnen ons eindproduct op schaal maken en op papier zetten. We gaan eerst ons vooronderzoek afronden en hierna proberen een schaal model te maken.

Benodigdheden:

Computer( alle programma’s)

Materialen voor bouwen

De projectorganisatie


Hierin beschrijf je wie er mee doet aan het project en hoe er wordt samengewerkt

Voor de uitvoering van dit project is de volgende projectorganisatie in het leven geroepen:

Opdrachtgever

Joris van ‘t Hof/ Rijkswaterstaat

Projectleider

Jens van Dinter

Projectarchivaris

Luuk Kampers

Projectlid

Pascal Horijon

Projectlid

……………


Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Opdrachtgever:

De projectgroep formuleert de opdracht in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever is degene die bepaalt of de opgeleverde producten voldoen aan de eisen die aan het begin van het projectteam bedacht zijn.Projectleider:

De projectleider is de leerling die de contactpersoon is tussen de projectgroep en de opdrachtgever. De projectleider zorgt ervoor dat projectleden worden aangestuurd binnen het project. Het team zorgt voor de taakverdeling en is verantwoordelijk voor de planning. De door het team aangewezen projectleider ziet toe op het project en grijpt in als er complicaties optreden. Ook ziet hij erop toe dat het project binnen het opgestelde budget, deadline en randvoorwaarden wordt opgeleverd. De projectleider communiceert met de opdrachtgever over de voortgang van het project. Het team is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverd product.Projectarchivaris:

De projectarchivaris is verantwoordelijk voor het verzamelen van de documenten. Ook zorgt hij ervoor dat documenten een naam krijgen en dat steeds de meest recente versie op de werkruimte van de projectgroep staat.Projectlid:

De projectleden zijn, net als de projectleider en projectarchivaris, verantwoordelijk voor de uitvoer van de taken die zij toebedeeld krijgen tijdens het project. Zij hebben de verantwoordelijkheid om tijdig aan te geven als deelopdrachten niet volgens afspraak geleverd kunnen worden. Ook dienen zij te communiceren en goed samen te werken met hun team.Bronnen

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a27/houten_hooipolder/index.aspx

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a27/houten_hooipolder/nieuws_en_persberichten/nieuwsbrief/januari_2014/palenweg_lastig_stukje_snelweg.aspx

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_27

http://www.werkendam.net/nieuws/2014-01-17-3057-waarom-de-a27-bij-werkendam-zo-hobbelt.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbelasten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondverbetering

http://www.heijmans.nl/nl/

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/feiten_en_cijfers/wegenoverzicht/a27/index.aspxhttp://www.ifco-methode.nl/

http://www.ifco.nl/ifco-methode.php

http://slappebodem.nl/Deelnemers/Kaag-en-Braassem/Revitalisatie-waarbij-oude-ophoogmaterialen-worden/

http://slappebodem.nl/Home/

 • Uitwerking opdracht in deelopdrachten
 • - Analyse
 • 3 - Programma van eisen
 • 5 - Product maken

 • Dovnload 69.99 Kb.