Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de bespreking ter plaatse d d. 4 juni 2015 over de verkeerssituatie Voorsterallee

Dovnload 6.13 Kb.

Verslag van de bespreking ter plaatse d d. 4 juni 2015 over de verkeerssituatie VoorsteralleeDatum24.05.2017
Grootte6.13 Kb.

Dovnload 6.13 Kb.

Verslag van de bespreking ter plaatse d.d. 4 juni 2015 over de verkeerssituatie Voorsterallee
Beste mevrouw Hofman, heer Pijlman en heer Groters,

De aanleiding voor deze bijeenkomst is dat op onze laatste ledenvergadering door alle leden grote bezorgdheid is geuit over de verkeersituatie op de Voorsterallee. Daar het bouwverkeer van het AZC alleen maar zal toenemen, vragen wij de gemeente passende maatregelen te nemen, zodat haar inwoners niet onnodig worden blootgesteld aan gevaarlijke verkeerssituaties.

Vanmiddag hebt u de moeite genomen om, op ons verzoek, een bespreking ter plaatse te doen t.a.v. de verkeerssituatie Voorsterallee. Wij zijn u drieën erkentelijk dat de moeite is genomen om naar de Voorsterallee te komen. Hieronder volgt een aantal punten die vanmiddag de revue zijn gepasseerd. Graag ontvangt de Vereniging Omwonenden AZC op korte termijn een reactie op de besproken mogelijkheden.
1. De verandering in de wegindeling Voorsterallee d.m.v. chicanes heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd, er wordt weliswaar minder hard maar nog steeds tè hard, gerede. Dhr. Groters zal de evaluatie, enkele maanden geleden gedaan in samenspraak met een bewonersgroep, bestuderen/analyseren.

2. De nieuwe wegindeling heeft fietsers aanmerkelijk meer kwetsbaar gemaakt. Dit geeft ook zorg over de veiligheid van de toekomstige AZC bewoners, die als voetgangers op de weg, een groot risico gaan lopen. Hier is door de Adviesgroep in het rapport ‘Vijftien adviezen aan het COA en de gemeente Zutphen’ d.d. 16 oktober 2014 reeds op gewezen.

3. Er komen voertuigen over de Voorsterallee, die nauwelijks door de wegindeling passen en fietsers de pas af snijden zelfs de pas af snijden.

4. De verhoging op het kruispunt Kerkpad - Voorsterallee, heeft geen vertragend effect, maar meer de functie van een springschans, wat veel geluidsoverlast levert, vooral door industrieel verkeer met aanhangers.

5. AZC sloop- en bouwverkeer moet bij voorkeur komen vanaf de Kapperallee, om zodoende de veiligheid op de Voorsterallee te maximaliseren. Mevrouw Hofman en de heer Pijlman overleggen dit met het COA en bouwbedrijf Nikkels. De projectleider gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen, gedacht wordt aan snelheidsmonitoring of andere passende maatregelen.

6. De sloopwerkzaamheden geven veel geluidsoverlast. Op Voorsterallee 100 opereren twee zelfstandig gevestigde bedrijven, die hierdoor hun werkzaamheden, respectievelijk het geven van cursussen en verlenen van paramedische zorg, hebben moeten staken door geluidsoverlast en waardoor een substantiële inkomstenderving wordt veroorzaakt.


Graag verneemt de Vereniging Omwonenden binnen 6 weken welke acties en maatregelen de Gemeente Zutphen gaat nemen om de zorgelijke verkeerssituatie aan te pakken. Als medeondertekenaar van de Bestuursovereenkomst tussen het COA en het gemeentebestuur is leefbaarheid en veiligheid benoemd als een specifieke zorg.
Vriendelijke groet,

Suzan van der Linden


Dovnload 6.13 Kb.