Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal

Dovnload 1.36 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaalPagina3/19
Datum04.04.2017
Grootte1.36 Mb.

Dovnload 1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

3. Gebruik van de benaming “federaal parket” en “federale procureur”

Ter gelegenheid van de corruptiezaak die in het voetbalmilieu begin 2006 losgebroken is, werd er in de pers vaak gesproken over het “federaal parket” van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en van zijn “federale procureur”. Dat heeft zowel bij de professionelen als bij het publiek tot verwarring geleid.


Op 18 april 2006 heeft de federale procureur een brief aan de Minister van Justitie gericht om de benoemingen “federaal parket” en “federale procureur” van de KBVB te laten wijzigen.

De voorzitter van de bond heeft een kopie van deze brief gekregen.

Op 14 oktober 2006 heeft het uitvoerend bureau van de KBVB besloten de benamingen “federaal parket” en “federale procureur” respectievelijk in “parket VB” en “procureur VB” te wijzigen.

De federale procureur heeft de Minister van Justitie ervan op de hoogte gebracht en heeft erop gewezen dat de woorden “parket” en “procureur” volledig onaangepast waren.Hoofdstuk II. - De opdrachten van het federaal parket
De wetgever kende het federaal parket initieel vier hoofdtaken toe (artikel 144bis §2 Ger.W.):


 • de uitoefening van de strafvordering;

 • de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering;

 • het vergemakkelijken van de internationale samenwerking;

 • het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie.

Sedert de inwerkingtreding van het federaal parket werden aan het federaal parket, naast voormelde hoofdtaken, eveneens de volgende hoofdopdrachten toevertrouwd:
 • de uniforme en coherente uitbouw van de strijd tegen het terrorisme (brief van de Minister van Justitie van 21 januari 2003 en de richtlijnen van 16 oktober 2001 van de procureurs-generaal4);

 • het voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie (wet van 7 juli 2002 5);

 • de uniforme en coherente toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden (wet van 6 januari 2003 6);

 • de uitoefening van de strafvordering ten aanzien van door militairen in het buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd (wet van 10 april 2003 7);

 • de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (wet van 5 augustus 2003 8).

Naast de bijzondere opdrachten die hun rechtsgrond vinden in ministeriële richtlijnen of richtlijnen van het College van procureurs-generaal, vormen voormelde negen opdrachten op dit ogenblik de kerntaken van het federaal parket.


3. De uitoefening van de strafvordering3.1. Statistieken
3.1.1. Aantal strafdossiers waarin de federale procureur de strafvordering uitoefent
In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 besliste de federale procureur de strafvordering zelf uit te oefenen in 340 strafdossiers 9.
3.1.2. Stand van de onderzoeken
Stand van de onderzoeken op 31 december 2006 in deze 340 federale strafdossiers:

2006

2005

2003-2004

2002-2003

Opsporingsonderzoek

199

266

174

64

Gerechtelijk onderzoek

47

24

45

82

Tot beschikking

40

70

67

19

Zonder gevolg geklasseerd

49

31

56

16

Aanhangig bij de onderzoeksgerechten (regeling rechtspleging)


2


5

5


3

Vaststellingen

1

4

4

2

Vonnissen

21

32

19

1Indeling van de dossiers die zonder gevolg werden geklasseerd:


Verdeling van de seponeringen: periode 2006

geen misdrijf (GM) 17

immuniteit (IMM) 2

onontvankelijke strafvordering (ONVR) 3

andere prioriteiten (PRIO) 12

onbekende dader (OD) 10

overschrijding van de redelijke termijn (TERM) 1

onvoldoende bewijslast (OB) 2

seining dader (CSB) 1

kracht van gewijsde (KVG) 1
3.1.3. Aantal personen in voorlopige hechtenis


In het kader van deze 340 federale strafdossiers werden in totaal 78 personen door de onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Hiervan waren op 31 december 2006 nog steeds 14 personen aangehouden.
3.1.4. Opsplitsing naar herkomst van de ‘FD’ dossiers
De 340 federale strafdossiers kunnen, naar herkomst toe, als volgt worden opgesplitst:


Herkomst
Aantal strafdossiers
2006

2005

2003-2004

2002-2003

parketten:

 • Antwerpen

 • Aarlen

 • Brugge

 • Brussel

 • Charleroi

 • Dendermonde

 • Dinant

 • Doornik

 • Eupen

 • Gent

 • Hasselt

 • Hoei

 • Ieper

 • Kortrijk

 • Leuven

 • Luik

 • Marche-en- Famenne

 • Mechelen

 • Bergen

 • Namen

 • Neufchâteau

 • Nijvel

 • Oudenaarde

 • Tongeren

 • Turnhout

 • Verviers

 • Veurne

 • Arbeidsauditoraat

 • Federaal parket


6

0

5

85

10

8

1

4

0

5

1

0

0

6

1

7

2
0

1

1

0

3

2

1

0

6

0

1

15


6

0

5

52

6

2

1

0

0

7

1

0

0

1

2

21

0
0

1

1

0

0

0

2

0

8

4

0


22

0

18

97

4

2

1

1

0

5

1

0

1

0

1

1

0

1

2

1

0

4

1

0

0

0

0

1

0


2

0

7

122

4

4

0

1

2

6

1

0

0

3

1

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

0

Totaal:

171

118

164

161

Andere herkomst (bijvoorbeeld rechtstreekse klachten, aanmeldingen van de federale politie enz.)169273

19326

TOTAAL


340


391


357


187

3.1.5. Opsplitsing naar bevoegdheidsgrond
De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te oefenen, berust op, enerzijds, een limitatieve lijst van misdrijven (artikel 144ter, §1, 1°, 4° en 5° Ger.W.) en, anderzijds en complementair aan deze lijst, op twee kwalitatieve criteria, een veiligheidscriterium (artikel 144ter, §1, 2° Ger.W.) en een geografisch criterium (artikel 144ter, §1, 3° Ger.W.), en op alle ermee samenhangende misdrijven.
Binnen dit bevoegdheidskader oefende de federale procureur de strafvordering uit in de volgende materies:


code

Aantal dossiers

Omschrijving

Gediversifieerd
2006

2005

2003

2004

2002

2003
2006

10

41

129

29

19

10A vereniging van misdadigers

10B gijzeling

10C criminele organisatie


22

2

17

11

7

11

4

4

11A diefstal met geweld of bedreiging

11B diefstal waarbij wapens werden getoond of gebruikt

11C afpersing


5

1
1

13

0

1

0

0

13A identiteitskaart niet op zak

0

14

1

-

1

0

14 huisdiefstal

1

15

2

115 vals geld

2

16

1

-

3

0

16B medeplichtigheid bij ontsnapping

1

17

260

348

6

11

17A diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutel

17B diefstal met inbraak in woning

17C poging tot gekwalificeerde diefstal

17D gekwalificeerde wagendiefstal

17E diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming

17F garagediefstal

17H diefstal in voertuig


76
106

51

11

4

3

9

18

16

1618A gewone diefstal

18B zakkenrollerij

18F poging tot gewone diefstal

18G gewone wagendiefstal13

2

1

0

20

39

27

14

0

20B misbruik van vertrouwen

20D oplichting

20H niet-eerbiedigen van een contract van financiële aard

20I computermisdrijven

20J informaticabedrog

20K hacking1

14

2

9

12

1

21

21

11

9

3

21A valsheid in geschriften door particulieren

21C informaticavervalsing

21D valsheid in openbare geschriften gepleegd door een particulier


10

2

9

22

1

-

1

0

22 valse naam

1

24

1

3

1

0

24 namaken van zegels, stempels en merken

1

25

11

3

4

1

25B omkoping

25D verduistering of diefstal door ambtenaar

25F valsheid bij ambtenaren


7

1

3

27

280

38

28

3

27A heling

27B witwassen van geld204

76

30

15

17

18

52

30A moord

30B doodslag

30D poging moord of poging doodslag

30 E genocidewet van 5/08/20034

1

2

8

35

35

27

25

5

35B aanslag op de Veiligheid van de Staat

35C daden van terrorisme2

33

36

8

6

5

5

36A wapens (wederrechtelijk dragen, bezit…..)

36B springstoffen

36E in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik


1

0

737

38

93

86

20

37A verkrachting

37B aanranding van de eerbaarheid

37E aanzetten tot ontucht

37F ontucht van minderjarigen

37K pedofilie

37L mensenhandel

37N kinderpornografie


2

6

6

1

2

5

16

40

2

1

2

2

40A wederrechtelijke opsluiting

40C verdwijning0

2

41

2

0

2

0

41E vals alarm

2

43

1

1

1

0

43A opzettelijk slagen en verwondingen

43C agressie1

0

45

37

55

38

29

45A vals bomalarm

45C bedreigingen

45D klacht van iemand die zich bedreigd voelt

45F verdachte handelingen

45G PV inlichtingen – geen klacht

45M NBCR-dreigingen1

5

1

28

1

1

47

1

2

2

0

47 opzettelijke brandstichting

1

48

0

0

1

0

48B ontploffing

0

49

0

1

1

0

49A inmenging in openbare ambten

0

50

0

0

3

0

50 beschadigingen

0

52

5

3

3

1

52B laster

52C eerroof

52D schending van het beroepsgeheim


0

0

5

53

2

0

2

0

53B schendingen van het privéleven

53D belagen - stalking1

1

54

1

0

1

1

54A betogingen

1

55

37

11


38


8


55A wet op de vreemdelingen

55B onwettig verblijf

55C misbruik bij verkoop, verhuur van kamers aan vreemdelingen – schijnhuwelijk

55G mensensmokkel (art.77bis  art.77 quinquies

wet van 15 december 1980)


28

2

1
6


56

1

0

4

0

56A racisme

1

60

8

10

17

20

60A verdovende middelen

60C verdovende middelen – internationale trafiek

60E cannabisbezit


1

7

0

61

0

2

2

0

61C abnormale prijzen

61D handelspraktijken0

0

62

0

1

1

0

62D hormonen

0

67

1

1

1

0

67A radioverbindingen

67F luchtvaart1

0

68

0

2

3

0

68A namaak

68B auteursrechten0

0

70


0

6

1

0

70A misdrijven gepleegd door leiders van vennootschappen en wisselagenten

70C misbruik van vennootschapsgoederen0
0

73

1

0

0

0

73D deviezensmokkel

1

77

1

1

0

0

77A VZW

1

78

1

2

0

0

78A fiscale fraude

1
878

832

357

1873.1.6. Vonnissen en arresten in 2006
Vonnissen

Correctionele rechtbank

Aantal verdachten (mil = militaire)

totaal aangehoudenen niet

verschijnendAntwerpen 1

Brussel 8

Brugge 1

Gent 3

Hasselt 1

Leuven 1

Luik 1

Doornik 1

Turnhout 1

Veurne 21 (mil)

32

11

11 + 1 mil

1 (mil)

1 (mil)

7

1 (mil)

1 (mil)

22-

11

-

4

-

-

-

-

-

10


-

4

-

2

-

-

1

-

-

6

Totaal:

20

83 + 6 mil

25

13
Vonnissen

Politierechtbank

Sint-Niklaas 1

2 (mil)


Opsplitsing van de vonnissen per materie

Rondtrekkende dadergroeperingen 5

Militaire bevoegdheden:

Valse dreiging aanslag 1

Vrijwillige slagen 2

Afpersing 1

Verduistering 1

Drugs 2

Insubordinatie 1

Terrorisme 2

Zeden 1

Mensensmokkel 3

Verkeer (dodelijk ongeval) 1Diefstal 1

Straffen, maatregelen en vrijspraken uitgesproken in eerste aanleg

12 jaar 1

10 jaar 3

7 jaar 4

6 jaar 3

5 jaar 10

4 jaar 12

40 maanden 1


3 jaar 8

2 jaar 8

18 maanden 1

1 jaar 4

12 maanden 1

6 maanden 2

- 6 maanden 4

boete alleen 1
opschorting 15

(3 voor militairen)


werkstraf 2

(1 voor 1 militair)
Niet-ontvankelijkheid

1
vrijspraken 12

Arresten

Hof van beroep

Assisenhof

Hof van cassatieAntwerpen 2

Brussel 9

Gent 2

Luik 1

-

23.2. Uitsluitinggrond voor wat de leden van gemeenschaps– of gewestregeringen en ministers betreft
De procureur kan de strafvordering niet uitoefenen ten aanzien van leden van een gemeenschaps- of gewestregering en van ministers.
Geen enkel dossier dat een federale minister in het gedrang kon brengen werd doorgestuurd naar de procureur-generaal van Brussel.
3.3. Dringende maatregelen

De federale procureur dient alle dringende maatregelen te nemen die met het oog op het uitoefenen van de strafvordering noodzakelijk zijn en dit zolang een procureur des Konings/arbeidsauditeur zijn wettelijk bepaalde bevoegdheid niet heeft uitgeoefend. De federale procureur oefende regelmatig (niet in cijfers uit te drukken) deze bevoegdheid uit (grensoverschrijdende operaties, internationale gijzeling,…. ). In de meeste gevallen werd, zodra de zaak lokaliseerbaar werd, het strafdossier aan de bevoegde procureur des Konings tot beschikking toegezonden.
Het informaticasysteem dat thans op het federaal parket in gebruik is, maakt het niet mogelijk om precieze statistieken op te stellen m.b.t. dat soort tussenkomst van het federaal parket.
3.4. Nietigheidsgronden
Er werd tot op heden in geen enkel federaal strafdossier enige nietigheid inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de federale procureur en de procureur des Konings/arbeidsauditeur/procureur-generaal opgeworpen.


4. De coördinatie van de strafvordering
4.1. Statistieken

In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 werd veelvuldig een beroep gedaan op de federale procureur om de uitoefening van de strafvordering te coördineren. De federale procureur oefent zijn coördinatieopdracht uit ten aanzien van alle misdaden of misdrijven.
4.1.1. Beknopt overzicht van de coördinatievergaderingen
Onderhavige tabel bevat slechts de initiële vergaderingen, die vaak door nakomende ad hoc vergaderingen werden gevolgd.


datum

vragende

parket/


politiedienst

materie

aanwezige parketten

onderzoeks-rechters


11/01/06

LE +CH

diefstal van werfmateriaal

AN-CH-LE
17/01/06

DI

ramkraken

DI – MA - NA
31/01/06

GE

financiële oplichtingen door Kongolese onderdanen

BR-GE-Proc NE-

GE-NE

13/02/06

GE

diefstallen EPS-bakken

NA-TN

TN

19/04/06

TG

overval op geldtransporten

LI - TG
28/04/06

DGJ/DJP

kinderpornografie – internationale actie

AN-BG-BR-DE-EU-

HA-LI-ME-NA-NE-TU


05/05/06

NA

fraude in de meubelsector

AR-BR-LI-NA-NI

LI-NA

11/05/06

BR

sociaal en financieel bedrog (Dema-groep)

BR-GE + Arb Aud GE
15/05/06

HA

tijgerkidnapping (H-LION)

BR-CH-EU-HA-LI-TG
16/05/06

Fed. parket

luik “mensenhandel” van een drugsdossier in Bergen

BR-MO
13/06/06

DJB

(grensoverschrijdende) ramkraken

IE-KO-OU-TN-VU
26/06/06

Fed. parket

kluizendiefstal in pretparken

GE-HA-VU
11/08/06

GE

ramkraken

Vergadering met politieagenten alleen –DGJ/FGP/ZP

Gevolgd door een vergadering met GE op 11/09/06


21/09/06

TN-MA

schijnhuwelijken

MA-MO-NA-TN-
02/10/06

DGJ

garagediefstallen

BR-NA-NE-
27/11/06

PG LI

Pedofilie

AN- GE- NE

+ PG LI   1. Coördinatievergaderingen die tot de uitoefening van de strafvordering door het federaal parket hebben geleid

De coördinatievergadering heeft bovendien in bepaalde gevallen (naast de coördinatie van verschillende reactieve onderzoeken, de duidelijke afbakening van elk van deze onderzoeken en de verzekering van een snelle en doeltreffende informatiewisseling tussen de betrokken parketten en politiediensten) geleid tot de opening van een afzonderlijk federaal onderzoek inzake de onderliggende georganiseerde criminaliteit.


Het informaticasysteem dat thans op het federaal parket in gebruik is, maakt het niet mogelijk om de gegevens met betrekking tot deze gevallen te becijferen.
4.3. Optimalisatie van de coördinatie: kwaliteit en aantal vergaderingen
De federale procureur, de coördinator van de sectie “internationale samenwerking” en van de sectie “strafvordering” hebben in de loop van het eerste kwartaal van 2006 magistraten van alle parketten-generaal en parketten van België ontmoet om hen het actieplan van het federaal parket inzake georganiseerde criminaliteit uit te leggen (zie punt 9.2.1. hierna).
Het doel van deze ontmoetingen was ook de aanwezige magistraten toe te laten constructieve kritiek te uiten over de werking van het federaal parket.
Er werd opgemerkt dat de coördinatievergaderingen meer doelgericht zouden moeten doorgaan en vlugger tot beslissingen zouden moeten leiden.

Tijdens de coördinatievergaderingen werd veel tijd besteed aan de uiteenzetting door de aanwezige magistraten van dossiergegevens die de centrale directies van DGJ niet hadden kunnen verstrekken op korte termijn.


Deze opmerkingen hebben tot een aanpassing van de coördinatietechniek geleid.
Het was nodig de directies van DGJ de opdracht te geven om op korte termijn een vergadering op politioneel niveau te organiseren om de mededeling, de uitwisseling en de analyse van politionele informatie mogelijk te maken zodat deze informatie in één werkdocument gecompileerd wordt.
Dit werkdocument wordt aan de magistraten die aan de coördinatievergadering deelnemen voorafgaandelijk overgemaakt, wat aanzienlijke voordelen biedt: grotere doeltreffendheid, betere voorbereiding van beslissingen die duidelijker en meer gegrond zijn en beter aanvaard worden.
Naast deze impact op de kwaliteit is er ook een impact op het aantal coördinatievergaderingen: een dossier dat wegens zijn talrijke vertakkingen op het eerste gezicht ingewikkeld lijkt, wordt duidelijker en zal gemakkelijker aan een bepaald parket kunnen toegekend worden zonder dat er veel coördinatievergaderingen nodig zijn.
De coördinatietechniek kan nog verbeterd worden. Dat blijkt uit de overwegingen geuit door de voorzitter van de Raad der procureurs des Konings op de academische zitting die op 23 maart 2007 aan het federaal parket gewijd was ter gelegenheid van zijn 5de verjaardag en waarvan in het jaarverslag 2007 sprake zal zijn.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 • 3. De uitoefening van de strafvordering
 • 3.3. Dringende maatregelen
 • 4. De coördinatie van de strafvordering 4.1. Statistieken

 • Dovnload 1.36 Mb.