Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de formele adviesvergadering nr. 2004-11 van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van woensdag 8 december 2004

Dovnload 127.83 Kb.

Verslag van de formele adviesvergadering nr. 2004-11 van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van woensdag 8 december 2004Pagina1/2
Datum10.06.2019
Grootte127.83 Kb.

Dovnload 127.83 Kb.
  1   2

Page of


Verslag van de formele adviesvergadering nr. 2004-11 van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van woensdag 8 december 2004
Aanwezigen: Leden: Luc Vogels in vervanging van de heer Ardies Luc, Dejaegher Yvan, Deweghe Liane, Marquenie David in vervanging van de heer Vanweser Jos, Johan Hallaert, Marie-Claire Hames, Lauryssen Sigrid, Van Waesberge Dirk in vervanging van de heer Maillard René, Jos Matthys, Nimmegeers Hugo, Ogiers Luc, Semaille Marie-Laurence, Ladouce René in vervanging van de heer Ska Pierre, Michel Vandenbosch, Adriaen Meirsman in vervanging van Mevrouw Ingrid Vanhaevre, Marot Jean in vervanging van de heer Vanquaillie Michel, Alain Verhaeghe in vervanging van Mevrouw De Greve;

Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu: de heer Dirk Cuypers;

Kabinetschef: de heer Peter Menu;

Kabinetsadviseur: Mevr. Ilse Van Vlaenderen;

KBS/project: Mevrn. Taminiaux (KBS), Deblonde(STEM) en Doughan (FOD Volksgezondheid), de hh. Rauws(KBS) en Klee (FAVV).
Afwezig met kennisgeving: Baert Hugo, Rahmé Anne, Peter De Bruyne, Deliens Cristine, Detiège Georgette, Robert Remy, Vandecavey Brigitte, Meskens Leo en S. Pottie.

  1   2

  • Verslag van de formele adviesvergadering nr. 2004-11 van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van woensdag 8 december 2004

  • Dovnload 127.83 Kb.