Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de raad van de wcrc europe in Athene – 7 en 8 maart 2013 Lense Lijzen Algemeen

Dovnload 9.6 Kb.

Verslag van de raad van de wcrc europe in Athene – 7 en 8 maart 2013 Lense Lijzen AlgemeenDatum14.05.2017
Grootte9.6 Kb.

Dovnload 9.6 Kb.

Verslag van de raad van de WCRC Europe in Athene – 7 en 8 maart 2013

Lense Lijzen


Algemeen

Van 7 tot 9 maart 2013 kwam de raad van de WCRC Europe in Athene bijeen voor haar jaarlijks overleg. Oorspronkelijk zou de vergadering al vorig jaar in Griekenland plaatsvinden, maar dat ging toen vanwege de economische crisis niet door. Nu vond de bijeenkomst toch plaats in Athene en waren de afgevaardigden te gast bij de Griekse Protestantse kerk.

Op de agenda stonden onder andere de bestuursverslagen van 2012, de komende assemblee van de CEC (Communion of European Churches), de economische situatie in Griekenland, de Sao Paulo Verklaring en het bericht van algemeen secretaris Setri Nyomi over de financiële situatie en de komende verhuizing van Genève naar Hannover.
Bestuurszaken

Hoewel wereldwijd de bijdragen van lidkerken aan de WCRC afnemen, staat Europa er nog gunstig voor (voorlopige balans over 2012: € 220.000). Gedurende 4 jaar zal er vanuit WCRC Europe nog een bijdrage van € 10.000 naar het hoofdkantoor gaan.

Het bestuur heeft onder andere zijn betrokkenheid bij de Gereformeerde kerk in Litouwen voortgezet, die in 2011 in een juridische procedure over kerkelijk bezit verwikkeld was.

Ook zond het bestuur een steunbetuiging aan bisschop Géza Pap van het Roemeens/ Transsylvaanse Cluj nadat een Hongaarstalige gereformeerde middelbare school door de Roemeense overheid opnieuw was genationaliseerd.

Het bestuur is van plan om in 2015 een internationale conferentie te organiseren over het Europese asielvraagstuk en de rol van de (lid)kerken. De raad ondersteunt dit initiatief.

De herziening van enige bepalingen in de statuten werd uitgesteld.


De Griekse situatie

Op vrijdag 8 maart hield voorzitter Meletios Meletiadis van de Griekse protestantse kerk een indringende toespraak over Griekenland en de crisis. Allereerst zag hij de komst van de Europese kerken naar Athene als een teken van solidariteit aan zijn kerk en aan zijn land.

Met 5000 leden in een overwegend Grieks-orthodox land (97%) heeft de Protestantse kerk altijd een moeilijke positie gehad. Daarbij komt dat in Griekenland alleen de orthodoxen als kerk rechtspersoonlijkheid hebben. Zo kan de protestantse kerk (landelijk/locaal) geen eigen bankrekening hebben. Ook met de oecumene is het slecht gesteld.

De voorzitter haalde het steunbezoek van de Communion of European Churches (CEC) aan dat in november 2012 plaatsvond in een oecumenische setting, ook met de orthodoxen.

Wat betreft de crisis trok voorzitter Meletiadis als Griek het boetekleed aan voor de in zijn land ontstane situatie. Aan de andere kant deed hij een klemmend beroep op ons als mede Europeanen om hen niet los te laten en solidair te blijven.

Opvallend was ook de impact van de geschiedenis op zijn verhaal en de reactie van de Grieken, zowel wat betreft de Duitse bezetting en niet gedane herstelbetalingen als de cultuurroof van de laatste twee eeuwen. Die sentimenten zitten diep.

Na zijn rede hadden wij in kleinere groepen een gesprek met diverse Griekse predikanten.

Daarbij kwam naar voren dat vooral op locaal niveau de protestantse kerk probeert te helpen met aanwezige noden te lenigen. Deze ondersteuning betreft vooral financiële hulp. Hier is dan wel eens samenwerking met de orthodoxen, omdat de protestantse gemeenten bijvoorbeeld te klein zijn om een gaarkeuken te runnen.


De Sao Paulo Verklaring

Van eind september tot begin oktober 2012 vond in Sao Paulo, Brazilië, een bijeenkomst plaats van economen, theologen en bestrijders van armoede. Dit gebeurde op initiatief van de Wereldraad van Kerken, de Wereld Zendingsraad en de WCRC. Inhoudelijk moest het gaan over een nieuwe internationale financiële en economische structuur. Het overleg resulteerde in een verklaring: The Sao Paulo Statement: International Financial Transformation for the Economy of Life.

Met Dora Arce-Valentin (uit Cuba), belast met de uitvoering van het programma voor Gemeenschap en Gerechtigheid van de WCRC, volgde een pittige discussie. Deze ging niet over de geconstateerde feiten van armoede en onrecht in Latijns Amerika, Afrika en Azië. Maar wel over de grote verantwoordelijkheid (je kunt ook zeggen de zwarte piet), die bij de Westerse landen wordt neergelegd. Het ging weer over Empire (de kwade macht) uit het westen noorden; en niet over eigen verantwoordelijkheid van de betrokken landen. Met name de PKN had zich in de materie verdiept met een pittig commentaar, dat ook op schrift werd gesteld.
Van algemeen secretaris Setri Nyomi

De rust rond de financiën van de WCRC is weer enigszins weergekeerd. Werd er vorig jaar alarm geslagen, nu heeft een toekenning van € 300.000,- door de Duitse kerken enige armslag gegeven. Dit geld is overigens nog niet gebruikt, maar zit in een reservefonds.

Verder is besloten om het bureau van de wereldorganisatie te verplaatsen van Genève naar Hannover. Vanaf 1 januari 2014 moet het bureau daar functioneren. Lagere kosten en het feit dat de meeste contributies niet in Zwitserse franken hoeven te worden omgezet, moet de organisatie weer gezonder maken.

Tenslotte meldde Setri Nyomi, dat het uitvoerend comité van de WCRC in mei van dit jaar een nieuwe algemeen secretaris zal benoemen. Een kandidatencommissie is daarvoor aan het werk. Uiteraard heeft hij daar zelf geen stem in.


Terzijde

In de wandelgangen sprak ik onder andere met de Reformatus predikant Janos Antal uit Oradea/Nagyvárad (Transsylvanië) over onze betrokkenheid bij diverse (unitarische) gemeenten in Roemeens Transsylvanië. Hij voelt er voor om bij een bezoek van onze zijde ook iets gemeenschappelijks oecumenisch te plannen, bijvoorbeeld in Cluj.


2014

De volgende raad van de WCRC Europe staat gepland voor 27 – 29 maart 2014, waarschijnlijk in Polen (Krakau?)Groningen, april 2013

  • Bestuurszaken
  • De Griekse situatie
  • De Sao Paulo Verklaring
  • Van algemeen secretaris Setri Nyomi

  • Dovnload 9.6 Kb.