Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de vergadering van bavo eemland 03-06-2015 Welkom en agenda

Dovnload 25.36 Kb.

Verslag van de vergadering van bavo eemland 03-06-2015 Welkom en agendaDatum31.10.2018
Grootte25.36 Kb.

Dovnload 25.36 Kb.

Verslag van de vergadering van BAVO Eemland 03-06-2015


 1. Welkom en agenda.


Aanwezig: Johan Prenger, Dick Wolffenbuttel , José Wuijster, Karin Veldhuizen, Jasper de Jong, Inge Deichmann, Cecil Tulen, Paul Kok, Koen Weusten, Hilda Reitsma, Peter Veeken, Dennis van Norden, Marloes van ’t Klooster, Ramon vd Beek, Bianca Zaalberg, Noëlla Kamperman, Claudia Sekema, Nika Troost, Jaap de Wolf, Marcel Soer, Marianne Kuiper, Hans Stoof, Joyce Busser, Paul Pashley, Henk Bokkers, Gustaaf Keizer, Jan van Duivenvoorde, Inez van Gessel, Ruud Widdershoven, Riemer Poortstra, Mark vd Plas, Saskia van Berkel, Gijs Spoelder, Marian Klomp, Deirdre van Megesen, Annemiek van Mieghem, Suzanne van Amerongen.

Afwezig: Esther Kamer, Lotte van Middelaar, Nellie Wind, Leonieke Somford, Rob van Beek, Ronald van Dorp, Marjolein de Graaf, Vincent Dekker, Adrie van Dijk, Kees de Bont, Johan Schonenburg, Leontine Benus, Pauline Heistein, Arie Noeverman, Riet vd Gaag, Jaap Rook, Paul Ket.


 1. Mededelingen.
 • Welkom: Saskia van Berkel verteld over de nieuwe functionele vergaderruimte, welke ook te huur is ( incl. koffie/thee en eventueel lunch). Inlichtingen: s.vanberkel@accentamersfoort.nl

 • DB naar POVO voor bespreken aanmeldprocedure: Het DB zal 25 juni aanschuiven bij het POVO. VO-kamer gaf al aan dat niet alle scholen klaar zijn om met OSO te werken.

 • BRON en adviezen op aanmeldformulier 1a: Het blijkt dat deze adviezen verschillen. Sommige scholen nemen het advies op 1a over, terwijl het advies in BRON het advies is, wat bekend is bij inspectie en men hierop kan worden afgerekend. Het gaat niet om een “enkel gevalletje”. Prisma College en Corlaer College geven aan dat de adviezen regelmatig verschillen. Verzoek aan PO om deze adviezen op elkaar af te stemmen en deze klacht door te geven aan hun administraties.

 • Scholenmarkten: De scholenmarkt van Bunschoten-Spakenburg is verschoven naar 24 november. Wat de gevolgen zijn voor de open dagen en andere scholenmarkten, is op dit moment nog niet bekend. Niet iedereen is blij met het naar voren halen van deze scholenmarkt. Ook wordt aangegeven dat niet alle scholen zich houden aan de afspraken over de kennismakingsochtend. Bij sommige scholen is het bekend dat deze de kennismaking op woensdagavond houden i.p.v. de woensdagochtend, maar er zijn nu ook scholen die het op de vrijdagmiddag gaan doen. Het PO vindt dit absoluut niet wenselijk en vraagt het VO zich aan de woensdagochtend te houden.
 1. Vaststellen notulen 28-01-2015:

Onduidelijkheid/voorbarigheid over het aantal te versturen folders naar PO-scholen. Corlaer College geeft aan dat er vrnl. in Nijkerk scholen zijn die graag één folder per leerling willen ontvangen. Bij de vorige bijeenkomst is besloten om er 5 per klas te verzenden. Mochten scholen onderlinge afspraken willen maken is dit uiteraard prima.
 1. Aanmeldprocedure voor schooljaar 2015- 2016:


Algemeen:

Er zijn op het Corlaer 30 verzoeken geweest tot wijziging na de uitslag van de Cito-eindtoets. Hierdoor moet er soms toch een NEE verkocht worden. 30 is een hoog aantal, rest van de scholen heeft geen of een enkel verzoek gekregen.

Opvallend dat men soms het advies niet veranderd, maar dat men de dakpanklas wil “verhogen”, van M/H naar H/A bijvoorbeeld.

Vraag vanuit PO is hoe VO hiermee omgaat? Het moet zo zijn dat PO heroverweegt en NIET de ouders.

Belangrijk blijft dat PO en VO met elkaar blijven communiceren, dit is het belangrijkste gegeven wat in deze bijeenkomst naar voren komt. Wordt een kind hoger geplaatst dan het advies, communiceer dit naar de PO-school en laat deze het niet van ouders terug horen. VO moet geen zaken doen met de ouders, maar met de PO-scholen. Soms moet een VO-school schuiven, maar dit doe je altijd in overleg met de PO-school. Duidelijk moet zijn dat het advies van de PO-school het bindende advies is. Als het PO het advies bijstelt, moet deze dat ook opnieuw in BRON invoeren.

VO geeft aan dat het verschil in adviseren van PO heel wisselend is, dit zal in de toekomst met de warme terugkoppeling duidelijker moeten worden voor het PO:” Heb ik een goed advies gegeven voor deze leerling?”.

Vooraanmeldingen op Mavo Muurhuizen en Vathorst College roept nog onduidelijkheid op, aanwezigen van deze scholen geven uitleg.

Van hieruit komt de vraag hoe het dan zit met de zorgplicht. Het SWV geeft hierover de volgende uitleg:


Zorgplicht bij overgang BA-VO

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding. Zij tekenen. De uitvoering kan met regionale afspraken door scholen uitgevoerd worden. Scholen die digitaal aanmelden en/of gegevens overdragen zijn daartoe gekwalificeerd, wat o.a. inhoudt dat privacy en bescherming persoonsgegevens geregeld zijn. Daarmee is geen handtekening meer nodig van de school. De VO-school communiceert met de aanmeldende school over onderwijskundige zaken, waaronder ondersteuningsvragen. Ouders zijn (uiteraard) belanghebbende en dienen van de procedure en de besluiten/overleggen op de hoogte te zijn, dan wel gesprekspartner te zijn (bijv over het handelingsdeel van een OPP).

De VO-school van aanmelding is verplicht bij een (schriftelijke) aanmelding vast te stellen of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Zo ja, dan gaan de regels van zorgplicht in. Dat kan niet op meerdere scholen gelijktijdig, vandaar dat gevraagd moet worden of de leerling op meerdere scholen is aangemeld en zo ja, welke daarvan de voorkeur heeft, want die heeft dan de zorgplicht.

Geen zorgplicht

Een VO-school heeft geen zorgplicht als de school vol is, als de denominatie niet wordt gerespecteerd of onderschreven en als de aangemelde leerling niet in staat wordt geacht het onderwijs te volgen van de schoolsoort waarvoor het is aangemeld (obv bao-schooladvies). “Vol” moet onderbouwd kunnen worden met vastgesteld en na te trekken beleid, bijv. x aantal plaatsen beschikbaar.

Advies BAO

Het BAO-schooladvies is bindend. Dat advies gaat over niveau/schoolsoort. Door de zorgplicht is de VO-school verantwoordelijk voor de ondersteuning. Het bindende bao-advies heeft niet betrekking op de ondersteuning. Een VO-school mag aanvullend onderzoek doen i.v.m. de ondersteuningsvraag. Dat mag niet m.b.t. het niveau/schoolsoort.

Heroverwogen (hoger) advies BAO

Een hoger advies na heroverweging is een nieuwe aanmelding. Dan kan “vol” op de loer liggen. Zie bij “geen zorgplicht”.
OSO-evaluatie: Met de notulen wordt de OSO-evaluatie gehouden door Kennisnet meegestuurd. De werkgroep gaat deze samenvatten en meenemen in overleg met Kennisnet.
OKR-evaluatie: De werkgroep gaat deze samenvatten en waar nodig aanpassen. De evaluatie is heel divers, dus niet aan ieders individuele wensen kan voldaan worden.
CITO:

Atrium vraagt of zij het PO moeten bellen, zij hebben veel “tegenvallende” cito-scores binnen. Antwoord van het PO, nee, maar heb je behoefte aan extra uitleg neem dan contact met elkaar op.

Sommige leerlingen zijn “hoger” gezet n.a.v. cito-eindscore, zonder overleg. Dit is niet de bedoeling.

Vroeger mocht je een cito-eindtoets in bijzondere omstandigheden overmaken, dit mag tegenwoordig NIET meer.

JVO geeft aan zo spoedig mogelijk de cito-scores te willen hebben.

Ramon heeft een klacht neergelegd bij de “Ouderkrant van CITO”, deze stellen op de voorpagina dat de cito bedoeld is om te kijken “of de juf het goed gedaan heeft” en dat de eindtoets als 2de advies gebruikt kan worden. Men schrikt van het aantal heroverwegingen en opvallend is dat de ouders hierin steeds mondiger worden. Advies, PO en VO blijf met elkaar in gesprek. Later in het jaar ( november) zou een jaarlijks terugkerende warme terugkoppeling moeten komen. Zie volgend punt.


Warme terugkoppeling: Er komt een werkgroep die gaat kijken hoe deze het beste gerealiseerd kan worden. Tijdens de bijeenkomst melden Deirdre, Paul, Cecile zich aan, zij gaan met een afgevaardigde van het DB kijken hoe en waar deze in november kan plaats vinden.

Rondvraag
Dit ben ik- werkstuk:

Moet deze nog gemaakt en ingeleverd bij de VO-school. Antwoord: Zoals ieder jaar is het leuk als kinderen deze maken en meenemen op de kennismakingsdag. Sommige scholen gebruiken het werkstuk bij de eerste coach-gesprekken.


Volgende vergaderdatums, op welke school mogen we de bijeenkomst houden? Aanmelden via karsche@prisma-college.nl :

Woensdag 28 oktober: Amersfoortse Berg

Woensdag 27 januari:

Woensdag 1 juni: Waldheim- mavo


Marianne: Geeft aan dat Adrie van Dijk een operatie heeft ondergaan en hoopt volgend jaar weer aan te sluiten bij de bijeenkomsten. Adrie, van harte beterschap!
Cecile: Teveel warme overdrachten door verschillende personen. Antwoord: Koppel dit terug naar de VO-school die mentoren stuurt en dat het wenselijk is dat dit door 1 persoon gebeurd.
Hilde: PO moet de leerling de eerste 3 jaar volgen, hoe gaan we dit doen? Antwoord: Via de warme terugkoppeling. De werkgroep zal zich ook hiermee gaan bezighouden.
Riemer: Vanaf 1 januari 2016 zijn lwoo en pro onderdeel van passend onderwijs en wordt binnen het samenwerkingsverband geregeld.

SWV gaat de brochure aanpassen en na de zomervakantie zal deze naar alle scholen verzonden worden. Volgend schooljaar zal er een proef worden uitgevoerd met 10% van de LWOO-leerlingen.


Joyce: Bedankt namens iedereen het DB en verwent hen met een heerlijke doos chocolade. Namens het DB bedankt!
DB: Bedankt Saskia voor de gastvrijheid en nodigt iedereen die zich opgegeven heeft uit om te gaan genieten van de heerlijke BBQ.

Esther Karsch

08-06-2015

 • Mededelingen. Welkom
 • BRON en adviezen op aanmeldformulier 1a
 • Vaststellen notulen 28-01-2015
 • Aanmeldprocedure voor schooljaar 2015- 2016: Algemeen
 • OSO-evaluatie
 • Rondvraag Dit ben ik- werkstuk
 • Marianne
 • Hilde
 • Joyce

 • Dovnload 25.36 Kb.