Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart

Dovnload 16.1 Kb.

Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang DedemsvaartDatum07.11.2017
Grootte16.1 Kb.

Dovnload 16.1 Kb.
Zaak kenmerk

274494Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart.
Bijeenkomst: 24 september 2012
Aanwezig:

Namens PB: Gerrit Schipper en Harry Drogt

Namens gemeente: Jan de Vries 1. Opwaarderen woonomgeving.

Zaterdag 29 september a.s van 10.00 tot 13.00 uur wordt het project “Opwaarderen woonomgeving Dedemsvaart” vrolijk afgesloten. De afsluiting wordt georganiseerd door een werkgroep waarin straatbewoners, buurtvereniging “De Flierefluiters”, plaatselijk belang Dedemsvaart en stichting “De Stuw” samen werken. Tijdens de afsluiting, die plaatsvindt op het schoolplein van obs “De Eiber” zijn er activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.


 1. Abri’s.

Op dit moment onderzoeken verschillende partijen de mogelijkheden met betrekking tot het mogelijk in gebruik nemen van de voormalige busremise. Gemeente Hardenberg en Arriva (als eigenaar van het gebouw) hebben er belang bij dat de overlast van afgelopen tijd wordt voorkomen. Het plaatsen van een Abri is, op dit moment, gezien de overlast niet opportuun. Afhankelijk van een mogelijke toekomstige ingebruikname kan in deze situatie verandering komen. PB zou wel graag zien dat er, in verband met het komende herfst en winterseizoen, op korte termijn een Abri wordt geplaatst, zodat buspassagiers enigszins beschut op de bus kunnen wachten. Als dat niet lukt op het terrein van Arriva, dan is het wellicht mogelijk om een Abri langs de straat te plaatsen. (Actie: OG-IG)

In week 44 is er een vervolgoverleg met vertegenwoordigers van o.a. Arriva om duidelijkheid te krijgen over de herinvulling van gebouwen en terrein.

De uitkomsten van dit overleg zijn mede bepalend voor het plaatsen van abri’s op de bestaande haltevoorzieningen. Wanneer ervoor wordt gekozen om de haltes te verplaatsen naar de weg, dan zullen daar ook de abri’s worden geplaatst. Het heeft weinig zin om abri’s ver van de haltes te plaatsen.
 1. Blauwalg.

Er is in de Ursemmerplas een effectieve methode toegepast in de vorm van een airlift. De omstandigheden, met name de grootte van de plas, zijn anders dan in de Kotermeerstal. Daarom wordt in het najaar onderzocht of deze methode ook voor ons effectief kan zijn.


 1. Busstation.

Wijkagent Jan Martens is hierover geïnformeerd door Arnoud Pullen, coördinator Openbare Orde en Veiligheid. PB hoopt dat er goede oplossing komt uit het overleg met Arriva. Als dat niet lukt, dan zullen de betrokken partijen om tafel moeten om te bekijken hoe de veiligheid rondom deze locatie kan worden gewaarborgd. (Actie: OG-IG/DS-OOV)

Zie reactie onder punt 2 m.b.t. vervolgoverleg in week 44.


 1. Onderhoud sloten.

De sloten worden in november schoongemaakt.


 1. Speelplek/uitlaatplek voor honden.

Voorstel is om hierover binnenkort een overleg te hebben met enkele hondenbezitters, een afvaardiging van PB en de gemeente om gezamenlijk te beoordelen wat de mogelijkheden zijn. PB komt hierop terug. (Actie: PB)


 1. Verkeer Wisseling Zuid.

Deze stelling wordt gezien als een aanname. De vraag is ook in hoeverre dit is aan te tonen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat doorgaand verkeer gaat omrijden i.v.m. de inritconstructies aan de noordzijde, hoe vervelend die dan ook zouden zijn. Automobilisten zoeken over het algemeen vaak de kortste/snelste weg.

Bewoners van de Wisseling zuidzijde zijn jarenlang geen verkeer gewend. De paal is er ingezet omdat de Wisseling noordzijde destijds werd ingericht als een eenrichtingsweg. Hierdoor ontstond een behoorlijke omrijfactor. Verkeer zocht al snel zijn weg via de zuidzijde. In die zin was het afsluiten van de zuidzijde te billijken. Nu de Wisseling noordzijde weer in 2 richtingen is te berijden is er geen verkeerskundig argument meer om de zuidzijde af te sluiten. Het is tenslotte een openbare weg waar verkeer gebruik van kan en moet kunnen maken. Dit betekent ook dat er verkeer uit de achterliggende woonwijk weer van beide richtingen gebruik kan maken. Dit verkeer is ook een factor die meespeelt in de toename van verkeer.

Als de Wisseling zuidzijde (weer) afgesloten wordt, met als argument sluipverkeer, dan wordt er een precedent geschapen. Andere klachten over sluipverkeer kunnen niet worden afgedaan door de betreffende weg dan maar fysiek af te sluiten.

Overigens leent de Wisseling zuidzijde zich nu niet meteen als alternatief voor de Wisseling noordzijde. De zuidzijde heeft de uitstraling van een woonstraat die niet direct uitnodigt om deze route als alternatief voor de noordzijde te gebruiken. Ook ligt hier een drempel en is de rijbaan plaatselijk vrij smal. Elkaar ongehinderd passeren is dan niet vanzelfsprekend. Ook staan er vaak auto’s geparkeerd die de doorstroming niet bevorderen. De route is daardoor niet comfortabeler, korter of sneller dan de noordzijde.Conclusie: Er worden geen maatregelen overwogen op de Wisseling zuidzijde.


 1. Zwerfafval Kotermeer.

Het zwerfafval wordt, indien nodig, dagelijks door het Cleanteam opgeruimd.


 1. Uitstallen materialen langs de openbare weg.

Dit zal worden beoordeeld.


 1. Fietspad langs Kotermeer.

In het eerste gedeelte van dit fietspad, komend vanaf de Nieuwe Wijk, wordt het asfalt behoorlijk omhoog geduwd door boomwortels, en is daardoor slecht begaanbaar. Verzoek om dit probleem op te lossen. (Actie: OG-Buitendienst)

Op korte termijn worden de hobbels wat afgevlakt, zodat het fietspad wat beter begaanbaar is. In het voorjaar van 2013 wordt de oorzaak van het probleem (boomwortels) aangepakt, waardoor het probleem voor langere tijd opgelost moet zijn.


 1. Brief over begaanbaarheid trottoir langs Bartokstraat.

Bewoners van de Bartokstraat hebben een brief naar de gemeente gestuurd m.b.t. de slechte begaanbaarheid van de trottoirs. Boomwortels duwen de tegels omhoog, waardoor de met name oudere bewoners van de straat met rollator of scootmobiel, nauwelijks nog gebruik kunnen maken van het trottoir. Verzocht wordt om dit probleem op te lossen. (Ter info: OG-Buitendienst)


 1. Volgend overleg.

Het eerstvolgend overleg wordt gepland op maandag 29 oktober om 13.30 uur in ’t Centrum (v.m. Vechtdalcollege) • Opwaarderen woonomgeving.
 • (Actie: OG-IG/DS-OOV) Zie reactie onder punt 2 m.b.t. vervolgoverleg in week 44. Onderhoud sloten.
 • (Actie: PB) Verkeer Wisseling Zuid.
 • Uitstallen materialen langs de openbare weg. Dit zal worden beoordeeld. Fietspad langs Kotermeer.
 • (Actie: OG-Buitendienst)
 • Brief over begaanbaarheid trottoir langs Bartokstraat.
 • (Ter info: OG-Buitendienst) Volgend overleg.

 • Dovnload 16.1 Kb.