Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag Verantwoordingsorgaan (van het abn amro pensioenfonds) 2

Dovnload 2.5 Kb.

Verslag Verantwoordingsorgaan (van het abn amro pensioenfonds) 2Datum04.04.2017
Grootte2.5 Kb.

Dovnload 2.5 Kb.

Verslag Verantwoordingsorgaan (van het ABN AMRO Pensioenfonds) 2e kwartaal 2015  • Het ABN AMRO Pensioenfonds heeft het jaarverslag 2014 opgesteld. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO is overwegend positief over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de link op deze pagina en het jaarverslag van het pensioenfonds.
  • N.a.v. het nFTK (nieuw Financieel Toetsings Kader) heeft het pensioenfonds de uitvoeringsovereenkomst (met de Bank) op een paar punten gewijzigd. Het VO heeft de wijzigingen beoordeeld en een positief advies gegeven.  • Binnenkort heeft een delegatie van het VO een overleg met de VO’s van RABO/ING/Achmea/IBM. Ook een overleg met het VO van Shell staat op de agenda. Het doel van deze overleggen is om met elkaar van gedachten te wisselen over het contact wat deze VO’s hebben met hun pensioenfonds en eventuele zaken die er spelen.
Dovnload 2.5 Kb.