Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag vergadering rvb van donderdag 14 juni 2012

Dovnload 13.11 Kb.

Verslag vergadering rvb van donderdag 14 juni 2012Datum01.08.2017
Grootte13.11 Kb.

Dovnload 13.11 Kb.

Verslag vergadering RVB van donderdag 14 juni 2012
Aanwezig: Lucien De Mulder, Leon D’Hoossche, Aurel Kielemoes, Caroline Simoens, Ann De Jonge, Christiane Hoebeke, Erna Verbruggen, Linda Cornelis, Monique Roels, Dirk Haenebalcke

Schepen Marleen Verdonck, David De Landsheere, Filiep Van Grembergen


Verontschuldigd: Rita De Loore, Christiane Cansse
Goedkeuring verslag van 17 april

Het verslag wordt goedgekeurd.


Organisatie bibliotheekweek

 • Openingsavond:

Dirk Baert (Radio 2) interviewt FriedlLesage – muzikale omlijsting Tuur Florizoone

FriedlLesage is bekend van het Radio 1- programma 'Je boekenkast zegt wie je bent' op zondagochtend waarbij ze met haar gasten praat over de boeken die hun leven hebben beïnvloed.

Tuur Florizoone is een bekend accordeonist + componist (o.a. van de film Aanrijding in Moscou)

De kosten voor de openingsavond worden geraamd op 1 200 euro. Vorig jaar werd 1 237 euro uitgegeven.
 • De campagne:

Dankzij de bib..., de vorige campagne, vroeg bibliotheekgebruikers naar hun appreciatie van de bibliotheek. De campagne 2012 wil een stap verder gaan: mensen laten meedromen over hun bibliotheek van de toekomst. Hoe vindt de gebruiker dat de bib mag evolueren de komende jaren?

Bibliotheken verzamelen tijdens de Bibliotheekweek dromen, suggesties, ideeën over de toekomst van de bibliotheek. Wat verwachten mensen van de bib? Wat mag er voor hen veranderen, wat moet er zeker blijven? Dit is uitstekend materiaal voor het nieuwe gemeentelijke beleidsplan.

Iedereen zal vanaf 15 september zijn ideeën kwijt kunnen op de website www.bibstevanhetland.be.De bib zal de Oosterzeelse ideeën kunnen opvragen.
De vergadering beslist verder dat:


 • De bib een computer ter beschikking zal stellen om de bezoekers de mogelijkheid te bieden ideeën in te leiden in de website;

 • De bib zorgt voor briefkaarten waarop men ook manueel een idee kan weergeven

 • Er ambassadeurs van de bib zullen op pad gaan, m.a.w. leden van de RVB, voorlezers, KJV-leden en leesclub’ersdie hun kennissen motiveren om deel te nemen

 • Bekende Oosterzelenaren worden aangeschreven

 • Uit de ingediende voorstellen zal door de RVB en de schepen het meest bruikbare voorstel geselecteerd worden en bekroond worden met een Smartphone;

 • Er zal nagegaan worden of alle ideeën aan het publiek kunnen voorgesteld worden;
 • Fototentoonstelling n.a.v. 30 jaar bibliotheek: bedoeling is foto’s te verzamelen over de acties tijdens de vorige jaren. David zal eens nakijken in zijn archief, Filiep neemt contact op met Lucien Oosterlinck en Danny De Lobelle


Stand van zaken nieuwe software

 • Het systeem staat nog niet op punt, er zijn nog altijdveel problemen

 • Het systeem werkt trager, de communicatie over de Gemeente blijft een probleem

 • Voorlopig zijn er weinig voordelen

 • Vermits de situatie in veel bibliotheken dezelfde is, beslist de vergadering om voorlopig geen stappen te ondernemen


Geplande activiteiten Route 42

 • kleine zomerboekenverkoop in Zottegem (23 juni) + Jazz at the bib (flyer)

 • Boekenverkoop in G’bergen 22 september

 • Seniorenactie op 8 november

 • Digiroute(digitale wandeling) zal klaar zijn tegen zomervakantie: van zodra alles klaar is, zal de Digiroute van Oosterzele worden ingewandeld door de RVB. Daarna kan er een natje-en-een-droogje volgen.


Reacties op de nieuwe openingsuren van de bib

 • overwegend zeer positieve reacties

 • vooral het feit dat de bib elke dag 1 uur vroeger open is, valt in de smaak


Fundels in de bib

Fundels brengen een prentenboek tot leven voor kinderen tussen 3 en 7 jaar.

Fundels staat voor ‘bundels vol fun’! Het concept bestaat uit prentenboeken, aangevuld met een interactieve online variant, met als doel het taalgevoel van jonge kinderen te stimuleren. Het prentenboek zelf wordt gedigitaliseerd tot een soort e-boek voor kinderen, vergezeld van spelletjes, didactische hulpmiddelen en oefeningen. De bib heeft er reeds 5 besteld.
Varia:


 • Vormingsaanbod 2012-2013: iedereen krijgt een overzicht van het nieuwe vormingsaanbod zoals het aan het CBS wordt voorgelegd. De bib zal ook dit jaar een brochure maken van het aanbod en de ex-cursisten aanschrijven. De vergadering stelt voor om te bekijken of er ook bij de bakker en beenhouwer geen promo kan gemaakt worden

 • De 3-jaarlijkse poëziewedstrijd wordt het volgend schooljaar terug georganiseerd: bekendmaking in de Bibweek, prijsuitreiking op de Gedichtendag (laatste donderdag van januari, thema is hetzelfde als dat van de Gedichtendag

 • David geeft uitleg over het AGB en de toepassing van de tarieven voor het gebruik van de infrastructuur voor de bib. Als bijlage wordt een gebruikersreglement meegestuurd.

 • Maandag 18 juni is er een info-avond over het AGB

 • De opening van den Amb8 is gepland op 23 juni, die van het nieuwe GC op 31 augustus. De leden van de RVB zullen op deze beide openingen uitgenodigd worden.

 • Op de website van de Gemeente moet de bib de info over de RVB dringend bijwerken. De samenstelling en de opdracht van de RVB vermelden;

 • Het 1ste Parkconcert vindt plaats op 5 juli


De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 27 september om 20 uur.

De Secretaris,Filiep Van Grembergen
Bijlage: 1 gebruikersreglement van het AGB

 • Goedkeuring verslag van 17 april
 • Stand van zaken nieuwe software
 • Geplande activiteiten Route 42
 • Reacties op de nieuwe openingsuren van de bib
 • De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 27 september om 20 uur.

 • Dovnload 13.11 Kb.