Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verwerkingsopdrachten Bewegingsagoog; sb 4

Dovnload 83 Kb.

Verwerkingsopdrachten Bewegingsagoog; sb 4Datum08.02.2019
Grootte83 Kb.

Dovnload 83 Kb.Verwerkingsopdrachten

Bewegingsagoog; SB 4

ISBN 97890 85241 13 3Thema 19 Mensen met psychische problemen


Opwarmen en oriënteren
Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je voorkennis over psychische problemen opfrist.
Beantwoord de volgende vragen. 1. Ben jij ergens heel bang voor?

 2. Op welke manier beperkt je dat?

 3. Ben je wel eens depressief geweest?

 4. Wat betekende dat voor je dagelijkse leven?

 5. Welke psychische problemen ken je uit je omgeving?

 6. Welke gevolgen hebben die problemen voor de mensen die ze hebben?

 7. Hoe gaan zij daarmee om?

 8. Hoe worden ze begeleid of behandeld?
Herkennen en onderscheiden
Opdracht 2
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen uit dit thema kent.
Geef de juiste betekenis van de volgende begrippen door:
 1. Paniekstoornis

 2. Fobie

 3. Agorafobie

 4. Sociale fobie

 5. Specifieke fobie

 6. Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 7. Dwangstoornis

 8. Compulsies

 9. Obsessie

 10. Exposure

 11. Cognitieve gedragstherapie

 12. Cognitieve educatieve therapie (CET)

 13. Deep brain stimulation (DBS)

 14. Systematische desensitisatie

 15. EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)

 16. Psychose

 17. Derealisatie

 18. Depersonalisatie

 19. reality testing

 20. Schizofrenie

 21. Positieve symptomen in de psychiatrie

 22. Negatieve symptomen in de psychiatrie

 23. Gedesorganiseerde symptomen

 24. Katatoon

 25. Wanen

 26. Tardieve dyskinesie

 27. EE of expressed emotion

 28. Hoge EE

 29. Lage EE

 30. Supportieve houding

 31. Depressie

 32. Manisch-depressief

 33. Manie

 34. Running therapie

 35. Borderline

 36. Verlatingsangst
Begrijpen
Opdracht 3
Beantwoord de volgende vragen.


 1. Op welke manieren gaan mensen met hun angst- en dwangstoornissen om?
 1. Welke angststoornissen zijn er?
 1. Welke oorzaken zijn er voor de angststoornissen?
 1. Hoe worden angststoornissen behandeld en waar is de behandeling op gericht?
 1. Welke alternatieve therapieën zijn er voor angst- en dwangstoornissen?
 1. Welke aanpak is het beste bij mensen met een posttraumatische stressstoornis?
 1. Hoe is het verloop van schizofrenie en wat is de prognose?
 1. Wat zijn kenmerken van schizofrenie?
 1. Wat zijn de positieve, negatieve en gedesorganiseerde symptomen bij schizofrenie?
 1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van schizofrenie?
 1. Waar bestaat de behandeling uit?
 1. Welke bijwerkingen hebben antipsychotica op de motoriek?
 1. Wat is het verschil tussen de klassieke en de nieuwe antipsychotica?
 1. Geef kort aan wat een gunstige omgeving is voor mensen met schizofrenie?
 1. Geef kort de bewegingsagogische consequenties aan voor het begeleiden van mensen met schizofrenie in de intramurale voorziening.
 1. Wanneer komen depressies het meest voor?
 1. Wat zijn oorzaken van depressies?
 1. Hoe is de behandeling van depressies?
 1. Wat zijn kenmerken van borderline?
 1. Wat zijn oorzaken van borderline?
 1. Hoe is de behandeling van borderline?


Onderzoeken en toepassen
Opdracht 4 Tips en aandachtspunten voor de begeleiding


 1. Verzamel zoveel mogelijk tips en aandachtspunten voor de begeleiding van:

Selecteer per doelgroep wat in jouw ogen de vijf belangrijkste tips en aandachtspunten zijn en motiveer waarom dat zo is. Betrek bij deze opdracht ook de tips voor de praktijk.


Verwerkingsopdrachten thema 19 Bewegingsagoog; SB 4 pagina© Uitgeverij Angerenstein BV Velp

 • Opwarmen en oriënteren Opdracht 1
 • Herkennen en onderscheiden Opdracht 2
 • Begrijpen Opdracht 3
 • Onderzoeken en toepassen Opdracht 4 Tips en aandachtspunten voor de begeleiding

 • Dovnload 83 Kb.