Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verwerkingsopdrachten mz gehandicaptenzorg; saw 4

Dovnload 353.97 Kb.

Verwerkingsopdrachten mz gehandicaptenzorg; saw 4Pagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte353.97 Kb.

Dovnload 353.97 Kb.
1   2   3

Begrijpen en toepassen
Opdracht 3
Lees de tekst over psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking in 7.2 en beantwoord de volgende vragen.


 1. Wat zijn complicaties bij de diagnose voor psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking? 1. Welke stoornissen hebben mensen met een verstandelijke beperking duidelijk vaker?
 1. Welke psychotische problemen zijn moeilijk of niet vast te stellen?
 1. Wat kunnen symptomen voor psychotische stoornissen zijn?
 1. Wat zijn oorzaken van de verhoogde kwetsbaarheid bij mensen met een verstandelijke beperking voor psychische problemen?
 1. Waar kunnen de organische factoren toe leiden?
 1. Welke stoornissen komen bij mensen met het syndroom van Down vaker voor?
 1. Wat is volgens Duker een van de belangrijkste oorzaken van probleemgedrag en wat zijn volgens Zwets de belangrijkste oorzaken?
 1. Welke opvoedingsproblemen komen vaak voor bij ouders van kinderen met een verstandelijke beperking?
 1. Wat versterkt de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking bij psychische problemen nog meer, bovenop de eerder genoemde problemen?Opdracht 4
Lees de tekst over autistische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking in 7.3 en beantwoord de volgende vragen.


 1. Welke stoornis in het autistisch spectrum komt bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen voor en welke bij mensen met een lichte verstandelijke beperking?
 1. Waarom is het moeilijk om vast te stellen of er sprake is van een verstandelijke beperking of van autisme?
 1. Op welke manier probeert men dan toch tot een juiste diagnose te komen?
 1. Wat zijn belangrijke verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking en autisten?
 1. Wat moet volgens Koch bij de diagnosestelling betrokken worden naast instrumenten als Auti-R, AVZ en CARS en wanneer en waarom kan volgens hem de diagnose niet gesteld worden?
 1. Welke onderscheid in persoonlijkheidsaspecten maak DSM IV?
 1. Welke subtypen zijn er onder mensen met een verstandelijke beperking en een pervasieve ontwikkelingsstoornis en hoe kun je die omschrijven?
 1. Welke kenmerken komen opvallend vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking én een pervasieve ontwikkelingsstoornis? 1. Kan gedrag van mensen met een verstandelijke beperking en autisme veranderen en zo ja, hoe?
 1. Met welke problemen moet je rond de pubertijd rekening houden?
 1. Welke contactstoornissen hebben met een verstandelijke beperking vaak?
 1. Wat is het verschil in reactie op de behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking en een primaire contactstoornis en kinderen met autisme? 1. Wat kunnen oorzaken van een secundaire contactstoornis zijn?
 1. Welke symptomen kunnen wijzen op een secundaire contactstoornis?Opdracht 5
Lees de tekst over behandelings- en begeleidingsmethoden in 7.4 en beantwoord de volgende vragen.


 1. Welke begeleidings- en behandelingsmethoden zijn er voor mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis?
 1. Wat is voor iemand met autisme heel moeilijk?
 1. Op welke manier kun je mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis volgens het TEACHH-programma helpen?
 1. Leg uit wat de vier dimensies van de ontwikkelingsdynamische benadering inhouden en hoe de werkwijze is.
 1. Hoe werkt de ontwikkelingsdynamische relatietherapie?
 1. Wat is het doel van de contacttherapie?
 1. Hoe wordt dit vormgegeven?


Onderzoeken en oefenen


Opdracht 6 Activiteit
Je geeft een activiteit met een cliënt met een verstandelijke beperking en autisme vorm.
Werkwijze

 • Vorm groepjes van 4 of 5 personen en wijs een woordvoerder aan.

 • Neem ieder een cliënt met een verstandelijke beperking en autisme in gedachte.

 • Ieder schrijft voor zichzelf de belangrijkste kenmerken van die cliënt op. Kijk hiervoor naar de beschrijvingen in het boek.

 • Ieder presenteert zijn cliënt geanonimiseerd aan de anderen.

 • Kies samen één cliënt waarvoor jullie een korte activiteit naar keuze bedenken.

 • Kies welke activiteit jullie uitwerken. Dat kan ook eten of een boodschap doen, zijn.

 • Beschrijf de kenmerken van de cliënt, de activiteit, de voorbereiding en de aanpak van de activiteit en motiveer waarom jullie dit zo doen. Check hiervoor ook of jullie aanpak aansluit bij de theorie in het boek.

In de groep • De woordvoerders presenteren de kenmerken van de cliënt en de activiteit in de groep en verantwoorden de keuzes die gemaakt zijn.

 • De leden van de andere subgroepen gaan per presentatie in op de activiteit in combinatie met de kenmerken van de cliënt en de verantwoording:

 • Welke algemene tips en/of aandachtspunten kunnen jullie formuleren voor de relatie en activiteiten met deze doelgroep?
Verwerkingsopdrachten thema 7 Gehandicaptenzorg; saw 4 pagina
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
1   2   3

 • Opdracht 6 Activiteit

 • Dovnload 353.97 Kb.