Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verwijzing voor psychologische zorg gbggz

Dovnload 28.03 Kb.

Verwijzing voor psychologische zorg gbggzDatum08.02.2019
Grootte28.03 Kb.

Dovnload 28.03 Kb.

VERWIJZING VOOR PSYCHOLOGISCHE ZORG GBGGZ
(Gegevens Verwijzer)

Naam: ...............................................................

Functie: huisarts

Praktijkadres: ...............................................................

(straat, ...............................................................

postcode, ...............................................................

plaats) ...............................................................

AGB-code persoonlijk: ...............................................................

AGB-code praktijk: ...............................................................
LS,
bij deze verwijs ik patiënt(e)
(Gegevens patiënt(e))

Naam: ...............................................................

Adres: (straat, ...............................................................

postcode, ...............................................................

plaats) ...............................................................
Geboortedatum: ...............................................................

BSN: ...............................................................

Verzekeraar: ...............................................................

Polisnummer: ...............................................................


voor psychologische hulpverlening naar de GBGGZ (voormalig “1e lijn”).

Het betreft de volgende klachten:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
De gestelde (vermoeden van) DSMIV-classificiatie is:

As-I: ..............................................................................................................................

As-II: ..............................................................................................................................

As-III: ..............................................................................................................................

As-IV: ..............................................................................................................................

As-V: ..............................................................................................................................

GAF-score: ..................

Deze classificatie is tot stand gekomen door middel van een gevalideerde screeningstool GGZ (= vereiste van zorgverzekeraar CZ, vraag evt. uw POH-GGZ): ja / nee


Deze klachten komen wel/niet voor vergoeding in aanmerking.* (zie ommezijde)

* doorhalen wat niet van toepassing is


Plaats:

Datum**:


Handtekening:

(evt. stempel praktijk)


** Deze datum dient voor de datum van het intakegesprek te liggen

Onderstaand een overzicht van veel voorkomende psychisch klachten en de bijbehorende vergoedingsmogelijkheden. (Deze lijst is mogelijk niet volledig, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.)
DSM-classificatie:

Vergoedingsmogelijkheden:Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale angst, gegeneraliseerde angst-stoornis, PTSS, angststoornis NAO)

Vergoeding GB-GGZ mogelijk
(Let op: enkelvoudige fobische klachten NIET)

Stemmingsstoornis (depressieve episode, dysthyme stoornis, depressieve stoornis NAO)

Vergoeding GB-GGZ mogelijk

Somatoforme stoornis

Vergoeding GB-GGZ mogelijkDoorverwijzen naar specialistische zorg:
Persoonlijkheidsproblematiek

Doorverwijzen naar S-GGZ

Psychotische stoornissen

Doorverwijzen naar S-GGZ

Eetproblematiek

Doorverwijzen naar hiervoor gespecialiseerde GB-GGZ of S-GGZ

Verslavingsproblematiek

Doorverwijzen naar Verslavingszorg

Problematiek van 0-18 jaar

Doorverwijzen naar JeugdzorgDiversen:
Relatietherapie

geen vergoeding vanuit de basiszorg

Opvoedingsondersteuning

geen vergoeding vanuit de basiszorg

Werkgerelateerde problematiek

geen vergoeding vanuit de basiszorg

Burn-out/overspannen/aanpassingsstoornis

geen vergoeding vanuit de basiszorg

(vastgelopen) Rouw-verwerking

geen vergoeding vanuit de basiszorg

Levensfase/identiteits problematiek

geen vergoeding vanuit de basiszorg

 
 
NB: in sommige gevallen is het mogelijk gebruik te maken van de vergoedingsmogelijkheden uit de aanvullende verzekering (coaching) indien er geen sprake is van een DSM-classificatie 

Aan
Betreft: nieuwe eisen verwijsbrief GGZ
Groningen, datum

Geachte collega zorgverlener,


Ongetwijfeld heeft u ook gemerkt dat met 1 januari 2014 het zorgstelsel ten aanzien van de psychologische hulpverlening drastisch is veranderd.
Ook voor wat betreft de verwijsbrief zijn er veel dingen veranderd.

Alleen een korte verwijzing voor eerstelijnszorg is helaas niet meer voldoende.


Van veel huisartsen ontvang ik nog altijd een verwijsbrief ‘oude stijl’.

Ook via uw client(e) ontving ik een dergelijke verwijsbrief.


Helaas is het zo dat als de verwijzing bij controle door de zorgverzekeraar niet aan de nieuwe gestelde eisen voldoet, de zorgverzekeraar gerechtigd is de gedeclareerde kosten terug te vorderen. Dit is dus voor mij een financieel risico, waarvan de touwtjes gek genoeg in uw handen liggen.
Bij deze stuur ik u dan ook een sjabloon verwijsbrief waarin alle benodigde informatie kan worden ingevuld.
Ik verzoek u om bij een volgende doorverwijzing gebruik te maken van deze sjabloon of uw eigen versie hiervan te maken waar alle benodigde informatie op staat.
Ik kan me voorstellen dat een dergelijke verwijsbrief meer tijd kost, maar helaas zijn dat de eisen van het nieuwe systeem waar we in terecht zijn gekomen. Als u vragen heeft over wat in te vullen, kunt u in eerste instantie het beste terecht bij uw POH-GGZ.
Ik ga ervan uit dat ik op uw samenwerking kan rekenen mocht er een dergelijk controle-verzoek van de verzekeraar komen voor client(e) .
Als u graag meer informatie wilt, of als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groeten,
Renie Bahlmann

GZ-psycholoog

  • Doorverwijzen naar specialistische zorg

  • Dovnload 28.03 Kb.