Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete

Dovnload 321.67 Kb.

Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concretePagina2/4
Datum28.10.2017
Grootte321.67 Kb.

Dovnload 321.67 Kb.
1   2   3   4

Asten

Lenart van Meijel en Jacob Peters en Jacob Joosten en de Heer Nicolas Pauli

de erfgenamen van Mathijs Diercx Grootens en de procurator van de Fraters

Jan Coppens en Jan Peters lakenkoper

Lenart van Meijel en Peter Thomas

Hans de Meuwen en Joost Peters te Vlierden


Aalst

Evert Hans Evertss. en Arien Hanrickss. en Daniel van Vlierden

Thomas Willems Verhoutart en Mr. Dierck van Vechel

Evert Hans Evertss. en Arien Hendrickss. te Aelst


Boxtel

Hans van Verbueckel alias Lacqueij en Mariken dochter wijlen Mr. Claes van der Heijden

Goosen Henrick Goossens en Mr. Herman Pelgrom

Jan Bartholomeussen en Peter Jacobs van Rund

Pauwels Scheffer en Jan Hanrick van Ravesteijn

Hanrick Eijmberts en Jonker Jan van Doern

Hanrick Peeter Geenen en Dries Driessen

Corst Michiel Bogerts en Jan Goyartss. van Ravensteijn


103.1.2.3

Berkel

Arien Lenarts Huenen en de erfgenamen van Mr. Goyaert Lombaerts

Daniel Adriaenss. en Anthonette Monincx
Breugel

Cornelis Kemps en Jouffrouwe Elisabet Lombaerts

Aert Bartholomeussen en Jaeckxken zijn zuster en Huijbert van den Leemput

Corstiaen Michielss. en Peter Antonis van GemertPeter Adriaenss. in den Valck en Dierck Janss. van Vechel
Berghem

Jan Thomas Bogarts alias van Zochel en Claes Huijberts van Os


Berlicum

Jan Janss. en het Convent van de Predikheren

Huijbert en Aert Artss. broers en Meester Dierck van Vechel

Willem Driess. en Daniel van Vlierden

Arien Peter Jacops en Mr. Goort Loeffs

Willem Hanrick Maess. en de Jouffrouwen Ida en Heylwich van Eijck

Mariken dochter van Gerartken weduwe van Peter Colen en Roeloff Noppen
Bakel

Peter Snijders en de Pater van den Geertruiden [Geertruiklooster]

Anthonis Schoten en voornoemde pater
Cromvoirt

Gijsbert Mercelis Janss. en Mariken de weduwe van Mr. Henrick de Bie cum suis


103.1.2.4

Henrick Ariens van Esch en Heesken Peter Willemsde borgemeesters en Daniel van Vlierden

Jan de Meijer en Anneken + Stijntken van BruegelDinther

Heijlken weduwe van Claes Ariens en Heer Peter van den Bossche

Huijbert Lamberts en Faes Henrickss. en Henrick Bogaerts

Lijsken weduwe van Peter Rombouts en Daniel van Vlierden


Deurne [Doern]

Laureijns Peters en Jacob de Valckenaer


Duizel

Reijnder Bierens en Heer Cornelis Artss. priester


Den Dungen

Geerling en Henrick broers en Jacob Janss. van Roij


Diessen

Willem Huijberts van Buerden en de Heer en Mr. Frederick van den Broeck

Peter Deckers en Heer Anthuenis Nauwen presbiter
Drunen

Goyaert Jan Willemss. en Henrick Noppen cum suis

Emont Artss. en Abraham van Brecht
Erp

Goyaert Janss. en de Pater van Geertruyden

Henrick Gerit Peter Meussen alias Geerkens en Daniel van Vlierden

Henrick Arien Willemss. en Anneken dochter van Dierck van Calcar


103.1.2.5

Geraert zoon van Geraert Arts van Uden en Mattheus van den Weghe


Eersel

Corst Wouter Corstiaens en Cornelis Janssen


Eindhoven

Jan Reijnders en Hanrick Boudewijns


Esch

Gijb Elis en het Convent van de Wyntmolenberch


Enschot

Arien Gielis en Jan Goyaerts van Ravensteijn

Wouter Aertss. en Dierick Gijssleen
Geffen

Peter Rijken en Mr. Jan Laureijnssen

Peter Rommen en de Pater van de Fraters

Willhem Fredericx en Aert Faessen

Peter Aerts en Wessel Claes

Brues Ariens en Mr. Adam Floris van Os

Jacob Jan Lamberts en Mr. Jacob Doncq

de weduwe Sebert Bruessen en Boudewijn Gerits


Gerwen

Wouter Henricx en Andries van Ludick

in totaal 68 ingeboden personen
103.1.2.6 – blanco pagina

103.1.2.7

ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.
103.1.2.8

andere ontvangsten

Vught, Cromvoirt
103.1.2.9

Orthen, Hintham en Den Dungen, bastaardgoederen etc. etc.


103.1.2.10

vervolg van de andere ontvangsten


103.1.2.11

som van alle ontvangsten clxv l. xi s. vii d. ob. art.

UITGAVEN
103.1.2.12

som van alle uitgaven xxxiii l. ii s. iiii d.


103.1.3.1

uiteindelijk blijft de schout schuldig incl. voorgaande saldo cxxxii l. ix s. iii d. ob.


103.1.3.2

reeckening Jo. Philips van Brecht van den legenschoutetschap van tsHertogenbossche de anno xcix tot corsmisse xvic - gestelt in handen van den auditeur Cortenbach den 4 februari 1602


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

MICROFICHE 1 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
104.1.1.1

blanco pagina met ARA Brussel Rekenkamers Delen 13014


104.1.1.2

idem
104.1.1.3

rekening van de laagschout van ’s-Hertogenbosch Kerstmis 16606 tot en met Kerstmis 1615 dus over 10 jaren
104.1.1.4

NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1605 tot en met Kerstmis 1606 en gepresenteerd in de rekenkamer 28 augustus 1608 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
104.1.1.5

poorterinschrijvingen:

van Henrick Janssen van Oirschot

van Willhem Geraertss. van Roosmalen

van Henrick Aelbert Lamberts van Son

van Leonart Leonartss. van Antwerpen

van Henrick Dielis van Geffen

van Hans Christoffel Moor


104.1.1.6

van Henrick Jaspars van Oirschot

van Jan Lantt Lambertss. van Luijck

van Hans Henricxss. van der Horst

van Jan Joosten van Baeckel gesworen stadtsbode

van Lambrecht Henrickss. van Berse

van Eymbert Janss. van den Huevel

van Thonis Janss. van Erp

van Michiel Janss.

van Matheus Jacops van Audenach

van Jan Wouters van Dommelen

van Huijbert Peters van Someren

van Jan Jacopss.

van Adriaen Reijnders van Reijs

van Peter Corneliss. van Ginneken

van Wouter Adriaenss. van Verheijen

van Aert Peelmans van Gennep

van Jan Janss. van de Laeck van St. Oedenrode

van Hans Veltem van Covelens

van Lambert Frans Roever van Limburch

in totaal 25 ingeschreven poorters

104.1.1.7

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtsgilden nl. de carbijnderen


104.1.1.8

vervolg van de Bossche ambachtsgilden nl. lijnenwevers, beckers, schreijnwerckers, wullenwevers, lint of paramentwerckers, gewantsnijders


104.1.1.9

vervolg van de Bossche ambachtsgilden nl. spelmaeckers, verwers, nastelmaeckers, bontwerckers, hoijmaeckers, vleeshouwers, viscoopers, metsers, timmerluijde


104.1.1.10

vervolg van de Bossche ambachtsgilden nl. leijdeckers, schoenmaeckers, schilders, gelaesmaeckers, corencopers, smeden, en de cremers


hierbij worden ook de respectievelijke patroonheiligen genoemd
104.1.1.11

vuistslagen – niet

slaan met knuppels - niet

messentrekkers – niet


104.1.1.12

toebrengen van verwondingen of ‘quetsueren’

breuken van xlv schellingen payments:

Hens van Antwerpen en Jan Deckers verwondden Jan Noppen Henrickss.


104.1.2.1

breuken van xvii ponden payments:

de schout van Tilburg tegen Henrick Corn.

de executeurs van de Heer Eijmbert Hoppenbrouwers tegen Heijlke weduwe van Jan Geraerts van Berse

Boudewijn van der Santvoort tegen Henrick Janss. Curneels

Marcelis van Groeninghen tegen Mr. Marten Fierlants

Gielis van den Elshoudt tegen Bernart Anthonis
104.1.2.2

ontvangsten via ingeboden personen:

Jan de Ketelaer en Jacob de Ketelaer tegen Jo: Evert van Dorn

Willhem Goossens en Jan Cornelis tegen Dierick Pauwels van Pielt

Michiel Dierick Stevens tegen Jan Jan Roeffen

Willhem Henricks. tegen Eijmbert Janss. van den Huevel

Thonis Leonardts tegen Henrick Henrickss.
104.1.2.3

Peter Adriaenss. cum suis tegen Henrick Henrickss.

Claes Jan Dierickss. tegen Simon van Bethmeer

Jan Henrick Simonss. tegen Roeloff Noppens Janss.

Ceel Hoelberts tegen Meester Jan Tijpoets

Jan Henrick Simonss. cum suis tegen Daniel van Vlierden

Jacob Jacobss. van Griensven tegen Simons

Jan Genen tegen Peter Thomas

Henrick Artss. tegen Heer Cornelis Artss. presbiter

Michiel Lambertsz. tegen Jacob Cornelis

Moyses van Aelst cum suis tegen Peter Moyses

Jan Lamberts tegen Heer Peter van den BosschJacob in St. Jacob tegen tConvent achter de Tolbrugge

Henrick Cornelis cum suis tegen Adriaen van Empel

Rover Heijmericx tegen Antoni Conserna [dubieus]

Jan Diericx tegen Heer Jan Daems

Henrick Peters tegen Willhem Willhemss.

Jan Haubraecken tegen Roeloff Noppen

Henrick Aet Willhemss. tegen Willhem Wels

Ghysbert Jan de Weert tegen Cornelis Adriaenss.

Jan Claessen tegen Anthonis Rutgerss.

Aert van Hove cum suis tegen de weduwe van Aert van Horenbeeck

Anthonis Pauwelss. tegen Mietken weduwe van Jan Peters

Jo: Johan van Grevenbroeck tegen Heer en Mr. Johan van Kessel

Henrick Aert Vingerhoets tegen Peter Janss. van Ruesel

Sijken weduwe van Gerart Heer Jans tegen Dierick Aertss.
104.1.2.4

Lenert Moyses tegen Gerardt Kemp

Claes Willhem Goossens tegen Simon van Bethmeer

Aert Arien Joosten tegen Aerndt van Bruegel

Ermert Willhemss. cum suis tegen Simon van Bethmeer

Thonis Peter Goyaertss. tegen Jan Janss.

Jan Peter Smiths tegen Quirijn Ghijsberts van Mol

Claes Janss. tegen Mr. Goyaert Loeff

Willhem Peters tegen Heer Gerardt Kemp

de weduwe van Gerart Jan Ceelen tegen Willhem Evertss. pleijtenmaeckere

Jan Remmers tegen Daniel van Vlierden

Jan Thonis tegen Willhem Henrickss.Mr. Gielis Adriaenss. cum suis tegen Reijnder Ygroms

Jan Joordens tegen Mr. Jan van Turnhoudt


104.1.2.5

Wouter Artss. tegen de kinderen van Dierick Hoppenbrouwers

Dierick Anthonis Roeffen tegen Henrick Aertss. van Roij

Anthonis Cornelis tegen Peter Thomas

Teuwen Josephs tegen Simon van Bethmeer

Wouter Aertss. tegen Anneken Franss.

Geraert Henrickss. Booms tegen Marijken weduwe Laureijns Henrickss.

Adriaen Jan Joosten tegen de Broederschap van Onser L.Vrouwen

Thijs Willhemss. tegen Henrick van den Berghe

Jan Geenen tegen Daniel van Vlierden

Jan van den Berch cum suis tegen Willhem Willhemss.

Willem Dierickss. Loomans tegen Daniel van Vlierden

104.1.2.6

Neelken Janss. tegen Mr. Peter van Broeckhoven

Aerndt Franss. cum suis tegen Simon van Bethmeer

in totaal 57 ingeboden personen


ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.
104.1.2.7

andere ontvangsten

Vught en Cromvoirt
104.1.2.8

Orthen, Hintham en Den Dungen

bastaardgoederen etc. etc.
104.1.2.9

vervolg van andere ontvangsten


104.1.2.10

som van alle ontvangsten clxvi l. vi. s x d. [166-6-10]

UITGAVEN
104.1.2.11

vervolg van de uitgaven


104.1.2.12

vervolg van de uitgaven


104.1.3.1 – blanco

104.1.3.2

rekening van kerstmis 1605 tot en met kerstmis 1606
104.1.3.3 – blanco

104.1.1.4 - blanco

104.1.3.5

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer…..

‘Allen den ghenen die dese onse oepenen brieven van certificatie sullen sien ofte hooren lesen ende bezundere mynen eerwerdigen wysen seer voorsienighen ende discrete heeren ende meesteren van den Cameren van der reeckeningen van den Eertshertogen in Brabant tot Bruessel residerende onssen lieven heeren ende vrienden saluyt – Wij schepenen ende raede der stadt van sHertogenbossche doen condt certificerende voor de gerechte waerheijt dat op datum deses ons gebleken is byden registre van Johan van den Bossche stadthoudere ende ontfanger van d’officie civiel inden naem Jo. Philips van Brecht hooch ende leechschouteth der voors. stadt, dat ten tijde der reeckeninge desselffs legenschoutets beginnende te Korsmisse anno xvic vyff tot Korsmisse daer naestvolgende anno xvic sess vervallen ende aangeteeckent syn xxv gecochte poirters daeronder xi derselve pro deo et gratis syn ontfangen soo by den heere als van wegen der voors. stadt blijven alsoo xiiii poorters - ende want goddelijck ende behoorlijck is der waerheijt getuichenisse te gheven bezundere als men daertoe gerechtelijck wordt versocht, soo hebben wij schepenen ende raedt der voors. stadt den zegel ad legata derselver hier beneden opt spatium van desen gedruckt op den xviiien maij anno xvic ende xi’.
104.1.3.6 – blanco pagina
104.1.3.7 – blanco pagina
104.1.3.8 – blanco pagina
104.1.3.9

rekening van Jonker Philips van Brecht van het laagschoutschap van 1606 tot en met Kerstmis 1607


104.1.3.10

NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1606 tot en met Kerstmis 1607 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
104.1.3.11

poorterinschrijvingen voor 50 schellingen payments per poorter:

van Adriaen Maessen van Bommel

Cornslis Jansse van Bockhoven

Aernt Janss. van Meurs

Jan Janss. van Oss

Hanrick Barthlomeuss. van den Grave

Jan Janss. van Geldrop
104.1.3.12 [doorgelopen inkt]

Laureijns Hendrickss. van Eijndhoven

Gijsbert Lamberts van Oisterwyck

Johan Everts van Eschalo bij Diesjon

Jeronimus …..van Singh bij Dowaij

Jan Henrickss. van Oisterwyck

….Cornelissen van Zantboende/Zautboende [dubieus]

Jan Janss. van Goch

Jan Vyghe in totaal 14 ingeschreven poorters
ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

ontvangsten van de Bossche ambachtsgilden


104.1.4.1

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


104.1.4.2

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


104.1.4.3

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


104.1.4.4

vervolg van de Bossche ambachtsgilden

vuistslagen – niet
104.1.4.5

slaan met knuppels – niet

messen trekkern – niet

toebrengen van verwondingen – niet


104.1.4.6

breuken van xlv schellingen paymentsJouffrouwen Anna en Maria van Berckel tegen Jannen Vijghe

Goossen Anthonis Roggel tegen Daniel van Vlierden


104.1.4.7

Jan en Adriaen gebroeders tegen Mr. Willhem van Helen

Art Cornelis Jochums tegen Herman Philipss. Boyen

Jan Aerts de Jonge en Henrick Bruijstens

Thielman frans Thielmans
breuken van xvii ponden payments – niet

ontvangsten via ingeboden personen:


104.1.4.8

Willem Jan Simon Colen tegen Simon van Bethmeerde voorschepen en borgemeester tegen Cornelis van Tilborch nomine uxoris

Jacob van …tegen Mr. Peter van Broeckhoven

Loy Janss. te Beeck tegen Joffrouwe Elisabeth Muijckens

Wouter Vogels tegen Jonker Adolff van Honsselaer

Marijken Bruestens tegen Simon van Bethmer

Jan Dierickss. tegen Jan Goyarts van Ravensteijn


104.1.4.9

een stuck ackerlants genoempt tRunsel tegen Jannen Jochums brouwer

Jan Tops borgemeester tegen Hans Kemp

Hans Tops tegen Francois de Clerc

Ghijsbert Peter Ghijsberts tegen Joffrouwe Catharina weduwe van Henrick Eijnhouts

Henrick Willem Aerts

Jan Anthonissen Olyslagers

Margriet van Sambeeck

Aert Aertss. tegen Stans Huijberts

van een hofstadt tegen Jan Jochums

Jan Janss. van Delft tegen Jan Adriaen Aertss.

Michiel Lambertsz. tegen Ruth Janss.

Jaspar Adriaenss. tegen Crijn Gijsberts

Catharina weduwe van Peter Michielss. tegen Laurens Janss. van Bergelen


104.1.4.10

Adriaen Peters tegen Emken van Asperen

Anthonis Emkens tegen Marijke weduwe Claes Joosten

Jan Jacobss. tegen Heer Daem Daemss.

Aernt Jan Janss. tegen Antoni Rutgers

Jacob Teuwen Coppens tegen Daniel van Vlierden

Jan Jacobss. tegen …….

Ruth Peterss. tegen Jan Wouters

Ruth Delis Swits tegen Claes Artss. van Empel

Jan Goossens de Jonge tegen Lambrecht van den Broeck en Goyaert Pijnappel

Peter Jacobs tegen Elisabeth van de Wiel

Jan Antheuniss. tegen Willem Peterss.


104.1.4.11

Jan Peterss. tegen Jacob Dool

Jan Antheuniss. tegen Aert Peelmans

Achtken weduwe Welt Adriaenss. tegen Mr. Jan Laureijnss.

Arijken weduwe van Goossen Goossens tegen Lambert Diericx

Henrick Thomas tegen tConvent van den Ulenborch

Hans Rutten tegen Aelken Diericx Corneliss.

Dries Jan Driess. tegen Thonis Henrickss.

Peter Janss. tegen Peter van Stabroeck

Willhem Goyaerts tegen Joris de Louw

Peterken de weduwe Jacob Pennincx tegen Mr. Jan Typoots

de weduwe van Jan Schoenmaeckers tegen Baltus van Balen

Joost Artss. tegen tConvent achter die Tolbrugge
104.1.4.12

Coenrardt Jan Adriaenss. tegen Aelken weduwe Aerts van Horenbeeck

Marten Aert Willemss. Donckarts tegen Jan Goyarts Janssen

Marijken Goyaert Hermans tegen Joffr. Maria van Eijnthoudts

Peter Adriaenss. tegen Daniel van Vlierden

Michiel Goyaertss. tegen Dionijs Marcelis van Vladeracken en tegen Marijken Aert Artss.

Aert Franss. tegen Henrick Jan Joordens

Cornelis Joordens tegen Aert Geraertss.

Willem Adriaen Trumpelen

in totaal 54 ingeboden personen


ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.
104.1.5.1

vervolg andere ontvangsten


104.1.5.2

ontvangsten uit Vught, Cromvoirt en Orthen


104.1.5.3

Hintham en Den Dungen, bastaardgoederen etc. etc.

104.1.5.4

som van alle ontvangsten cxxxvi l. xvi s. viii d.


104.1.5.5 en 1.5.6

UITGAVEN


incl het ophalen en boekbinden en uitschrijven van deze rekening met de duplicaten en bezegelde en ondertekende certificaties renende tot verificatie van deze rekening – geen bedrag gemeld
104.1.5.7

schrijven vanuit de rekenkamer dd. 18 mei 1609 ondertekend door J. van de Velde


104.1.5.8

blanco pagina met alleen de tekst ‘van verseten vonnisen 1606 tot 1607


MICROFICHE 2 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
104.2.1.1 – blanco pagina

104.2.1.2

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer dd. 18 mei 1609 [zie: 104.1.5.7]
104.2.1.3 – blanco pagina

104.2.1.4 – blanco pagina – enkel de tekst: ‘van poirters van 1606 tot 1607’

104.2.1.5 – blanco pagina

104.2.1.6NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1607 tot en met Kerstmis 1608 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
104.2.1.7

criminele zaken t.a.v. de hoogschout

civiele zaken t.a.v. de laagschout
104.2.1.8

poorterinschrijvingen:

Gerardt Pauwels van Zelandt

Coinrardt Coinrardtss. van Namen

Peter Janss. van Tilborch

Everadt Mathijss, Jongbloet

Wouter Janss. van Oisterwyck

Marten Gerarts van Geldrop

Dierick Artss. van Wel

Marcelis Michielss. van Weert

Michiel Dierickss. van Goch

Jan Leoniss. van Oisterwyck

Adriaen Aertss. van Boxtel

Jannen Marceliss. van Meghen

Sijmon Cijpres [red: is later poldermeester van de Ham en Rijskampen te Cromvoirt]

Dierick Peters van Gorkel bij Erckelens
104.2.1.9

Jacob Dierickss. van Venroij

Aelbert Janss. alias Backhuijs van Munster werdt

Jan Janss. van Thiel

Joris Geraerts van Herp in [het] Sticht van Munster

Peter Janss. van Oisterhoudt

Carel Janss. van Dockum

Guilliam Deschamps spoormaecker

Relant Janss. van der Borcht

in totaal 22 ingeschreven poorters


104.2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12

ontvangsten vanuit de Bossche ambachtsgilden


104.2.2.1 en 2.2.2

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


in het overzicht van de Bossche ambachtgilden worden ook de tijdstippen genoemd waarop men als dekens ‘afgaat’:
karbinders of kruiwagenkruiers – ’s zondags voor Vastenavond

linnenwevers – pinksteren

bakkers – idem

schrijnwerkers - idem

molenaars en olieslagers – idem

wollenwevers – idem

lint- en perkamentwerkers – feestdag van Joannis

gewantsnijders – feestdag van Maria Magdalena

spelmakers- feestdag van Jacobus

verwers – feestdag van Jacobus

nastelmakers - feestdag van Bartholomeus

bontwerkers – feestdag van Sint Jan onthoofding

hoedenmakers – feestdag van de geboorte van Maria

barbiers – feestdag van Cosmas en Damianus

viskopers - feestdag van Bavonis [Sint Bavo denk ik]

vleeshouwers – idem

metselaars, timmerlieden en leidekkers – idem

schoenmakers – feestdag van Crispijn en Crispiaan

schilders en glazenmakers – feestdag van Sint Lucas

korenkopers – feestdag van Romboldus [vermoedelijk Rombout bedoeld]

smeden – feestdag van St. Eloij

kremers- feestdag van St. Nicolaas


vuistslagen - niet

slaan met knuppels - niet

104.2.2.3

messen trekken – niet


104.2.2.4

toebrengen van verwondingen

Thonis Thoniss. verwondde Dierick Willemss.
104.2.2.5

breuken van xlv schillingen payments:

Marcelis Jacon Walravens in naam van Adriaen Wouters te Oirschot tegen Matheus Lamberts Priem

Jan Henrickss. de Hensch tegen Claes Janss. van Creijen te Nuland [Nuijlandt]


breuken van xvii ponden payments – niet
104.2.2.6

ontvangsten via ingeboden personen:

Willhem Willhem Geritss. tegen Dierick Jan Henrickss. van Ravensteijn

Henrick Joordens tegen Cornelis Janss.

Wouter Aert Danielss. tegen Jenneken weduwe van Eijmbert van den Huevel
104.2.2.7

Laurens Peters tegen het Convent van Annenborch

Deen Lemmen Deenen tegen Cornelis van Roij

Claes Henrick Lamberts tegen Luijtken weduwe van Wouter Roeloffs

Anthonis Peters tegen Aert Janss. Bits

Adriaen Jan Adriaenss. tegen Jan Geritss. de Bruijn

Jan Gijsberts tegen jaecxken Cooten

jan de Bruijn tegen Aert Leijten cum suis

Jacob Jan Lamberts tegen Jacques Fabri

Aert Henrickss. tegen het Convent van den Ulenborch

104.2.2.8

Rut Janss. tegen Daniel van Vlierden

Joost Janss. tegen Dierick Janss. van Wijck

Riem Janss. tegen Joris de Louw

Adriaen Schellens tegen Jonker Muijckens

Gijsbert Wouters tegen Josina dochter van Lambert van Oirle

Henrick Brentken tegen Wouter Aertss.

Willem Pauwels tegen Daem Daemss.

Jan Heijmericx tegen Everardt Jongbloet

Lijntken Schilders tegen Joseph van Delft

Frans Janss. tegen Jan Lamberts
104.2.2.9

Lambert Bogaerts tegen Henrick Peters

Jan Goossens de Jonge tegen Lambert van den Broeck

Aert Gijben tegen Jacob Dool

Jan Dierickss. van Beus [dubieus] tegen Lenert Janss. cremer

Adriaen Jan Artss. tegen Hilleken dochter van Dierick van Hout

Jacob van Oistborne tegen Sijmon van Bethmer

Gerit Peter Willhemss. tegen Elisabeth weduwe van Mr. Henrick van Horenbeeck

Adriaen Tijssen tegen Heer en Broeder Goyaert Thomas

Jacob Peter Bairs tegen Sijmon van Bethmer

Jaspar Leunis tegen Meester Herman Pelgrom cum suis

Geraert Simon Geraerts tegen Peter Henrick Gerit Ceelen


104.2.2.10

Henrick Henrickss. tegen Goossen Janss.

Jan Horcx tegen Heer Baltazar de Bont

Henrick Henrickss. tegen Herbert Huijberts

Gerart Jan Geraertss. tegen Claes Peters

Henrick Geerlincx tegen Jan Janss. en Herbert Jan Becx

Jan Janss. Vennen tegen Peter Deghens

Dierick Henrick Adriaenss. tegen Lambert Diericx

Jacob Robberts tegen Meester Lambert de Bije

de kinderen erfgenamen van Iken Peter Roeloffs tegen Jonker Jan Pels

Joorden Corneliss. tegen Leonis Simons
104.2.2.11

Aert Claess. Goyaertss. tegen Marcelis van Vladeracken

Peter Goyaertss. tegen Jan Vijghe

Michiel Goyaertss. tegen Bartholomeus de Doy

in totaal 47 ingeboden personen
ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.
104.2.2.12

andere ontvangsten


104.2.3.1

ontvangsten uit Vught, Cromvoirt, Orthen


104.2.3.2

Hintham en Den Dungen

bastaardgoederen etc. etc.
104.2.3.3

vervolg andere ontvangsten


104.2.3.4

som van alle ontvangsten clix l. xi s. viii d.

UITGAVEN
104.2.3.5

som van alle uitgaven [niet vermeld]


104.2.3.6

rekening van Jonker Philips van Brecht van het laagschoutschap van ’s-Hertogenbosch van Kerstmis 1607 tot Kerstmis 1608

104.2.3.7 – blanco

104.2.3.8

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer m.b.t. deze rekening ondertekend door J. van de Veld een gedateerd 18 mei 1611.
104.2.3.8 – blanco

104.2.3.9 – blanco [van verseten vonnissen van 1607 en1608


104.2.4.1 – blanco

104.2.4.2

uitgebreid schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer dd. 18 mei 1611 met vooral aandacht voor de Bossche ambachtsgilden ondertekend door J. van de Velde
104.2.4.3 – blanco [van de verseten ambachten 1607 tot 1608]

104.2.4.4 – blanco

104.2.4.5 – blanco

104.2.4.6


1   2   3   4


Dovnload 321.67 Kb.