Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete

Dovnload 321.67 Kb.

Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concretePagina3/4
Datum28.10.2017
Grootte321.67 Kb.

Dovnload 321.67 Kb.
1   2   3   4

NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1608 tot en met Kerstmis 1609 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
104.2.4.7

criminele zaken t.a.v. de hoogschout

civiele zaken t.a.v. de laagschout
104.2.4.8

poorterinschrijvingen::

Jan Janssen van Heesch

Daniel Goyaertss. van Helmont

Lambert Willems van Emmerick

Jan Lodewycx van BerzeMr. Joris Huijbregts de Vos

Henrick Ackerman van Antwerpen

Bernart Willhemss. van Keijserswert

George de Baer [dubieus] van Bruessele

Cornelis Jacop Mathijss. van Oisterwyck

Aert Jan Corsten

Henrick Bernarts van Rossum

Christoffel Jans van St. Truijen

Jan Reijnen van ………..

in totaal 13 poorters


104.2.4.9

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

van de Bossche ambachtsgilden
104.2.4.10

vervolg Bossche ambachtsgilden


104.2.4.11

vervolg Bossche ambachtsgilden


104.2.4.12

vervolg Bossche ambachtsgilden


104.2.5.1

vervolg Bossche ambachtsgilden

vuistslagen – niet
104.2.5.2

slaan met knuppels -niet

messen trekken:

Boudewijn Peters trok zijn mes op Joost van Empel

toebrengen van verwondingen – niet
104.2.5.3

breuken van xlv schillingen payments:

Willhem Willhemss. tegen Elisabeth weduwe van Jan van Beerdoncq

Jan Eijmbert Janss. tegen Jan Scheffer


104.2.5.4

breuken van xvii ponden payments:

de weduwe van Peter Strijbos tegen Matthijs van den Ancker

Marcelis van Casteren tegen Nicolaes Faess.

Aernt Peters Colen tegen Anthonis Willhemss. van Berlicum

Jenneken Strick voor haar vader tegen Herman van Eerssel


104.2.5.5

ontvangsten van ingeboden personen:

Aert Daniels tegen Herman Hermanss.

Matthijs Aerts tegen Willem van Beets

Henrick Maes tegen Francois van Bree
104.2.5.6

Jan Douen tegen Anthonette Monicx

Wouter soone Willhem Aert Claess. tegen Heer Peter Martens van Boemel

Jacop Martens en Adriaen Adriaenss. tegen Clara dochter van Goossen Guebels

Walraven Janss. tegen Sijmon van Bethmer

Henrick Geentkens tegen Marijken Willhems

Henrick Jan Tijss. tegen Herman Hermanss. backer

Rut Janss. tegen Jeronimus de Cort gasthuismeester

Gerit Henrick Joordens tegen Heer en Mr. Henrick van der Weijden presbiter

Willhem Peter Eijnsen op Sochel tegen Lambert remmens

Peter Antheuns tegen Bartholomeus de Doij ruiterman

Dierick Mattijs Hermans tegen Heer en Broeder Godert procurator opten Hage


104.2.5.7

Jan Gat tegen Heer Reijnder Clana [dubieus]

Jan Crol tegen Heer Bastiaen van der Bruggen presbiter

Jan Goossens tegen Marijcken dochter van Jacop de Molder

Henrick Baijens tegen Arnoult van Horenbeeck

Gielis Korstkens tegen Bertken weduwe van Jan Seberts

Sijmon Goiaert Peters tegen Joris de Louw

Jacop Peter Baers tegen Peter van Asperen

Arijken Goossens tegen Jeronimus de Cort gasthuismeester

Henrick Wagemaeckers tegen Anna weduwe van Adriaen van Herpen

Corstiaen Janss. tegen Danielvan Vlierden
104.2.5.8

Henrick Henrickss. tegen Cornelis Willhemss. van Alem

Willhem Jan Rutten borgemr. tegen Henrick van Beeck ruiterman

Corst Gerit Corsten tegen Anneken Meus Sijmonss.

Jan Rutten tegen de erfgenamen van Willhem Toelincx

Gerart Adriaenss. en Aert Geerlincx tegen Peter Gieliss.

Jaspar Aertss. en Peter Maess. tegen Sijmon van Bethmer

Lambert Lambertss. tegen Geraert Michielss. van den Schoot

twe campen weijlants tegen Luijtken weduwe Jan Janss.

Jacob Schalcken tegen Rogier van Broeckhoven

Peter Anteunis Geritss. tegen Joris de Lous als curator

in totaal 35 ingeboden personen


104.2.5.9

ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.


104.2.5.10

andere ontvangsten


104.2.5.11

ontvangsten uit Vught, cromvoirt


104.2.5.12

uit Orthen, Hintham en den Dungen, bastaardgoederenMICROFICHE 3 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
104.3.1.1

vervolg van de andere ontvangsten


104.3.1.2

som van alle ontvangsten 11901307

UITGAVEN
104.3.1.3

vervolg van de uitgaven

som van alle uitgaven – geen bedrag vermeld

104.3.1.4

rekening civiel voor Jonker Philips van Brecht laagschout van de stad ’s-Hertogenbosch van Kerstmis 1608 tot Kerstmis 1609
104.3.1.5 – blanco
104.3.1.6

schrijven vanuit de rekenkamer te Brussel over deze rekening 1608-1619 ondertekend door J .van de Velde en gedateerd 18 mei 1611


104.3.1.7 – blanco
104.3.1.8

van verseten ingeboden van 1608 tot 1609


104.3.1.9 – blanco
104.3.1.10

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer over deze rekening 1608-1609 dd. 18 mei 1611


104.3.1.11 – blanco
104.3.1.12 – blanco [van poirters van 1608 tot 1609
104.3.2.1 – blanco
104.3.2.2

uitgebreid schrijven m.b.t. de certicatie van de Bossche schepenen met speciale aandacht voor de ontvangsten via de Bossche ambachtsgilden – gedateerd 18 mei 1611 en ondertekend door J. van de Velde


104.3.2.3 – blanco
104.3.2.4 - blanco
104.3.2.5 - blanco
104.3.2.6 – blanco
104.3.2.7

NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1609 tot en met Kerstmis 1610 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
criminele zaken voor de hoogschout

civiele zaken voor de laagschout


104.3.2.8

poorterinschrijvingen:

Dierick Janss. van Saltborch [gratis]

Arent Adriaenss.

Cornelis Janss. Hickspoor [gratis]

Michiel Swestich [gratis]

Bernardt Goyaertss. van Rienen [gratis]

Jan Huybregts van Balgoijen

Thielen Aertss. van Nuenen [pro deo]

Lambert Leonarts van Lil [gratis]

Lambert Mathijssen van Loon

Thomas Peters van Weseth

Michiel Janss. van Philippeville

Wijnant Servaess. [gratis]

Wijnant Evertss.

Willhem Josephs Verhoutert

Dierick van Val [gratis]

Jan Dierickss. lynenwever [pro deo]

in totaal 16 ingeschreven poorters


104.3.2.9

ontvangsten van lombardenbrieven – niet

ontvangsten van de Bossche ambachtsgilden
104.3.2.10

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


104.3.2.11

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


104.3.2.12

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


104.3.3.1

vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet
104.3.3.2

messen trekken – niet

toebrengen van verwondingen
104.3.3.3

Geraert Adriaenss. te Berlicum verwondde Jan Peter Delis

breuken van xlv schillingen payments - niet
104.3.3.4

breuken van xvii ponden payments

Jan van Hensch

Lambert Strick

104.3.3.5

ontvangsten van ingeboden personen:

Thomas Aert Smiths tegen jan Willhemss. Bloemaerts
104.3.3.6

Peter Reijnders als rentmeester van de Heer van Oijen tegen Aert Faess. vleeshouwer

Rut Gijsberts de Weerdt tegen genoemde Peter Reijnders

Jacob van Oistborren tegen Jan Leonarts

Thijs Dierick Tijssen tegen Rutger Janss.

Henrick Henrickss. tegen Heer Jan van Eeckaert

Thomas Tijssen tegen Jan Loeff

in totaal 7 ingeboden personen


ontvangsten van breuken als vrede breken etc. etc.
104.3.3.7

vervolg andere ontvangsten


104.3.3.8

vervolg ander eontvangsten

Vught en Cromvoirt
104.3.3.9

Orthen, Hintham en Den Dungen,


104.3.3.10

bastaardgoederen etc. etc.


104.3.3.11

vervolg van andere ontvangsten


104.3.3.12

som van alle ontvangsten cxi l. vii s. ix s.

UITGAVEN
104.3.4.1

vervolg van de uitgaven


104.3.4.2

vervolg van de uitgaven


104.3.4.3

vervolg van de uitgaven

som van alle uitgaven – niet vermeld
104.3.4.4

rekeing van Jo. Philips van Brecht laagschout van 1609 tot 1610


104.3.4.5 – blanco
104.3.4.6

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer m.b.t. de rekening 1609-1610 met speciale aandacht voor de certificatie rond de Bossche ambachtsgilden – 18 mei 1611 ondertekend door J. van de Velde


104.3.4.7 – blanco [van de ambachten van 1609 tot 1610]
104.3.4.8

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer waarin Cornelis Janss. van Roij wordt genoemd als ingebieder en cipier van de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. ‘verseten vonnissen’


104.3.4.9 – blanco [versteen ingeboden1609 tot 1610]
104.3.5.1 tot en met 3.5.3 - blanco

104.3.5.4

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer betreffende de door de stadhouder Rogier van den Bossche ingediende rekening – 18 mei 1611 ondertekend J. van de Velde
104.3.5.5 – blanco

104.3.5.6NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1610 tot en met Kerstmis 1611 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
104.3.5.7

criminele zaken op het conto van de hoogschout

civiele zaken op het conto van de laagschout
104.3.5.8

poorterinschrijvingen:

Goyaert Elberts

Thoams Jan Thomass. van Ravensteijn

Bartholomeus Fredericx van Lutzenborch

Goris Gorissen van Scapel [gratis]

Sander Michielss. van Huyders [gratis]

Hendrick Hermanss. van Ruckelingh

Aert Adriaens. van Dijck

Nicolaes hendricxss. Gonderingh/Gouderingh [dubieus] [pro deo]

Hendrick Goossens van den Berg [dubieus] [gratis]

in totaal 9 ingeschreven poorters
104.3.5.9

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

van de Bossche ambachtsgilden

104.3.5.10

vervolg van de Bossche ambachtsgilden

104.3.5.11

vervolg van de Bossche ambachtsgilden
104.3.5.12

vervolg van de Bossche ambachtsgilden – totale opbrengst 86-14-9
MICROFICHE 4 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
104.4.1.1

vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet

messen trekken – niet


104.4.1.2

toebrengen van verwondingen:

Jan Peters uit Den Dungen verwondde Peter Henrick Goossens
104.4.1.3

Herman Baltus Backere [of: bakker van beroep] sloeg zijn vrouw met een kandelaar en heeft haar verwond

Albert Plegroms verwondde de trommelslager van kapitein Pijnappel

Dierick Henricxss. te Vught verwondde Willem Faessen met een halster


104.4.1.4

breuken van xlv schillingen payments – niet

breuken van xvii ponden payments:
104.4.1.5

Jan Janss. sGeuren tegen Adriaen van Empel

Adam van Gerwen tegen Jan van der Stegen

Catharina van Turnhout tegen Peter Reijnders

Jan Roeloffs Coenen tegen Jan Geritssen
104.4.1.6

ontvangsten van ingeboeden personen [‘verseten ingeboden’]

Matthijs Ariaens tegen het Convent van den Annenborch

Joost gerits tegen Hendrick gerits te Eindhoven

Bauwen Janssen van Rossum tegen het Convent van Annenborch

de weduwe van Jan Loyen tegen Daniel van Vlierden

Philips zoon van Willem Hoochten tegen Luycas van Witfelt

Frans Verlynden tegen Luycas van Witfelt

Thijs Teeuwens tegen Handrisken Aerts weduwe van Matthijs Janssen

Hanrick Aert Mathijssen en Laureijns Handricx tegen Heer Aert Goyaerts

Frenken Verlynden en Jan Vrints tegen Symon van Bethmeer

Willem Goossens tegen den Pastoor van de Beneficiaten


104.4.1.7

Jo: Ambrosius van Hemert of Gemert (?) tegen Handrick die Ridder

Cla[e]s Bastiaens en Jan Lenaerts tegen Peter Moyser

Lambert Wyntgens tegen Reijnder Handricx van Boxtel

Willem Neess. Claess. en Bartholomeus Verhaelen tegen Thielman Jan Tielmans

Jacob Willems alias Prueven [dubieus] tegen Handrick van Casteren

Meeus Jan Meeus tegen Seger Wouters

Jan Daendel Adriaens tegen die Persoon [= pastoor] van Oisterwyck

Evaert Aert Horrix tegen Luycas van Weerden

Dierick Lathouwers tegen de weduwe van Jan van Mil

Jan van Sochel tegen Heer en Mr. Handrick van der Weijdende borgemeesters van Bergeijk tegen Mr. Jan Gripoeyts en tegen Luycas van Witfelt en tegen het Convent van den Annenborch

Willem Handrick Gerits tegen Cornelis Janssen Rijder

Handrick Jan Roeloffs tegen Jan Thomas spelmaecker

Lambert Hendricx op A tegen Joffr. Margareta van Brecht


104.4.1.8

Aert Mathijss. tegen Hendrisken Aert Mathijsen

Aert Goossens tegen Herbert van den Wijer

die borgemeesters van Erp tegen Hilleken van Lommel

Geraert Peterss. Aerts tegen Cornelis Peters

Thomas Meeuss. tegen Heer Cornelis Aerts

Wilbort Dickmans tegen Meester Gerart van Broechoven

Adriaen Daendels en Anthonis Peters tegen Cornelis van Alem

Jan Reijnder Bierens tegen de executeurs van Heer Cornelis Aerts

Peter Rossums tegen Meester Handrick der Kynderen

Aerdt Wouters tegen Mr. Jan Denen

Jacob Jan Lamberts tegen Heer Geraert Kemp

Jan Bartholomeus tegen Bauwen van den Santfoort

Moyses Lenaerts van Aelst en Willem Michiels tegen Peter Moyses

Jan Willems tegen Peter Moyses

Jan Goyaert Claessen tegen Jan Scheffer

Ifken Corsten tegen Maijcken Conincx


104.4.1.9

Daendel Cornelis Mutsaerts tegen Mr. Jacob van Baelen

Peter Jacobs van Groese [dubieus] en Jan Gijsberts tegen het Convent van den Ulenborch

Willem Peters van Acht tegen de weduwe van Goyaert Loeff

Schalck Denen tegen Bartel Welten

Aerdt Joosten tegen Handrik van Nimmeghen

Jan Jan Pauwels en Jan Aerts tegen Maryken Jacobs van Haeren

Cornelis Joosten tegen Symon van Bethmer en tegen Maryken Jeronimus de Cort

Joostr Laureijns Bloemaerts tegen Heer Goyaert van Engelant

Peter Pauwels tegen Cornelis Janssen

Jan Jans Beeckmans tegen Daendel van Vlierden

eenen camp lants van drije mergen tegen Dierick van Thulden

Reijnder Loyen tegen Abraham Thomas

Gerit en Jan Huijgo Everts tegen Heer Goyaert van Engelant


104.4.1.10

de borgemeesters van Lith tegen Daendel van Vlierden

Handrick Peter Stroom tegen Claes Janssen van Wesel

Goyaert soene Aert Jan Aerts tegen Dierick Aerts van Dinter

Handersken weduwe van Jan Cornelis tegen Heer Dierick Janssen priester

Adriaen Handrick Clingh tegen Aert Servaessen

Joris Marcelissen tegen Jan Peters van Empel

Jan Franssen van Duynhoven tegen Jan Peters

Jan Willems Boom tegen Heer Balthazar de Bont

Heylken weduwe van Hans Michiels tegen Peter die Weijer

Herman Heurkens [dubieus] tegen Handrick Sanders Meester van de Sinneloose

Cornelis Handricx tegen Meester Claes Cobben

Gysbert Jan Gysberts die weert tegen Thielman Jan Thielmans

Willem Adriaen Thijs Claes Roovers tegen Symon van Bethmeer

Goyaert Aert Stevens tegen Jacob van den Ven


104.4.1.11

de borgemeesters van Mierlo tegen Peter Seberts laeckencooper

Willem Genen en Handrick Versantfoort tegen Wouter Aertssende schepenen en borgemeesters van Mierlo tegen Joffr. Geertruijt van Deurn

Jan Aerts van Beeck tegen Lonis Symons

Adriaen Metten tegen Jan Willems Bloemaert

Dierck Adriaens, Jan Dierck Willemssen en Wouter Driessen tegen de kinderen van Meester Handrick Angeleus

Jan van Thiel tegen Herman van Casteren

de borgemeesters van Nistelroij tegen Roeloff Noppen

Willem Vos tegen Jan inden Rijder

Marcelis Diericx tegen Jan Bloemaerts

Handrick Waegemaeckers tegen Anna van Herpen

Jan Handrick Willems van Oss tegen Lambert Stooters

Willem Handrick van Ostoij tegen Jan van Wintelroe


104.4.1.12

Jan Wouter Nelen tegen Willem van Meynsvoort

Jan Handricx die Louw tegen Luycas van Witfelt

Geraert Geraert Naets tegen Dierck Aerts

Joris Lamberts tegen Peter Thomass. lootgieter

Jan Mathijs Neels tegen Jan van den Bossche stadhouder

Goyaert Jan Symonssen tegen Elisabeth van Lanckvelt

Gysbert Ruth Cluytmans tegen Cornelis van Tilborch

Jan Otten en Aert Lenaerts tegen Jan van den Bosch stadhouder

Swits Jacobs tegen Jan Peters van Roosmaelen

Ceel Peters tegen Reijnier van Boxtel

Jan Jans Pennincx tegen Geritken Jan Jacobs

Jan Delis Cuypers tegen Jan Willems Bloemaerts

Willem Eymberts tegen Handrisken Herberts


104.4.2.1

Jan Walravens tegen Mr. Jan Costerius

Cornelis Jan Bouts tegen Dierck Jan Handricx

de schepenen en borgemeesters van Stiphout tegen Jan Cornelis van Roij

Jacob Diercx tegen de executeurs van Heer Cornelis Aerts

Wouter Corneliss. Bogaerts tegen Thielman Franssen

Anthonis Luycas Bierens tegen Mr. Handrick der Kynderen

Jan Adriaens van Oss tegen Willem Cornelis Horrevoets

Peter Peter Thonis Adriaen Claes Gerits tegen Mr. Jacob van Baelen

Handrick Wenners tegen Herman de Becker

Cornelis Gielis tegen Thielman Franss.

Ruth Willem Jan Peters tegen Wouter Peters backere
104.4.2.2

Handrick Dierck Smits tegen Herman van Casteren

Adriaen Aerts tegen Peter Gielis

Geraert Janss. Dieperbeeck tegen Dierck Aerts Tuelinck [dubieus]

Handrick Peter Rullen en jan …..tegen Goyaert Pijnappel

Heylken Willem Thonis tegen het Convent achter die Tolbrugge

Lyntken Gerit Conincx tegen Jan Geraert Houbraecken

Vreynss. en Jan Jacob Emmen tegen Heer Jan Eelkens

Andries de Beckere tegen Anthonis Lambert Cloot

Thonisken Luyten tegen Anneken Franssen

Adriaen Janssen van Grevenbroeck tegen Roeloff Noppen

Willem Handricx van Ostoijen tegen Jan van Wintelroe

Joost Jan Joosten de Jonge tegen het Convent van den Ulenborch

Michiel Jan Michiels tegen Hanrick Vustenberchde borgemeesters van Someren tegen Peter Seberts en tegen Cathalijn van den Leemput
104.4.2.3

Joris Diercx borgemeester tegen Herman de Becker

Adriaen Peter van Acht tegen Jan Goyaerts van Aecken

Jan Servaessen en Joorden Franssen tegen Peter van Asperen

Pauwels Aert vn Berck tegen Roeloff Noppen

in totaal 132 ingeboden personen


104.4.2.4

ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.


104.4.2.6

andere ontvangsten


104.4.2.7

ontvangsten uit Vught en Cromvoirt en Orthen

104.4.2.8

Hintham en Den Dungen

bastaardgoederen, gevonden goederen etc. etc.
104.4.2.9

vervolg van andere ontvangsten


104.4.2.10

vervolg van de andere ontvangsten o.a. ook de Joffrouwen van het Begijnhof te ’s-Hertogenbsoch


104.4.2.11

vervolg van de andere ntvangsten

UITGAVEN
104.4.2.12

rekening van Jonker Philips van Brecht van Kerstmis 1610 tot 1611


104.4.3.1 – blanco
104.4.3.2

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer m.b.t. de rekening van JonkerPhilips van brecht met speciale aandacht voor de ontvangsten uit de Bossche ambachtsgilden dd. 23 ….1614 en ondertekend door J. van de Velde


104.4.3.3 – achterzijde van de voornoemde brief
104.4.3.4 – blanco pagina
104.4.3.5 – achterzijde blanco pagina
104.4.3.6 – blanco
104.4.3.7

schrijven vanuit de Brusselre rekenkamer dd. 23 oktober 1614 en ondertekend door J. van de Velde


104.4.3.8 – blanco pagina
104.4.3.9 – schrijvan van de Brusselse rekenkamer dd. 23 oktober 1614 ondertekend door J. van de Velde
104.4.3.10 – blanco pagina
104.4.3.11 – blanco pagina [versteen vonnissen 1610 tot 1611]
104.4.3.12 – blanco pagina
104.4.4.1 – blanco pagina

104.4.4.2.NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1611 tot en met Kerstmis 1612 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers

104.4.4.3 blanco pagina


104.4.4.4

criminele zaken op het conto van de hoogschout

civiele zaken op het conto van de laagschout
104.4.3.5

poorterinschrijvingen:

van Lenaerten van Bladel alias Spronck [gratis]

van Guiliam Marcelis van Hoochstraeten

van Willem Janss. van Haeren [gratis]

van Eymbert Adriaenss. van Engelen [gratis]

van Leonaert Peterss. van Lotthum backere

van Joseph Willemss. van Lamsweerde coopman

van Dierck Janssen de Leeuw van Bocxmeer

van Anthonis Dierck Corneliss. van Alcmaer timmerman en houtcoper

van Thomas Thomassen bourgeois geboren van Antwerpen

van Claes Janssen geboren van Bree by Parijs backer [gratis]

van Jan Symons van Nuylant [gratis]

van Symon Tollaerts van Leeuwaerden timmerman

van Aert Winckel van Coevaerden

van Geraert Dieliss. van Roij metsere

van Geraert Hendricxss. timmerman van Gestel boven Oisterwyck [gratis]

van Lambert Laureijnsen of Lens geboren tot Hermaele scipper

van Peter Janssen Pelser van Hassel…mere

van Jan Gielis van Uden molenmaecker

van Dierck Franssen van Lieshout lynenwever

van Hendrick Hendricxss. van Gemert

van Willem Janssen van den Huevel geboren te Ravensteijn

in totaal 21 ingeschreven poorters
104.4.3.6 tot en met 4.3.11

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtsgilden
104.4.3.12

vuistslagen:

Andries Houprats sloeg Aerdt de Post

Aernt de Post sloeg Andries Houprats


slaan met knuppels

104.4.5.1

messen trekken – niet

toenrengen van verwondingen - niet


104.4.5.2

breuken van xlv schillingen payments:Mr. Laureijns Huybrechts tegen Mr. Jan Tipoets
104.4.5.3

breuken van xvii ponden payments:

Symon van Bethmeer tegen Judith en Johanna Agilens

Jan Beyens tegen Lambert Remmens

Lambert Strick tegen Jan de Heusch

Jan Peterss. van Roosmaelen tegen Rutger Colen


104.4.5.4

Jan Jacobss. van Dinter tegen Gysbert Diercxssen


ontvangen van ingeboden personen:
104.4.5.5

Cornelis Goyaerts Smack tegen Maryken weduwe Jans Jacobs

Adriaen Geraertss. en Jan Handricx tegen Emont Dandel Loyen

Heylken Willem Aerts tegen de executeurs van het sterfhuis van Heer Jan van Vechel

Jan Peters van Reest, Thijs Cornelis, Frans Verlynden, Philips Handricx tegen Handrisken Aerdt Aelberts

Thijs Aert Matheus van den Berch tegen Mr. Lambert die Bije

Jan van Rest en Willem van Beeck tegen Thielman Jan Thielmans

Martten Poirt en Huybert Jans tegen Margriet Moll

Jonker Bernaert van Merode Heer te Asten en Jan Handricx tegen Anthonis Handricx

Goyaert van Dommelen tegen Mr. Jan van den Water en Mr. Dierck van den Water

Thomas Peterssen en Huybert Peterssen tegen Jenneken Peter Wouters

Jacob Willem Coppens tegen Peter Thomas lootgieter


104.4.5.6

Joost Peter Coppens tegen Cornelis van Tilborgh

Joost Peter Goyaerts tegen Dierck Janssen van Ravensteijn

Bastiaen Handricx tegen Heer Willem Schorft


1   2   3   4


Dovnload 321.67 Kb.