Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete

Dovnload 321.67 Kb.

Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concretePagina4/4
Datum28.10.2017
Grootte321.67 Kb.

Dovnload 321.67 Kb.
1   2   3   4

de schepenen en borgemeesters van Bergeijk tegen Wilbort van der Borcht

Dierick Janssen snyder tegen Mr. Lambert de Bye

Adriaen Thielens smit tegen Jan Cornelis

Adriaen Adriaens en Jan Seberts tegen Meester Jan Denen

Laureijns oft Reijns Costheymen tegen Meester Aert van Broeckhoven

Aerdt Willems van Goch tegen Heer Geraert Reijnders

Jan Claessen tegen Handrick Danckaerts

Peter Geraerts tegen het Convent van den Eyckendonck

Roeff Jan Roeffen tegen de Weesmeesters van de stad

Jan Aert Philipssen tegen Joncker Absalons

Handrick Melis Lodderken tegen Heer Jan Daems priester

Jan Willem Wouters en Vreynsken Gysberts tegen Bertken Jan Seberts


104.4.5.7

Hendrick Wagemans tegen Heer Jan Daems

Thijs Geert Jonckers tegen Peter Thomas van Nuenen

Hendrick Goyaerts Hoppenbrouwer tegen Geraert Driessen

Christiaen en Jan Jans Aerts tegen Seger Segers weesmr. dezer stad

Adriaen Jacob Spierincx tegen Abraham Thomas

Jan jan Willems van Merendonck tegen Anneken weduwe van Rombout Tuelinck

Goossen Handrick Marttens tegen Mt. Goris van Bersselaer

Thijs Lamberts tegen Peter Seberts

Thomas Willems Verhoutert tegen Servaes Jacobs van Weert

Jan Huybert Cornelis tegen Dierck Lenaerts

Aerdt Aertssen Mulder tegen Nicolaes Janssen Donckaerts gastmeester [vermoedelijk bedoeld gasthuismeester]

Peter Goyaerts de Louw tegen Jenneken weduwe van Peter Thomas

Aryken weduwe van Jan Symons tegen Symon van Bethmeer

Adriaen Geritssen van de Ven tegen Dierick Aerts Toelinck
104.4.5.8

Jan Joordens tegen Jenneken Loeffen

Geraert Gyben tegen Cornelis Janssen

Thonis Bastiaens en Adriaen Adriaens tegen Herman van Casterende borgemeesters en regeerders van Heese en Leende tegen Mr. Aerdt van Broeckhoven

Geraert Janssen de Vries schouteth tegen Symon van Bethmeer

Geraert Diercx van Rossum tegen Lambert van den Meer

Jan Goossens d’Oude tegen Joris de Louw

Jan Mues tegen Hanrick Michielen

Geraert Geen Grotters tegen Jan Willems Bloemaerts

de borgemeesters van Mierlo tegen Aert van Hees

Geraert Geraerts tegen Dierck van Kessel secretaris

Jacob Marcelis tegen Jan Buys

Peter Handricx tegen Jan in Jerusalem

Symon Geraerts tegen Meester Geraert van Broechoven

Metken Handrick Lamberts tegen Jacques Fabri


104.4.5.9

Handrick Adriaens en Adriaen Gerart Willems tegen Joffrouwe Elisabeth van Deurn

Jan Dierck Cleijnen en Anthonis Willems tegen de executeurs van Heer Jans te Veghel

Hanrick Peters gebruiker en Goyaert Laureijnss. tegen Geraert Haegens

Jacob Jan Wouters tegen Joris die Louw

Thoams Dielis tegen Joffrouwe Ida van Eijck

Willem Anthonis die Clapper en Goyaert Jans tegen Geerling Ruijs

Michel Strick tegen Jonker Jan Pels

Goossen Michiels tegen Gielis van Elshout

Geraert Jacob Geraerts tegen Matheus Matheussen

Willem Sanders tegen Matheus Matheussen

Peter Hanrick Bogaerts tegen Ruth Janssen van Orthen

Maryken Denis Peters en Peter Janssen tegen Heer Jan van Eeckaert

Geraert Goyaerts Nieuwuet tegen Lonis Eelkens


104.4.5.10 [doorgelopen inkt]

Jan Goyaerts inden Mortel tegen Jan …..

Agnees weduwe van Lambert Everts tegen Herman Stockelmans

Fycken Peters van Oss en Jan Erven [dubieus] tegen Geraert van den Vluete

Peter Adriaens van Esch tegen tegen Handrick Geraerts backere

Geraert Handricx Schram tegen Herman Stockelmans

Goossen Dielissen van der Borcht tegen Anna Dams

Gysbert Cornelis tegen Jan Thomas

Hanrick Jaegers en Joost Pauwels tegen de kinderen van Mr. Hanrick Angeleus

Jan Michielssen van de Sandu tegen Mr. Dierck van de Water

Dries Janssen Slot tegen Dierck Janssen van Ravesteijn

Handrick Michielssen van der Sandu tegen Lijsken Laureijns van Berckel

Willem Luycas tegen Cornelis Janssen

Jan van Haeren tegen Peter Thomas

Jacob Adriaens tegen Jan Houbraecken

Mr. Gielis Adriaens tegen Wilbort van der Borcht

Jan Willem Adriaens tegen Jo: G. van Broechoven

Jan Thomas Jan Maes tegen Heer Jan Daems
104.4.5.11

Dries Adriaen Jacobs tegen Gielis van Ortten

Willem Jan Rutten tegen Jonker Heetvelt en tegen Ruth van Ortten

Geraert Jacobs tegen Mariken Bouwens

Handrick Aert Peter Hellincx tegen Luijtken Wouter Roeloffs

Roeloff Ruth Switsen tegen Joost Lenaerts van Oss

Martten Hanrick van Esch tegen Symon van Bethmeer

Frans Jacobs van Waelre tegen Hans Strick

Goyaert Geritss. tegen Dierck Janssen van Ravensteijn

Evaert Thielens tegen Oth van Lieshout

Goyaert Geraertssen tegen Martten Diercx mulder

Willem Adriaen Cauwenberchs tegen Dierck Aerts Toelinck

Peter Janssen Pigo tegen Jacob Willemss.

Goyaert Vreynssen tegen Joseph van Delft en tegen Baetgen Hanrick Boudewijns

Wouter Jan Gerits tegen Geertruijt Strijbosch

Cornelis gerit Borchmans tegen Heer Gysbert Adyaens


104.4.5.12

Jan Peters en Gysbert Philipss. tegen Gysbert Bacx

Wouter Mattheus Marcelis timmerman tegen Jan en Margriet van den Berge

Joost Jan Joosten tegen Meester Hercules Wijffleth

Gerit Jan Melis tegen Dierck Janss. van Ravensteijn

Handrick Willems en Michiel Janssen tegen Thielman Jan Tielemans

Reijnder Goyaerts tegen Joffrouwe Elisabeth Nagelkens

Goyaert Thielens tegen Heer Jan Daems

Bartel Geraert Aerts, Daendel Goossens en Peter Cuyermans tegen Ruth Janssen van Ortten

Handrick Willemss. en Michiel Jans tegen Thielman Jan Thielmans

Michiel Goyaerts van Duppen tegen Meester Jan Denen

Mr. Peter Daems, Peter Gielis en Gysbert jan Gysberts tegen Hanrick die Ridder

Hanrick Willems president en Peter Gielis tegen Jan Corstiaens van Haeren

Peter Gielis, Mr. Peter Daems en Gysbert Jans borgemeester tegen Cathelijn van den Leemput
MICROFICHE 5 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
hier staan diverse blanco pagina’s op!
104.5.1.1

Peter Mr. Daems en Peter Gielis tegen Hanrick die Ridder

Peter Gielis en Peter Mr. daems tegen Jonker Willem Polluijn

Dierck Laureijnss. tegen Peter Thomas lootgieter

Peter Willems Boom tegen Jacob Janssen

Joost Michiel Corstkens tegen Wouter Goyaerts teengieter [vgl. tingieter]


breuken als vrede breken etc. etc.
104.5.1.2

andere ontvangsten

ontvangsten uit Vught en Cromvoirt
104.5.1.3

Orthen, Hintham en den Dungen


104.5.1.4

bastaardgoederen etc. etc.

vervolg andere ontvangsten
104.5.1.5

vervolg van de andere ontvangsten


104.5.1.6

som van alle ontvangsten clxxv l. xvii s. xi d.

UITGAVEN
104.5.1.7

vevrolg van de uitgaven


104.5.1.8

rekening van schout Jonker Philips van Brecht 1611 tot 1612


104.5.1.9

schrijven vanuit de Brussels rekenkamer i.v.m. ‘verseten vonnissen’ waarbij Cornelis Janssen van Roij als ingebieder staat genoemd – gedateerd 23 oktober 1614 – ondertekend door J. van de Velde


104.5.2.1

schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer met speciale aandacht voor de ontvangsten vanuit de Bossche ambachtsgilden in een certificatie van de Bossche schepenen


104.5.2.2

nogmaals een schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer over dezelfde thematiek – 23 oktober 1614 ondertekend door J. van de Velde


104.5.2.3

wederom een schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer betreffende de rekening van1611 tot 1612


104.5.2.4

nog een schrijven vanuit de Brusselse rekenkamer over de rekening 1611 tot 1612 idem 23 oktober 1614 en ondertekend door J. van de Velde


104.5.3.2

NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 van ontvangsten en uitgaven over de periode van Kerstmis 1612 tot en met Kerstmis 1613 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers
104.5.3.3

criminele zaken voor de hoogschout

civiele zaken voor de laagschout
104.5.3.4

poorterinschrijvingen:

Jan van Ommeren van Wyck appotheecker

Hanrick Peters van Munster

Jan Claessen geboren van Lochum cleermaecker

Jan Janssen Brocken van Haeren olislaeger

Adriaen janssen Schellens geboren te Oisterwijk

Peter Zybrants van Wormer bisquietbackere

Peter Geraertssen de Reus van Schalckwijck onder het Sticht van Vuytrecht

Hanrick Janssen Smorten van Oisterwyck

Jan Claes van Couelens molenmaecker

Peter Lemmen van Wessel

Jan Jacobs van Amsterdam schoenmaecker

Philips Diericxss. van Boxtel

Jan Joosten te Oirschot lynenwevere

in totaal 13 ingeschreven poorters


104.5.3.5 tot en met 5.3.8

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtsgilden

104.5.3.9

vuistlagen

Peter Janssen swertveger sloeg Stockelmans

slaan met knuppels – niet
104.5.3.10

messen trekken – niet

toebrengen van verwondingen

Frans Franssen mesmaecker verwondde een leertouwer

breuken van xlv schillingen payments:
104.5.3.11

Jan Laurents tegen Jan Cornelissen velblotter


104.5.4.1

Mr. Christoffel Janss. goutsmit tegen Bernaert Somers

ontvangsten via ingeboden personen:


104.5.4.2

Geraerdt Lamberts tegen Handrick Boudewijns

Anneken weduwe van Jacob Beyaerts tegen Evaert van Deurn

Joost Verlynden en Jan Vrints tegen Cathelijn Janssen

Marcelis Daendels, Jan Michiel Peraerts en Willem van Berck tegen Jonker Peter de Vuust

Joost Verlynden en Jan Peter Vrints tegen Jan Willems Bloemaerts

Daendel van Bussel tegen Herman de Becker

Jan Marcelis, Daendel Jan Michielss. tegen Alken Thomas

Joost Verlynden en Jan Vrints tegen Handrisken weduwe van Aert Mathyss.

Wouter Willemss. tegen de blockmeesters van de merckt

Peter Loenis tegen Mr. Jacob van der Cammen

Margriet Thijs Franssen tegen Mr. Jacob van der Cammen

Gommer Handricx tegen Peter Moyses

Jacob Maes Thijs tegen Cornelis van Horenbeeckde borgemeesters van Aelst tegen Dierck Janssen van Ravensteijn
104.5.4.3

Teunis Goossens tegen Jan Franssen

Claes Bastiaens tegen het Convent van den Annenborch

Gommer Handricxss. tegen Aert Handricx int Heesken

Joosrtken Thomas tegen Jan Buijs

Jan Gerits en Aert Willem Vogels tegen Jan Scheffer

Philips van der Schoot en Aert Willem Vogels tegen Cathelijn Jacob Janssen

de borgemeesters van Boxtel tegen Hanrick die Ridder

Philips van den Schoot tegen Cornelis van Horenbeeck

Bastiaen Handricx tegen Heer Willem van der Horst

Jan van Sochel tegen Heer en Mr. Hendrick van der Weijden

Handrick Herberts tegen Herman de Becker

Margriet Jan Hermans tegen Jonker Absalons

Jacob Vereycken tegen Geraert Havens

Metken weduwe Claes Geraerts tegen Jonker Absalons

Ceel Hoeberts tegen Mr. Jan Tipoyts
104.5.4.4

Jacob Jan Diercx tegen Jan Scheffer als kerkmeesters van de Sint Jan

Jan Handrick die sneyder tegen Heesken Peter Willems

Claes Handricx op A tegen Luijtken Wouter Roeloffs

Aerdt Willems van Goch tegen Hanrick van Dinter

Jan Janssen van Oetelaar tegen de weduwe van Dierick Gysberts

Pauwels Willems tegen Herman die Becker

Jan Schilders tegen Peter Mutsaerts

Jan Peter Jan Thielens tegen Jonker Absalons

Adriaen Janssen van Schijndel tegen Jonker Absalons

Jacob Janssen tegen dezelfde

Jan Aert Leijten tegen Willem Peters van Zeelant

Jan Peter Rutten tegen Jan van Turnhout

Goyaert heurkens tegen Jacob Donck [dubieus]

Jan Marcelis tegen Jonker Absalons

Jan Anthonis tegen dezelfde

Goyaert Heurkens tegen dezelfde

Peter Luycas tegen dezelfde

Claes Diercx van Middegael tegen Geritken van Sambeeck
104.5.4.5

Willem Handrick Peters tegen Jonker Francois Prouveur

Aerdt Peters tegen Aert van ……

Metken weduwe van Aerdt Jaspers tegen Jonker Geraerdt van Broechoven

Dierck Mathijss. tegen Jonker Dommelborch

Wijnant Goyarts borgemeester tegen Hanrick Janssen van der Sterre

Joost Philipss. tegen Quiryn van Mol

Dierck Janssen in de Sters [dubieus] tegen Peter Seberts

Wouter Aert Brenders tegen Lonis Eelkens

Symon Emmen tegen Jan Buys

Willem Jan Denen tegen het Convent achter die Tolbrugge

Handrick Jan Thonis tegen Aerdt Handricx

Gijsbert Janss. tegen Jan van Dinter

Jan Pelis en Peter Jan Goossens tegen Stanken van Bommel

Jan Peter Pompen tegen Dierck Janssen van Ravensteijn

Peter Eijmberts tegen Anthony Rutgers

Adriaen Diericxss. tegen Jenneken weduwe Peter Thomas
104.5.4.6

Adriaen Peter Janss. van den Heuvel tegen Jan Scheffer als kerkmeester

Dries Wouter Goyaerts en Meeus Janssen tegen Jan Janssen van Vucht

Gijsbert Huyberts tegen Stouken weduwe van Dierck Gijsberts

Jan Jan Wouters tegen Lambert Remmens

Ariken Jan Symons, Gerit Smolders en Jan Reijnen tegen Mr. Geraerdt van Someren

Jan Jan Santegudts tegen Hanrick Franssen van den Laer

Peter Bernts mulder tegen Lijsken weduwe van Gijsbert Ariaens

Jan Peter Laureijns Damen tegen Jonker Geraerdt van Broechoven

Jan Mathijssen van Smeijl (?) tegen Thomas van den Heuvel

Theeuken Jan Theeuwens tegen het Convent van den Eyckendonck

Cornelis Evaerts tegen Mr. Hendrik der Kynderen

Luycas Janssen tegen Hilleken van den Moer

Dierck Peters tegen Jan Schaij


104.5.4.7

Rut Delis Rutten tegen Jan Handericx tegen in Jerusalem

Adriaen van der…..tegen Claes Janss. vanWesel

Dierck Jan Diercx tegen Claes Janss. van Wesel

Peter Handericx tegen Luijtken dochter van David van Hoolt [dubieus]

de borgemeesters van Lithoijen tegen Hanrick van Deuren

Faes Rutten tegen Claes van Berckel

Thomas Aerts tegen Dierck Willems

Albert Gabriels tegen Stijncken Rutten van Griensven

Huijbert Symons tegen Cornelis van Hoorenbeeck

Hanrick Aert Marttens tegen Heer Bernaert Diercx

Claes Janssen Booneter tegen Mr. Jan Costerius

Claes Gijsberts tegen Jan Adriaens Scheij

Jan Aertss. tegen hanrick Janssen van Roij

Goossen Goorts tegen Matthijs Janssen

Aert Handricx, Joost Peters en Martten Meeus tegen Cornelis van Horenbeeck

Aert delis en Aert Peters tegen Peter Handricx van Duijnen
104.5.4.8

Lambert Jans en Jan Philips borgemeesters tegen Joseph van Delft

Wouter Driessen tegen Jan van Turnhout

Corst Peter Baers tegen Gijsbert Bacx

Peter Hanrick Stevens tegen Geraert Symons

Geraert Symons tegen het Convent achter die Tolbrugge

Jacob Dolen en Matijs Reijnen tegen Meester Jan Costerius

Jan Dierck Adriaens tegen Aert van Hees

Delis Huijben tegen Joffrouwe Maria Vlas

Jan Aerts tegen Jenneken Peter Thomas

Martten Janssen Lynen tegen Huybert Gerit Wynants

Hanrick Zyckens tegen Hanrick Janssen int Duyfken

Claes Hendrick Bogaerts tegen Jan Rutten

Goossen Michiels tegen Mr. Jan Typoits

Jacob Peters van den Goor tegen Mr. Jan van Berckel

Joost Giel Joosten tegen Peter Nelen van Son

104.5.4.9

Hanrick Joosten de Louw tegen Jan inden Rijder

Wouter Diercx an Dormaelen tegen Guiliam van der Meer

Mattheus Mathijssen tegen Herman StockelmansMr. Willem van de Ven en Peter Adriaens tegen Wouter Wouters trommaecker

Jan Hanrick Claes tegen de kinderen van Hanrick Angeleus of Angelens

Daendel Gerit Goyaerts Marttens tegen Lambert Paymans

Joostken Thomas tot Berckel tegen Jan Buys

Dierick Jan Diercx tegen Claes vanWesel

Goosen Pepercooren tegen Mathijs Janssen backere

Aert Willems Coot tegen Meester Jan Tipoyts

Jan Thonis tegen de dekens van de goutsmeden

Hanrick Jan Joordens tegen het Convent achter die Tolbrugge
104.5.4.10

Willem Anthonis tegen Joffrouwe Maria van Staeckenbroeck

Matthijs Vogels tegen Jan van Sambeeck

Jan Daemen tegen Oth van Lieshout

Jan Bastiaens

Jan Scheffer

Coenraet Janssen tegen Peter Janssen Mutsaerts

Herman Adriaens tegen Symon van Bethmeer

Jan Cornelis Criemsch [dubieus] tegen

Daendel Hanrick Hanricx tegen Eijmbert Marcelis

Jan Philipss. van Emerhoeven [dubieus] tegen Mr. Geraert van Broechoven

Mary weduwe van Johan Jochems tegen Jan Adriaen Spierincx

Anthonis Nijssen tegen Lijsken van Berckel

Jan Hanrick die Bever tegen Symon van Bethmeer

Bauwen Roeloffs tegen Jonker Geraert van Broechoven
104.5.4.11

Martten Jansen van Royacker tegen Cornelis van Tilborch

Willem Verlynden borgemeester tegen Dierck Aerts Toelinck

Willem Michielen borgemeester tegen Jonker Geraert van Broechoven

Lijsken weduwe van Michiel Janss. tegen Claes Hicspoor

Hanrick Staessen tegen Mr. Jan Typoits

Huybert Adriaens tegen Peter van Luytelaer

Aert delis Loyen tegen Gysbert Bacx

Aert Handricx Roefken tegen Jan van der Stegen

Seger Aerdt Donckaerts tegen Lijsken Coenraert Luijcas van Weerden

Cathalijn Geraert Dielis Conincx tegen Jan inden Rijder

Jan Vreynssen tegen Lonis Eelkens

Cornelis Janssen Muts tegen Jacques van den Leemput

Wouter Bernaerts tegen Joris de Louw

Pauwels Goyaerts van den Huevel tegen Anthony Pijnappel
104.5.4.12

Wouter Corst Wouters tegen Matijs Janssen backere

Adriaen Coenen tegen Peter Janssen Mutaerts

Adriaen Willems te Helvoirt tegen Aert Handricx

Joostken Geraert Aert Scheerders tegen Emmerentiana Nemius [dubieus]

Jan Reynder Peters en Aert Peters tegen Aert Wouters Haubraecken

Dierck Andriessen en Gielis Marttens tegen Guiliam Dangelus

Michiel Goyarts van Duppen tegen Anneken Wouter Eelkens

Marcelis Handrick Bruynen tegen Mr. Geraert van Broechoven

Gielis Marten Claes tenen dezelfde

Michiel Jan Michiels tegen Hans Kemp

Jan Peter van Bree tegen Herman die Becker

Michiel Goyaerts van Duppen tegen Mr. Jacop van Baelen

Jan Marttens en Isbout van Bree tegen Aert Peters van Bree


104.5.5.1

Peter Goyaerts Cuylmans tegen Aert Hendrixcss. van Sutphen

Jan Marttens en Isbout van Bree tegen Aerdt van Hees

Aerdt Claess. tegen Claes Hicspoor

Michiel Goyaerts van Duppen tegen Jan Peters van Griensven

Dierck Hoppen tegen Jonker Godefroij Absolons

Dierck Willems tegen Handersken Aert Mathijssen

Jan Reijnder Peters tegen Handrick Isebrants

Jan Marttens en Isbout van Bree tegen Peter Jaspars van Uden

Peter Wijnen en Jan van Bree tegen de erfgenamen Gycken Rutten

Jan Marttens tegen Aert van Hees

Gielis Marttens tegen Mr. Jan Denen

Willem Goossens tegen Jan inden Rijder

Daem Janssen tegen het Convent van den Ulenborch

Hanrick Janssen vorster tegen Mr. Jan Loyen

Aert Marttens tegen Frans Claessen

Hanrick Joordens tegen Jan Aerts Kemp

Geraert Anthonis Mons tegen Lambert Geraert Mons

in totaal 183 ingeboden personen
104.5.5.2

ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.


104.5.5.3

vervolg andere ontvangsten

uit Vught en Cromvoirt
104.5.5.4

Orthen, Hintham en Den Dungen

bastaardgoederen etc. etc.
104.5.5.5

vervolg van de andere ontvangsten


104.5.5.6

som van alle ontvangsten clxxiiii l. xvi s. v d.

UITGAVEN
104.5.5.7

vervolg van de uitgaven – geen bedrag genoemd

104.5.5.8

rekening van JonkerPhilips van Brecht 1611 tot 1612


104.5.5.9

schrijven vanuit de Brusselse rekenamer n.a.v. deze rekening dd. 23 october 1614 ondertekend door J. van de VeldeMICROFICHE 6 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
slechts enkele beschreven bladen en de rest blanco
104.6.1.1

schrijvenvanuit de Brusselse rekenakmer dd. 23 oktober 1614 ondertekend door J. van de Velde


104.6.1.2

idem
104.6.1.3

idem
104.6.1.4

idem
104.6.2.2NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 over de periode Kerstmis 1613 tot en met 1614 gevolgd door de muntwaaden volgens de gangbare koers
104.6.2.3

criminele zaken behandeld door de hoogschout

civiele zaken door de laagschout
104.6.2.4

poorterinschrijvingen:

Jan Jacobss. van Cuyck schoenmaecker

Peter Diricxss. van den Grave

Anthonis Corneliss. van Braeckel

hans Cruyck van Aken

Jan Lambrechts Fabri van Oirschot

Alexander Janssen Leli van Arthois [gratis]

Nicolaes Mathijssen van Meurs [gratis]

Henrick Jan Geerrartss. van Bergen

Thomas Michielss. utten lande van Weertsenborch

Jan Raessen de Behoeijvan Bruessel

Lenaert Lans van Merenhoven

Jan Franssen van Baeckel [gratis]

Nicolaes Stevens van Eyndhoven

Henrick Peters van Heze

Servaes Jacobss. van Ercketal

Herman Janssen van Limborch

Jan Emonts van Mazeyck

in totaal 18 ingeschreven poorters
104.6.2.5

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtsgilden
104.6.2.6 tot en met 6.2.8

vervolg van de ambachtsgilden


104.6.2.9

vuistslagen – niet

slaan met knuppels

Jan Roeloffss. van Nulant jonggeselle sloeg Geerart Janss. uit Orthen


104.6.2.10

messen trekken – niet

toebrengen van verwondingen

Henrick Peeter Janssen uit Vught verwondde Jan van Liempd

Geraert Adriaen Colen verwondde een scholier
104.6.2.11

Willem Bastiaens verwondde Aert van Hijnsberch


breuken van xlv schhillingen payments

Margriet weduwe Jan Janssen tegen Jan Willemsen

Peeter Peeter Anthonis tegen Coenraert Jan Adriaenssen

Jan Cornelissen tegen Thielman Jan Thielmans


breuken van xvii ponden payments:

Herman Lambertss. Strick tegen Roeloff Henrick Noppen


104.6.3.1

ontvangsten via ingeboden personen:

Willem van den Berch tegen Steven Aelberts Snellen

Mathijs Franssen tegen Aert Wouters cremer

Thomas Peterss. tegen de momboirs van de onmondige kinderen van Maryken Dircx Goyaerts

Wouter Thonis Colen tegen Mathijs Janssen

Jacob Peters tegen het Convent van de Susteren van Orthen

Thonis Aert Hermans tegen Johanna weduwe Mr. Marten Moons


104.6.3.2

Willem Willemss. van den Merendonck tegen Pauwels Henrick Thonis

Adriaen Geerartss. van Loon tegen Dierick Thonis Peeterss.

Jan Willem Ceelen tegen Wouter Joordens

Balthus Janss. tegen Heer en Mr. Peter van de Schoot

Adriaen Leonarts tegen Jan Andriessen de Jonge

Huybert Poot tegen Mr. Gerardt van der Vleuten

Aernt Willemss. tegen Geerlingh Ruijs

Jan Ferrenandus tegen Symon van Bethmer

Goyart Stevens tegen Willem Pauwels

Mathijs Jan Andriessen tegen Adriaen Meuss. en tegen Jacob Geerartss.

een stuk land toebehorende aan Jacob Lamberts tegen Metken weduwe van Willem Henricxss.


104.6.3.3

Joost Everts tegen Isack Aertss.

Jan Geerartss. van de Ven tegen Jan Willemss. Bloemaerts

Jan en Henrick Eymberts tegen Huybert van Bruhesius

Roeloff Rutten tegen Jan Jansse. inden Rijder

Goeyart Geerit Schampers tegen Dirck Janss. van Ravesteijn

Jacob Dircxss. tegen Peryntken Dirck Meeuss.

Aert Janss. van Erpe tegen Joffr. Catharina Monicx

Jan Wouter Stouten tegen Jo: Gerart van Broechoven

Geerart Anthonis Moons tegen Jannen Martenss. van den Biechelaer

104.6.3.4

in totaal 30 ingeboden personen


104.6.3.5

breuken als vrede breken etc. etc.


104.6.3.6

andere ontvangsten


104.6.3.7

ontvangsten uit Vught, Cromvoirt, Orthen, Hintham en Den Dungen


104.6.3.7

bastaardgoederen etc. etc.

vervolg van ander eontvangsten
104.6.3.8

som van alle ontvangsten cxxiii l. vi s. vi d.


104.6.3.9

UITGAVEN
104.6.3.10

vervolg van de uitgaven
104.6.3.11

rekening van kerstmis 1613 tot 1614


104.6.3.12 – blanco
104.6.4.1

in deze rij alleen maar brieven vanuit de Brusselse rekenkamer n.a.v. deze rekening gedateerd 18 april 1616 en ondertekend door J. van den Velde


104.6.5.1

NIEUWE REKENING van JONKER PHILIPS VAN BRECHT op basis van zijn commissiebrief van 12 november 1599 over de periode Kerstmis 1614 tot en met 1615 gevolgd door de muntwaaden volgens de gangbare koers
104.6.5.2

criminele zaken – hoogschout

civiele zaken – laagschout
104.6.5.3

poorterinschrijvingen:

Servaes Janssen van Weerdt

Fredrick Joris van Emden

Willem Henrick van Houte van Maestricht

Mr. Herman Follinus van Staverden

Peter Reyners van Ruinne

Henrick van den Eijcken

Frans Peters van Oirschot

Jan Geraertss. van Goch geboren tot Nieumeghen

Willem Janss. van den Huevel

Henrick Jan Michielss. van Vechel

in totaal 10 poorters


104.6.5.4

ontvangsten van lombardenbrieven – niet

ontvangsten van de Bossche ambachtsgilden
104.6.5.5 tot en met 6.5.8

vervolg van de Bossche ambachtsgilden

vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet


104.6.5.9

messen trekken – niet

toebrengen van verwondingen [quetsueren]
104.6.5.10

Henrick Laureijns Michielss. uit Sint Michielsgestel verwondde Jan Willemss. uit Esch zwaar met een opsteker

Michiel Floris verwondde Ambrosius Jacobs in zijn gezicht

Joost Adriaenss. verwondde Joost Geraertss.

Adriaen lamberts te Vught verwondde Gerardt Peterss.

104.6.5.11

Herman Janssen jong gezel verwondde Bastiaen van Mil
breuken van xlv schillingen payments – niet

breuken van xvii ponden payments


104.6.5.12

Jouffrouwe Maria Heijm tegen Marten Wijnants

Heer Gerardt Kemp tegen Gerard Janssen
MICROFICHE 7 inventarisnummer 13014 periode 1605-1615
104.7.1.1

lijst van ingeboden personen:

Mathijs Franssen tegen Aert Wouters cremer

Peter Thomas tegen Jonker Gerardt van Eijck

Peter de Smith tegen Dirck van Thulden

Hanrick Peters tegen Henrick Aerts van Roij

Dirck Lathouwers tegen Claes Hicspoir

Jan Henricx borgemeester tegen Jan Janssen inden Rijder

Willhem Willhem Goyaerts tegen Lijsken weduwe Jan Thijssen

Jan Gijsberts tegen Jonker Rogier Monicx

Jan Lonijs tegen Jan Joordens van Erp

Peter Strijbosch tegen Jonker Johan Pels

Henrick Wagemaeckers tegen Jenneken weduwe Peter Thomas

Lonis Peter Dirckss. tegen Mariken weduwe Thonis Thoniss.

Henrick Vreijnss. tegen de kerkmeesters van Den Dunghen

Rut Delis tegen Jan Gijsberts

Gijsbert Peters tegen Thonisken dochter van Mr. David van Oird

Joost Aertss. tegen Truyken Jacobs bagijn

Henrick Back tegen Goort Geritss. van de Graeff en tegen Jan Henricx in Jherusalen

104.7.1.2

Adriaen Goyaerts tegen Symon van Bethmer

Peter Lamberts tegen Joseph van Heijmissem

Jaspar Lonis tegen Sijmon van Bethmer

Lijsken weduwe van Wouter Kieckens tegen Aert Dirckss.

Metken weduwe van Joost Michielss. tegen Goossen van Achelen

Jaspar Aertss. tegen Heer Gerart van den Hovel

Gerart Heijman Zeger stegen Evert Dirckss. van Strijp

Willem Henricx der Kynderen tegen Meester Jan van den Lee

Jacob Adriaens van den Wijveen tegen Laureijns Nastelmaeckers

Jan Gijsberts tegen Lambert Remmens

Luijcas Henrick Corsten tegen Heer Nicolaes van der Voort

Sijmon Rutten tegen Goyart van Engelant

Daem Geritss. van Gerwen tegen Peter Damen

Jacob Switss. tegen jan Evertss. van Ravensteijn

Rogier Willhem Janssen tegen Aert Corstiaens backer

Willhem Lucas tegen Jonker Michiel Borchgraeff

Daniel Janssen tegen Goyaert Geeritss. van den Graeff

Jan Aertss. tegen Sijmon van Bethmer

Jan Reijnders tegen Sijmon van Bethmer

104.7.1.3

Daniel Cloots tegen Thonis Janssen backere

in totaal 38 ingeboden personen


ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.
104.7.1.4

andere ontvangsten


104.7.1.5

ontvangsten te Vught, Cromvoirt, Orthen


104.7.1.6

Hintham en Den Dungen

bastaardgoederen etc. etc.
104.7.1.7

vervolg van de andere ontvangsten


104.7.1.8

som van alle ontvangsten iic ii l. xiiii s. v d.

UITGAVEN
104.7.1.9

somma sommarumvan den ontfanck van dese thien particuliere rekeningen van den leechschoutetschap van der Meyerie van sHertogenbossche bedraecht ter somme van xvc xlvi l. vii s. art.

daervan gecort den 5e penn. voer gage …in voergaende rekeningen bedraegen ter somme van iiic‑ ix l. v s. ix d. ob.

blijft desen rendant noch schuldich de somme van xiic xxxvii l. i s. ii d. ob.

dit boven geschreven is alsoogedaen bij den rekenmr. van der Stegen ende dat wordt
104.7.1.10

bevonden dat de xiic xxxvii l. i s. ii d. dye den schouteth hier boven schuldich blijft syn gedraegen geweest tsynen laste op het slot van syne rekening van het hoochschoutethampt finij als dese


104.7.1.11

civile van Korsmisse 1614 tot 1615

104.7.1.12 – blanco

104.7.2.1in deze rij treft men drie breiven aan t.a.v. deze schoutsrekening geschreven vanuit de Brusselse rekenkamer dd. 18 april 1616 ondertekend door J. van de Velde
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
1   2   3   4


Dovnload 321.67 Kb.