Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verzonden: maandag 10 maart 2008 18: 39

Dovnload 16.13 Kb.

Verzonden: maandag 10 maart 2008 18: 39Datum10.10.2017
Grootte16.13 Kb.

Dovnload 16.13 Kb.
    Navigeren deze pagina:
  • From

Van: Henk Coolen [mailto:henk@coolen-online.be]
Verzonden: maandag 10 maart 2008 18:39
Aan: Hans van Mierlo
Onderwerp: Re: Bac van Baescot
Hoi Hans

er zijn er meer die twijfelen, en er zijn er veel die kopieren

 

maar het eerste idee in deze richting komt uit een bericht dat nog wel te vinden op soc_nederlandse_adel 

http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/message/2391

 

 


=============


Wouter gend. Berthout (vaak gewoonweg ingekort/afgekort tot Berthout) Bac, verm. zoon van Arnt Bac (van Tilburg) bij een dochter uit de familie Berthout (van Mechelen?), verm. zoon van Wouter Bac van Olen en Gertrudis.  Dus een klein beetje anders als in de Brabantse Leeuw 1989. Zelfs Leo Adriaansen maakt fouten. Wees derhalve altijd kritisch op wat je leest !   Leo Adriaensen noemt deze persoon (Johannes)

=============


Over de naam Bac(k) van Tilburg ( Westerwijk ) is zo nu en dan iets gevallen in deze rubriek en zijn soms vragen gesteld. Ook maakte Hans Vogels een paar goede opmerkingen erover. Met name dat de Bac's voor 1300 al zijn vertakt en er in de omgeving van Tilburg veel namen Bac, Back, Back van Broekhoven voorkomen.  Dit houdt natuurlijk niet in dat er wel over gespeculeerd kan worden, en ook niet meer dan dat. Vele midden Brabanders zullen de tak Bac(k) van Broeckhoven in hun kwartierstaat hebben. Dit rechtvaardigt mischien een kleine overweging.
H.J.A. van Son schreef zo'n 50 jaar geleden al een uitgebreide verhandeling over dit geslacht, waar hij aanving met ;
- I Arnoldus Berthout Bac en Waltherus Bac van Baescot, generatie genoten, beide geboren rond 1250.
- II Arnold had een zoon Johannes Bac Berthoutzn. En Waltherus had als zonen: Johannes, Wilhelmus en ?-Gerardus Bac van Broedkhoven-?
Verder wordt o.a nog een Huibert Bac genoemd, afkomstig uit Tilburg, die rond 1310-1330 abt te Tongerlo was. Waarschijnlijk is deze Huibert geboren rond 1275 en dus generatie genoot van de kinderen van Arnold en Waltherus. Als deze Huibert uit het geslacht van de Berthout zou stammen is mogelijk bij benadering te zeggen waar dit zou moeten zijn.  Want:
III Johannes, de zoon van Arnold Berthout Bac, had o.a een zoon Egidius Bac, schout van Tilburg rond 1394. Egidius overleed rond 1433.
Wat dus opvalt is de combinatie: Berthout Bac, Egidius, en Walther.
In de Genealogie van de Berthouts is mij bekend ( bron: ( ik durf het bijna niet te vermelden ) Internet : Waltherus VI van Berthout ( geboren rond 1180 ) X Adelheid Engien hun kinderen: Walther VII , Hendrik , Egidius
Mijn speculatie is nu:
- nn, dochter van Walther VI ( geb circa 1210 ) X NN Bac
Hieruit DEZE zoon Waltherus Bac, geboren circa 1230 als stamhouder van de Bac's van Tilburg.
Kinderen van deze Waltherus Bac:
- Arnold Berthouts
- Waltherus Bac
- ( dochter Waltherus Bac ) X Jan Dickbier [ Bron: Hans Vogels ]
=====================================
Uit de Nederlandsche Leeuw:
Al in 1197 en 1200 wordt een Walterus Back genoemd als getuige van de Hertog van Brabant. In 1197 bij het vredesverdrag met de Graaf van Gelre en in 1200 bij een verdrag met de Graaf van Holland en een met de Graaf van Gelre aangaande de tol in Driel. Verder bij een overeenkomst betreffende de kerk van Tiel.
Ongeveer veertig jaar later treedt opnieuw een Walterus Bac op, nu in de omgeving van de abdij van Tongerlo. In 1234 namelijk is Walterus Bac getuige van Arnoldus, Heer van Wesemale, wanneer deze aan de kerk van de H. Maria in Tongerlo het recht geeft om te vissen in het water van Westerlee. Wij treffen hem nog eens aan met zijn kinderen in een acte van 27 mei 1244, waarbij de deken van het kapittel van Sint Salvator in Utrecht aan de abdij van Tongerlo de tienden van Olen overdraagt, die Walterus Bac in leen had gehad en waarvan zijn zoon Walterus en zijn dochter Gertrudis afstand van hebben gedaan.
Ongeveer in diezelfde tijd, 24 juni 1243, is een Arnoldus Bac getuige van Dirk, Heer van Herlaer, bij een transactie met de abdij van Berne die in Den Bosch wordt afgesloten. Na 1244 vernemen wij niets meer totdat in het begin van de 14e eeuw meerdere personen met de naam Bac naar voren komen in Tilburg en in de omgeving van Tongerlo, zonder dat echter uit de gegevens enig genealogisch verband is op te maken. Dat het geslacht dan reeds vrij uitgebreid moet zijn, blijkt uit de toevoeging van plaatsnamen die sommige leden blijkbaar ter onderscheiding van elkaar achter hun naam voegden.
Vraag is of deze Walterus Bac identiek is aan Wouter Spierinck en Walter Boc van Boxmeer?

 

 ----- Original Message -----

From: Hans van Mierlo

To: 'Henk Coolen'

Sent: Sunday, March 09, 2008 11:24 PM

Subject: Bac van Baescot
Beste Henk,

Waar en hoe ik ook over het net surf op zoek naar genealogische gegevens, ik kom telkens weer toch bij jouw site terecht.

Op veel sites vond ik gegevens die met of zonder verwijzing van jouw site afkomstig zijn. Volgens de analyse die ik dit weekeind maakte ligt jouw site ook aan de bron van de gegevens waarmee ik worstel.

Het gaat om Wouter Bac de Baescot (van Baescot) die de stamvader is van het geslacht van Son dat eertijds van Broechoven is geheten.

Volgens jouw site is zijn grootvader gehuwd met een onbekende dochter van Walther Berthouts. En zo ontstaat er een lijn naar KdG.

Tot nog toe heeft niemand mij de literatuur of andere bronnen kunnen noemen die aan deze info ten grondslag ligt.

Vandaar dat ik me tot jou wend. Weet jij waarop deze info is gebaseerd?

Hartelijke groeten,

Hans
Hans van Mierlo, Susteren

 www.vanmierlo.net

www.vanmierlo.org

http://kwartierstaat.vanmierlo.org

  • From

  • Dovnload 16.13 Kb.