Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verzonden: maandag 19 mei 2014 17: 03

Dovnload 6.18 Kb.

Verzonden: maandag 19 mei 2014 17: 03Datum05.12.2018
Grootte6.18 Kb.

Dovnload 6.18 Kb.

Van: Tielens, P.

Verzonden: maandag 19 mei 2014 17:03

Aan: GC-Commissie-V&J

CC: Tielens, P.; Doorn van P.; Hessing-Puts Brechje

Onderwerp: Verzoek van het lid van Hijum een brief te vragen aan de staatssecretaris van V&J inzake betrokkenheid van de Erittrease overheid bij mensensmokkel.

Urgentie: Hoog


Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid van Hijum (CDA-fractie).

Ik verzoek u uiterlijk vanavond om 20.00 uur, gezien het spoedeisend karakter en de feitelijke datum van het algemeen overleg morgenmiddag om 16.30 uur, kenbaar te maken of u met dit verzoek kunt instemmen.

Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dat het geval is.
Met vriendelijke groet,
Patricia Tielens-Tripels

Adjunct-griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie


-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Hijum van Y.J.

Verzonden: maandag 19 mei 2014 16:04

Aan: Jadnanansing T.; Doorn van P.; Tielens, P.

Onderwerp: Verzoek
Geachte voorzitter, beste Tanja,
Naar aanleiding van de berichten vandaag in NRC over de betrokkenheid van de overheid van Eritrea bij mensensmokkel en afpersing van vluchtelingen, stel ik de commissie voor om de staatssecretaris van V&J te verzoeken om een schriftelijke reactie (inclusief de voorgestelde maatregelen van het kabinet richting de regering van Eritrea en het consulaat in Nederland), voorafgaand aan het AO van komende dinsdag.
Met vriendelijke groet,

Eddy van Hijum


Verstuurd vanaf mijn iPad


Dovnload 6.18 Kb.