Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vissen kweken onder tomatenplanten: het kan met em!

Dovnload 1.13 Mb.

Vissen kweken onder tomatenplanten: het kan met em!Pagina1/2
Datum01.01.2019
Grootte1.13 Mb.

Dovnload 1.13 Mb.
  1   2

Vissen kweken onder tomatenplanten: het kan met EM!

De landbouw verandert meer en meer in een industrie. Kleine landbouwers moeten dikwijls het hoofd bieden tegen grotere, meer geïndustrialiseerde landbouwbedrijven.Dit is maar 1 van de vele redenen waarom het noodzakelijk is, om zo veel mogelijk rendement te halen uit gebouwen en gronden. Ook beseffen we allemaal meer en meer dat er iets aan onze vervuiling moet worden gedaan. Water is een van de kostbaarste dingen op onze aarde en als we niet zuinig met dit vloeiend goud omspringen dreigt watertekort een reëel toekomstbeeld te worden.

Dat beseften ze ook in de Provinciale Tuinbouwschool in Kortrijk. Op hun zoektocht naar nieuwe projecten en hedendaagse ontwikkelingen , kwamen ze in aanraking met het idee om vissen te kweken onder de hanggoten van tomaten.

Na heel wat research en rekenwerk, gingen ze op 1 september 2009 van start met hun project.

Tilapia vis werd gekweekt onder verschillende soorten tomaten.

In Nederland zijn ze met deze praktijk al bekend, jammer genoeg kunnen we hier in België alleen nog maar spreken over proefprojecten.

Voor deze proef werd de serre volledig opnieuw ingericht.

Onder de hanggoten van de tomaten werden warmwaterbekkens voorzien. Deze zijn gemaakt uit polyester van 1 cm dikte. Elk bekken heeft een lengte van 15 m en een conische vorm . De bodem is afgerond en net als de binnenzijde goed glad om het doorschuiven van de vaste uitwerpselen naar de afvoeropening op het einde van het bekken te vergemakkelijken.

De watertemperatuur wordt constant op ong. 27 graden gehouden. Het water wordt steeds rondgepompt en eerst gefilterd door een drumfilter, gevolgd door een biofilter.
Dagelijks wordt het water voor 5-10% ververst met regenwater uit de watersilo's en wordt de vis gevoederd aangepast aan zijn groeiontwikkeling. Het afvalwater die overvloeit, die inmiddels verrijkt is met nitraten uit de uitwerpselen komt in het voedingswater van de tomaten terecht.

Het wateroverschot van de tomaten wordt in een gesloten kringloop steeds opnieuw gefilterd. Hier komt dus geen afvalwater in het milieu terecht!De vaste uitwerpselen komen terecht in het recyclagesysteem van een nieuwe containerveld.

Uniek is het feit dat de restwarmte van het water wordt gebruikt om ook de serre mee te verwarmen. Dit is zowel een ecologische als economische oplossing!
Wat nu met EM? Die wordt gebruikt tijdens het filteren. Met een doseerapparaat wordt EM toegevoegd aan het water in de biofilter.

Een biofilter verwerkt de zwevende en vloeibare delen van de uitwerpselen. In de filter zitten de micro-organismen die noodzakelijk zijn voor het omzetten van dit materiaal van nitriet tot stikstof Die micro-organismen hechten zich vast op het PE materiaal in het filterwater. Om een goed microbiologisch evenwicht te waarborgen dient men EM toe (Effectieve Micro-organismen). Dit PE materiaal bestaat uit plastiek blokjes met openingen die nog eens ingesneden zijn waarop de bacteriën zich kunnen nestelen. Deze blokjes worden constant in beweging gehouden door luchtbellen die onder het materiaal in het water gepompt wordt. Een echt bubbelbad voor de micro-organismen dus! Daar waar de blokjes elkaar raken kunnen er zich geen bacteriën vasthechten. Vandaar de holten in het PE materiaal.


Het toevoegen van EM waarborgt het biologisch evenwicht in het water . Opkomende ziekten of besmettingen worden daardoor effectief onderdrukt.

Gedurende het ganse project kon men nog geen ziekten of infecties waarnemen. In tegendeel, wonden opgelopen door gevecht blijken heel goed te genezen. Tijdens perioden waar geen EM aan het water werd toegediend waren er sporadisch enkele dode exemplaren. Dit was waarschijnlijk te wijten aan kleinere wonden waar een besmetting tot in de bloedbaan kon doordringen. Ook bemerkte men schuimvlokken op het water van de biologische filter en een duidelijke storende visgeur.


Binnen de 24 u na het opnieuw toe dienen van EM waren die drie gevolgen weggewerkt.

Tijdens die proef was er geen sterfte van enige betekenis.

Het gebruik van EM laat, volgens deze ervaringen, toe vis te kweken zonder enig gebruik van antibiotica. Dit is op zijn minst hoopgevend te noemen!

Nog een bewijs, dat EM wel degelijk onze leefomgeving kan helpen!Fish and tomatoes, cultivated together: it ’s possible with EM!
Agriculture is changing more and more in an industry.
  1   2


Dovnload 1.13 Mb.