Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vluchtelingen

Dovnload 215.95 Kb.

VluchtelingenPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte215.95 Kb.

Dovnload 215.95 Kb.
  1   2

VLUCHTELINGEN

Wie is een vluchteling? Gaat het alleen over een politieke vluchteling, die moet vluchten om in leven te blijven, of heeft een migrant, die het financieel slecht heeft in eigen land, dezelfde rechten?

 Kan men zomaar spreken over 'weigeren 'of 'toelaten' in 'ons' land? Kunnen mensen spreken over 'hun' land omwille van hun nationaliteit of hun geografische thuis? Of mag iedereen overal wonen? Is 'ons' van iedereen?

  

Moeten vluchtelingen zich aanpassen aan onze cultuur, of mogen zij hun eigenheid volledig behouden? In hoeverre kunnen zij als mens, als individu, rechten laten gelden?


Opdracht 1: Puzzel.

Kinderen vluchten vanuit een heleboel landen naar België en Nederland. Een aantal van de landen waar zij uit wegvluchten, zie je hieronder in de puzzel.Zoek ze op en kleur ze in. (18)a

j

o

e

g

o

s

l

a

v

i

e

p

a

k

i

s

t

a

n

o

l

n

r

a

n

o

p

o

s

o

e

d

a

n

i

r

g

s

o

m

a

l

i

o

a

e

t

k

o

o

i

a

l

t

ij

t

z

n

s

o

l

v

h

l

a

a

s

o

e

o

j

e

a

o

t

i

n

i

l

g

r

e

e

r

a

s

e

e

n

r

a

n

b

l

t

d

e

i

r

a

k

e

i

o

e

a

s

i

r

a

h

u

r

g

r

c

i

r

j

s

o

g

o

s

o

i

a

k

d

r

e

t

f

a

l

o

a

n

n

i

z

e

n

a

r

m

e

n

i

e

g

r

j

i

i

n

e

z

a

i

r

e

g

i

a

s

e

r

w

a

n

d

a

s

i

l

n

e

dOpdracht 2 : Zet een route uit.
Stel je voor: je moet vluchten. Kies een land van waaruit je vlucht.

- Bedenk waarom

- Waar vlucht je naar toe? Waarom?

- Hoe ga je, welk(e) vervoersmiddel(en) gebruik je?

- Met wie vlucht je?

- Wat neem je mee?Maak er een mooie tekening bij.

VIDEOFRAGMENT GETUIGENIS VAN VLUCHTELING (mensenrechten)  • Wat zijn de gevolgen en in welke toestand bevindt de betrokkenen zich daardoor?  • Hoe reageren anderen? Waarom?  • Welke gevoelens, gedachten en vragen roepen deze toestanden bij jou op?  • Welke reacties kan je begrijpen? Welke niet? Waarom?  • Kan je andere gelijkaardige gevallen geven? BIJBELVERHAAL/ FRAGMENT

Daarom vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put zitten.


     [16] De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. [17] Maar er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. [18] Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. [19] ‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ [20] ‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ [21] Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. [22] Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’

VIDEOFRAGMENT: UITTOCHT UIT EGYPTE

  • Om welke redenen trekken mensen in de bijbelverhalen weg? Vind je die redenen in de verhalen van hedendaagse vluchtelingen terug?  • Hoe worden de vreemdelingen/vluchtelingen behandeld? Hoe zouden ze volgens jou moeten behandeld worden? Waarom?  • Hoe kan Jezus een voorbeeld zijn voor het omgaan met vluchtelingen?  • Hoe zou je dan Jezus' houding toepassen ten opzichte van vreemdelingen vandaag?

Beantwoord de eerste drie vragen opnieuw.

1.

2.3.

Deel voor de leraar (achtergrond + oplossingen)

Vluchtelingen vandaag

gevlucht?
Mensen vluchten om een speciale reden.
Meestal omdat er oorlog is of als er een ernstige ziekte heerst waar mensen aan dood kunnen gaan. Of er zijn aardbevingen, vulkaan uitbarstingen , lawines, sneeuwstormen, overstromingen, hongernood of andere rampen.
Soms is de moeder of vader met de kinderen naar een ander land gevlucht soms is  1 van de ouders gesneuveld in de strijd of allebei de ouders. Het kan ook zijn dat de vader in het leger zit.


Uit welke landen gevlucht?
Er zijn ongeveer 40 landen waar de mensen uit gevlucht zijn maar uit deze landen komen de meeste vluchtelingen:
Irak,  Soedan , Afghanistan, Sri Lanka, Bosnië-Herzegovina, Somalië,Turkje, Iran,

Oplossing opdracht 1: Afghanistan-Angola-Armenië-Azerbeidzjan-Congo-Ethiopië-Irak-Iran-Joegoslavië-Koerdistan-Kosovo-Nigeria-Pakistan-Rwanda-Sierra Leone-Soedan-Somalië-Tsjetsjenië.Irak: In de 20e eeuw heeft Irak twee keer oorlog gehad. De oorlog tegen Iran duurden jarenlang van 1980/1988. In Irak worden tot op de dag van vandaag mensen vervolgd. Dit zijn mensen die tegen die tegen de regering zijn. Ook zijn het etnische en religieuze mensen die in de minderheid zijn. Door de oorlog is Irak veel armer geworden. Hierdoor moeten de mensen hun spullen verkopen om te overleven.

Turkije: Omdat er veel burgeroorlog is.

Sri Lanka: Er is daar veel hongernood .

Afghanistan: Er is daar veel oorlog.

Iran, Iran heeft veel ruzie met Irak

Somalië: In de eind jaren 80 brak de oorlog uit tegen Kenia.

Internationale vluchtenlingenverdrag (1951-Gevève)


  1   2


Dovnload 215.95 Kb.