Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vm nefrologie

Dovnload 66.64 Kb.

Vm nefrologieDatum22.05.2018
Grootte66.64 Kb.

Dovnload 66.64 Kb.

 1. 12/06/12 VM

Nefrologie

 • Bespreek klinische kenmerken van nefrotisch syndroom en behandeling

 • Wat weet je van membraneuze glomerulonefritis

 • casus van jongen met henoch schönlein: wat is het nierbiopsiebeeld

 • casus vrouw zwanger 2e semester met flankpijn koorts en pijn bij mictie. Wat is de aanpak

 • casus patient met DM 2 en comorbiditeiten, nefrotisch syndroom. Is nierbiopsie nuttig?

 • casus man onder immunosuppressiva plots vermagerd, nachtelijk zweten en epstein bar titer positief, wat kan het zijn?

 • patient gediagnosticeerd met endocarditis, wordt opgenomen met en krijgt penicilline. heeft dysmorfe hematurie, cilindurie, en proteinurie. institiele nefritis of glomerunefritis

 

Urologie

 • Wat is een nefroblastoom

 • Bespreek torsio testis. (uitgebreid)

 • Chemotherapie bij nierkanker? (kort)

 • Man van 58j wil zijn prostaat laten onderzoeken: aanpak?

 • bespreek 'castratie' bij behandeling van prostaatkanker

 • vrouw van 30 met pijnlijke hematurie. (cystitis bespreken)

 • Impotentie (lang)

 • Balanitis (kort)

 • Man van 51 komt op raadpleging met beginnende potentieklachten (lang)

 • Bespreek Hypernefroom (kort)

 • Bespreek Bricker Derivatie (kort)

 • Diagnostiek van VUR.

 

12/06/12 NM

 

Nefrologie


 • Conservatieve behandeling van chronische nierinsufficientie

 • pt met DM en nierinsuff IV komt met een gezwollen pijnlijke teenbasis, DD? Jicht

 • pt met luchtweginfectie neemt penicilline, krijgt acuut nierfunctiestoornissen: aanpak? (acuut allergische TI nefritis)

 • pt met RA neemt goudzouten en nierfunctieachteruitgang: wat zegt biopsie?

 • pt met harttransplantatie neemt CS, cyclosporine en mycofenolaat mofetil. Ontwikkelt DM en neemt methformine. Pt krijgt langzaam nierfunctieverlies zonder proteinurie: oorzaak?

 • pt krijgt acute nierinsufficientie na CT met contrast, later worden IgG's in de urine gevonden: hoe had dit voorkomen kunnen worden?

 • Vergelijk acute IN en PN.

 • vergelijk vergelijk acute TIN en acute PN

 • Acute TIN en acute PN

 

Urologie

 • wat is PSA (kort)

 • Diagnose van VUR (lang)

 • Casus torsio testis

 • Bijvraag over oorzaken hydrocoele.

 • Indicaties voor ingreep BPH.

 • Leg uit: continente pouch

 • Hoe herken je een acute bacteriële prostatitis en hoe behandel je?

 • Waarom stijgt PSA bij prostaatca (veel bijvragen over risicofactoren, PIN, ...)

 • Onderzoek acute hamaturie

 • DD torsio testis en epididymitis

 • behandeling RCC

 • hoe ontstaat een blaassteen en hoe behandel je?

 • wat is normaal PSA? (kort)

 • wat is een artificiële sfincter? (kort)

 • Leg uit, hormonale therapie bij gemetastaseerde prostaatkanker? (uitgebreid)

 • Welk klinisch onderzoek bij stress incontinentie?

 • Hoe ontstaat urolithiasis?

 

13/06/12 vm

 

Nefrologie


 • Bespreek diabetische nefropathie

 • Bespreek nieraantasting bij Lupus

 • Casus: persoon met multiple myeloom, fosfaatdiabetes, glucosurie, tubulaire acidose. Wat is je diagnose? 

 • Casus: vrouw met ovarium ca dat recidiveert krijgt plots anurie. Wat is je diagnose?

 • Casus: Patient met ADPKD krijgt koorts en rillingen, sediment is negatief. Wat is er aan de hand? 

 • Casus: Meneer met niertransplantatie wegen fsgs, ontwikkeld diabetes. Hij krijgt plots ernstige proteinurie: >3.5g/24u. Wat is er gebeurd? 

 

Urologie

 • Wat is de etiologie van RCC (kort)

 • Geef de indicaties voor behandeling van BPH (lang)

 • Preventie en behandeling van acute cystitis (kort)

 • Voorkomen, onderzoek en behandeling bij Varicocoele (lang)

 • Bespreek de alternatieve behandeling OAB wanneer anticholinergica niet werken (kort)

 • Bespreek diagnose en behandeling van acute pyelonefritis (lang)

 • Welke urine gebruik je best bij cytologie, microscopie, differentiatie en cultuur onderzoek? (kort)

 • Bespreek goedaardige niercarcinomen. (lang)

 • Hoe onderzoekt men een niet-ingedaalde testis (lang)

 • Wat is intracaverneuze injectie therapie (kort)

 

13.6.2012 VM

 

Uro:

-behandeling fysiologische fimosis bij jong (klein)

-man 51 jaar met pijnloze hematurie. Bespreek. (groot)

-welk scrotaal trauma is belangrijk om te herkennen?

-Waarom gaat een man van 83j plots in retentie?

 

Nefro:

-Nierproblemen bij LED. En qua bijvragen stelt hij gewoon allemaal extra detail vraagjes daarover. (groot)

-man met macroscopische hematurie na een bovenste luchtweginfectie. Welk histologisch beeld verwacht je?

-Een 65j vrouw met een gekend ovariumca wordt plots anuur. Welke behandeling stel je in?

-Een man met autosomaal dominante polycystose heeft plots hevig flankpijn en rilkoorts. Het urinesediment is negatief. Wat is hier aan de hand?

-Pt met FSGS heeft niertransplantatie gehad en staat onder immuunsupressiva (MMF, corticosteroïden en CNI). Na de transplantatie ontwikkelt hij diabetes. Plots krijgt hij oedemen en heeft hij een hoge proteïnurie. Wat is jouw diagnose?

-Pt met gekend multiple myeloom toont glucosurie, tubulaire acidose, aminoacidurie, ... Wat is jouw diagnose?  

 

Radio:

theorie heel makkelijke vragen, de prentjes iets moeilijker maar valt mee.

wat ik me nog herinner..

-Een goede nierfunctie is vereist voor een IVU

-Een retrograde urethrocystografie is alleen mogelijk bij mannen

-Alle nierstenen zijn zichtbaar op echografie

-De CT-kenmerken van een corticale niercyste zijn (oa) retrograde akoestische schaduw (,...)  

en dan op de foto's heel veel CT's, met de vraag of het cyste of tumor was.

-...

 

Histo:-stelling over autosomaal recessieve polycystose

stellingen die 2 van de volgende combineerden: bilateraal of unilateraal en overal of alleen op het verloop van de D.colligentes 

-de aanwezigheid van sikkels op een biopt is een prognostische negatieve factor, waar of niet.

-waar of niet: klassieke complementpathway wordt geactiveerd door immuuncomplexen en zorgt voor GN.

-bij membraneuze GN zie je: sikkels, spikes, .... verschillende keuzes. echt weggevertje.

-...


+ 5 vragen met coupes.

 

14-06 VMNefro

Casus:

 • Jongeman van 23j gaat appendix laten verwijderen - hoe bereken je zijn nierfuntie? bijvraag: stel zijn creatinine is 1.5 -> toch opereren?

 • Vrouw met Rash, retrosternale pijn (bijvr: van wat kan dit zijn), gewrichtspijn, hematurie en proteinurie. Welke diagnostische test voer je uit? 

 •  Vrouw 3m na niertransplant, diarree, geen koorts, leukopenie. Neemt 3-tal immunosupressiva. Hoe behandel je? (was schade aan bm en mucosa tgv purine-analoog, Cellcept, dacht ik)

 • Meisje van 13j microscopische hematurie, moeder en zus ook. Diagnose: (Biopsie niet nodig, Dunne BM wordt Dominant doorgegeven)

 • Man - 60+ - Roker - Coin Lesions id long. Nefrotisch syndroom: welke nefroligische afwijking verwacht je? 

 • bijvraag: welke maligniteiten geven nog mebraneuze glomerulonefritis

Theorie:

 • Vergelijk Alport met Dunne Basale Membraanziekte.`

 • Bespreek de verschillende plasmacel-dyscrasiëen en renale amyloïdose.

Uro

 


 • Bespreek kort Bricker Derivatie

 • Diagnostiek van Vesico-Uretrale-Reflux.

 • Man 60j PSA 9 (bespreek lang)

 • Preventie advies aan jonge vrouw tegen recidiverende cystitis

 • Bespreek de normale erectie (lang)

 • Bespreek hypernefroom (kort)

 • Bepsreek de zonale anatomie van de prostaat (lang): eerst heb ik dus PZ en TZ uitgelegd en dan hoe je de grootte nagaat van de prostaat (trecho en ppa) en dan wat meest voorkwam bij PZ (kanker en dan ook kanker beknopt besproken) en wat meest voorkwam bij TZ (BPH en ook dit kort besproken) en 't was perfect zei hij.. dus voor moest je nog niet weten wat je moet antwoorden op deze vraag, nu weet je het.

 • Man van 63 met pijnloze, totale hematurie: voorkeursdiagnose (kort) (blaasCA volledig uitleggen, dus niet zo kort eigenlijk, toch een kleine pagina geschreven)

Pathologie:

 • waar of niet waar: autosomaal dominante polycystose gaat gepaard met leverfibrose, autosomaal recessieve niet

 • bij ADPKD zijn er cysten in zowel de cortex als de medulla, bij autosomaal recessieve enkel in de medulla (ofzoiets)

 • scheur in slitmembranen resulteert in: a) hematurie, b) proteïnurie of c) acute nierinsufficiëntie

 • waar of niet waar: als je bij membraneuze GN een IgG kleuring doet, zie je de spikes (niet waar: spikes zijn de nieuwe GBM die aangemaakt worden door viscerale epitheelcellen)

Radiologie'>Radiologie

theorie: bekijk de vragen van voorgaande jaren!

 

14-06 NM

 

Uro: • de chirurgische behandeling van BPH biedt bescherming tegen ontwikkeling van prostaatCa (kort) (bijvragen over PSA postoperatief)  

 • behandeling van oppervlakkig blaasCa (lang)

 • acute urineretentie, wat vragen? (lang)

 • voor- en nadelen van ESWL (kort)

 • casus jonge man, na één jaar onbeschermde coitus is de vrouw nog niet zwanger, linker teelbal is wat kleiner, neemt geen medicatie. Bespreek (lang)

 

Nefro:

 • wat weet je over niertransplantaties

 • bespreek de erfelijke PKD's

 

Nefro casussen:

 • vrouw met rhabdomyolyse na statines, eerste therapeutische stap?

 • vrouw 21 j met anemie, reticulolocytose, etc alles duidelijk voor HUS. behandeling?

 • man rusthuis hete zomersdag, ... prerenale NI. vocht geven

 • man aan dialyse, bbq gedaan met kaliumrijke groenten, krijgt spierzwakte, palpitaties. Behandeling? (gewoon terug hemodialyse)

 • vrouw wilt nier afgeven aan man. hoe nierfunctie meten? 

 

15/06

 

Urologie • Bespreek het gebruik en verschil  van antiseptica en antibiotica mbt preventie van urineweginfecties (kort) 

 • Verschillende defecten bij de indaling van de testis (lang) 

 • Bespreek hoe je ppa uitvoert ter beoordeling van de prostaat (kort)

 • Wat vraag je na bij een patiënt met hematurie (lang)

 • Bespreek de kliniek van nierkolieken (kort)

 • Bespreek de klachten van prostaatcarcinoom (lang)

 • bespreek de behandeling van varicocoele (kort) 

 • bespreek uitgebreid besnijdenis. welke indicaties? bespreek enkele voordelen van besnijden.

 • Bespreek graden van varicocoele (kort)

 • Symptomen van niercelcarcinoom (lang)

 • geef de indicaties van circumcisio (kort)

 • bespreek de mogelijke behandelingen bij bedplassen (lang)

 • Hoe frequent komt bedplassen voor bij kinderen in het 1e-2e leerjaar? En meer bij jongens dan bij meisjes? (kort)

 • Wat is radicale prostatectomie en wat zijn de mogelijke gevolgen? (lang)

 • Geef indicaties testisbioptie (kort)

 • Bespreek uitgebreid de mogelijke houdingen bij bedplassen (lang)

 • Wat is het verumontanum? (kort)

 • Jongentje van 2 jaar met een massa in de rechter flank. 

Nefro

 • Bespreek de symptomen van chronische NI 

 • Bespreek Berger 

 • Casus over iemand die ooit een schotwonde gehad heeft + osteomyelitis , nu nefrotisch syndroom , wat zie je op biopsie? (AA-amyloidose)

 • Vrouw krijgt aminoglycosiden , nu nierinsuff enz , wat is er aan de hand? (acute tubulusnecrose)

 • Meisje 9 jaar , nefrotisch syndroom , wat is je behandeling? (CS)

 • Man 22 jaar eet broodje (met vlees en groenten) , wordt ziek met bloederige diarree, hemolyse, trombocytopenie , wat is het ? (HUS)

 • Vrouw met gekende AD Polycystose. Plots flankpijn + macroscopische hematurie. Geen koorts en sedement was negatief. Diagnose? (Bloeding v cyste: pijnstiller geven en wachten tot het bloeden stopt.

 • Hoe ontstaat CNI (of bespreek pathogenese van...)

 • Vergelijk Alport met IgA nefritis

Radio

 • Echt zeer gemakkelijk , gewoon de slides een keer goed doornemen en dan moet het sowieso lukken ! 

 

19/06 VM + NM

Uro

 • Geef de indicaties voor behandeling van BPH (uitgebreid)

 • Bespreek de niet-chirurgische behandeling van niercelcarcinoom (kort)

 • Hoe ontstaat parafimosis en behandeling ( kort)

 • Welke verschillende kiemceltumoren van de testis  zijn er? (lang)

 • Hormonale therapie van gemetastaseerde prostaatkanker (lang)

 • Symptomen nierkoliek (kort)

 • Geef de complicaties van radiotherapie bij prostaatcarcinoom (kort)

 • behandeling Nierkoliek (lang)

 • bespreek b-hcg(kort)

 • hoe diagnose stellen van prostaatcarcinoom(lang)

 • Bespreek leeftijds gebonden PSA (kort)

 • Bespreek goedaardige niertumoren (lang)

Nefro

 • Welke nieraandoeningen ken je die veroorzaakt worden door medicijnen?

 • Beschreek chronische tubulo-interstitiele nefritis.

 • Casus crush syndroom rhabdomyo

 • Casus AIDS + GN (FSGS)

 • Casus chemotherapie => ATN

 • HLA-types en niertransplantatie

 • Casus reumatoide arthritis => AA amyloidose

 • casus diabetische nefropathie

 • casus brandwonden 3e gr (>45% vh lichaam) met nefropathie, ureum in bloed 150 en creatinine ook verhoogd. Zoutexcretie in urine <1% -> pre-/post-/renaal?

 • casus kindje met massief oedeem, >8kg erbij op korte tijd en lissiuretica hebben geen effect -> strategie?

 • casus vrouw die 2 dagen na eten verdacht broodje bloederige diarree, koorts en braken krijgt, ook hematurie en acute nierinsuf. Is dit pre-/post-/renaal? 

 

Nefro 20/06 VM:

 • Vergelijk cyclosporine A en cyclofosfamide, beiden 2 geneesmiddelen die in de nefrologie gebruikt worden, qua werkingsmechanisme, indicaties en nevenwerkingen.

 • casussen: 

 • 1) eten van een broodje met vlees en groenten en ziek worden (zie vroeger) ==> HUS

 • 2) vrouw 66jaar, hypertensie en ACE inhibitoren, plots serumcreatinine gestegen ==> stenose a. renalis

 • 3) dame 78 jaar, fenacetine gebruik, daardoor chronische nierinsufficientie, nu flankpijn en hematurie 

 • 4) 

 • 5) 

 

Uro 20/06 VM: Van Der Aa

 • bespreek PUJ stenose (kort)

 • Dame 35 jaar met macroscopische hematurie. Bespreek (lang)

 

21/06 VM

Nefro :

 • Bespreek pathogenese, oorzaak, symptomen en behandeling van acute renale insufficientie

 • casus kindje 9 jaar en nefrotisch syndroom. Wat ga je doen ?

 • casus van de schotwonde en chronisch osteomyelitis, met 20 jaar later nefrotisch syndroom. Wat ga je zien op biopsie? 

 • niertransplant patient onder Ceelcept, tacrolimus en medrol. Krijgt fluconazole en 5 dagen later hoofdpijn, tremor en gestegen creatinine. Wat ga je doen ?

 • man met alport en 2g proteinurie. Biopsie ?

Uro (Van der Aa)

 • cystitis bij een vrouw van 25 jaar : preventie en behandeling (kort)

 • BPh : wie krijgt het? Waarom? Evolutie ? (lang) = gwn alles over BPH geven

 

27/06/12 VMUrologie (Van der Aa)

 

Nefrologie

 • Welke tubulaire pathologieën ken je?

 • Obese man moet operatie ondergaan, hoe ga je nierfunctie preoperatief bepalen --> eGFR

 • Patient die AB krijgt, presenteert met matige proteinurie, dysmorfe RBC en cilinders in urine. Verwacht je glomerulaire of tubulaire pathologie? è glomerulair

 • Man met chronische nierinsufficientie presenteert met plotse pijn aan basis linker teen met roodheid en zwelling. Wat is je differentieel diagnose en hoe ga je behandelen? -->(pseudo)jicht, R/ allopurinol, dieet aanpassing, vocht

 • Man met chronische hypertensie, nu systolische druk van 210mmHg en dyastolisch 130mmHg. presenteert met… Wat is je eerste diagnostische onderzoek --> oogfundusonderzoek

 • Patient met koorts, bloedkorsten in neus,… (weet het niet exact meer, maar het was Wegener) Wat verwacht je histologisch te zien?

 

 • 14-06 VM Nefro Casus
 • Radiologie
 • Nefro: wat weet je over niertransplantaties bespreek de erfelijke PKDs Nefro casussen
 • 15/06 Urologie
 • Radio Echt zeer gemakkelijk , gewoon de slides een keer goed doornemen en dan moet het sowieso lukken ! 19/06 VM + NM
 • Nefro 20/06 VM
 • Uro 20/06 VM: Van Der Aa
 • Urologie (Van der Aa)

 • Dovnload 66.64 Kb.